دانلود ترجمه مقاله مطالعه رابطه بین ملاحظات اخلاقی و مدیریت خانواده در حاکمیت شرکتی – نشریه اسپرینگر

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

بررسی روابط میان ملاحظات اخلاقی، مدیریت خانواده و عملکرد سازمانی در اداره امور شرکت ها

عنوان انگلیسی مقاله:

The Study of the Relations among Ethical Considerations, Family Management and Organizational Performance in Corporate Governance

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  ۲۰۰۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله  مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی
مجله مربوطه  مجله اخلاق کسب و کار (Journal of Business Ethics)
دانشگاه تهیه کننده گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پراویدنس، تایوان، چین
کلمات کلیدی این مقاله  حاکمیت شرکتی – اخلاق عملیاتی – مدیریت گروه – عملکر د سازمانی
رفرنس دارد
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۱۶۷-۴۵۴۴
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Springer
نشریه اسپرینگر – Springer

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۲۲ صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر و جداول ترجمه نشده است
ترجمه ضمیمه ترجمه نشده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است

 


  • فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
پس زمینه نظری
شرایط در ملاحظات اخلاقی از شرکت های بزرگ
حاکمیت شرکتی که ممکن است اخلاق در میان ذینفعان در نظر گرفته شود
حاکمیت شرکتی که باید رهبری اخلاقی را به رسمیت بشناسد
اخلاق به عنوان یک ابزار برای اطمینان از وجود حاکمیت در شرکت های بزرگ
عوامل موثر برای در نظر گرفت اخلاق در شرکت های حکومتی بزرگ
بی ارزش دانستن حاکمیت شرکتی در شرق
تاثیر مدیریت گروه در اداره امور شرکت ها
چهارچوب آزمایش و فرضیه ها
روش شناسی
نمونه برداری
اندازه گیری و تعریف عملیاتی هر یک از عوامل
تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان
تجزیه تحلیل اعتبار
تست مدل
تجزیه و تحلیل AMOS
نتیجه گیری و پیشنهادات

 


  • بخشی از ترجمه:

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

در زیر چهار نتیجه گیری مهم ارائه شده است. اولا نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مسیر در شکل دو نشان میدهد که نظارت و اخلاق عامل تعادل در ملاحظات حاکمیت شرکتی در عوامل شیوه های حاکمیت شرکتی خواهد بود(۲۵/۰). علاوه بر این شیوه اداره امور شرکت ها نیز تحت تاثیر عملکرد سازمانی قرار می گیرد (۵۶/۰). با توجه به مفاهیم مدیریتی این نشان میدهد که هرچند ملاحظات اخلاقی به طور مستقیم نمی تواند تحت تاثیر عملکرد استرس زای سازمان قرار گیرد، لذا سطح بالاتری از ملاحظات اخلاقی مانند نظارت و حفظ تعادل می تواند منجر به اجرای موثر از شرکت های بزرگ شود کسب و کار می تواند ترویج عملکرد شرکت را داشته باشد که به طور کامل اجرای حاکمیت شرکتی را دارد. د

ر مرحله دوم دو عامل یعنی مشروئیت و جمع آوری سرمایه در ملاحظات اخلاقی از ابعاد حاکمیت شرکتی مربوط به شیوه های حاکمیتی شرکتی نبوده است. این بدان معنی است که حتی اگر دولت تلاش کند تا تنظیم نیروی کسب و کار را در حاکمیت شرکتی اجرا کند، آن معمولا توسط شرکت کنندگان به وجود نیامده و OTCموثری بدست می آید. به عنوان مثال با اشاره به استقرار مدیران مستقل در هیئت مدیره، آن برای پیدا کردن یک فرد در کسب و کار که مایل به کم کاری است، آسان بوده و در عین حال از نظارت بر آن غافل می شویم. به طور موقت این اتفاق می افتد. رابطه غیر خطی در جمع آوری سرمایه نشان میدهد که زمانی که سرمایه از بازارهای سرمایه بدست می آید، پیچیدگی های مختلفی داشته و عدم قطعیت در حال حاظر در بازار سهام تایوان وجود دارد. خطرات بیش از حد بالا بوده و مانع از انتظار شرکت کنندگان می باشد.

 ثالثا تجزیه و تحلیل مسیر در شکل ۲ نشان میدهد که مکانیزم خلاقیت و رهبری اخلاقی در ملاحظات اخلاقی حاکمیت شرکتی نفوذ مستقیم در مدیریت گروه دارد. (۲۱/۰- و ۲۵/۰+). مدیریت گروه تاثیر مستقیمی بر شرکت های بزرگ و شیوه های حکومتی شان به مقدار ۱۸/۰ داشته و اداره امور شرکت ها، شیوه های تاثیر مستقیمی بر روی هر عملکرد سازمان را به مقدار ۵۶/۰ نشان میدهد. با این حال مدیریت گروه می تواند به طور غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیر بگذارد. به طور کلی، روابط متقابل متغیرها مذکور به این معنی است که ملاحظات اخلاقی در حاکمیت شرکتی می تواند بر عملکرد سازمان از طریق واسطه تاثیر گذاشته و متغیر های مدیریت گروه نیز بر اداره امور شرکت ها تاثیر گذار می باشد. مدیریت گروه در نتیجه یکی از متغیرهای واسطه است. در حالی که ملاحظات اخلاقی حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر در عمکلرد سازمانی قرار می دهد.

مفهوم اصلی مدیریت در گروه، بازی کردن نقش واسطه است که تاثیر مهمی در اجرای حاکمیت شرکتی دارد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کلید اصلی بر روی نقص های سنتی مانند تمرکز و عدم وجود دموکراسی در مکانیزم خلاقیت و رهبری اخلاقی عوامل در ملاحظات اخلاقی حاکمیت شرکتی است. جزئیات را در قسمت نتیجه گیری چهارم بیشتر روشن خواهد شد. چهارما یکی دیگر از یافته های مهم در این مطالعه این است که رابطه خطی بین سازش و خلاقیت با واسطه مدیریت گروه دارد که مقدار منفی است (۲۱/۰-). 

 


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Conclusions and suggestions

The following are four important conclusions. First, the results of the path analysis in Figure 2 shows the supervision and balancing factor in the ethical considerations of corporate governance will act upon corporate governance practices (0.25 ). Additionally, cor porate governance practices also influence organizational performance (0.56 ). With respect to managerial implications, this indicates that though ethical considerations cannot directly influence organiza tional performance, a higher level of ethical con siderations (such as supervision and balancing) can lead to more effective implementation of corporate governance. A business can further promote cor porate performance as it more thoroughly executes corporate governance.

Secondly, the two factors (viz., legitimacy and capital gathering) in the ethical considerations of corpo rate governance dimension are not linearly related to corporate governance practices and organizational perfor mance. This implies that, even though the govern ment tries to regulate and force businesses to execute corporate governance, it is not commonly consid ered effective by participant-listed and OTC com panies. For example, with reference to the establishment of independent directors on boards of directors, it is easy for a business to find a person who is willing to cooperate with the business and yet be inattentive to its supervision – simply to tempo rarily meet governmental regulations. The non-lin ear relation in capital gathering demonstrates that when obtaining capital in the capital market various complexities and uncertainties currently exist in the stock market in Taiwan. The risks are too high and impede the expectation of the participants in capital gathering.

hirdly, the path analysis in Figure 2 also indi cates that creative mechanism and ethical leadership in the ethical considerations of corporate governance have a direct influence on family management (?0.21 and 0.25 ), family management has a direct influence on corporate governance practices (0.18 ) and corporate governance practices has a direct influence on organizational per formance (0.56 ). However, family management can not directly influence organizational performance. Generally speaking, the mutual relationships of the aforementioned variables mean that the ethical con siderations of corporate governance can act upon organi zational performance after going through the mediated variables of family management and corporate governance practices. Family management, consequently, becomes one of the mediated variables whilst the ethical con siderations of corporate governance influences organiza tional performance.

he major managerial implication offamily man agement playing the role of the mediated variable lies in that family management has an important influ ence on the implementation of corporate gover nance. The results of the study show that the key to cutting down on traditional defects (such as cen tralization and undemocracy) lies in the creative mechanism and ethical leadership factors in the ethical considerations of corporate governance. The details are illuminated in the fourth conclusion.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

بررسی روابط میان ملاحظات اخلاقی، مدیریت خانواده و عملکرد سازمانی در اداره امور شرکت ها

عنوان انگلیسی مقاله:

The Study of the Relations among Ethical Considerations, Family Management and Organizational Performance in Corporate Governance

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا