دانلود ترجمه مقاله طرح مسیریابی مطمئن مبتنی بر گراف در شبکه ادهاک وسایل نقلیه – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: طرح تکاملی مسیریابی مطمئن مبتنی بر گراف در شبکه ادهاک وسایل نقلیه (VANET)
 عنوان انگلیسی مقاله: An Evolving Graph-Based Reliable Routing Scheme for VANETs
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۳۷ صفحه
مجله جامعه فناوری فضایی
دانشگاه دانشکده مهندسی و طراحی دانشگاه برونل، لندن 
کلمات کلیدی  گراف در حال تکامل، کیفیت خدمات (QoS)، قابلیت اطمینان مسیریابی، شبکه‌های اقتضایی ترابری (VANET)، شبکه‌های مربوط به وسایل نقلیه
نشریه IEEE IEEE

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱     مقدمه
۲     کارهای مرتبط
۳     مدل قابلیت اعتماد وسایل نقلیه
A     مبنای مدل‌های جریان ترافیک مربوط به وسایل نقلیه
B     مدل قابلیت اعتماد لینک
C     تعریف قابلیت اعتماد مسیر
۴     مدل گراف در حال تکامل VANET-گرا
A     انگیزه
B     مبنایی برای مدل نظری گراف در حال تکامل
C     VoEG
۵     پروتکل مسیریابی بردار فاصله برحسب تقاضای اقتضایی قابل اعتماد با گراف در حال تکامل
A     الگوریتم پیش بینی
B     EG-Dijkstra
C     پیچیدگی محاسباتی الگوریتم EG-Dijkstra
D     فرآیند کشف مسیر در EG-RAODV
۶     تنظیمات ارزیابی عملکرد
A     شبیه‌سازی محیط
B     متریک کارایی
۷     نتایج شبیه‌سازی
A     اثرات نسبت داده متفاوت برروی عملکرد مسیریابی
B     اثرات اندازه متفاوت بسته داده بر عملکرد مسیریابی
C     اثرات سرعت متفاوت برروی عملکرد مسیریابی
۸     نتیجه


بخشی از ترجمه:

 

الگوریتم پیش‌بینی PBR نمی‌تواند به طور دقیقی تغییراتی از سرعت خودروها را اتخاذ کند، و از این رو، نسبت به EG-RAODV اجرای بدتری دارد. OLSR در شکل‌ها دیده نشده است چرا که هیچ شکست لینکی در آزمایشات شبیه‌سازی OLSR تا زمانی که به پیام HELLO برای حفظ وضعیت لینک وابسته است، شمرده نشده است.
در شکل ۱۶، طول عمر میانگین بدست آمده توسط پروتکل‌های مسیریابیAODV، PBR و EG-RAODV را نشان می‌دهد. EG-RAODV طول عمر مسیر طولانی‌تری را نسبت به AODV و PBR بدست می‌آورد چرا که از قابل اعتمادترین مسیر در شبکه استفاده می‌کند، در جایی که AODV پایین‌ترین مقدار طول عمر مسیر را در میان سه الگو اتخاذ می‌کند. مشاهدات رابطه PDR متناظر نشان داده شده در شکل ۱۲ را شرح می‌دهد.

۸٫    نتیجه
در این مقاله، نظریه گراف در حال تکامل و مدل VoEG را شرح می‌دهیم. یک الگوریتم EG-Dijkstra جدید برای یافتن MRJ در VoEG ارائه شده، توسعه یافته است. پروتکل مسیریابی EG-RAODV را برای ارائه یک الگوی مسیریابی قابل اعتماد برای VANET طراحی و فرمول‌بندی می‌کنیم. عملکرد EG-RAODV با پروتکل‌های مسیریابی واکنشی، کنش‌گرا، و PBR را بااستفاده از شبیه‌سازی‌های گسترده با نسبت انتقال داده، اندازه بسته، سرعت خودروی متفاوت مقایسه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که EG-RAODV در نیات همه تست‌های پروتکل‌های مسیریابی بالاترین PDR را بدست می‌آورد. این پایین‌ترین نسبت درخواست مسیریابی را بدست می‌آورد چرا که تکنیک همه پخشی در فرآیند کشف مسیر نیاز نیست. همانطور که قابل اعتمادترین مسیر به مقصد را پیدا می‌کند، کمترین تعداد شکست لینک، مسیر با بالاترین طول عمر، و کمترین میانگین مقدار تاخیر E2E را بدست می‌آورد.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

I. INTRODUCTION

EVERY DAY, a lot of people die, and many more areinjured in traffic accidents around the world. The desire todisseminate road safety information among vehicles to preventaccidents and improve road safety was the main motivation behindthe development of vehicular ad hoc networks (VANETs).VANETs are a promising technology to enable communicationsamong vehicles on roads [1]. They are a special form ofmobile ad hoc networks (MANETs) that provide vehicle-tovehiclecommunications. It is assumed that each vehicle isequipped with a wireless communication facility to providead hoc network connectivity. VANETs tend to operate withoutan infrastructure; each vehicle in the network can send,receive, and relay messages to other vehicles in the network.This way, vehicles can exchange real-time information, anddrivers can be informed about road traffic conditions and othertravel-related information. VANETs have attractive and unique features, distinguishing them from other types of MANETs,such as normally higher transmission power, higher computationalcapability, and some kind of predictable mobility, in comparisonwith general MANETs [2]. The special behavior andcharacteristics of VANETs raise important technical challengesthat should be considered to deploy these networks effectively.The most challenging issue is potentially the high mobilityand the frequent changes of the network topology [3], [4]. InVANETs, the network topology could vary when the vehicleschange their velocities and/or lanes. These changes depend onthe drivers and road situations and are normally not scheduledin advance.The graph theory can be utilized to help understand thetopological properties of a VANET, where the vehicles andtheir communication links can be modeled as vertices andedges in the graph, respectively. Recently, a graph theoreticalmodel called evolving graph [5], [6] has been proposed tohelp capture the dynamic behavior of dynamic networks whenmobility patterns are predictable. This model has shown itspromising results in MANETs and delay-tolerant networks [7],[8]. However, the current evolving graph theory can be onlyapplied when the topology dynamics at different time intervalscan be predicted; these are known as fixed scheduled dynamicnetworks (FSDNs). VANETs cannot be treated as FSDNs, andhence, the existing evolving graph theory cannot be directlyapplied to VANETs. Fortunately, the pattern of topology dynamicsof VANETs can be estimated using the underlying road networks and the available vehicular information. Hence, wecan categorize this type of dynamic network as a predictedpattern dynamic network. Consequently, the current evolvinggraph theory could be extended to deal with VANETs.The objective of this paper is to propose a novel evolvinggraph-based reliable routing scheme for VANETs. The noveltyof this work lies in its unique design of a reliable routingprotocol that considers the topological properties of the VANETcommunication graph using the extended evolving graph. Consideringthat vehicles travel at high speeds on highways, thedata delivery service could have many disruptions due to frequentlink breakages. It is very important to ensure that themost reliable links are chosen when building a route. The majorcontributions of this paper are given here.


 

 عنوان فارسی مقاله: الگوی مسیریابی قابل اعتماد مبتنی بر گراف در حال تکامل برای VANET
 عنوان انگلیسی مقاله: An Evolving Graph-Based Reliable Routing Scheme for VANETs

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا