دانلود ترجمه مقاله مدل ارزیابی تاثیر تدارکات الکترونیک – مجله IPSERA

 

 عنوان فارسی مقاله: مدلی برای ارزیابی تاثیر انواع تدارکات الکترونیک
 عنوان انگلیسی مقاله: A MODEL FOR ASSESSING THE IMPACT OF ELECTRONIC PROCUREMENT FORMS
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۷ صفحه
مجله  سری مقالات کنفرانس IPSERA
کلمات کلیدی  خرید الکترونیکی، هزینه ها و منافع وابسته به خرید
نشریه IPSERA

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
خرید الکترونیکی شامل اشکال مختلفی می شود
تاثیر اشکال EP بر سازمان ها
هزینه های خرید غیر مستقیم و منافع اجرای یک شکل از EP
برخی توضیحات تجربی
نتایج

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

اصولاً، فناوری اینترنت راههایی برای کاهش چشمگیر طبقات مختلف هزینه های معاملاتی و ارتباطی فراهم می کند. در این خصوص، مزیت بالقوه اشکال مختلف خرید الکترونیکی (EP) ، نظیر سیستم های کاتالوگ الکترونیکی، مزایده ها ی الکترونیکی، برنامه های کاربردی عامل هوشمند،بازارهای الکترونیکی به نظر تا حد زیادی مسلم و بی چون و چرا می باشند. اما طیف وسیعی از راه حل های موجود سازمان ها را با چالش ارزیابی تناسب و سودمندی راه حل های مختلف برای کالاهای خاص و اوراق بهادار خرید مواجه می سازند. به نظر می رسد بسیاری از سازمان ها با این چالش نبرد می کنند. اگرچه پژوهشهای زیادی در مورد اشکال خاص EP مثلاً سیستم های سفارش دهی الکترونیکی، مزایده های معکوس الکترونیکی ، عوامل هوشمند و … انجام شده است، اما به نظر می رسد پایه و اساس نظری روشنی برای تعیین شرایطی که تحت آنها اشکال مختلف EP در محیط های سازمانی و خرید مناسب ظاهر می شوند، وجود نداشته باشد.
هدف مقاله حاضر کمک به توسعه چنین مبنایی می باشد. مخصوصاً، اولین طرح از مدل رسمی را مطرح می کنیم که تاثیر اشکال EP بر طبقات هزینه ها و منافع خرید براساس معیارها و شرایط خاص شرکت را مشخص می کند. اولاً، شش شکل EP را تعریف می کنیم که امروزه در عمل وجود دارند و تاثیر کلی آنها بر سازمان ها را مشخص می کنیم. ثانیاً، نتایج تحقیق در مورد مدلهای مفهومی موجود هزینه ها و منافع خرید را مطرح می کنیم. در ادامه تاثیر اشکال مختلف EP بر هزینه ها و منافع مختلف خرید را مورد ارزیابی قرار می دهیم. معیارهای پایه برای این ارزیابی نشان داده می شوند. با تحلیل مدارک تجربی گردآوری شده در دوره تحقیق و پروژه های مختلف مشاوره با حضور مولفین، از اعتبار این مدل حمایت می شود. بالاخره، راجع به نتایج بحث و ایده هایی برای تحقیق آتی مطرح می شود.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Fundamentally, Internet technology provides ways of drastically reducing different categoriesof transaction- and communication costs. In that respect, the potential merit of variouselectronic procurement (EP) forms, such as electronic catalog systems, electronic auctions,intelligent agent applications, electronic market places seems largely undisputed (Smelzer andRuzicka 2000, Croom 2000). However, the wide range of solutions available facesorganisations with the challenge of assessing the suitability of the different solutions for theirspecific commodities and portfolio of purchasing requirements. Many organisations seem tostruggle with this. Although a fastgrowing body of literature emerges on various specific EPforms like electronic ordering systems (Harink, 2000), electronic reverse auctions (Teich et al,1999), intelligent agents (Liang and Huang 2000) and so on, there still does not seem to be aclear (theoretical) basis for specifying conditions under which different EP forms appearappropriate in different purchasing and organisational settings (see e.g. Emiliani, 2000).This paper aims to contribute to the development of such a basis. More specifically, wepresent the first outline of a formal model which gives the impact of EP forms on categoriesof purchasing costs and benefits based on company specific criteria and conditions. First wedefine six EP forms that actually exist nowadays in practice and their general impact onorganisations. Second, we present the results of a literature study regarding existingconceptual models of purchasing costs and benefits. Next, we qualitatively assess the impactof the different EP forms on the different purchasing costs and benefits. The underlyingcriteria for this assessment will be indicated. The validity of this model is supported with theanalysis of empirical evidence gathered in the course of several research and consultancyprojects in which the authors were involved. Finally the results are discussed with ideas forfurther research.Electronic procurement encompasses several formsElectronic procurement (EP) can be defined as using Internet technology in the purchasingprocess. It is important to note that this definition is tight in the sense that it excludes oldapplications like ordering by telephone or by fax. On the other hand, this definition isrelatively wide, because it not only encompasses the use of Internet applications in thepurchasing process, but it also includes the use of intranet and extranet applications1. Forexample, ordering office supplies by using a supplier catalog on a website is a form of EP.Based on the definition of EP a large number of forms of EP can be distinguished. Some ofthese forms have received a lot of attention already, which has led to a situation that theseforms are quite well-defined and relatively well-developed. Other forms of EP are still quiteyoung and immature. Some of them will mature, others will never reach that state. In thispaper we will focus on the forms of EP that are quite well-defined and relatively welldeveloped.Each of these forms has received a name in daily practice, namely. 


 

 عنوان فارسی مقاله: مدلی برای ارزیابی تاثیر انواع تدارکات الکترونیک
 عنوان انگلیسی مقاله: A MODEL FOR ASSESSING THE IMPACT OF ELECTRONIC PROCUREMENT FORMS

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا