دانلود ترجمه مقاله سفت شدن بلوک های خاک رس در طول سیکل انجماد و ذوب – مجله الزویر

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب

عنوان انگلیسی مقاله:

Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار  ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  مهندسی مواد و مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله  ریخته گری، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، سرامیک و سازه
مجله  Applied Clay Science
دانشگاه  دانشگاه تولوز، آزمایشگاه مواد و دوام سازه ها، فرانسه
کلمات کلیدی  بلوک های خاک رس، چرخه های انجماد و ذوب، سخت شدن خشک کردن
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۱۶۹-۱۳۱۷
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت ساینس دایرکت
نشریه Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۲ صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است

 


  • فهرست مطالب:

 

 چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ بررسی آزمایشگاهی
۲ ۲ طرح آزمون انجماد ذوب
۲ ۳ روش های بکارگرفته شده در بلوک های خاک
۲ ۴ ویژگی های آسیب در بلوک های خاک
۳ نتایج و بحث
۳ ۱ آزمایش انجماد ذوب
۳ ۲ VP
۳ ۳ σc و E
۴ نتیجه


  • بخشی از ترجمه:

 

هدف این مقاله انجام کار اکتشافی در مورد اثرات چرخه انجماد ، ذوب بر روی خواص مکانیکی بلوک های خاک رس بود . از آنجا که بلوک ها تثبیت شده نیستند، روش های متعارف اعمال شده برای چرخه های انجماد ، ذوب با این مورد مطالعه سازگار شدند ( نمونه ها با قرار گرفتن در یک محیط مرطوب به مدت ۱ هفته ( ۲۰ ° C و ۹۵٪ RH )مرطوب شدند.
. نتایج حاصل از مطالعه منجر به این نتیجه شد که ، تحت شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده ، چرخه های انجماد ، ذوب دقیقا به همان شیوه به عنوان خشک شدن حرارتی بلوک های خاک رس را خشک کردند . از دست دادن وزن و تغییر سرعت موج فشاری در بلوک های خاک نشان دهنده دو پدیده متضاد است که در طول چرخه انجماد ، ذوب رخ می دهد : از یک طرف ،خشک شدن ناشی از چرخه های انجماد ، ذوب منجر به ایجاد ترک های کوچک در بلوک های خاک و از سوی دیگر، از دست دادن آب منجر به کاهش خلل و فرج و بنابراین سخت شدن خاک میشود . چنین سخت شدنی همچنین با مطالعه خواص مکانیکی بلوک ها ( مدول های مماس اولیه و مقاومت فشاری) تایید شد.
این نتایج برای اولین بار بر بلوک های خاک رس تشکیل شده از انواع دیگر از مواد معدنی تایید میشود . بلوک های خاک رس در این مقاله اساسا متشکل از کائولینیت بود که ، در مقایسه با دیگر کانی های رسی از جمله مونتموریلونیت به آب حساس نیست، علاوه بر این ، بررسی شرایط شدید تر از چرخه انجماد ذوب در این مقاله میتواند جالب توجه باشد . همچنین وارد شدن آب به داخل نمونه ها به شکل مایع میتواند جالب باشد : یکی از سطوح نمونه ها می تواند در تماس با فشار رطوبت در طول زمان تعریف شود . این رطوبت می تواند بین مجموعه ها به منظور حفظ مقدار آب مایع در داخل نمونه انجام شود. در این مورد، در تضاد با رطوبت )RH 95٪ با تراکم نهایی بخار در داخل خلل و فرج ) ، آب می تواند فریز شود ، که در نتیجه می تواند برای دوام بلوک های خاک رس بسیار نامطلوب باشد . با توجه به آزمون انتخاب شده برای مطالعه چرخه انجماد ذوب بر روی بلوک های خاک رس ، باید خطرات واقعی مواجه شده توسط این بلوک ها را در طول عمر شان ارائه دهد . راه اندازی این آزمون ها هنوز هم نیاز به تفکر و بحث در میان کارشناسان دارد.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

. Introduction Earth is one of the oldest building materials and is still the most widely used in many countries in the world. Even today, one third of the human population lives in earthen houses; in developing countries this figure is more than one half (Minke, 2006). In advanced economies, e.g. in south-western France, soil was intensively used for construction until about 1870. After this date, cement was developed and preferred for construction. However, in the last 20 years, soil has been reconsidered as a pertinent material for construction in advanced economies and especially in European countries like Germany, Italy, France and Great Britain or in newly industrialized countries such as India. There are several reasons for this new attraction of earthen building materials in industrialized countries but the most important are the low impact of this material on the environment and the regulation of the hydrothermal conditions of the indoor climate. With the recent keen interest in sustainable development, earthen constructions have become very attractive. The consequence of this has been the appearance of scientific studies on earthen building materials during the last 20 years. However, the number of these studies is relatively small and the main works are summarized in the recent paper by Kouakou and Morel (2009). The most numerous studies concern the mechanical properties of soil blocks (Kouakou and Morel, 2009; Morel and P’kla, 2002; Morel et al., 2007; Reddy and Gupta, 2005, 2006; Walker, 1995, 1999; Walker and Stace, 1997). Other studies deal with the durability of the blocks, the main characteristic studied being their behaviour with respect to water (Guettala et al., 2006; Heathcote, 1995; Ogunye and Boussabaine, 2002a, 2002b; Walker, 1995, 2004). Although earthen building materials are being increasingly used for construction in temperate climates, the behaviour of these materials during freezing and thawing cycles has been studied very rarely. Only Guettala et al. (2006) have studied the behaviour of stabilized blocks in such conditions. Considering the lack of references dealing with the behaviour of clayey soil blocks subjected to freezing–thawing cycles, an exploratory work was carried out to study the effects of freezing–thawing cycles on their mechanical properties. The blocks under study were not stabilized and this meant that the procedures conventionally applied for freezing–thawing, in which the samples are immersed, had to be adapted. The paper presents the characteristics of soil blocks before and after freezing–thawing cycles adapted to this case of study. 2. Material and methods 2.1. Laboratory analysis The soil used for this study came from the quarry of a brickworks in southern France. This brickworks produces both bricks and soil blocks but with different compositions, especially for the proportions of clay and sand in the mixtures. These blocks, whether fired or not, are manufactured in the same way: the clay is mixed and crushed with sand and then mixed with 10–۱۵% water. The fresh mixture is extruded to form a long cable of material that is cut into bricks of the desired length. The cut bricks are then hardened by drying for nearly 4 days at low temperature (between 50 and 70 °C). For this study, specific specimens were cut at the brickworks with the following dimensions in the fresh state: 5 cm× ۵ cm× ۱۰ cm. The size distribution of the soil determined from pipette analysis for the finer fraction (b80 μm) and from wet sieving for the coarser fraction was: sand (50–۲۰۰۰ μm; 36%), silt (2–۵۰ μm; 28%) and clay (b2 μm; 36%). This soil was considered as a clay loam according to the USDA (United States Department of Agriculture) textural classifi- cation system. The chemical composition of the soil determined using Inductively Coupled Plasma‐Atomic Emission Spectrometry (ICPAES) was: SiO2 (64.7%), Al2O3 (16.6%), Fe2O3 (4.8%), K2O (4.0%), MgO (1.1%), CaO (1.1%), TiO2 (0.6%), Na2O (0.2%), P2O5 (0.1%) and MnO (0.1%). The loss on ignition (calcination at 1000 °C) was equal to 5.9%. The main crystalline minerals contained in the soil, determined by XRD analysis on a sample of soil crushed to smaller than 40 μm, were: quartz (SiO2), muscovite (KAl2Si3AlO10(OH)2), kaolinite (Al2(Si2O5)(OH)4), orthoclase (KAlSi3O8) and goethite (FeO(OH)). 2.2. Freezing–thawing test design As the tested blocks could lose all their natural cohesion when immersed in water, it was decided to use typically proposed values for freezing–thawing cycles but to thaw the samples in dry conditions. Thus each cycle lasted 12 h and was made up of the following steps: from 20 °C samples were brought to −۴ °C in 2 h, the temperature was further reduced to −۱۰ °C in 4 more hours, it was then increased to 20 °C in 3 h, and samples were kept at 20 °C for 3 more hours. The humidity of the soil blocks played a significant role in their behaviour in freezing–thawing cycles because the damage caused by these cycles was due to the movement of water (in liquid or gaseous form) in the solid or to the transformation of condensed water into ice, with an increase in volume. If the specimens had been dry, as was the case when they left the brickworks, the freezing–thawing cycles would certainly have had no effect.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب

عنوان انگلیسی مقاله:

Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا