دانلود ترجمه مقاله ارتباط شیوه تربیت فرزند با احساس تنهایی در دانشجویان

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان

عنوان انگلیسی مقاله:

The Relationship between Perceived Parenting Styles and Loneliness in Students

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله  روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی و روانشناسی تربیتی
کلمات کلیدی این مقاله   فرزندپروری ادراک شده، احساس تنهایی
رفرنس دارد

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۰صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است

 


  • فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
روش
روش و ابزار گردآوری داده ها
پرسش نامه ادراک از سبک فرزندپروری والدین بامریند(PAQ):
پرسش نامه احساس تنهایی UCLA
یافته ها
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع


  • بخشی از ترجمه:

بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز که ۱۲هزار نفر هستند می باشد. در تحقیق حاضر با درنظر گرفتن این مطلب که لیندمن و همکاران(۱۹۸۰)، بیان داشته اند که حجم نمونه باید دست کم ۱۰ تا ۲۰ برابر تعداد متغیرها باشد ۲۰۰ پرسش نامه بین دانشجویان توزیع گردید که ۲۴ پرسش نامه به دلیل کامل پرنشدن کنار گذاشته شد و درنهایت ۱۷۶ پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت.
در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری، تحلیل واریانس چندمتغیری(مانوا)، آزمون شفه و نیز روش آلفای کرونباخ برای محاسبه ضریب پایایی) استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با احساس تنهایی دانشجویان رابطه منفی معناداری مشاهده می شود، همچنین بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه و احساس تنهایی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد، به علاوه، بین سبک فرزندپروری مستبدانه با احساس تنهایی نیز رابطه مثبت معناداری بدست آمد.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Discussion and Conclusion

The aim of this study was to determine the relationship between perceived parenting styles with feelings of loneliness. The study population consisted of single students of Islamic Azad University of Ahvaz, which are 12 thousand people. In the present study, taking into account the fact that Lindeman et al (1980) have stated that the sample size should be at least 10 to 20 times the number of variables, 200 questionnaires were distributed among students in which 24 questionnaires were excluded due to lack of full complete and finally 176 questionnaires were analyzed. In analyzing the data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation, multiple regression, multivariate variance analysis (MANOVA), Scheffe test and also Cronbach’s alpha method to calculate the reliability coefficient) are used. The results of the Pearson correlation coefficient showed that there is a negative and significant relationship between permissive parenting style and loneliness of students. In addition, there is positive and significant relationship between authoritative parenting style and loneliness.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان

عنوان انگلیسی مقاله:

The Relationship between Perceived Parenting Styles and Loneliness in Students

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا