دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسین در حاکمیت شرکت – نشریه SSRN

 

 عنوان فارسی مقاله: نقش حسابرسی در حاکمیت شرکتی
 عنوان انگلیسی مقاله: Role of auditors in Corporate Governance
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۴ صفحه
مجله  –
دانشگاه  دانشگاه ملی علوم حقوقی غرب بنگال
کلمات کلیدی  –
نشریه SSRN

 

 


 

بخشی از ترجمه:

 

هند به دنبال فراگیری از Enron  بود ، در نتیجه در چند سال گذشته
توصیه های زیادی مطرح و مقرراتی وضع گردید که سرعت آنها بعد از ورود سیستم
غول پیکر IT هندی به سالن رسوایی با بزرگترین کلاهبرداری حسابرسی در تاریخ
شرکت هندی افزایش یافت. وظایف اولیه حسابرسی رسمی و قانونی در بخش ۲۲۷ قانون لیست شده است. رشته اصلی اعطای قدرت به حسابرسین و وظایف آتی تحمیل شده به آنها آن است که حسابرسی شرکت باید به شیوه ای انجام شود که حسابرس در موقعیتی قرار داشته باشد که بتواند آن مسئله را تصدیق کند.تا زمانی که ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مد نظر می باشد، نگرشی درست و منصفانه در مورد امور مالی شرکت ارائه می دهد. در جریان نیل به این ایده، وظایف حسابرس عبارتنداز اجرای پرس و جوها، گزارش مطلوبیت و تطابق اختصاصی بودن و کفایت استانداردهای حسابداری اقتباس شده در دفاتر حساب، صورت سود و زیان و تراز نامه به اعضا براساس چنین پرس و جوهایی. مفهوم کمیته های حسابرسی در هند با قانون اصلاح شرکت ها، در سال ۲۰۰۵ معرفی گردید. کمیته حسابرسی، به کمیته مدیران (عمدتاً مدیران اجرایی) اتلاق می گردد که مسئولیت اصلی اش، مرور صورت های مالی قبل از تسلیم به هیئت می باشد. بخش ۲۹۲A مستلزم آن است که حسابرس داخلی و رسمی و قانونی در هر جلسه از کمیته حسابرسی حضور به عمل آورد اما نباید حق رای داشته باشد. وظیفه اصلی حسابرسین داخلی در کمیته حسابرسی، ارزیابی کمیته است که عمدتاً از مدیران غیر اجرایی شرکت با مرور ساختارهای قدرت و کنترل سازمان، ارزیابی عینی و هدفمند ریسک موجود و چارچوب کنترل داخلی، تحلیل سیستماتیک فرایندهای کسب و کار، مرور حضورو ارزش دارایی ها، مرور عملکرد عملیاتی و مالی و… تشکیل می شود. بنابراین این گونه استدلال شده است که از آنجایی که شروط مرجع کمیته های حسابرسی باید توسط هیئت مدیره مشخص گردد، در نتیجه این کمیته هاتنها در موقعیت پذیرش و مطلوبیت اختیاری موثر ظاهر می شوند.بنابراین یکبار دیگر گوینده ادعا می کند که حضور محض چارچوب قانونی برای کمک به معیارهای حاکمیت شرکتی کافی نبوده و پیروی و تبعیت از این قواعد بایستی در خود شرکت ریشه داشته باشد.
بنابراین می توان دید که قانون با اهمیت چشمگیر وظیفه حسابرس در فراهم نمودن شناختی درست و منصفانه برای سهامداران در مورد امور شرکت موافق می باشد. روشن است که حسابرسین امینان و معتمدین سهامداران و نه مدیریت می باشند.


 

بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Corporate governance refers to the mechanisms and processes by which corporations aregoverned. At the most elementary level, it can be described as the processes by which investorsattempt to minimize the transaction costs and agency costs associated with doing business withina firm. Hence, the need for good Corporate Governance essentially arises due to the divisionbetween ownership and control which characterizes almost all modern companies. The primarytrouble with such division, which forms the principal focus of corporate governance principles, iswhat is known as agency costs i.e. the tendency of the management, through its variousinstrumentalities, to sub serve the stake holder‟s benefits to other objects which affect thesestakeholders detrimentally. Auditors are one such agency which allows the shareholders of acompany to get an unbiased analysis of the finances of the company yet smooth day to dayfunctioning of the auditors depend a lot on the cooperation by the management with whom theauditors interact more, as result many a times the management finds that auditors could be morepliable then the shareholders and commit fraud with the collusion of the very agency which wassupposed to check and prevent such practices.Importance of Auditor in Corporate GovernanceIn the Indian context, the Irani Committee has suggested a four point agenda to be adhered to inthe company‟s preparation of its account which is as follows:Disclosure accuracy and adequacyStandardizationClaritySynchronization of law and Accounting StandardsAuditors of the Company play an important role in all the aforementioned aspects of Governanceprimarily through its provisions from Section 224 to 233 of the Companies Act which seek toregulate the audit of company‟s accounts and its external auditors. As has been discussedhereinbefore auditors act as eyes and ears of the shareholders and prospective investors, thus toinstill confidence in market and to provide a true and fair account of the company the role of an unbiased objective auditor is an undeniable necessity. Before proceeding to an analysis of theIndian provisions of law and the recommendation of various committees and recommendationsin this regard, we would like to provide an account of two major corporate scandals which tookadvantage of poor accounting standards and disclosure requirements i.e. ENRON from the USAand Parmalat from Europe.Enron DebacleOne perspective of analyzing the reasons for Enron Debacle is the role played by the auditorsespecially the old and prestigious firm of Arthur Andersen. Studies after the collapse of Enronhave concluded that outside investors, including financial institutions, may have been misledabout the corporation‟s net income (which was subsequently restated) and its losses andliabilities (which were far larger than reported). There was hence failure in the report to reflectclearly the inner picture of the corporation‟s finances. At the very outset however, it isemphasized that these misrepresentations were made despite the fact that there were alreadymechanisms in place in the USA for the protection of investors and the public as a whole.


 

 عنوان فارسی مقاله: نقش حسابرسین در حاکمیت شرکتی
 عنوان انگلیسی مقاله: Role of auditors in Corporate Governance

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا