دانلود ترجمه مقاله تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو
 عنوان انگلیسی مقاله: Globalization and the production of city image in Guangzhou’s metro station advertisements
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۱
رشته های مرتبط   معماری، مهندسی شهرسازی و مدیریت شهری
مجله  شهرها (Cities)
دانشگاه  گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه سان یات سن، گوانگژو چین
کلمات کلیدی  جهانی شدن، تصویر شهر، تولید فرهنگ، تبلیغات مترو ایستگاه، گوانگژو
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

 خلاصه
مقدمه
جهاني سازي ، پيشرفت شهري و نماد سازي
شهرهاي چيني تحت جهاني شدن
سطح تحقيق : جهاني سازي ژوانگهو تحت تغيير و تحول فروش
توليد نماد از يك شهر در جال جهاني شدن
آگهي هاي ايستگاه متر و تحت عنوان داده
تحليل داده هاي بصري
معادله براي محاسبه انديس عنصر
تغيير كيفي آگهي ها
نتيجه گيري گفته ها
تقدير و تشكر ها

 


 

بخشی از ترجمه:

 

نتيجه گيري گفته ها
يافته هاي اين تحقيق منطبق به مبحث هاي موجود سرمايه گذاري شهري چيني است به جاي تحقيق كردن حوزه فيزيكي اين مطالعه يك بحث از نماد شهر در روش ارائه اي و ساختاري ارائه مي دهد . تركيب متن تحليلي كيفي و روش كيفي براي مؤثر بودن در فهم فرايند ايجاد نماد شهري در يك بافت جهاني شده را فراهم مي كند از يك طرف روش متن تحليلي يك بصيرت رو به فرايند هايي مي دهد كه آگهي هاي ايستگاه مترو به عنوان عناصر بزرگ تر فرهنگي ساخته شده و توليد شده و خلق شده اند و در طرف ديگر تفسير كيفي بيشتر به سمت فهم راه هايي كه اين نماد توليد شده مي تواند برآورده شود و استفاده شود جهت گيري شده است بنا به اين كمك كردن به فرمول سازي هويت شهرك مشترك . آگهي هاي ايستگاه مترو به عنوان يك كانال تكي كه نماد شهر جهاني شده توليد شده و به عنوان هويت شهر به چرخش در آمده خدمت مي كند.
بر خلاف سود ارائه فرهنگي جهت گيري شده وتوليد بحث شده به وسيله زوكين (۱۹۹۵ ) آگهي ها در اين تحقيق به صورت ايدئولوژيكي و اهداف سمبوليك از روش توسعه شهري مجسم است. نماد جهاني شدن ژ وانگهو در اين اطهي ها نوشته شده كه موقعيت تمايلي شهر را به عنوان يك كلان شهر بين الملي منعكس مي كند . و در اين راه فقط چگونه از ارزشهايي كه بايد قابل رويت باشند رهايي يابد. يك ايده مطابق كه باعث توليد فرهنگ يك سري از المان هاي سمبليك است نوشته شده وبه عنوان وظايف ايجاد ، ساخت ، فروش ، استفاده آنها در جامعه فهمانده شده است. انتخاب عناصر جي يك محدوده وسيعي از واقعيت هاي شهري از شهر CBD را مي پوشاند كه پيشرفت اقتصادي شهر را هدف مي گيرد و زيباشناسي جذابيت ها تحت يك بافت جهاني مدرن يا غير مدرن براي ساكنان خارجي معمولي كه با آرامش در درون شهر زندگي مي كند. بنابراين فرايند جهاني شدن ژوانگهو نبايد به صورت فقط يك پيشرفت يا بعد اقتصادي درك شود بلكه بايد توجه شود كه فرايند هاي خاص تحت بافت جهاني اتفاق مي افتند كه چند بعدي و چند سطحي هستند . مطابق با تغييرات فرهنگي اتفاق افتاده در كليه شبكه آگهي ايستگاه مترو ونيازمند توجه محلي پيشرفته است . در تحقيق ها بحث آگهي هاي ايستگاه مترو روي اهداف مواد متمركز كرده است اما تحقيق بر روي راه هايي مردم به عنوان توليد كننده و مصرف كننده نماد شهر را دريافته وبرآورد كنند كه يكسان هستند ضروري است . در پايان اين مقاله ها تمايل داريم دوباره تاكيد كنيم كه جايگاه ما براي ارائه هر مدل نرمال از توليد فرهنگ و ايجاد نماد شهري از بافت جهاني نيست بلكه تصويري كه ما ارائه داديم تنها تجسم فرهنگي در ژوانگهو است و آشكار است كه تنها وجهي از فضاي فرهنگي جهاني شدن در چين و يا در دور دنيا نيست. عبارت جهاني نه معني يك غير تجربي آنالوژيكي با نيرو هاي مشمول را مي دهد و نه حركت جزئي بي بند و بار بخش فرهنگي . برعكس مجسم سازي فرهنگي در طول اهداف سمبليك آگهي ها نمايان شده است كه عدسي يكي فراهم كرده كه ما مي توانيم راه هايي كه فرايند جهاني شدن ژوانگهو ساخته و به عنوان يك جايگاه اجتماعي به راه انداخته است كه توسط هارستون و همكارانش در ۲۰۰۵ ارائه شده است كه بفهميم كه اهداف ، روابط، پشنهاد ها و عمليات روي ماديات فوق العاده ها عمل مي كند در يك سمت پتانسيل ها براي لحظه هاي خلق شده تغيير ، سلاست بيان و حركت براي قسمت داخلي محلي و غير محلي اجازه مي دهد كه انتقال براي هويت و نماد شهر را فراهم مي آورد . در حالي كه در ديگر سمت اهداف محلي خدشه دار شده اند ترتيب سيستماتيك جايگاه همچنين اتاقي براي حضور اهداف نسبتاً پايدار درست كرده و كار هايي كه از آگهي بحث شده گذشته با جزئيات ديديم علاوه بر اين آگهي ها به وسيله اهداف كامل مجسم سازي محلي از جهان نيستند . اهداف جهاني شدن شامل يك سري كامل از روابط ، كارها و ارائه هاست. حوزه تصويري جهاني شدن در ژوانگهو به هر حال خيلي گسترده تر از تصويري است كه ما ميتوانيم در اين مقاله ارائه دهيم.
تقدير و تشكر ها
اين مقاله به نفع محصول يك پروژه تحقيقاتي حمايت مالي شده به وسيله موسسه علوم طبيعي ملي چيني و وزارت آموزش چين . نويسنده تمايل دارد كه ار دكتر شن جينگ هي ، دكتر ايكمنه يا آمينگ ، آقاي شان كون دنگ و خانم هو آن نيان براي انجام اين مقاله تشكر كند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction Globalization, urban development and image making One of the most prevalent contexts in which urban development has been discussed since the late 20th century is that of globalization. As sites where economic, social and cultural activities are most intensely concentrated, urban areas have risen as the most critical nexuses in a global network. As Knox (1997) suggests, globalization has resulted in a decisive shift in the proportion of the world’s economic activities that is transnational in scope, thus eclipsing the traditional functions of cities and transforming their roles into nodal points in global commodity chains. The detrimental effects of globalization, especially for underdeveloped urban areas, have been the target of frequent critiques (see, e.g., Geyer, 2005; Kalb & von der Land, 2000; Marcuse, 2004). However, another body of literature has focused on the positive and progressive aspects of globalization in boosting local urban development (see, e.g., Pernia & Quising, 2005; Bae, 2005). The external forces of transnational firms, global capital, and a new international division of labor are recognized by Friedmann and Wolff as the major determinants of urban growth (Friedmann & Wolff, 1982). In this sense, there is a general consensus that the prosperity of cities in a global economy hinges closely on whether (a) the city can be adapted to the economic, social and cultural restructuring that comes in the wake of global forces; (b) the city seeks openness in the global context; and (c) urban governance can provide a cushion for shocks triggered by this openness (Chakravorty, 2005). The last quarter of the 20th and the early years of the 21st centuries have seen cities make efforts to be involved in the global economic system (see, e.g., Tolosa, 2005; Gu & Tang, 2002). Along with this dynamic, we can see a world-wide wave of campaigns aimed at shaping the ‘‘city image’’ and the implementations of local policies such as place promotion, place marketing or city branding. The term ‘‘city image’’ is now closely related to the rising ideology of urban entrepreneurism, which prepares cities to attract capital footloose capital and tourism in the global context (Hall, 1992; Harvey, 1989; Hall & Hubbard, 1998; Löfgren, 2000). As Harvey (1989) explains, the increasing flexibility of international money flows has resulted in a situation that ‘‘investment increasingly takes the form of a negotiation between international finance capital and local powers doing the best they can to maximize the attractiveness of the local site as a lure for capitalist development’’ (Harvey, 1989, p. 5). This negotiation between flows and spatial fix of capital requires the capability of cities to reproduce and circulate information regarding the city’s image for branding and for marketing the city’s attractiveness. Hall (1992) further developed this concept, arguing that in an information era when industries can be essentially defined as footloose, cities can shape their own 0264-2751/$ – see front matter 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved. doi:10.1016/j.cities.2010.12.004 ⇑ Corresponding author. Address: Department of Urban and Regional Planning, School of Geography and Planning, Sun Yat-Sen University, #135 Xin’gangxi Road, Guangzhou 510275, China. Tel.: +86 20 84112892. E-mail address: eeszhh@mail.sysu.edu.cn (H. Zhu). Cities xxx (2011) xxx–xxx Contents lists available at ScienceDirect Cities journal homepage: www.elsevier.com/locate/cities Please cite this article in press as: Zhu, H., et al. Globalization and the production of city image in Guangzhou’s metro station advertisements. J. Cities (2011), doi:10.1016/j.cities.2010.12.004 images and achieve national or international significance through completely new activities. As a result, strategies of city image making are exploited as ideal weapons for producing and imagining the attractiveness and competitiveness of urban areas (Kavaratzis & Ashworth, 2007; Ward, 2007; Young & Lever, 1997). Diverse studies have made it clear that the city image is multidimensional and covers a broad spectrum of facets (see, e.g., Vanolo, 2008a, 2008b; Luque-Martínez, Del Barrio-García, & Ibáñez-Zapata, 2007; Watkins & Hebert, 2003; Hoffman, 2003), from visual attractiveness, historical heritage, and the business environment to the reorientation of local policies (Bradley, Hall & Harrison, 2002; Rofe, 2004), and in certain cases, even the symbolic meanings of urban landscapes (Eyles & Peace, 1990; Shoval & Strom, 2009). It is evident that all of these efforts aimed at shaping city images, with their obvious hints of entrepreneurial philosophy, are economically concerned and bear the purpose of making cities into relative ‘‘stand outs’’ in an age of intensified competitions for investment, tourism and resources (Smith, 2006; Young & Kaczmarek, 1999). As existing academic works have implied, the making of the city image is often fulfilled through cultural elements within urban spaces. Zukin (1995) emphasizes the symbolic meanings of urban cultures, and while her theories on the symbolism of culture mainly focus on its connection with the reorientation of the urban economy, some of her arguments can be well applied to reasoning about how a city image can be produced and imagined through the representations of the symbolic meanings of urban cultural elements. She argues that building a city depends on how people manipulate symbolic languages of exclusion and entitlement and that the look and the feel of cities reflect decisions about whom and what should be visible. This philosophy of visibility obviously includes an entrepreneurial edge predicated on deal making and image marketing. When appropriated for a discussion of city image, this argument can be modified to say that the city image represents the specific values and meanings that the city as a whole decides to display and the specific knowledge of the city that is allowed into circulation, all with the obvious purpose of attracting investment and resources that float across the global space.

 


 

 عنوان فارسی مقاله: تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو
 عنوان انگلیسی مقاله: Globalization and the production of city image in Guangzhou’s metro station advertisements

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا