دانلود ترجمه مقاله کاربرد مدل معادلات ساختاری در بررسی بیماری التهاب روده – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد مدل معادلات ساختاری در بررسی بیماری التهاب روده:بررسی بیماری IBD از لحاظ تاثیرات روانی، بهداشت جنسی و رضایت ،‌ تصویر بدن و عملکرد رابطه؛ تحقیقات اولیه با استفاده از مدل معادلات ساختاری
 عنوان انگلیسی مقاله: Illness perceptions in IBD influence psychological status, sexual health and satisfaction, body image and relational functioning A preliminary exploration using Structural Equation Modeling
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۱۵
مجله مجله کرون و کولیت (Journal of Crohn’s and Colitis)
دانشگاه دانشکده زندگی و علوم اجتماعی، دانشگاه تکنولوژی سوینبرن، ملبورن، استرالیا
کلمات کلیدی بیماری التهاب روده ،‌مدل حسی مشترک ، بهداشت جنسی ، عملکرد زناشویی و خانواده ، افسردگی و اضطراب
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

 چکیده
۱ مقدمه
۱ ۱ اهداف مطالعه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱بیماران
۲ ۲ معیارها
۲ ۲ ۱ برداشت کوتاه بیماری از پرسشنامه (BIPQ)
۲ ۲ ۳ مقیاس مشکلات جنسی (SPS)
۲ ۲ ۴ مقیاس رضایت جنسی
۲ ۲ ۵ مقیاس عملکرد زناشویی (MFS)
۲ ۲ ۶ مقیاس عملکرد خانواده (FFS)
۲ ۲ ۷ تصویر بدن و مقیاس خود آگاهی در صمیمیت (BICS)
۲ ۳ روش
۲ ۴ تجزیه و تحلیل آماری
۳ نتایج
۴ بحث
۴ ۱ محدودیت ها مطالعات آینده
۵ نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

۴-۱ : محدودیت ها مطالعات آینده :
محدودیت های اصلی این مطالعه ، ادم ارزیابی علائم IBM و وضعیت خاصی است . هرچند برداشت های بیماری به شدت با فعالیت بیماری است . ۳۱ مطالعه آینده باید ارتباطی با شدت و وضعیت IBM اندازه گیری شود . اندازه داده کوچک μ=۷۴ و ماهیت نا همگون نمونه به عنوان مثال ۵۴ درصد آمریکایی و ۸۲ زن و تکیه بر پرسشنامه آنلاینی تعصب انتخاب را امکان پذیر نکرده و می تواند آن را رد کند . اگر چه مطابق با تحقیقات پیشین ، حجم نمونه مطالعه کوچک باشد ، با این حال ما عملا آن را انتخاب نموده و ویژگی های روان سنجی بالا را شناسایی می کنیم . علاوه بر این ،‌ما آماری معتبر از تمامی متغیر ها ی مشخص شده در مدل را برای بهود ویژگی های مدل و کاهش خطای اندازه گیری مدل را داریم . مطالعات آینده باید محدودیت هایی را در بالا داشته و به دنبال کشف تفاوت فعال در برابر وضعیت بیماری در غیذ فعال و مسائل همراه مشترک مانند درد و عوارض جانبی دارو ها را در یک نمونه شامل مسائل متعدد داشته باشد. استفاده از گروه شاهد یا مقایسه علاوه بر جمع آوری پاسخ ها از شریک زندگی ارزشمند می باشد . توجه به این که زن در این مطالعه همراه با افزایش مشکلات جنسی و رضایت جنسی بوده است ، تحقیقات بیشتر برای کشف این تفوت ها در سراسر نیاز این چنین از نظر بروز و شدت مشکلات جنسی و رضایت جنسی درک شود . پژوهش های آینده همچنین باید با هدف کشف این تفاوت ها نسبت به جمعیت عمومی و دیگر گروه های بیماری مزمن باشد . با توجه به عدم تحقیق در حوزه SEM این روش تایید نمی شود . با این حال مطالعات اینده می تواند استفاده از SEM را برای انجام یک روش مدلسازی تایید کند که یک روش فعلی ارائه شده در این مطالعه است . پژوهش های آینده نیز می تواند بر این تحقیق توسط اضافه کردن معیار ها از قبیل کیفیت زندگی و بررسی دیگر اثرات شناخته شده IBM باشد .
۵-نتیجه گیری :
این مطالعه تحقیقات گذشته را داشته و به ارائه شواهد بیشتری برای شرایط پیچیده بیماری IBM و تصویر بدن و خود آگاهی و مشکلات جنسی و اضطراب و افسردگی و شرایط زناشویی و عملکرد خانواده و افراد مبتلابه IBM را مورد بررسی قرار داده است . این مطالعه در حالی است که توسط بعضی از نمونه های احتمالی مانند تعادل جنسیتی و انتخاب از طریق اینترنت محدود شده است ویافته های سازگار با تحقیقات گذشته نشان می دهد که افسردگی و اضطراب تاثیری بر بهداشت جنسی و تصویر بدن دارد . به نوبه خود سلامت جنسی و تصویر بدن نهفته در عملکرد زناشویی و خانواده است . این یافته ها برای اولین بار به بررسی این متغیر با استفاده از SEM در جمعیت IBM پرداخته است . یافت های حاظر بیشتر از طرف محققین حمایت شده است که در آن گفته می شود که متخصصین بهداشتی نیاز به ارزیابی تاثیر IBM بر سلامت جنسی و تصویر بدن و شرایط زناشویی و عملکرد خانواده را داشته است به خصوصی اگر افراد یک پریشانی روانی را نیز تجربه کرده باشند .

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۱٫ Introduction Research indicates that individuals with Inflammatory Bowel Disease (IBD) are at an increased risk of developing anxiety and/or depression,1–۱۰ and that up to 50 percent of IBD cohorts are likely to present with having at least one psychological condition.11 Further, the severity of psychological symptoms is exacerbated with disease flare-ups5,9,10,12 and both psychological symptoms and disease flare-ups are associated with poorer quality of life (QoL).4,12–۱۴ Despite the wealth of information in relation to IBD, psychological symptoms and QoL, limited research has been conducted to explore the influence of IBD, or its illness perceptions (i.e., emotional and cognitive representations of illness), psychological morbidity (e.g., anxiety and depression) on individual sexual health (i.e., sexual problems and sexual satisfaction), body image and self-consciousness and marital and family functioning (i.e., perceived quality of interaction between the participant and their partner, perceived; satisfaction with their family life). This has led to several reviews calling for further research in this area.15–۱۸ Of the research conducted to date, evidence suggests that IBD cohorts often identify concerns relating to body image,19–۲۲ reduced libido,20,23,24 sexual difficulties,21–۲۵ and problems with interpersonal and/or family relationships.19,22,26,27 In a series of studies Timmer and colleagues23,24 have provided evidence for the adverse impact of IBD on sexual health. In a large IBD cohort study involving 280 German males (170 with Crohn’s disease [CD]) Timmer et al.23 found that sexual activity was low; 19% were not sexually active, 12% had no interest in sex, and 10% had not enjoyed their sexual experience, and 9% of the 65 sexually active reported erectile problems. Males experiencing depression were increasingly likely to report erection dysfunction, orgasmic problems, and reduced sexual desire and sexual satisfaction. Anxiety was only found to adversely impact on sexual desire. Based on these findings, the authors concluded that persistent sexual dysfunction is unlikely once disease activity is under control and psychological problems are addressed. In a separate study involving a large female IBD cohort (336 females, 219 with CD), Timmer et al.24 found 63% of the participants reported a perceived reduction in sexual activity with a further 17% not being sexually active at the time. Depression was found to be the strongest determinant of sexual problems. Specifically, females experiencing depression were more likely to report reduced sexual thoughts or desires, reduced pleasure or orgasmic problems, reduced intercourse frequency, and reduced partner satisfaction. While not as influential, anxiety was also found to adversely impact these domains, with the most impacted being intercourse frequency. Based on these findings, Timmer identified that psychological problems, specifically mood, were more influential than disease specific factors on sexual functioning. Several other studies have provided evidence that sexual problems are more likely to be reported in individuals that have psychological symptoms (especially depression),25 or are female, or having experienced surgery associated with their IBD.20 The outlined findings suggest that individuals with IBD are likely to report increased psychological symptoms, more body image concerns, sexual problems, problems associated with marital and family functioning, and reduced sexual satisfaction. However research exploring how they may all interact in IBD cohorts and illness perceptions has not been explored. In a recent meta-analysis of 45 studies, Hagger and Orbell28 found that poorer illness perceptions have a significant adverse impact on both QoL and psychological well-being across a variety of chronic conditions, including Human Immunodeficiency Virus, diabetes, arthritis, and hypertension. Several IBD-focused studies have also shown that poorer IBD illness perceptions are associated with increased anxiety and depression29–۳۱ and reduced QoL.29,30 Further, Knowles et al.31 have shown that illness perceptions are highly related to IBD severity and that illness perceptions, rather than IBD severity, consistent with the Common Sense Model (CSM), are better predictors of anxiety, depression, and QoL. 1.1. Study aim Utilizing exploratory Structural Equation Modeling (SEM), the aim of the current study was to characterize the relationships between illness perceptions, body image and self-consciousness, sexual problems and satisfaction, anxiety and depression, and marital and family functioning in patients with IBD. 2. Materials and methods 2.1. Patients Seventy-four adults in an ongoing romantic relationship (44 CD, 13 males, average age 38) with IBD completed an online survey. All were in a committed romantic relationship with the majority in a heterosexual relationship (95%). The average length of the relationship was 9.90 years (11.35). The majority of participants were American (54%), while 19% European, 11% were Australian, and 16% were from another country. Regarding employment, the majority (50%) worked full-time, 19% worked part-time or casual, 14% were homemakers, the remaining 17% included individuals who were students, retired, or unemployed. Patients’ mean disease duration was 8.42 years, 3 (4%) participants reported currently having a stoma while another 3 participants currently had a fistula. Inclusion criteria included: self-reported diagnosis of IBD, in a current committed romantic relationship and age over 18 years. Ethical approval to conduct this research was attained from Swinburne University of Technology Human Ethics Research Committees.

 


 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد مدل معادلات ساختاری در بررسی بیماری التهاب روده:بررسی بیماری IBD از لحاظ تاثیرات روانی، بهداشت جنسی و رضایت ،‌ تصویر بدن و عملکرد رابطه؛ تحقیقات اولیه با استفاده از مدل معادلات ساختاری
 عنوان انگلیسی مقاله: Illness perceptions in IBD influence psychological status, sexual health and satisfaction, body image and relational functioning A preliminary exploration using Structural Equation Modeling

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا