دانلود ترجمه مقاله ادغام مدیریت دارایی و شبکه هوشمند با سیستم هوشمند مدیریت شبکه گرید – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: ادغام مدیریت دارایی و شبکه هوشمند با سیستم هوشمند مدیریت شبکه گرید
 عنوان انگلیسی مقاله: Integration of Asset Management and Smart Grid with Intelligent Grid Management System
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۳ صفحه
مجله  دی الکتریک و عایق الکتریکی
دانشگاه  ژاپن
کلمات کلیدی  مدیریت انرژی، تشخیص، تحلیل ریسک، تعمیر ونگهداری، مانیتورینگ و نظارت شرایط، شبکه هوشمند، مدیریت دارایی، کنترل پخش بار، شبکه های برق
نشریه IEEE IEEE

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ مفهوم و الگوریتم IGMS
۱ ۲ مفهوم پایه
۳ مدل سیستم T&D شبیه سازی شده
۱ ۳ تابع هدف
۲ ۳ مدل سیستم T&D و تجهیزات هدف
۴ استراتژی کنترل پخش بار(جریان برق) IGMS
۴۱ محاسبه جریان قدرت
۲ ۴ بهینه سازی جریان برق شبکه جدیداً نصب شده
۳ ۴ بهینه سازی جریان برق شبکه رده بندی شده سنی ناهمگن
۵ استراتژی تعمیر IGMS
۱ ۵ نرخ خرابی تجهیزات و اثربخشی هزینه تعمیر و نگهداری
۲ ۵ برنامه تعمیراتی بهینه CBS در شبکه جدیداً نصب شده
۳ ۵ برنامه های تعمیر بهینه CBS در شبکه زمان بندی شده(رده بندی سنی) ناهمگن
۶ نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

 ۱ مقدمه

به خاطر بالا رفتن سطح استاندارد زندگی، به قابلیت اعتماد و کیفیت بالا در سیستم های برق رسانی نیاز می باشد. شبکه هوشمند به عنوان یکی از راه حل های این مسئله پیشنهاد شده است. سیستم Tو D از تجهیزات زیادی تشکیل شده است که معمولاً به صورت فردی رده بندی سنی شده و به تعمیرات مناسبی نیاز می باشد که از قابلیت اعتماد سیستم T و D اطمینان حاصل می کنند. قابلیت اعتماد سیستم T و D معمولاً با افزایش هزینه های تعمیر، افزایش می یابد. از طرف دیگر، هزینه رویدادی نظیر یک سانحه یا قطع برق با افزایش قابلیت اعتماد سیستم ، کاهش می یابد. به علاوه، زمانی که برق در تجهیزاتی با کارایی پائین و خطوط انتقال در فاصله طولانی جریان می یابد،آنگاه هزینه های برقرسانی باید افزایش یابد. به منظور بهینه سازی تعادل بین کارایی هزینه و بهبود کیفیت در یک عملیات برقرسانی، لازم است شرایط فعلی تشخیص داده شده و عملکرد آتی تجهیزات عملیاتی در سیستم T و D براساس سیستم مانیتورینگ و کنترل شرایط محیطی (CMD) تخمین زده شود. اکثر پارامترهای مهم از لحاظ قابلیت اعتماد و کاهش قابلیت اعتماد مواد از ادبیات از دیدگاه عملکرد ورده بندی سنی مواد عایق (ایزولاسیون) اقتباس شده اند. هدف ما در اینجا راه اندازی موثر سیستم Tو D با حفظ تعادل بین هزینه و کیفیت از کوتاه مدت تا دوره های طولانی چند ساله می باشد.
به عنوان روشی که این مسئله را حل می کند، یک سیستم هوشمند مدیریت شبکه(IGMS) را پیشنهاد می کنیم. در این راستا در طول سالیان متمادی تحقیقاتی روی IGMS انجام داده ایم. در این مقاله، مفهوم، الگوریتم و اثربخشی IGMS مطرح شده است.
تابع هدف IGMS شامل موارد زیر می شود: (۱) هزینه های تلفات T و D و تلفات ناشی از خرابی بر طبق عملکرد فعلی، ۲) هزینه های تلفات ناشی از خرابی و هزینه های تعمیر تجهیزات بر طبق عملکرد آتی بهینه سازی کل سیستم T و D. بنابراین کنترل بهینه مشتمل بر پخش بار(جریان برق) فعلی و تعمیر و نگهداری آتی سیستم T و D حاصل می گردد. در نتیجه، IGMS به ادغام کنترل پخش بار و تکنولوژی تعمیر و نگهداری براساس مانیتورینگ شرایط تجهیزات برق اشاره می کند.

۶٫ نتیجه گیری
مسئله ضروری برای راه اندازی و کنترل سیستم های قدرت T&D ، جستجوی تعادل بهینه بین کارایی هزینه و کیفیت برقرسانی می باشد. برای یافتن راه حلی برای این مسئله، مولفین IGMS را پیشنهاد کرده اند. در IGMS، کلیه رویدادها در سیستم T&D در بسیاری از جنبه ها من جمله خرابی، تلفات T&D، تخمین عمر تجهیزات، خرابی و قطعی، تعمیر و نگهداری، و استراتژیهای تعمیر بهینه و مسیر جریان برق بهینه درقالب هزینه های T&D ارزیابی شدند که این وضعیت با به حداقل رسانی هزینه های کل T&D پیش بینی گردید. IGMS با استفاده از کنترل جریان برق(قدرت) و تعمیر تجهیزات، می تواند تاثیر قابلیت اعتماد فردی یک وسیله بر کل سیستم ایزولاسیون یا عایق را به حداقل برساند. IGMS ادغام شبکه هوشمند و یک سیستم مدیریت دارایی می باشد.
در این مقاله از IGMS برای نیل به کنترل جریان برق بلادرنگ براساس مانیتورینگ شرایط محیطی و نتایج تشخیص تجهیزات استفاده گردید. به علاوه، برای در نظر گرفتن تجهیزاتی با قطعات زیاد نظیر شبکه هوشمند، یک استراتژی تعمیر بهینه بدست آمد. از IGMS برای نیل به استراتژی تعمیر CBها استفاده و نتایج موثرنشان داده شد. IGMS می تواند فراوانی تعمیر را به شکلی مناسب تعیین و هزینه های کل T&D را کاهش دهد. استراتژی تعمیر بهینه IGMS می تواند تلفات T&D و هزینه های تعمیر را بیشتر از TBM کاهش دهد. در نتیجه IGMS پتانسیل توسعه و تبدیل شدن به وسیله ای موثرتر برای سیستم های T&D آتی را دارد.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۱ INTRODUCTION

HIGH reliability and quality in electric power supplysystems are required because of a rise in the standard of living.A “smart grid” is proposed as one of the solutions of thisproblem. A T and D system is composed of many apparatusthat are usually aged individually, and suitable maintenancethat ensures the reliability of a T and D system is required. Thereliability of a T and D system usually increases withmaintenance cost. On the other hand, the cost of an event suchas an accident or an outage decreases as the system reliabilityincreases [1–۴]. Furthermore, when electric power flowsthrough low-efficiency apparatus and long-distancetransmission lines, the power delivery cost should increase. Tooptimize the balance between cost efficiency and quality improvement in an electric power supply, it is necessary todiagnose the present condition and to estimate the futureperformance of operating apparatus in the T and D systembased on a condition monitoring and diagnosis (CMD) system.Most of significant parameters in terms of the reliabilities andreduction in reliabilities of materials are taken from literaturesfrom the point of view of performance and ageing of insulationmaterials. Our purpose is to operate a T and D systemeffectively by maintaining a balance between cost and qualityfrom a short time frame to long periods of years.As a method that solves this problem, we propose anintelligent grid management system (IGMS). We have beenconducting research on the IGMS for several years [5–۱۲]. Inthis paper, the concept, algorithm, and effectiveness of IGMSare presented. 2 CONCEPT AND ALGORITHM OF IGMS2.1 BASIC CONCEPTThe total T and D cost reaches a minimum when abalance between cost and quality of electric power supply isfound, and then, the T and D route is selected. Thus, thecost and reliability must be evaluated for the entire T and Dsystem, and not for individual apparatus. The concept of theIGMS is shown in Figure 1. The present performance andthe history of apparatus operation and maintenance areacquired by diagnostic systems and information systems.All data are collected at the control center. The T and Dsystem is comprehensively evaluated there in terms of the Tand D loss, T and D system reliability, overload operation,total cost, and other parameters. Based on the evaluation,the T and D system is operated optimally. Moreover, the maintenance method and schedule of the apparatus areevaluated, and the optimum maintenance strategy isproposed.An IGMS is the integration of an asset managementsystem and a smart grid, as shown in Figure 2. Thehorizontal axis shows a time range, and the vertical axisshows the complexity of the maintenance of the apparatus.The asset management system works by using TMB (Timebasedmaintenance) and CBM (Condition-basedmaintenance) over the long term. Although assetmanagement takes into account only the degradation of theapparatus, power flow control is not carried out. On theother hand, power flow control does not take into accountthe degradation of the apparatus as asset management does.The IGMS can minimize the impact of the individualreliability of an apparatus on the whole insulation systemby using power flow control and apparatus maintenance.An important point is that this evaluation converts allevents into the cost, which is a concept that is essentiallydifferent from that of other systems.

 


 عنوان فارسی مقاله: ادغام مدیریت دارایی و شبکه هوشمند با سیستم هوشمند مدیریت شبکه گرید
 عنوان انگلیسی مقاله: Integration of Asset Management and Smart Grid with Intelligent Grid Management System

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا