دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش سیتوکینین و اکسین در تنظیم تفکیک آوندی و جاذبه گرایی ریشه

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه

عنوان انگلیسی مقاله:

Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture: Regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  ۲۰۰۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله  گیاه پزشکی، علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی و میکروبیولوژی
مجله مربوطه  Annals of Botany
دانشگاه تهیه کننده  گروه علوم گیاهی، دانشگاه تل آویو، اسرائیل
کلمات کلیدی این مقاله  ریشه های اکتسابی، چیرگی رأسی،آرابیدوپسیس تالیانا، اکسین، سیتوکینن، اتیلن،آغاز ریشۀجانبی، معماری ریشه، جاذبه گرایی ریشه، تفکیک آوندی
رفرنس دارد
نشریه  Aob

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۲۲ صفحه
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است

 


  • فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
تنظیم تفکیک آوندی در ریشه ها
کنترل آغاز ریشۀ جانبی- یک فرضیۀ جدید
چیرگی رأسی ریشه وابسته به سیتوکینن
تنظیم جاذبه گرایی ریشه

 


  • بخشی از ترجمه:

ته نشینی دانه های نشاسته (آمیلوپلاست ها) در کلاهک ریشه در سلولهای حس کنندۀ جاذبه (استاتوسیت ها) دریافت و پاسخ جاذبه را امکان پذیر میکند(Sievers و Volkmann 1972). سلول های کلاهک ریشه CK ها راتولید می کنند که ظاهرا در تنظیم و جاذبه گرایی نقش دارند(Aloni و دیگران ۲۰۰۴). یافته ها حاکی از آن است که هیچ پاسخ جاذبه ایی بعد از برداشتن کلاهک ریشه(Shaw و Wilkins 1973) وجود ندارد و اینکه تولید CK در کلاهک ریشه رخ می دهد که با هر دو بیان IPT5(Miyawaki و دیگران ۲۰۰۴؛ Takeiو دیگران۲۰۰۴) و ARR5::GUS(Aloni و دیگران،۲۰۰۴) میتوان آن را یافت. این موضوع حاکی از آن است که بعید است که CK تولید شده در کلاهک نشانۀ اصلی استاتوسیت های ریشه باشد. این سلولهای کلاهک هورمون رابه طور مداوم و بدون وقفه تولید می کنند .بطوریکه برای تنظیم و رشد گیاه و جریان جانبی بلافاصله به محض تحریک جاذبه در دسترس است(Aloni و دیگران ۲۰۰۴).
برداشتن نیمی از کلاهک از ریشۀ عمودی از طریق جراحی باعث خمیده شدن ریشه به سمت طرفی میشود که نصفکلاهک باقی مانده. این نشان میدهد که در ریشۀ افقی، کلاهک یک بازدارندۀ رشد ریشه برای سمت پایینی ریشه در طی مدت خمیدگی جاذبه گرایی تولید میکند(Shaw و Wilkins1973؛ Taizو Zeiger 2002؛شکل ۱۹٫۳۱). مشابها، کاربردی خارجی جانبی CK در ریشۀ عمودی باعث شد که ریشه به سمت محل کاربرد خمیده شود واینموید تأثیر بازدارندگی CK بر ازدیاد طول ریشه در طی جاذبه گرایی است(Aloni و همکاران ۲۰۰۴). مدل هایی که جاذبه گرایی ریشه را توضیح میدهند، نشان داده اند که پاسخ رشد گیاه به جاذبه از طریق توزیع نامتقارن IAA تنظیم میشود(Cholodny 1926، Wentو Thimann 1937؛ Wolvertonو دیگران ۲۰۰۲؛ Ottenschla¨ger و دیگران ۲۰۰۳؛ Morrisو دیگران ۲۰۰۴).این موضوع برای CK نیز مطرح شد. CKدر پاسخ به جاذبه به صورت نامتقارن توزیع میشود(شکل ۴). ریشه های پذیرندۀ CK سه تایی loss-of-function ، یعنی جهش یافتۀ ahk نسبت به CK تقریبا حساسیتی نشان نمی دهد. اما نسبت به جاذبه واکنش نشان میدهد(M. Riefler و T. Schmu¨lling؛ اطلاعیه های شخصی). این نشانگر آن است که در جهش یافته های غیرحساس به CK، پاسخ جاذبه منحصرا یا عمدتا توسط IAA می توانست تنظیم شود.اتیلن که احتمالا بر اثر غلظت زیاد IAA و CK در سمت ریشۀ پایینتر ریشه های افقی القا میشود، ازدیاد طول سلولها در سمت پایین تر را از طریق تغییر جزئی cytoskeleton به تأخیر می اندازد.تحقیقات هیدروتروپیسم(آبگرایی) نقش احتمالی اسید آبسیسیک (ABA) در کنترل جهت رشد ریشۀ تروپیک رانشان میدهد(Eapen و دیگران،۲۰۰۵).مطالعات دقیق در مورد خمیدگی جاذبهگرایی ریشه(Wolverton و دیگران ۲۰۰۲) نشان داده است که خمیدگی به سمت پایین در منطقۀ زیر ریشه آغاز میشود که به آن ناحیۀ ازدیاد طول انتهایی(DEZ) گفته میشود و در ناحیۀ ازدیاد طول مرکزی (CEZ) ریشه که در اثر کاربرد خارجی اکسین متوقف میگردد، آغاز نمیشود.سلولهای DEZ بر خلاف سلول های CEZ واقع در انتهای دورتر ریشه نسبت به افزایش غلظت اکسین حساس نیستند(Ishikawa و Evans 1993). 

 


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

A major challenge for plant developmental biologists is to understand the mechanisms that control patterned development of complex systems. The focus of the present study is the hormonal mechanisms that shape growth, differentiation and architecture of root systems. The role of the main root signal, namely cytokinin (CK), is analysed, together with the role of the shoot signal, namely auxin (indole-3-acetic acid, IAA), and their interactions (Coenen and Lomax, 1997; Bangerth et al., 2000; Nordstro¨m et al., 2004; Woodward and Bartel, 2005). Cytokinins are signalling hormonal molecules that may play an essential role in regulating cytokinesis, growth and development in plants. In an intact plant, the living cells in both the root and the shoot are capable of producing CKs (Miyawaki et al., 2004; Nordstro¨m et al., 2004; Aloni et al., 2005; Tanaka et al., 2005) as well as the auxin signalling hormone (Aloni et al., 2003; Ljung et al., 2005). However, although both CK and IAA can be produced in roots and shoots (Nordstro¨m et al., 2004; Ljung et al., 2005), the production of these major hormonal signals does not occur randomly but is regulated by the location of the synthesizing cells in the plant body and their developmental stage, and is influenced by environmental conditions. Young shoot organs are the major sites of IAA production (Aloni et al., 2003, 2006), while root tips are major sites of CK synthesis (Aloni et al., 2004, 2005). From the sites of hormone production, the signals move in specific structural pathways and by different mechanisms (Aloni, 2004; Aloni et al., 2005) to regulate plant development and differentiation. The absence of isopentenyltransferase (IPT ) expression in shoot apical meristems (Miyawaki et al., 2004) is consistent with the absence of free CK in shoot apical meristems of 3-day-old Arabidopsis thaliana seedlings (Aloni et al., 2004), and its absence in lateral buds of older plants grown under conditions of almost no transpiration (Aloni et al., 2005) indicates that the shoot apical buds are apparently not the primary sites of CK synthesis (Fig. 1). The suggestion of Letham (1994) that the main site of CK synthesis is the root tip, specifically the root cap cells, was confirmed by Aloni et al. (2004, 2005), showing that in seedlings as well as in plants grown under conditions of almost no transpiration (Fig. 1B) the highest concentration of free CK occurs in the root cap statocytes (Fig. 1A). From the root cap, the CK is transported upward through plasmodesmata, which provide symplastic continuity (Tirlapur and Ko¨nig, 1999; Kim and Zambryski, 2005) in the meristematic and elongation zones (Scheres et al., 2002), and from the differentiation zone through vessels of the xylem by the transpiration stream, mainly to developing shoot organs with high transpiration rates (Lejeune et al., 1998; Emery and Atkins, 2002; Aloni et al., 2005). CKs have opposing roles in shoots and roots; in young shoot organs the CKs positively regulate development and promote shoot growth (Howell et al., 2003; Rahayu et al., 2005), but in roots they are negative regulators of growth and development (Werner et al., 2001, 2003). Nitrate (not NH4 + ) supply to nitrogen-depleted roots causes a rapid up-regulation of IPT genes and an increase in CK content in the root, which is transported via the xylem upward into the shoot (Yong et al., 2000; Gessler et al., 2004; Miyawaki et al., 2004; Rahayu et al., 2005) and could possibly also be transported downward from shoot to root through the phloem (Gessler et al., 2004). CKs were reported to down-regulate the expression of IPT1,3,5,7 rapidly (Miyawaki et al., 2004), which may emphasize the regulatory role of root-to-shoot CK mass transport on shoot CK synthesis. This suggests that synthesis of CK in the shoot could guarantee CK availability under conditions of insuf- ficient CK supply from the root, e.g. under nitrogen defi- ciency (Miyawaki et al., 2004; Takei et al., 2004) and in young shoot organs of trees (Gessler et al., 2004) which are further away from the roots. Shoot-synthesized CKs (Nordstro¨m et al., 2004) as well as CKs released from xylem sap at the hydathodes by guttation (Aloni et al., 2003; fig. 2i) and re-absorbed into the phloem (Bu¨rkle et al., 2003) can be transported from the leaves downward by phloem transport. The auxin hormone and its polar movement, originating in young shoot organs (Jacobs, 1952; Aloni et al., 2003, 2006), play a crucial role in many aspects of root growth, development and differentiation. IAA regulates the development of the primary and lateral roots (Sabatini et al., 1999; Casimiro et al., 2001; Taiz and Zeiger, 2002; Benkova et al., 2003; Blilou et al., 2005; Raven et al., 2005; Teale et al., 2005), the quiescent centre (Kerk et al., 2000; Jiang and Feldman, 2005), root apical meristem (Jiang and Feldman, 2005), root cap (Ponce et al., 2005) and root vascular differentiation (Sachs, 1981; Aloni, 2004). The PINFORMED1 (PIN1), an essential protein component involved in auxin efflux, cycles between the plasma membrane and intracellular vesicular compartments, facilitating rapid transfer and accumulation of the protein in various sites of the plasma membrane (Geldner et al., 2001; Balusˇka´ et al., 2003; Paponov et al., 2005). Polar accumulation of PIN proteins at specific sites of the plasma membrane enables detection of the polar IAA transport direction (Friml et al., 2002, 2004; Benkova´ et al., 2003; Blilou et al., 2005).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه

عنوان انگلیسی مقاله:

Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture: Regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا