دانلود ترجمه مقاله تحلیل نظام مند تاثیر درمان با حجامت – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: تحلیل نظام مند کارآمدی و تاثیر درمان با حجامت
 عنوان انگلیسی مقاله: Is Cupping an Effective Treatment? An Overviewof Systematic Reviews
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۷ صفحه
مجله  مجله مطالعات طب سوزنی و مریدین
دانشگاه  مرکز تحقیقات بیماریهای مغز، موسسه  طب شرقی کره ، دائجون، کشور کره
کلمات کلیدی  
نشریه الزویر Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده

۱ مقدمه

۲  مواد و روش ها

۳  نتایج

۴  بحث و نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

بحث و نتیجه گیری
بررسی اجمالی ما نشان می دهد که چندین SR در حجامت منتشر شده است. این واقعیت که بسیاری از آنها اخیر (۲۰۰۹ و ۲۰۱۰) انجام شده بودند نشان می دهد که توجه دانشمندان در مورد حجامت در حال رشد است. اگرچه بسیاری از بررسی ها (مرور) کیفیت بالایی دارند ، آنها بر مبنای چندین آزمایش بالینی که با خطر بالای از تعصب همراه هستند می باشند.
برای مدیریت درد در برخی شرایط درد [۴،۷،۸] نتیجه گیری مثبت به دست آمد . متاسفانه، این SR ها عمدتا در مطالعات اولیه با کیفیت ضعیف بودند. بنابراین، برخی از عدم قطعیت ها در مورد ارزش حجامت به عنوان یک درمانگر درد همچنان ادامه دارد.
دو  SRمربوط به سکته مغزی [۵] و فشار خون بالا [۶] از کیفیت پایین برخوردار بودند و هر دو مورد روی تعداد کمی از مطالعات ناقص متکی بودند. متعاقبا ، به نظر می رسد گفتن اینکه ارزش حجامت به خوبی برای این شرایط مستند نشده است منصفانه است .
در اصل، این به این معنی است که اثر حجامت در حال حاضر برای اکثر شرایط به خوبی مستند نیست. این کاملا نسبت به بسیاری از ادعاهای ساخته شده توسط طرفداران این روش درمانی در تضاد است ، از جمله کسانی که تمرین طب سنتی چینی یا طب مکمل و جایگزین می  کنند.
همه پنج بررسی سیستماتیک به مطالعات اولیه از چین متکی بود. برخی از گروه ها ، نزدیک به ۱۰۰٪ از تمام مطالعات طب سوزنی از چین نتایج مثبت [۹،۱۰] تولید می کنند را نشان داده بودند . این یافته شک و تردید قابل توجهی در مورد قابلیت اطمینان این داده ها را افزایش می دهد . جدول ۱ نشان می دهد که کیفیت مطالعات اولیه اغلب ضعیف است. آزمایشات کیفیت پایین تمایل به تولید نتایج مثبت کاذب دارند.
در مجموع، این حقایق قطعیت SR را در حجامت محدود می کند، در نتیجه سطحی از عدم قطعیت را بر جای می گذارد . SR ها به این دلیل که قادر به ارائه راهنمایی های خاص نیستند اغلب مورد انتقاد قرار می گیرند. با این حال، حتی اگر عدم قطعیت ها غلبه کنند ، SRها  تابع مهم مناطق انطباق شک و تردید را دارند. بنابراین، همان طور که در بالا اشاره شد، مرور کلی ما ، حوزه های پژوهشی که در آن سرمایه گذاری بیشتر در آزمایشات بالینی مفید خواهد بود را برجسته می کند.
بنابراین، مرور کلی ما از SR ها نشان می دهد که آینده پژوهش حجامت باید همه اقدامات لازم را برای به حداقل رساندن تعصبات از جمله توسعه ریاکاری ممکن یا حجامت ساختگی را در نظر بگیرد . ما توصیه می کنیم در هنگام طراحی آزمایشات بالینی حجامت [۱۱] از دستورالعمل های CONSORT پیروی کنید . به طور مشابه، SR های حجامت باید توسط آیتم های گزارش ترجیح داده شده از بررسی سیستماتیک و دستورالعمل متا آنالیز برای کاهش خطر ابتلا به تعصب ، رعایت شوند [۱۲].
بررسی اجمالی ما دارای چند محدودیت بسیار مهم است. اگرچه استراتژی جستجوی ما کامل بود، ما نمی توانیم به طور کامل این تصور که مقالات مربوطه از دست رفته اند را حذف کنیم. با ارزیابی SR ها به جای آزمایش های بالینی، جزئیات مهم از مطالعات اولیه ممکن است از دست برود . مهمتر از همه، کیفیت پایین داده های اولیه و SR تاسف بار است. در مجموع، این محدودیت ها مانع قطعیت یافته های ما می شود . در نتیجه، این نمای کلی از SR ها نشان می دهد که حجامت ممکن است در کاهش درد موثر باشد. شواهد نشانه های دیگر، ناکافی است. تمامی SR های مبتنی بر مطالعات اولیه با خطر بالای از تعصب همراه هستند. بنابراین، عدم قطعیت قابل توجهی در مورد ارزش درمانی حجامت باقی می ماند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Cupping is a treatment used in the realm of folkmedicine and by clinicians in several cultures. Thetechnique involves a plastic, bamboo, or glass cupto create suction on the skin over an acupuncturepoint, painful area, or a reflex zone [1]. It has beenpostulated to reduce pain as well as a host of othersymptoms. In dry cupping, which pulls the skin intothe cup without drawing blood, negative pressureon the skin acts as an irritant to subcutaneous tissues.In wet cupping the skin is lacerated so thatblood from the dermal microcirculation is drawninto the cup. Cupping (both dry and wet) has been claimed to drain excess fluids and toxins, loosen adhesionsand lift connective tissue, bring blood flowto stagnant skin and muscles, and to stimulate theperipheral nervous system. In addition, cupping issaid to reduce pain and high blood pressure as wellas modulate neurohormones and the immune system[1,2]. Cupping has also been used to improvesubcutaneous blood flow and to stimulate the autonomicnervous system [1,2].Cupping is often used as a symptomatic treatmentfor a wide range of conditions in clinical practice,e.g., pain, hypertension, and stroke rehabilitation.However, its clinical effectiveness remains uncertain,and many clinicians are skeptical about its value.Numerous clinical trials and several systematic reviews(SRs) have recently emerged. Unfortunately,their conclusions are far from uniform.This overview is aimed at summarizing and criticallyevaluating all SRs assessing cupping as a symptomatictreatment for any condition. Our ultimategoal is to provide clinicians with clearer guidanceregarding the value of this therapy.2. MethodsElectronic literature searches were carried out inMedline, EMBASE, AMED, CINHAL, the CochraneLibrary, six Korean medical databases (KoreanStudies Information, DBPIA, Korea Institute ofScience and Technology Information, Korea Educationand Research Information Service, KoreaMed,and Korean National Assembly Library), andChinese Databases (CNKI and Wangfang) withoutrestrictions of time or language (up to October2010). In addition, our extensive departmental fileswere searched by hand. The search terms used werebased on the keywords “systematic review” or “metaanalysis”and terms for the concept of cupping.Articles were included if they related to a formalSR or meta-analysis on any type of cupping as atreatment for any type of condition. Reviews, comments,and overviews without systematic methods were excluded.To be included, a SR had to be concerned specificallywith the effectiveness of cupping and includeevidence from more than one clinical trial. SRsevaluating cupping together with other types ofcomplementary medicine and no separate evaluationof each approach were excluded.Data were extracted independently by two authors(M.S. Lee & J.I. Kim) according to predefinedcriteria, including conditions, number of primarystudies, methodological quality of the primary studiesand conclusion of each SR. Disagreements wereresolved by discussion between the authors. Judgmentabout the quality of the primary studies wasadopted from the respective SRs. The OverviewQuality Assessment Questionnaire (OQAQ) was usedto evaluate the methodological quality of all includedSRs [3]. The score ranged from 1 to 7; a score of 3or less was considered as indicative of extensive ormajor flaws and a score of 5 or more suggested onlyminor or minimal flaws. The two authors assessedthe OQAQ independently, and discrepancies weresettled by discussion.

 


 عنوان فارسی مقاله: آیا درمان با حجامت روشی موثر و کارآمد است؟ یک بررسی سیستماتیک
 عنوان انگلیسی مقاله: Is Cupping an Effective Treatment? An Overviewof Systematic Reviews

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا