دانلود ترجمه مقاله بیان بیش از حد و زود گذر پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما جهت القای تمایز در ساقه – نشریه NCBI

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما

عنوان انگلیسی مقاله:

Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient Overexpression of a Retinoblastoma-Related Protein

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  ۲۰۰۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله  فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی، بیوتکنولوژی کشاورزی و علوم باغبانی
مجله مربوطه  فیزیولوژی گیاهی (Plant Physiology)
دانشگاه تهیه کننده  موسسه علوم گیاهی، زوریخ، سوئیس
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت NCBI
نشریه NCBI

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۲۷ صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است

 


 

  • فهرست مطالب:

 

 نتایج
تولید گیاهان تراریخت که بیان ژن RBR در آنها
ریزالقایی بیان ژن RBR در مریستم باعث توقف رشد میشود
ریزالقایی بیان ژنRBR منجر به تغییرات چشمگیر در سلول شناسی مریستم میشود
ریزالقایی پروتئین RBRدر SAM
توضیحات
پروتئین و RBR وکنترل تفکیک سلول مریستم
ژن RBR و مدول عامل رونوشتی KNOX/ARP
مواد و روش ها
مادۀ گیاهی و دگرگونی
دستکاری DNA
ریزالقایی
آنالیز پروتئین و RNA
TEM


 

  • بخشی از ترجمه:

 

برای RT-PCR، کل RNA بااستفاده از ستون های RNeasy (Qiagen) از جوانه های ۴ هفته ایی استخراج شدند. هیبریدشدگی درجا به صورتی که توضیح داده شد (Pien وهمکاران ۲۰۰۱) بااستفاده از ریبوردیاب های معنی و ضد معنی با لیبل دیگوگسیگن ((digoxigenin برای AtRBR, NtRBR, NTH15, NTPHAN, Nt;CYCB1, Nt;CYCA3;2, Nt;EIF4A, RBCS و H4 انجام شد. برای RT-PCR، کل RNA بااستفاده از TRIzol (Invitrogen) از جوانه های ۴ هفته ایی استخراج شد. اثر و جای نشان DNA با DNase I ( بدون RNآز) زدوده شد و سپس ۲ mg ازکل RNA به منظور تهیۀ cDNA بااستفاده از رونوشت معکوس (Invitrogen) ویروس میلوبلستوسیز(افزایش میلوبلاست در خون) بکار برده شد.
RTPCR کمی بااستفاده از سیستم بررسی توالی ABI PRISM 7700 انجام شد. واکنش های PCR برای هر نقطۀ زمانی ( برای ژن های هدف و ژن های مرجع) بااستفاده از ترکیب SYBR Green PCR (Applied Biosystems) وپریمرهای زیر فراهم شد: Nt.RBR forward، ۵#-gctgggttccggaagcttgtct و معکوس، ۵#-tcctccacctcctgggttg؛ و Nt.actin forward، ۵#-gccagtggccgtacaacaggtattg و معکوس، ،۵#-tagtggtgaacgagtagcctcgct و معکوس. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از فرمول Pfaffl وهمکاران (۲۰۰۲) انجام شد. آنالیز لکۀ وسترن بر اساس پروتکل های استاندارد با آنتی بادی ثانویۀ متصل به پراکسیداز horseradish(ریشۀ خردل) و تصویرسازی نورتابی شیمیایی پیشرفته مطابق با توضیحات سازنده(Roche Diagnostics) ، انجام گرفت. ۵ میکروگرم پروتئین از عصارۀ جوانه برای هر ردیف بارگزاری شد. آنتی بادی اولیه در خرگوش بر علیه ترکیبی از پپتیدهای سنتتیک سه منطقۀ پروتئین AtRBR (قلمرو , AB انتهای N و انتهایC) و تولید شد. (Eurogenetec)در عصارۀ جوانه های آرابیدوپسیس نوع وحشی ، آنتی بادی پروتئینی را شناسایی کرد که مهاجرت آن نزدیک به مهاجرت پیش بینی شده برای پروتئین AtRBR (112 kD) بود. علاوه بر این، شدت این نوار در گیاهان مهندسی شده به منظور بیان بیش از حد ژن AtRBR چه به صورت مستقیم( از طریق بیان بیش از حد ژن AtRBR؛ Mariconti, H. Feiler, J. Futterer و W. Gruissem، داده های منتشر نشده) چه به صورت غیرمستقیم از طریق بیان بیش از حد ژن cyclinD( شکل ۱A) ، بیشتر شد. بعلاوه، آتی بادی تولید شده بر علیه پروتئین RBR ذرت(Zea mays) که قبلا شاخصه بندی شده بود(Huntley و همکاران ۱۹۹۸) ، همان نوار را در عصاره های مشابه شناسایی کرد.

 


 

  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

The shoot apical meristem (SAM) consists of a group of proliferating cells whose progeny provide the building blocks for all aerial organs of the plant. The continual generation of new cells does not, however, normally lead to a continual increase in the size of the SAM. Instead, cells toward the proximal base of the SAM differentiate and become incorporated into the plant stem, whereas groups of cells on the meristem flank become incorporated at regular intervals in time and space into new organs, the leaves (for review, see Tsiantis and Hay, 2003; Byrne, 2005; Fleming, 2005). This process of meristem cell differentiation is associated with and, indeed, in many ways, defined by specific changes in cytology. Thus, whereas cells in the SAM are distinguished by being relatively small and cytoplasmically dense, as cells become incorporated into the stem and leaf structures they become larger as a result of vacuole enlargement, with the cytoplasm being pushed into a layer around the periphery. Simultaneously, the cell proliferation rate tends to decrease and patterns of cell division emerge that eventually define the histology of the leaves and stem (Donnelly et al., 1999). In addition to this change in size and division pattern, cells leaving the SAM domain gain a specific biochemistry. Cells in the SAM are heterotrophic and depend on imported carbon for the catabolic processes that occur in this part of the plant. Most cells adjacent to the SAM rapidly gain autotrophic capability by differentiation of small proplastids into chloroplasts (Fleming et al., 1996). This involves the synthesis and assembly of various components of the photosynthetic apparatus. Despite our in-depth knowledge of photosynthesis, the process of proplastid differentiation remains essentially a black box. Most work in this area has focused on the transdifferentiation of etioplasts into chloroplasts and has revealed key insights into the role of light in regulating the assembly of functional chloroplasts (for review, see Strand, 2004). It is, however, very unclear to what extent environmentally triggered etioplast differentiation relates to developmentally controlled proplastid differentiation. Exposure of the SAM to light does not trigger chloroplast differentiation in these cells (Fleming et al., 1996), indicating a fundamental difference in the situation with etioplasts. With respect to differentiation in general, one key aspect that has emerged over the last few years is the potential role of the retinoblastoma protein (pRb) as part of the switching process by which cells cease proliferation and enter a phase of differentiation (Inze´ ۲۰۰۵). Originally based on data from the analysis of mammalian systems, the paradigm is that specific cyclin/cyclin-dependent kinase (CDK) complexes regulate the phosphorylation of a pRb and that the phosphorylation status of this protein regulates the G1 to S phase transition (Weinberg, 1995; Harbour and Dean, 2000). Hypophosphorylated pRb is thought to repress the action of a family of E2F-related transcription factors that are necessary for entry into the S phase, whereas after the action of cyclin/CDK complexes hyperphosphorylated pRb can no longer suppress E2F activity, thus allowing progression from the G1 to the S phase to occur. pRb has thus been characterized as a canonical growth repressor and its misexpression implicated in various aspects of neoplasia (Weinberg, 1995; Harbour and Dean, 2000). With respect to plants, sequencing data and cloning experiments indicate that plants possess genes that encode retinoblastoma-related (RBR) proteins (Xie et al., 1996; Ach et al., 1997; Durfee et al., 2000; Sabelli et al., 2005). Biochemical data show that RBR proteins can interact with potential partners, such as cyclin/ CDK complexes (Huntley et al., 1998; Nakagami et al., 2002), and transgenic and mutational approaches have revealed a role for RBR protein in influencing the cell cycle in a manner generally consistent with the paradigm described above. For example, total abrogation of RBR protein function is gametophytic-lethal due to the proliferation of nuclei in the embryo sac (Ebel et al., 2004), but experiments in which RBR protein activity has been inducibly down-regulated during postembryonic growth led to increased cell proliferation (Park et al., 2005; Wildwater et al., 2005) and increased expression of RBR protein suppressed cell proliferation in cell cultures (Gordon-Kamm et al., 2002). Interestingly, in the root apical meristem (RAM) of Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), loss of RBR activity led to an increased number of stem cells and overexpression of RBR protein led to stem cell differentiation (Wildwater et al., 2005), implicating RBR protein as a part of the central mechanism controlling stemness in the RAM.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما

عنوان انگلیسی مقاله:

Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient Overexpression of a Retinoblastoma-Related Protein

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا