دانلود ترجمه مقاله مقاومت به چند دارو در نژاد باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده – نشریه NCBI

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

اپیدمی شناسی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت چند دارویی در نژادهای باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده از بزرگسالان در ایران

عنوان انگلیسی مقاله:

Molecular Epidemiology of ESBLs Genes and Multi-Drug Resistance in Diarrheagenic Escherichia Coli Strains Isolated from Adults in Iran

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله  علوم سلولی و مولکولی، اپیدمیولوژی، زیست فناوری میکروبی، ویروس شناسی و میکروبیولوژی
مجله مربوطه  مجله تحقیقات دارویی (Journal of Pharmaceutical Research)
دانشگاه تهیه کننده  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کلمات کلیدی این مقاله  مقاومت به آنتی بیوتیک، E. coli، ESBLs، MDR
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت NCBI
نشریه NCBI

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۹ صفحه
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است

 


 

  • فهرست مطالب:

 

 چکیده
مقدمه
روش آزمایشی
جمع آوری نمونه
آزمون حساسیت ضد میکروبی
استخراج DNA
PCR ژن های کد کننده بتا-لاکتاماز
نتایج
تشریح جمعیت نمونه
مقاومت ضد میکروبی اشرشیاکلی
نتایج فنوتیپی برای ESBLs
ویژگی مولکولی ژن های ESBL
بحث


 

  • بخشی از ترجمه:

 

بیماری اسهال ناشی از نژاد های اسهال زای اشرشیاکلی یکی از مشکلات سلامتی در سراسر جهان است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه. همچنین ادامه شیوع هزینه های سلامتی را افزایش می دهد. بیماری های اسهالی به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان هستند، و مورد توجه قرار گرفته اند که بیماری های عفونی سبب ۹٫۲ میلیون مرگ در کشورهای در حال توسعه می شود. نژادهای اشرشیاکلی اسهال زای مقاوم به آنتی بیوتیک معمولا وابسته به آنتی بیوتیک های بتا-لاکتام هستند. برای استفاده موثر از آنتی بیوتیک ها در مدیریت و درمان بالینی، نظارت پیوسته از مقاومت آنتی میکروبی مطلقا ضروری است. استعمال آنتی بیوتیک و ناقل های بیمارستانی به ویژه اوکسی ایمینوسفالوسپورین ها، به خوبی عوامل خطر را برای توزیع باکتریهای تولید کننده ESBLs ثابت نمود. این مطالعه اطلاعاتی را در رابطه با مساله مقاومت به انتی بیوتیک در نژادهای اسهال زای اشرشیاکلی ایزوله شده از بیماران وارد شده در کیلینک ها، بیمارستان ها و بیماران سرپایی آماده نمود. نتایج نشان داد که این نژادهای باکتری اشرشیاکلی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های تجویز شده بالایی را نشان دادند. مقاومت در مقابل پنی سیلین و بازدارنده های فولات خیلی بالا بود. مقاومت به آمپی سیلین در میان نژادهای اشرشیاکلی ۳۶٫۱۱ درصد بود که پایین تر از مطالع دیگر در ایران بود. مقاومت به آمپی سیلین در میان باکتری های اشرشیاکلی اسهال زا احتمالا ناشی از استفاده پیوسته از آن برای سال های زیاد است. مقاومت به ایمی پنم ۵٫۵۶ درصد مشخص شد. ایمی پنم یک آنتی بیوتیک کارباپنم است و فعالیت بالایی در مقابل Entrobactraceae  تولید کننده ESBLs دارد. این دارو مقاومت بالایی به بتا-لاکتاماز دارد و دارای یک ویژگی غیر معمول است. آن سبب یک اثر پس آنتی بیوتیکی بر باکتریایی گرم منفی می شود. مقاومت به جنتامایسین ۸٫۳۳ درصد مشخص شد که در مقایسه با مطالعه گزارش شدهه توسط اصلانی و همکارانش پایین است. اما در مطالعه ما، ۵٫۵۶ درصد مقاومت به آمیکاسین یافتیم و مشخص شد که آن اثر بیشتری نسبت به آمینوگلوکوزید در مقابل اشرشیاکلی اسهال زا دارد. میزان مقاومت در مقابل آمینوگلوکوزیدها یعنی جنتامایسین و آمیکاسین پایین بود، اما مساوی با کارباپنم، نیتروفورانتوئین و فلوروکوئینولون بود. مقاومت به سیپروفلوکزاسین در مطالعه ما ۸٫۳۳ درصد بود، که موافق با گزارش دیگر در ایران بود. این مقاومت ممکن است ناشی از استفاده از فلوروکوئینولون ها به عنوان داروی انتخابی در عفونت های اداری باشد. میزان مقاومت گزارش شده در این مطالعه موافق با برخی گزارشات از ویتنامريال نیجریه، ایران و برزیل بود، اما پایین تر از اسپانیا و آمریکا، تایلند و پاکستان بود. عوامل بسیاری ممکن است در افزایش میزان مقاومت به آنتی بیوتیک تاثیر داشته باشد شامل: کاربرد نادرست آنتی بیوتیک ها در مراقبت های حرفه ای از سلامتی یا افراد غیر حرفه ای، کاربرد بد آنتی بیوتیک ها برای استفاده عمومی (آنتی بیوتیک ها می توانند در برخی نواحی بدن تجویز دارویی دکتر استفاده شود)، و نظارت ناکافی ناشی از فقدان اطلاعات از آزمون حساسیت ضد میکروبی روزمره، همچون گزارش از کشورهای در حال توسعه دیگر باشد. 


 

  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Diarrhea is one of the world᾽s widespread health problems, with more than two million deaths in each year. Diarrheal disease is caused by a range of enteric pathogens such as viruses, bacteria, and parasites. Diarrheagenic Escherichia coli (DEC) and Shigella spp. are the most popular bacteria causing diarrhea (1). Emergence and dispersion of antibiotic resistance is well documented in bacterial isolates worldwide, particularly in developing countries (2, 3). Antibiotic resistance prevalence in E. coli is an effective marker for antibiotic resistance in each community (2, 4). E. coli is famous to be efficiently capable of accepting and transferring genetic materials and, under stress, readily transfers those genetic materials to enteric pathogens including Salmonella, Yersinia, Vibrio, and Shigella species. Therefore, it is considered an important reservoir of transferable antibiotic resistance (2-4). There is a global interest regarding advent and the rise of resistance to generally used antibiotics in bacteria (5). Irregular usage of antibiotic is possibly more important factor promoting the emergence, selection and distribution of antibiotic-resistant bacteria in human and veterinary medicine (6). This global usage of antibiotics could be connected with the selection of antibacterial resistance mechanisms in both nonpathogenic and pathogenic strains of E. coli. β-lactams are one of the most widely used antibiotics in both human and veterinary medicine (4). β-lactam resistance in Enterobacteriaceae is primarily conducted by β-lactamases. However a range of β-lactamases have been characterized, typically TEM, CTX-M and SHV enzymes are those prevalently observed among Enterobacteriaceae and have been increasingly found throughout the world (7, 8). Mutations in the genes encoding these enzymes can increase the spectrum of the activity of enzyme to include penicillins, the extended-spectrum cephalosporins and aztreonam. These enzymes are named extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) (8). Antimicrobials resistant bacteria is a global problem (9). Routine monitoring of antibiotic resistance is important in order to prepare data for antibiotic therapy and resistance control (2). Also, understanding the molecular foundations of resistance can play an important role in the progress of new strategies to fight against this phenomenon (9). It is mandatory to clearly identifying the hazardous factors for infections owing to ESBLs-producing bacteria, therefor efficient strategies to decrease spread of these infection agents can be developed. Various studies have been done in an attempt to identify hazardous factors for infections owing to ESBLs-producer bacteria, but the results have been largely different. However these differences could be due in part to real disparity in the epidemiology of various outbreaks (10). The aim of the present study was to determine the types of β-lactamases and antimicrobial susceptibility pattern of DEC strains recovered from diarrheal specimens of adult patients with diarrhea in the south of Iran. Experimental Samples collection During the period from March, 2010 to December 2010, a total of 54 DEC were collected from patients with diarrhea admitted to all of the university hospitals in Shiraz. Written informed consent was obtained from all patients. All steps of this study were approved by the Ethical Committee of Islamic Azad University. Initial isolation of samples was performed on MacConkey, EMB and VRBA and confirmed by using standard biochemical tests, including indole, TSI, citrate, urea, MR, VP, LD, OD and SIM tests (Merck, Germany). Phenotypic detection of ESBLs production A modified version of the Jarlier doubledisk synergy (DDS) method (11) for detecting calvulanic acid (CLA) synergy was used. Ceftazidime (30 µg) and cefotaxime (5 µg) disks (Oxoid), were placed around an amoxicillin (20 µg)-clavulanic acid (10 µg) disk at a distance of 25 to 30 mm from center to center. A clearly visible extension of the edge of the inhibition zone of any disk towards the amoxicillinclavulanic acid disk was interpreted as positive for CLA synergy (11). Antimicrobial susceptibility testing Isolates were subjected to standard disc diffusion testing in accordance with the recommendation of the Clinical Laboratory Standard Institute (12). Isolates were tested for resistance to the following antibiotics: cefotaxime (30 μg), ceftriaxone (30 μg), cefexime (5 μg), ampicillin (10 μg), penicillin (10 U), imipenem (10 μg), ciprofloxacin (5 μg), levofloxacin (5 μg), chloramphenicol (30 μg), tetracycline (30 μg), sulfamethoxazole– trimethpprim (1.25 and 23.75 μg), gentamicin (10 μg), amikacin (30 μg) and nitrofurantoin (300 μg) (Mast Diagnostics, Merseyside, UK). Quality control was performed as recommended using the E. coli strain ATCC 25922. DNA extraction E. coli isolates were grown overnight in 5 ml of Luria Bertani (LB) broth (Merck) at 37°C. One milliliter of cell suspension for each isolate was transferred to 1.5-ml tubes and centrifuged at 13000 rpm for 5 min.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

اپیدمی شناسی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت چند دارویی در نژادهای باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده از بزرگسالان در ایران

عنوان انگلیسی مقاله:

Molecular Epidemiology of ESBLs Genes and Multi-Drug Resistance in Diarrheagenic Escherichia Coli Strains Isolated from Adults in Iran

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا