ترجمه مقالات درباره نوکلئوتید

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد نوکلئوتید (Nucleotide) با ترجمه فارسی
تعریف نوکلئوتید: نوکلئوتیدها، مولکولهای آلی شامل نوکلئوزید و فسفات می باشند. آن ها به عنوان واحدهای مونومری پلیمرهای نوکلئیک اسیدی: دئوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) و ریبونوکلئیک اسید (RNA) را تشکیل می دهند، که هردو مولکول های زیستی اساسی در تمام اشکال حیات روی زمین می باشند. نوکلئوتیدها از طریق رژیم غذایی به دست آمده و هم چنین در کبد از طریق مواد غذایی رایج سنتز می گردند.
رشته های مرتبط: زیست شناسی
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع نوکلئوتید توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.
همچنین برای مشاهده جدیدترین مقالات انگلیسی بدون ترجمه، به بخش مقالات انگلیسی نوکلئوتید در سایت isidl مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا