ترجمه مقالات درباره توپولوژی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد توپولوژی (Topology) با ترجمه فارسی
تعریف توپولوژی: در ریاضیات، توپولوژی به خواص هندسی اشیاء مربوط می شود که تحت تغییر شکل های پیوسته چون کشیدگی، پیچش، مچاله کردن و خم کردن حفظ شده، اما تحت پارگی یا چسباندن حفظ نمی شوند. یک فضای توپولوژی مجموعه ای مجهز به ساختاری است که به آن، توپولوژی می گویند. این ساختار، امکان تعریف تغییر شکل های پیوسته از زیر فضاها را داده و به طور کلی تر، امکان تعریف تمام انواع پیوستگی را به ما می دهد. فضاهای اقلیدسی و به طور کلی تر فضاهای متری مثال هایی از فضای توپولوژی اند. تغییر شکل هایی که در توپولوژی مد نظر قرار می گیرند شامل همسان ریختی و هموتوپی می شود. خاصیتی که تحت چنین تغییر شکل هایی پایا می ماند را خاصیت توپولوژی گویند.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع توپولوژی توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.
همچنین برای مشاهده جدیدترین مقالات انگلیسی بدون ترجمه، به بخش مقالات انگلیسی توپولوژی در سایت isidl مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا