دانلود ترجمه مقاله فاکتور های موثر بر ارتقای طرح ریزی استراتژیک سازمان

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود برنامه ریزی استراتژیک سازمان (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز سینوپک)

عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of effective factors on improvement of the organization’s strategic planning (careful studying: Sinopec Oil and Gas Production Company)

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، مدیریت کسب و کار و مدیریت اجرایی
کلمات کلیدی این مقاله برنامه ریزی استراتژیک، بهبود، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدید ها، شرکت نفت و گاز سینوپک
رفرنس دارد

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۶ صفحه
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است

 


  • فهرست مطالب:

 

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ مبانی نظری و بسط فرضیه های تحقیق
۲-۱٫ استراتژیک
۲-۲٫ تفكر استراتژيك
۲-۳٫ برنامه ريزي استراتژيك
۲-۴٫ فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
۲-۵٫ مروری بر پیشینه پژوهش
۳٫ روش تحقیق
نوع روش تحقیق
جامعه و نمونه
جمع آوری داده ها
روایی و پایایی
تحلیل داده ها
۴٫ یافته های پژوهش
۴-۱٫ بررسی فرضیه ها
۴-۲٫ تحلیل چند متغیره
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهاد های پژوهشی
پیشنهاد های کاربردی

 


  • بخشی از ترجمه:

 

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در بهبود برنامه ریزی استراتژیک در شرکت بهره برداری نفت و گاز سینوپک است. روش تحقيق در اين مطالعه از نوع تحقيق پيمايشي است. داده ها و اطلاعات مورد استفاده در پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه جمع آوری می گردد. اين داده ها از طريق پرسشنامه (پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود برنامه ریزی استراتژیک) و به روش نمونه گيري تصادفي ساده جمع آوري شدند.
نتایج آزمون، همبستگی پیرسون بین نقاط قوت سازمان و برنامه ریزی استراتژیک در شرکت بهره برداری نفت و گاز سینوپک را نشان می دهد. هر چه نقاط قوت در یک سازمان بیشتر باشد برنامه ریزی استراتژیک در آن سازمان نیز بیشتر و بهتر اجرا می شود. نقاط قوت موردی است که سازمان در صورت انجام يا داشتن آن از امتياز مثبت و توانايی قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد شد و زمینه برای پیشبرد اهداف سازمان بهتر می-شود. و برنامه ریزی به طور بهتری پیشرفت خواهد داشت. آزمون همبستگی پیرسون بین نقاط ضعف سازمان و برنامه ریزی استراتژیک در شرکت بهره برداری نفت و گاز سینوپک را نشان می دهد. هر چه نقاط ضعف سازمان بیشتر باشد میزان برنامه ریزی استراتژیک کمتر می شود. و هر چه این نقاط ضعف در سازمان کاسته شود برنامه ریزی استراتژیک بیشتر می شود. نقاط ضعف در سازمان مورد است که سازمان در صورت انجام يا داشتن آن از امتياز منفی و عدم توانايی برخوردار خواهد شد و فرصت ها و توانایی خود را برای انجام خود از دست خواهد داد.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Discussion and conclusion

The main purpose of this study is to identify the effective factors on improvement of the strategic planning in Sinopec Oil and Gas Production Company. The method of this research is survey. The data and information used in this study are collected through a questionnaire.

The data collected through a questionnaire (the questionnaire of the effective factors on the strategic planning improvement) and simple random sampling. The results of the test show Pearson correlation between strengths of the organization and strategic planning in Sinopec Oil and Gas Production Company. As much as the strengths of an organization be more, the strategic planning in it would more and run better. The strength is a case that if the organization performs or has it will get a positive privilege, have a considerable ability and achieve its goals and the strategic planning have a better progress. The test shows Pearson correlation between the weaknesses of the organization and strategic planning in Sinopec Oil and Gas Production Company. As much as the weaknesses of the organization be more, strategic planning would be less and as much as the weaknesses of the organization be less, the strategic planning would be more. The weakness is a case that if the organization performs or has it will get a negative privilege, won’t have an ability and will lose its opportunities and abilities to do better.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود برنامه ریزی استراتژیک سازمان (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز سینوپک)

عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of effective factors on improvement of the organization’s strategic planning (careful studying: Sinopec Oil and Gas Production Company)

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا