ترجمه مقالات درباره شبکه آندوپلاسمی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد شبکه آندوپلاسمی (Endoplasmic Reticulum) با ترجمه فارسی
تعریف شبکه آندوپلاسمی: شبکه درمیان یاخته ای یا شبکه آندوپلاسمی (به اختصاری ER) جزو اندامک های سلولی است که تسهیلات ارتباطات داخل سلولی را فراهم می کند. شبکه آندوپلاسمی از چین خوردگی های فراوانی تشکیل شده که یک غشا آن ها را دربرگرفته است. گذشته از این، شبکه آندوپلاسمی وظیفه دارد تا پروتئین ها و سایر کربوهیدارت ها را به دستگاه گلژی، غشاء سلولی، لیزوزوم و هر جای دیگری که لازم باشد، منتقل کند. دو نوع شبکه آندوپلاسمی وجود دارد: نوع زبر یا خشن که سطح آن با ریبوزوم ها پوشیده شده و نوع صاف. نوع زبر محل پروتئین سازی است. پروتئین هایی که در شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند به شبکه آندوپلاسمی صاف منتقل می شوند.
رشته های مرتبط: زیست شناسی
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع شبکه آندوپلاسمی توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.
همچنین برای مشاهده جدیدترین مقالات انگلیسی بدون ترجمه، به بخش مقالات انگلیسی شبکه آندوپلاسمی در سایت isidl مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا