دانلود رایگان ترجمه مقاله تمرین تعادل Biodex در مقابل تمرین تعادل سنتی – الزویر ۲۰۱۷

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تمرین تعادل بیودکس در برابر تمرین تعادل سنتی برای کودکان مبتلا به دی پلژی اسپاستیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Biodex balance training versus conventional balance training for children with spastic diplegia

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله مغز و اعصاب و فیزیوتراپی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله دانشگاه علوم پزشکی تایباه – Journal of Taibah University Medical Sciences
کلمات کلیدی تعادل برگ، بیودکس، فلج مغزی، تعادل سنتی، دیپلژی اسپاتیک
ارائه شده از دانشگاه دانشکده فیزیوتراپی، دانشگاه قاهره، مصر
رفرنس دارد  
کد محصول F1025
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۹ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن  درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
روش های ارزیابی
کارکرد  حرکتی درشت
تست  پروپریسپشن زانو
روش های  تیمار
 گروه شاهد
گروه مورد مطالعه
تحلیل آماری
نتایج
بحث 
نتیجه گیری
 
 

 

بخشی از ترجمه
چکیده
هدف: هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی تمرین تعادل با استفاده از سیستم تعادل بیودکس وبرنامه تمرین تعادل سنتی برروی امتیاز تعادل و مهارت های حرکتی درشت کودکان با دی پلژی اسپاستیک می باشد.
روش ها: یک مطالعه کنترل شده تصادفی بر روی ۴۸ کودک مبتلا به دی پلژی اسپاستیک با فلج مغزی( ۲۶ پسر و ۲۲ دختر) در دامنه سنی ۵ تا ۸ سال انجام شد. کودکان به طورتصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند.محققان ارزیابی های حرکتی درشت و تعادلی را برای هر کودک با استفاده از مقیاس تعادل برگ و شاخص کارکرد حرکتی درشت قبل وپس از برنامه درمانی انجام دادند. احساس موقعیت یابی مجدد غیر فعال با یک دینامومتر ایزوکینتیک بیودکس اندازه گیری شد. گروه مطالعه برنامه تمرین تعادل بیودکس و سنتی رادریافت کرد، در حالی که گروه شاهد، تمرین تعادل سنتی را علاوه بر برنامه درمانی سنتی را سه بار در هفته به مدت ۱۲ هفته دریافت کرد.
نتایج: پیشرفت وبهبود معنی داری در همه شاخص های برایند دوگروه مشاهده شد که مقادیر میانگین قبل و پس از درمان را مقایسه می کند. به علاوه، نتایج بهبود معنی داری را در مقادیر میانگین پس از درمان برای گروه اموزشی تعادل بیودکس نشان داد.
نتیجه گیری: تمرین تعادل با سیستم تعادل بیودکس به دلیل بهبود قابلیت های تعادلی و کارکرد های حرکتی درشت کودکان با دیپلژی اسپاستیک و فلج مغزی نسبت به سیستم تعادل سنتی برتر است
مقدمه
فلج مغزی اصطلاحی است که دلالت بر گروهی از اختلالات رضدی عصبی غیر پیشرونده مزمن توسط اسیب مغزی یا اختلال عملکرد که از ابتدای کودکی شروع شده و در سرتاسر طول عمر ادامه دارداشاره دارد.CPبر وضعیت بدن،، حرکات ارادی و توانایی تولید حرکات هدفمند و هماهنگ تاثیر میگذارد. طیف وسیعی از اختلالات بر مهارت های حرکتی، احساس، مهارت های ارتباطی، توانایی های شناختی، رفتار های روانی اجتماعی و ادراک اثر می گذارند.مالینا و همکاران گزارش کرده اند که اختلال تصویر سازی حرکتی درکودکان با CP دیپلژی رایج بوده و به طور مکانی با فاصله پوشش دهی شده محدود می شود با این حال به طور کلی کودکان با فلج مغزی عملکرد بدتری نسبت به کودکان معمولی دارند. اختلالات تعادلی یک چالش مهم برای کودکان با فلج مغزی اسپاستیک محسوب می شوند و موجب مشکلاتی در حفظ پایداری می شود. کودکان با SDCP دارای ظرفیت محدودی برای کنترل حرکتی عصبی، عملکرد ضعیف پایداری وضعیت تحت محیط های حسی ، تعدیل پیش بینی با تاخیرو فعال سازی متناقض می باشند.
نبود کنترل عصبی حرکتی به صورت یک دلیل عملکرد ضعیف در کنترل تعادل می باشد بااین حال به نظر می رسد که تمرین تعادل سنتی قادر به پوشش دادن ابعاد حسی حرکتی اختلالات تعادلی نیست. کودکان فلج مغزی نیازمند مدیریت چند رشته ای برای رسیدگی به طیف وسیعی از معلولیت های حرکتی و شناختی می باشند. عدم تعادل ماهیچه ای بلند مدت منجر به دفورمیتی های مختلی می شوند که موجب افزایش معلولیت با افزایش سن می شوند. به علاوه این کودکان دارای اختلالات پروپریسپتیو هستند. اختلالات مفصل زانو ناشی از افزایش تن عضله می باشد.
محققان از رویکرد های تعادل سنتی برای بهبود تعادل و قابلیت های حرکتی و بازیابی ثبات در کودکان با فلج مغزی استفاده کرده اند. با این حال، هیچ مطالعه ای به بررسی و مقایسه سیستم تعادل بیودکس با رویکرد تعادل سنتی برای بهبود کنترل حرکتی و تعادل در کودکان با SDCP نپرداخته است.
مواد و روش ها
چهل و هشت کودک مبتلا به فلج مغزی از بیمارستان سرپایی مرکز توان بخشی بررسی شدند. کودکان از سن ۵ تا ۸ سالگی قادر به حفظ موقعیت خود برای تمرین تعادلی با استفاده از سیستم تمرین تعادلی بیوکس نبود.کودکان با اختلالات شناختی، مسائل شنوایی، ادراکی و بصری در اندام های پایینی از مطالعه حذف شدند.
ابزار های درمانی و ارزیابی
ما از مقیاس تعادل برگ استفاده کردیم و مقیاس شاخص کارکردی حرکتی درشت علاوه بر دینامومتر ایزوکینتیک بیودکس استفاده کردیم. سیستم تمرین تعادل بیودکس برای تمرین تعادلی استفاده شد. این یک سیستم منحصر به فرد است که به محققان امکان تنظیم تعادل را در درجات مختلف می دهد.
 
 

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Objective The purpose of this study was to compare the effectiveness of balance training using the Biodex balance system and a conventional balance training programme on balance score and on gross motor skills of children with spastic diplegia. Methods A randomized controlled study was conducted on 48 spastic diplegic children with cerebral palsy (26 boys and 22 girls) in the age range of 5–۸ years. The children were randomly allocated to two equal groups. The investigators performed balance and gross motor function assessments for every child using the paediatric Berg balance scale and the gross motor function measure −۸۸ scale (dimensions D and E) before and after the treatment programme. Passive repositioning sense was measured by a Biodex III isokinetic dynamometer. The study group received Biodex balance training and traditional physical therapy programme training, whereas the control group received conventional balance training in addition to the traditional physical therapy programme training, 3 times per week for 12 weeks. Results Significant improvement was observed in all outcome measures of the two groups, comparing their pre- and post-treatment mean values. Furthermore, the results revealed a significant (P < 0.05) improvement in mean post-treatment values for the Biodex balance training group. Conclusion Balance training using the Biodex balance system is superior to conventional balance training for improving the balance abilities and gross motor functions of children with cerebral palsy and spastic diplegia.

Introduction

Cerebral palsy (CP) is a term used to denote a group of chronic, non-progressive neurodevelopmental disorders caused by brain damage or malfunction originating early in life and persisting throughout the lifespan. CP affects posture, volitional movement and the ability to produce coordinated and purposeful movements. The wide spectrum of disorders affect motor skills, sensation, communication skills, cognitive abilities, perception and psychosocial behaviour.1 Molina et al.2 reported that motor imagery impairment is prevalent in children with diplegic CP and is spatially constrained by the covered distance, but that in general, children with CP tend to perform worse than typical children. Balance disorders constitute a major challenge for children with spastic diplegic cerebral palsy (SDCP) and cause difficulties in attaining and maintaining stability.3,4 Children with SDCP tend to have a limited capacity for perceptual neuromotor control, poor performance of stance stability under challenging sensory environments,5 delayed anticipatory adjustment and inconsistent preparatory activation.6,7 Lack of neuromotor control has been reported as a possible cause of poor performance in balance control,5e7 but it seems that conventional balance training falls short of adequately addressing the neuromotor aspect of balance disorders. Children with CP require multidisciplinary management to address the wide spectrum of cognitive and motor disabilities.8 Long-term muscle imbalance results in several deformities that increase disability with age.9 Moreover, children with spastic diplegia always have proprioception disorders. Knee joint proprioception disorders can be attributed to the increase in muscle tone and abnormal firing of muscles, in addition to abnormal weight bearing and posture.10 Researchers have used several conventional balance approaches to improve balance and motor abilities and recover stability in children with cerebral palsy.3,4,11 However, none, to the best of our knowledge, have investigated and compared the Biodex balance system with the conventional balance approach for improving balance and motor control in children with SDCP. Therefore, this study was designed to examine the effect of using the Biodex balance system for improving the balance scores and gross motor functions of children with SDCP.

Materials and Methods

Forty-eight children with spastic diplegic CP (26 boys and 22 girls) were recruited from the outpatient clinic of the rehabilitation centre, Almadinah Almunawwarah. Ethical Approval (approval No. CMR-PT-2016-007) was obtained from the College of Medical Rehabilitation, Taibah University, which is operated according to the Saudi regulations of the national bioethics committee and according to the Declaration of Helsinki. Inclusion Criteria: Children aged from 5 to 8 years who are able to independently maintain the standing position for balance training using the Biodex balance training system, who have a grade 1 to 1þ spasticity according to the modified Ashworth scale,12 who have a minimum height of one metre, and who are able to follow verbal commands were included in the study. Exclusion Criteria: Children with cognitive disorders, perceptual, visual or auditory problems, or significant tightness at any joint of the lower limbs were excluded from the study. Children were randomly allocated to group A (n = 24) and group B (n = 24).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا