دانلود ترجمه مقاله تصمیم گیری بالینی در خونریزی زیر عنکبوتیه در بیماران با سردرد شدید – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: ارزیابی خارجی خونریزی زیر عنکبوتیه قاعده تصمیم گیری بالینی در بیماران با سردرد شدید در بیمارستان اتاوا
 عنوان انگلیسی مقاله: External validation of the Ottawa subarachnoid hemorrhage clinicaldecision rule in patients with acute headache
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۶ صفحه
مجله  مجله آمریکایی پزشکی اورژانس
دانشگاه  گروه طب اورژانس و بخش مغز و اعصاب کلینیک مایو ایالت متحده امریکا
کلمات کلیدی  –
نشریه الزویر Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  روشها
۲ ۱ طراحی مطالعه
۲ ۲  تنظیم مطالعه و جمعیت
۲ ۳  روشها، اندازه گیری، جمع آوری داده ها و نتایج
۲ ۴  تحلیل دادهها
۳    نتایج
۴   بحث و نتیجه گیری
۴ ۱  محدودیت ها
ضمیمه تعاریف A

 


 

بخشی از ترجمه:

 

بحث و نتیجه گیری
در این اعتبار خارجی از اتاوا قانون تصمیم گیری بالینی برای رد کردن SAH برای سردرد حاد، ما یک حساسیت ۱۰۰٪، ویژگی ۷٫۶٪، و NPV 100٪ را یافتیم . ما حساسیت مشابه نسبت به مطالعه اشتقاق(اسنخراج شده) اصلی یافتیم [۷ ]. با این حال، ویژگی از آنچه که قبلا گزارش شد پایین تر است و تنها بخش کوچکی از بیماران که مبتلا به سردرد (٪ ۸٫۴) هستند واجد شرایط قاعده بود. این داده ها نشان می دهد که قاعده OSAH به احتمال زیاد تنها در بخش کوچکی از بیماران که به ED با سردرد مراجعه می کنند اعمال می شود و، در صورت اعمال، انتظار می رود که آزمایش های بیشتر در نزدیک به ۹۳٪ از بیماران نشان دهد .
بازه بروز SAH ما ۲٫۰٪ بود در مقایسه با مطالعه اصلی توسط Perry و همکاران [۷] که تا به حال بازه بروز ۶٪ داشت . در هنگام مقایسه نسبت به مطالعه اشتقاق OSAH اصلی، مطالعه ما دارای توزیع یک سن و جنس مشابه بود. ما نسبت کمتری از بیماران را داشتیم که با آمبولانس رسیدند (۱۶٪ در مقابل ۲۶٪) و میانگین نمره درد پایین تر (۶٫۸ در مقابل ۸٫۷). با این حال، مطالعه OSAH درد را در “اوج” اندازه گیری کرد  و ما در زمان ارائه به ED درد را اندازه گیری کردیم . ما نسبتا تعداد کمی از بیماران همراه با شروع سردرد در طول تقلا داشتیم  (۶ ٪در مقابل ۱۱٪)، اما میزان مشابهی از بیماران مبتلا به از دست دادن هوشیاری (۱٪ در مقابل ۳٫۷٪)، درد گردن و یا سفتی (٪۲۵ در مقابل ۳۴٪)، خم شدن محدود گردن (۲٪ در مقابل ۴٪)، و استفراغ (۲۴٪ در مقابل ۲۹٪)همراه بودند.  در مقابل، ما نسبت بیشتری از بیماران مبتلا به سردرد ناگهانی (صاعقه مانند) (۸۹٪ در مقابل ۵۳٪) داشتیم . گروه ما یک میزان مشابه ی از CT (79٪ در مقابل ۸۳٪) و آنژیوگرافی مغزی (۱۰٪ در مقابل ۱۵٪) داشت اما میزان پایین تری از LP (17٪ در مقابل ۳۹٪) داشت .
ما همچنین نسبت بیشتری از بیماران بستری شده در بیمارستان (۲۰٪ در مقابل ۹٪) داشتیم . ما تشخیص نهایی مشابه ی در گروه مشمول داشتیم همراه با بیماران بسیاری که با سردرد خوش خیم مواجه بودند . این که آیا این تفاوت های بین گروه ها ، نشان دهنده درجه مورد انتظار از تنوع بین گروه ها است و یا با توجه به طراحی گذشته نگر مطالعه ما است کاملا روشن نیست.
تشخیص SAH چالش برانگیز است و هدف قاعده OSAH برای تشخیص SAH در موارد برای تشخیص سخت تر است ، که آن ، در بیمارانی که هوشیار هستند و عصبی دست نخورده دارند می باشد . مطالعه ما نشان می دهد که قاعده تنها در اقلیتی از بیماران با سردرد صدق می کند. در آن گروه، قانون ۱۰۰٪ حساس بود و ویژگی کم برای تشخیص SAH وجود داشت . یک قانون بسیار حساس در واقع نیاز دارد که از تشخیص خطرناک از دست رفته جلوگیری کند . با این حال، این قاعده برای اکثریت زیادی از بیماران همراه با سردرد که به ED درخور توجه مراجعه می کنند ، قابلیت اجرایی ندارد .
در کوهورت ما، ۸۰ درصد از بیماران تحت CT جمجمه یا  LP قرار گرفتند و هیچ موردی از SAH در این دوره معمول مراقبت از بیمار از دست نرفته است. اجرای این قاعده در کوهورت(گروه) ما که تحقیقات بیشتر نشان داده شده در حدود ۹۳٪ از بیماران ، افزایش ۱۶٪ را نشان می دهد (افزایش مطلق از ۱۳ درصد از آنها). این داده ها نشان می دهد که با اجرای این قاعده در تنظیمات عمل ما ، استفاده از خدمات سلامتی بدون بهبود ایمنی بیماران را [۱۲] افزایش خواهد داد .

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Headache is a common complaint in emergency departments (EDs)across the United States, accounting for up to 4% of ED visits [1,2]. Identifyingthe small number of patients with a life-threatening headacheamong the majority with benign primary headache (eg, migraine ortension) is an important and common problem. Failure to recognize aserious underlying cause of the headache can have potentially fatal consequences.A careful history and physical examination remain the most important elements of the assessment of the headache patient, enablingthe clinician to determine the risk of a dangerous etiology and the needfor additional workup [3,4].Use of computed tomography (CT) to identify a potentialserious underlying cause of nontraumatic headache has increaseddramatically in the past 15 years [5]. The number of patients presentingto the ED with nontraumatic headache who underwent CTimaging increased from 13% to 31% over a 10-year period [3]. However,the incidence of subarachnoid hemorrhage (SAH) among thosepresenting with headache is relatively low and is estimated to be0.5% to 6% [1,4,6,7].A recently published clinical decision rule, the Ottawa SAH(OSAH) rule, seeks to identify the few cases of SAH among patientspresenting with acute nontraumatic headache. The OSAH rulewas 100% sensitive and 15% specific for detection of SAH among patientspresenting to the ED with acute nontraumatic headachereaching maximum intensitywithin 1 hour and a normal neurologicexamination [7].Clinical decision rules require validation in diverse clinical settingsbefore they should be broadly used [8,9]. In this investigation,we externallyvalidate the OSAH rule to assess its classification performance inan independent patient population and to estimate the potential impactof implementing the rule in a US setting. 2. Methods2.1. Study designWe conducted a health records review of consecutive patients presentingwith headache at [Institution name here] ED, an academic centerwith approximately 73000 annual visits located in [Institution cityhere]. All visits from January 2011 to November 2013 were screenedfor inclusion. Patients were identified through our electronic medicalrecord system based on a chief complaint of headache. This study wasapproved by the institutional review board.2.2. Study setting and populationAll patients older than 15 years with nontraumatic headache werepotentially eligible. Inclusion and exclusion criteria were determinedbefore data collection and were based on the original study by Perryet al [7]. Potentially eligible patients had a headache determined to besudden in onset, reaching maximal intensity within 1 hour. Patientswith head trauma within 7 days; new neurologic deficits; and anyprior history of cerebral aneurysm, SAH, hydrocephalus, cerebral neoplasm,or established recurrent headache syndromes were excluded.Criteria for inclusion and exclusion aswell as a coding guide to maintainthe uniformity of data abstraction and decrease the risk of introducingbias in the process of patient selectionwere defined a priori and appliedby trained, closely supervised data abstractors (Appendix A).

 


 عنوان فارسی مقاله: اعتبار سنجی خارجی قاعده تصمیم گیری بالینی خونریزی ساب آراکنوئید اتاوا در بیماران با سردرد حاد
 عنوان انگلیسی مقاله: External validation of the Ottawa subarachnoid hemorrhage clinicaldecision rule in patients with acute headache

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا