دانلود ترجمه مقاله کاربرد مدیریت کیفیت جامع در شرکت صنایع غذایی (امرالد ۲۰۱۴) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه امرالد در ۱۴ صفحه در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و ترجمه آن ۱۹ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

نیل به مزایای مدیریت کیفیت از طریق جنبه های نرم وسخت برنامه های TQM در شرکت های مواد غذایی

عنوان انگلیسی مقاله:

Quality management benefits through the “soft” and “hard” aspect of TQM in food companies

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
سال انتشار مقاله ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، بازاریابی و بازرگانی بین الملل
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله مدیریت کیفیت جامع – The TQM Journal
کلمات کلیدی شرکت های مواد غذایی، مزایای مدیریت کیفیت، عناصر نرم و سخت TQM
کلمات کلیدی انگلیسی Food companies – Quality management benefits – Soft and hard TQM elements
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مدیریت بازرگانی غذا، دانشگاه جوانینا، کشور یونان
نمایه (index) Scopus 
شناسه شاپا یا ISSN ۱۷۵۴-۲۷۳۱
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1108/TQM-02-2013-0017
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۲٫۴۷۲ در سال ۲۰۱۹
شاخص H_index مجله ۵۹ در سال ۲۰۲۰
شاخص SJR مجله ۰٫۵۹۸ در سال ۲۰۱۹
شاخص Q یا Quartile (چارک) ۱۷۵۴-۲۷۳۱
بیس است  
مدل مفهومی دارد  
پرسشنامه ندارد 
متغیر دارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۴۰۶۷
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت امرالد
نشریه امرالد

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۹ صفحه (۲ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
ترجمه ضمیمه ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است  
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده

مقدمه

مزایای مدیریت کیفیت

عناصر TQM تاثیرگذار بر مزایای مدیریت کیفیت

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

پرسشنامه

نمونه

روش

نتایج

پروفایل های شرکت

EFA عناصر TQM و مزایای مدیریت کیفیت

تاثیر عناصر نرم و سخت برنامه های TQM بر مزایای مدیریت کیفیت شرکت ها

بحث

نتایج

 


 

بخشی از ترجمه:

 

 چکیده

هدف– هدف مقاله حاضر بررسی کاراکتر دودویی مدیریت کیفیت جامع (مدیریت کیفیت جامع (TQM)) در شرکت های مواد غذایی و تعیین تاثیر دو جنبه مدیریت کیفیت جامع (TQM) یعنی نرم و سخت بر مزایای مدیریت کیفیت می باشد.
طرح/ روش / شیوه– یک پروژه تحقیقاتی در ۹۰ شرکت مواد غذایی یونان با استفاده از روش پرسشنامه اجرا گردید. دو مدل اندازه گیری فرمول نویسی گردید. مدل اول شامل جنبه های فلسفی مدیریت کیفیت جامع (TQM) و ابزارها/ تکنیک های کیفیت می شود، در حالیکه مدل دوم شامل مزایای مدیریت کیفیت می شود. از تحلیل های عامل اکتشافی برای استخراج عوامل نهفته استفاده گردید. عوامل تاثیرگذار بر مزایای مدیریت کیفیت از طریق تحلیل های رگرسیون خطی چندگانه تعیین شده اند.
یافته ها– تحلیل مدلها کاراکتر دودویی مدیریت کیفیت جامع (TQM) ( عناصر نرم و سخت مدیریت کیفیت جامع (TQM)) در شرکت های مواد غذایی و وجود مزایای مدیریت کیفیت داخلی و خارجی را تائید می کند. عناصر نرم مدیریت کیفیت جامع (TQM) تاثیر مستقیم معناداری بر بهبود کیفیت، مزایای کارکنان و رضایتمندی مشتری اعمال می کنند. اما، تاثیر عناصر سخت مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر مزایای مدیریت کیفیت فوق مستقیم نیست بلکه غیر مستقیم بوده و از طریق همبستگی معنادار با عناصر نرم مدیریت کیفیت جامع (TQM) اعمال می شود. بالاخره، اصلاح کیفیت نیز یکی از عوامل معناداری است که مستقیماً بر مزایای کارکنان، رضایتمندی مشتری و عملکرد کسب و کار تاثیر می گذارد.
محدودیت ها/ مبانی تحقیق- اندازه کوچک نمونه شرکت های مواد غذایی پاسخ دهنده، تنوع این شرکت ها و کاراکتر ذهنی داده های جمع آوری شده، از جمله محدودیت هایی هستند که توصیه های تحقیقاتی و پژوهشی آتی را پیشنهاد می کنند.
مبانی عملی– شرکت های مواد غذایی باید نقش اصلی جنبه نرم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و نقش حمایتی جنبه سخت در به حداکثر رساندن مزایای مدیریت کیفیت و در نتیجه مقاومت در برابر رکود اقتصادی فعلی و تحمل آن را تحقق بخشند.
ابتکار/ارزش– با تاکید بر شرکت های مواد غذایی کیفیت گرایی که در زمینه سیستم های مدیریت امنیت و امنیت مواد غذایی و کیفیت تجربه زیادی دارند،تحقیق حاضر تاثیر مستقیم معنادار عناصر نرم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و تاثیر غیر مستقیم عناصر سخت مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر مزایای مدیریت کیفیت را روشن می سازد.

 نتایج
در مقاله حاضر عناصر و جنبه های نرم و سخت مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سیستم های مدیریت شرکت های مواد غذایی کشف شده اند. بنابراین مزایای مدیریت کیفیت مثلاً ارتقاء کیفیت، مزایای کارکنان، رضایتمندی مشتری و ارتقاء عملکرد کسب و کار حاصل شده است. برطبق چارچوب ارائه شده براساس روابط معنادار بین عناصر مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مزایای مدیریت کیفیت، بهینه سازی عملکردکسب و کار از طریق ارتقاء کیفیت صورت گرفت. به علاوه، بهینه سازی مزایای کارکنان و رضایتمندی مشتری از طریق عناصر نرم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و ارتقاء کیفیت حاصل گردید. بالاخره، ارتقاء کیفیت عاملی است که به شکلی مثبت متاثر از عناصر و جنبه های نرم مدیریت کیفیت جامع (TQM) قرار گرفته است. از طرف دیگر، عناصر و جنبه های سخت مدیریت کیفیت جامع (TQM) هیچ گونه تاثیر مستقیمی بر کلیه مزایای مدیریت کیفیت فوق نشان نمی دهند، اما یک تاثیر غیر مستقیم اعمال می کنند زیرا این عناصر مدیریت کیفیت جامع (TQM) همبستگی قوی با عناصر و جنبه های نرم مدیریت کیفیت جامع (TQM) دارند.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

Purpose – The purpose of the paper is to examine the binary character of total quality management (TQM) in food companies and to determine the impact of the two aspects of TQM – the “soft” and “hard” – on the quality management benefits.

Design/methodology/approach – A research project was carried out in 90 Greek food companies, using the questionnaire method. Two measurement models have been formulated. The first model includes the TQM philosophical elements and quality tools/techniques, while the second model includes the quality management benefits. Exploratory factor analyses are applied to extract the latent factors. The factors that significantly influence the quality management benefits are determined through multiple linear regression analyses.

Findings – The analysis of the models confirms the binary character of TQM (the “soft” and “hard” TQM elements) in food companies and the existence of internal and external quality management benefits. The “soft” TQM elements have a significant direct impact on quality improvement, employee benefits and customer satisfaction. However, the impact of the “hard” TQM elements on the above quality management benefits is not direct but indirect, through their significant correlation with the “soft” TQM elements. Finally, quality improvement is also a significant factor that directly influences employee benefits, customer satisfaction and business performance.

Research limitations/implications – The small size of the sample of the responding food companies, the diversity of these companies and the subjective character of the data collected are limitations that suggest future research recommendations.

Practical implications – Food companies should realize the leading role of the “soft” aspect of TQM and the supporting role of the “hard” aspect in maximizing the quality management benefits and as a consequence in withstanding the current economic downturn.

Originality/value – Focusing on “quality-oriented” food companies that have ample experience in quality and food safety management systems, the present study reveals a significant direct impact of the “soft” TQM elements and an indirect impact of the “hard” TQM elements on the quality management benefits.

Conclusions

Both the “soft” and “hard” TQM elements are detected in the management systems of the food companies. Thus, quality management benefits are derived such as quality improvement, employee benefits, customer satisfaction and improved business performance. According to the framework that was created based on the significant relationships between the TQM elements and the quality management benefits, the optimization of “business performance” is achieved through “quality improvement”. Furthermore, the optimization of “employee benefits” and “customer satisfaction” is achieved through the “soft” TQM elements and “quality improvement”. Finally, “quality improvement” is a factor that is significantly influenced by the “soft” TQM elements. On the other hand, the “hard” TQM elements do not show any direct impact on all the above quality management benefits, they do, however, have an indirect impact, because these TQM elements are strongly correlated with the “soft” TQM elements.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

نیل به مزایای مدیریت کیفیت از طریق جنبه های نرم وسخت برنامه های TQM در شرکت های مواد غذایی

عنوان انگلیسی مقاله:

Quality management benefits through the “soft” and “hard” aspect of TQM in food companies

 
 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا