دانلود ترجمه مقاله آنالیز سیتوژنتیکی Hieracium transylvanicum – مجله Taylor & Francis

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: آنالیز سیتوژنتیکی Hieracium transylvanicum (از تیره کاسنی)
عنوان انگلیسی مقاله: Cytogenetic analysis of Hieracium transylvanicum (Asteraceae)

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط  زیست‌شناسی، کشاورزی و گرایش های علوم گیاهی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی‌ کشاورزی‌، زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولکولی، گیاه پزشکی، زراعت واصلاح نباتات
مجله مربوطه  مجله بین المللی سیتولوژی، سیتو سیستماتیک و سیتوژنتیک International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics
دانشگاه تهیه کننده  دپارتمان سیتولوژی و جنین شناسی گیاه، دانشگاه Jagiellonian، کراکوف، لهستان
کلمات کلیدی این مقاله  تیره کاسنی-اتودیپلویید-هیبریداسیون مزرعه ای فلورسانس-H. transyl-vanicum-کاریوتیپ—DNA- گونه های جنسی
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۲۰۸۴-۴۳۵۲
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Taylor & Francis
نشریه Taylor & Francis 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۰ صفحه با فرمت ورد، به صورت تایپ شده و با فونت ۱۴ – B Nazanin
ترجمه اشکال ترجمه توضیحات زیر اشکال انجام شده و اشکال و نمودارها به صورت عکس در فایل ترجمه درج شده است.

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
نتایج
بحث

 


بخشی از ترجمه:

 

Hieracium transylvanicum یک گونه قدیمی است که در مناطق تخریب شده جنوب شرق اروپا یافت می شود.ساختار کاریوتیپ آن شامل تعیین خصوصیات مورفومتریک کروموزوم های متافاز سوماتیک علاوه بر تعداد و توزیع مکان های ژنی DNA ریبوزومی با استفاده از رنگ آمیزی کلاسیک کروموزومی و روش FISH با پروب های و مورد مطالعه قرار گرفت.
کاریوتایپ مورد مطالعه از ۸ نقطه جمع آوری شد و از حیث سازمان دهی کاریوتیپی اختلاف معناداری نشان ندادند. همه ۱۱ نمونه دارای عدد کروموزومی یکسان n=2x=182 و ۹ کروموزوم مشابه بودند که طول کل آنها متغیر از ۴.۶۲ تا ۲.۶۴ میکرومتر بود.کاریوتیپ گونه دارای تقارن بسیار بالایی بود.دو نوع کروموزوم ۳ و ۶؛ دارای مکان ژنی ۴۵ S rDNA در بخش های پشتی بازوهای کوتاه خود می باشند. به علاوه، بازوی کوتاه کروموزوم نوع ۶ دارای توالی ۵ S Rdna می باشد.هیچ گونه تغییر بین گونه ای در تعداد و توزیع کروموزومی مکان های ژنی DNA ریبوزومی مشاهده نشد.ساختار بسیار یکنواخت کاریوتیپH. transyl-vanicum منعکس کننده سن تبارزایی این گونه می باشد.
۱ مقدمه

جنس Hieracium با تاکسای آپومیکتیک تری(۲n=3x=27) و تتراپلویید(۲n=4x=36) با منشاء هبریدی در اروپا غالبیت دارد.دیپلویید های جنسی با کروموزوم های n = 2x = 18 2 تنها کم تر از ۵ درصد گونه ها را شامل می شوندو توزع آنها محدود به مناطق متروکه اروپای جنوبی است. یکی از گونه های معرف H. transylvanicum است که می توان آن ها را در جنگلهای مرتفع صنوبر و داغداغان در غرب شبه جزیره بالکان یافت.
آنالیزهای کاریولوژیکی H. transylvanicum از بخش های مختلف زیستگاه های جغرافیایی آن، حاکی از ماهیت دیپلویید این گونه بود(روزنبرگ ۱۹۲۷،چرتک ۱۹۹۶،لادمیروف ۲۰۰۰،مراز۲۰۰۳،مراز و سلاز ۲۰۰۴،یورکوا و گرانچوفا و همکاران ۲۰۰۶، سزلانگ و همکاران ۲۰۰۷).با این حال همه مطالعات انجام شده تا کنون محدود به تعیین ساده تعداد کروموزوم سوماتیک می باشد که مستلزم آنالیزهای مفصل کاریوتیپ H. transylvanicum می باشد.در این مطالعه،بررسی سیتوژنتیکی ۱۱ گیاه بر گرفته از۸ جمعیت بالکان و کارپاتیان (جدول ۱-شکل۱) با استفاده از رنگ آمیزی و لکه گذاری کلاسیک کروموزوم و هیبریداسیون میدانی فلورسانس باپروب های DNA ریبوزومی ۲۵S rDNA و ۵S rDNAانجام شد. در این مطالعه ، ساختار کاریوتیپ از جمله توزیع کروموزومی مکان های Rdna در ژنوم H. transylvanicum بررسی شد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract — Hieracium transylvanicum is a relic species which occurs in refugial areas of south-eastern Europe. The structure of its karyotype, including determination of morphometric features of somatic metaphase chromosomes as well as the number and distribution of ribosomal DNA loci, was attempted using both classical chromosome staining and the FISH method with 25S rDNA and 5S rDNA probes. The cytotypes under study were collected from eight sites and did not vary signifi cantly in terms of their karyotype organisation. All 11 specimens had the same chromosome number, 2n=2x=18, and 9 similar chromosomal types, whose total length ranged from 4.62 to 2.64 µm. The karyotype of the species is highly symmetrical. Two chromosomal types, 3 and 6, have a 45S rDNA locus in distal parts of their short arms. In addition, the short arm of type 6 has interstitial 5S rDNA sequences. No intraspecifi c variation in number and chromosomal distribution of ribosomal DNA loci was observed. The very uniform structure of the karyotype of H. transylvanicum possibly refl ects the old phylogenetic age of this species. Key words: Asteraceae, “autodiploid”, fl uorescence in situ hybridisation, Hieracium transylvanicum, karyotype, rDNA, sexual species. INTRODUCTION The genus Hieracium L. s. str. is dominated in Europe by apomictic tri- (2n = 3x = 27) and tetraploid (2n = 4x = 36) taxa of putative hybrid origin. Sexual diploids with 2n = 2x = 18 chromosomes represent as little as about 5% of species and their distribution is mainly restricted to refugial regions of southern Europe. One of the representatives is H. transylvanicum Heuff. that can be found in spruce and beech mountain forests in the Southern and Eastern Carpathians and in the western part of the Balkan Peninsula. Karyological analyses of H. transylvanicum from various parts of its geographical range have revealed the diploid nature of this taxon (ROSENBERG 1927; CHRTEK 1996; VLADIMIROV 2000; MRÁZ 2003; MRÁZ and SZELĄG 2004; YURUKOVAGRANCHAROVA et al. 2006; SZELĄG et al. 2007). However, all studies to date have been limited to the simple determination of the somatic chromosome number, which necessitates more detailed analyses of the H. transylvanicum karyotype. In the present study, cytogenetic investigation of 11 plants derived from eight separate Balkan and Carpathian populations was made (Table 1, Fig. 1), using both classical chromosome staining and fl uorescence in situ hybridisation (FISH) with 25S ribosomal DNA (rDNA) and 5S rDNA probes. In this investigation the structure of the karyotype, including the chromosomal distribution of rDNA sites in genome of H. transylvanicum, was attempted. MATERIALS AND METHODS The living plants used in this study were collected from eight locations in Europe (Fig. 1). Detailed information on their origin is provided in Table 1. Classical chromosome staining – Root tips were CYTOGENETIC ANALYSIS OF HIERACIUM TRANSYLVANICUM (ASTERACEAE) 193 incubated overnight at 4°C in a saturated aqueous solution of α-bromonaphthalene and fi xed in 1:3 acetic alcohol. The root tips were hydrolyzed with 1M HCl at 60°C and squashed in 45% acetic acid. The chromosomes were stained with a 0.1% aqueous solution of toluidine blue. The preparations were analyzed and photographed under a Nikon Optiphot 2 universal microscope equipped with a digital image acquisition system. DNA labelling and FISH – The procedure followed the protocol described in detail by WOLNY and HASTEROK (2009) with minor modifi cations. In brief, the following DNA probes were used: (i) a 2.3 kb ClaI subclone representing the fragment of a 25S rDNA coding region of Arabidopsis thaliana (UNFRIED and GRUENDLER 1990) was labelled by nick translation with digoxigenin-11- dUTP (Roche, Indianapolis, IN, USA) and used to detect the 45S rDNA loci containing the genes encoding for 18S-5.8S-25S rRNA. (ii) pTa794 clone containing a 410 bp fragment of 5S rDNA unit isolated from wheat (GERLACH and DYER 1980) was labelled by PCR with tetramethylrhodamime-5-dUTP (Roche) and used to visualize 5S rDNA loci. The oligonucleotide primers sequence and conditions for the reaction were as described by HASTEROK et al. (2002). The general conditions of the FISH procedure were as follows: slides were incubated in DNasefree RNase (100 µg/ml) in 2×SSC for 1 hr at 37°C, then washed in three changes of 2× saline sodium citrate (SSC) buffer for 15 min, post-fi xed in 1% formaldehyde in PBS buffer followed by washes in 2×SSC for 15 min, dehydrated in an ethanol series (70, 90 and 100%) and air-dried. The DNA probes were mixed to a fi nal concentration of 2.5- 3.5 ng/µl of hybridisation mixture along with 50% deionised formamide, 20% dextran sulphate, 2×SSC, 0.5% SDS and salmon sperm blocking DNA in 50-100× excess of labelled probes. The hybridisation mixture was pre-denatured (75°C for 10 min), applied to the chromosome preparations and denatured together at 75°C for 5 min in an Omnislide in situ hybridisation system (Hybaid, Basingstoke, UK) and then incubated overnight at 37°C in a humid chamber to allow renaturation. After hybridisation, slides were washed for 10 min in 15% deionised formamide in 0.1× SSC at 42°C, which is equivalent to 82% stringency, followed by several washes in 2× SSC. The digoxigenated probe was immunodetected according to standard protocols by antidigoxigenin antibodies conjugated with fl uorescein isothiocyanate (FITC; Roche). After fi nal dehydration, preparations were mounted and counterstained in Vectashield (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) antifade buffer containing 2.5 µg/ml 4’-۶-diamidino-2-phenylindole (DAPI; Serva). Microphotographs were taken using a Nikon Eclipse 80i epifl uorescent microscope equipped with a monochromatic CCD camera and processed uniformly using Picture Publisher (Micrographx) software. Chromosome measurements were made using a computer program CytoPlane ver. 1.2. Calculations, statistical analyses and schematic diagrams (idiograms) of chromosomes were made using the Mr Karyo ver. 3.07 (Tokarski & Joachimiak) software package. The chromosome nomenclature and types followed that of LEVAN et al. (1964).


 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: آنالیز سیتوژنتیکی Hieracium transylvanicum (از تیره کاسنی)
عنوان انگلیسی مقاله: Cytogenetic analysis of Hieracium transylvanicum (Asteraceae)

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا