ترجمه مقالات درباره بسامد یا فرکانس فرکانس

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد بسامد یا فرکانس (به انگلیسی Frequency) با ترجمه فارسی
تعریف فرکانس: بسامد، تواتر یا فرکانس معیار اندازه‌گیری تعداد تکرار یک رخداد در یک واحد زمانی معین است. برای محاسبهٔ فرکانس بر روی یک بازهٔ زمانی ثابت، تعداد دفعات وقوع آن حادثه را در آن بازه می‌شماریم و سپس این تعداد را بر طول بازهٔ زمانی تقسیم می‌کنیم. در سیستم واحدهای SI، برای قدردانی و بزرگ داشت فیزیک‌دان آلمانی هاینریش رودولف هرتز، فرکانس با هرتز(Hz)؛ که یکای اندازه‌گیری فرکانس موج‌هااست، اندازه‌گیری می‌شود. یک هرتز به این معنی است که یک رویداد یک‌بار در هر ثانیه رخ می‌دهد.
رشته های مرتبط: مهندسی برق و فیزیک
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع فرکانس توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.

همچنین برای مشاهده جدیدترین مقالات انگلیسی بسامد یا فرکانس (بدون ترجمه) اینجا کلیک نمایید