دانلود ترجمه مقاله بررسی مدلینگ برنامه ریزی تقاضا در مسافرت بر اساس فعالیت

 

 عنوان فارسی مقاله: کتاب راهنمای مدلینگ برنامه ریزی تقاضا در مسافرت بر مبنای فعالبت
 عنوان انگلیسی مقاله: Guidebook on Activity-Based Travel Demand Modeling for Planners
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار   –
تعداد صفحات مقاله انگلیسی   ۳۰
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۵
مجله   –
رشته  مدیریت
کلمات کلیدی   –
نشریه  –

 


فهرست مطالب:

 

مقدمه
۱ ۱ شیوه بر مبنای سفر
۲ ۱ شیوه برمبنای فعالیت
۲ عوامل مشخص کننده الگوی فعالیت روزانه- سفر یک فرد؟
۱ ۲ الگوهای فعالیت- سفر کارگران
۲ ۲ الگوهای فعالیت- سفر غیر کارگران
۳ نیازهای داده برای تحلیل سفر بر مبنای فعالیت
۱ ۳ نیازمندیهای داده برای تحلیل
۲ ۳ نیازمندیهای داده برای اجرا
۴ چارچوبی برای سیستم مدلسازی بر مبنای فعالیت
۱ ۴ سیستم مدل تولید- تخصیص
۲ ۴ سیستم مدل زمان بندی برای کارگران
۲ ۴ سیستم مدل زمان بندی برای غیر کارگران
۵ نتیجه گیری

 


بخشی از ترجمه:

 

۵٫ نتیجه گیری
شیوه بر مبنای فعالیت برای تحلیل تقاضای سفر، سفر را یک تفاضای مشتق شده از نیاز به تعقیب فعالیتهای توزیع شده در بعد فضایی می پندارد. سیستم جامع مدلسازی تقاضای سفر بر مبنای فعالیت نظیر سیستم توسعه یافته در دانشگاه تکزاس در آستون محدودیت های فضایی، زمانی و میان فردی و وابستگی های موجود بین گزینه های انتخابی سفر و فعالیت را صریحاً بازشناسی می کند. در این راستا زمان بندی و مدت فعالیتها و صفر را به تفصیل درنظر گرفته و بر تصمیم گیری در سطح خانوار و تعاملات میان اعضای خانواده تاکید می کند. با تاکید اولیه بر مشارکت در فعالیت و تاکید بر توالی ها یا الگوهای رفتار فعالیت ( با استفاده از کل روز یا دوره های طولانی ترزمانی به عنوان واحد تحلیل) چنین شیوه ای قادر به درک بهتر پاسخ های رفتار سفر نسبت به سیاست های مدیریت تراکم و ازدحاکم کوتاه مدت می باشد. از آنجایی که شیوه بر مبنای فعالیت شیوه کل نگر و غنی تری با نمایش مشروح بعد زمانی اقتباس می کند، در نتیجه برای پاسخگویی به نیازمندیهای جدید CAAA بهتر می باشد.
این کتاب راهنما چارچوب های نمایش برای الگوهای فعالیت- سفر کارگران و غیر کارگران در فرایندی را مطرح می کند که به شناسایی متغیرهای مختلف مورد نیاز برای مدلسازی می پردازد. بعد از این چارچوب های نمایش ، نوبت به بحث مختصر در مورد نیازهای داده برای تحلیل و کاربرد سیستم های مدل بر مبنای فعالیت می رسد. بالاخره، سیستم مدل تعبیه شده در CEMDAP به تفصیل توصیف می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرایندهای نرم افزاری و مکانیسم های زیرمبنای CEMDAP ، روشهای توسعه نرم افزار به bat مراجعه کنید.
پیوست A. مولفه های سیستم مدل
لیست کاملی از مولفه های سیستم مدل تعبیه شده در CEMDAP در جداول زیر مطرح شده است. ساختارهای اقتصادسنجی توصیف شده در CEMDAP نیز برای مولفه های مدل نیز در لیست موجود بوده و تیپ مدل ساده مورد حمایت در مدلهای برآوردشده موردی از تیپ توصیف شده موجود نمی باشد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۵٫ Conclusion

The activity-based approach to travel demand analysis views travel as a derived demand; derived from the need to pursue activities distributed in space. A comprehensive activity-based travel demand modeling system, such as the one developed at the University of Texas at Austin (Comprehensive Econometric Micro-simulator for Daily Activity-travel Patterns or CEMDAP), recognizes explicitly the spatial, temporal and inter-personal constraints and inter-dependencies in activity and travel choices. It takes into account a detailed consideration of the timing and duration of activities and travel, and emphasizes the decision-making at the household level and the interactions among household members. By placing primary emphasis on activity participation and focusing on sequences or patterns of activity behavior (using the whole day or longer periods of time as the unit of analysis), such an approach can better understand travel behavior responses to shorter-term congestion management policies. Since the activity-based approach adopts a richer, more holistic approach with detailed representation of the temporal dimension, it is also better suited to respond to the new CAAAs requirements.

This guidebook presents the representation frameworks for the activity-travel patterns of workers and non-workers, in the process identifying the various attributes that need to be modeled. Following the representation frameworks is a brief discussion of the data needs for the analysis and application of activity-based model systems. Finally, the model system embedded in CEMDAP is described in detail. For more information on the software processes and mechanisms underlying CEMDAP, and software deployment procedures refer Bhat et al. (2003c).

Appendix A.

Components of Model System The complete listing of the components of the model system embedded in CEMDAP is presented in the following tables. Also listed are the econometric structures prescribed in CEMDAP for the model components, and a simple model type supported in case estimated models of the prescribed type are not available


 

 عنوان فارسی مقاله: کتاب راهنمای مدلینگ برنامه ریزی تقاضا در مسافرت بر مبنای فعالبت
 عنوان انگلیسی مقاله: Guidebook on Activity-Based Travel Demand Modeling for Planners

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا