دانلود ترجمه مقاله توسعه نرم افزار قاعده مند برای تدریس – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: توسعه نرم افزار قاعده مند برای تدریس
 عنوان انگلیسی مقاله: Teaching disciplined software development
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۳۳ صفحه
مجله  سیستم ها و نرم افزار
دانشگاه  آلمان
کلمات کلیدی  توسعه نرم افزار، بهره وری، تراکم و حجم نقص ، تخمین تلاش، بازده، فرایند نرم افزار شخصی، فرایند نرم افزار تیمی، مهندسی نرم افزار آزمایشی، آموزش مهندسی نرم افزار
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۱ ۱ دلیل اهمیت نظم برای سازمان های نرم افزار
۲ ۱ دلیل اهمیت نظم برای دانشجویان
۳ ۱ دلیل اهمیت نظم برای آموزش نرم افزار؟
۲ توسعه نرم افزار قاعده مند
۱ ۲ عناصر توسعه نرم افزاری سبک مهندسی
۲ ۲ نقش مطالعات تجربی برای توسعه نرم افزاری منظم و قاعده مند
۳ مزایای توسعه نرم افزاری قاعده مند برای افراد
۱ ۳ توصیف مطالعه
۱ ۱ ۳ محیط و موقعیت مطالعه
۲ ۱ ۳ هدف مطالعه
۳ ۱ ۳ تعریف فرضیات
۴ ۱ ۳ تعیین کمیت هدف
۵ ۱ ۳ تست انتخاب شده
۶ ۱ ۳ اکتساب داده
۷ ۱ ۳ تهدیدهای اعتبار
۲ ۳ اعتباریابی داده
۳ ۳ نتایج مطالعه و تفسیر آنها
۱ ۳ ۳ صحت تخمین سایز و اندازه
۲ ۳ ۳ صحت تخمین تلاش
۳ ۳ ۳ حجم و تراکم خطا
۴ ۳ ۳ بهره وری
۵ ۳ ۳ بازده
۶ ۳ ۳ صخت تخمین خطا
۴ تجربیات مربوط به PSP و TSP به عنوان ابزارهای تدریس
۱ ۴ شباهت های مشاهده شده در کاربردهای PSP
۲ ۴ شباهت های مشاهده شده در کاربردهای TSP
۵ توصیه هایی برای استفاده از PSP و TSP به عنوان محرک های نظم در آموزش
۱ ۵ ارتقاء دوره های PSP و TSPi
۱ ۱ ۵ تمارین
۲ ۱ ۵ اقتباس و تطبیق محتوا
۳ ۱ ۵ حمایت و پشتیبانی ابزاری
۲ ۵ تلفیق PSP به عنوان بخشی از TSPi
۶ جمع بندی و نظریه

 


 

بخشی از ترجمه:

 

 ۱ مقدمه

در این مقاله، از تعریف نظم استفاده می کنیم که به مهارت سازی بستگی دارد. کانون نظم ، ارتقاء عملکرد می باشد و با وفاداری و درستی پیروی حقیقی از فرایند تعریف شده سر و کار دارد. نظم در توسعه نرم افزار از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد زیرا در برنامه های کاربردی حساس ، از محصولات نرم افزاری زیادی استفاده شده است و کار توسعه نرم افزار نامنظم موجب آسیب اقتصادی یا حتی فیزیکی می شود. در طول ۲۰ سال گذشته، خانواده رو به رشدی از شیوه های فنی و مدیریت توسعه یافته است که در صورت استفاده درست، محصولات با کیفیت برطبق زمان بندیهای مقرر شده تحویل می دهند. اما وقتی اعضای تیم به درستی از این شیوه ها پیروی نکنند، پروژه های آنها به طور نمونه دیر به اتمام می رسد، هزینه زیادی به ارمغان می آورد و محصولاتی با کیفیت ضعیف تولید می کند. دوره فرایند نرم افزار شخصی (PSP) اعضای هیئت علمی را در امر تدریس شیوه های توسعه منظم به دانشجویان علوم کامپیوتری و مهندسی نرم افزار راهنمایی می کند. اگرچه PSP از سوی برنامه های آکادمیک در سطح گسترده اقتباس نشده است، اما استفاده صنعتی رو به افزایشی داشته و نتایج نشان می دهد که وقتی مهندسین در شیوه های شخصی خود نظم را رعایت کرده باشند، آنگاه عملکرد آنها ارتقاء می یابد. مقاله حاضر مطالعه داده های گردآوری شده در طول آموزش ۳۰۹۰ مهندس را جمع بندی می کند. بیشتر دانشجویان مهندسین مجربی بودند که برای سازمان های توسعه نرم افزار صنعتی کار می کردند و مربیان از موسسه مهندسی نرم افزار (SEI) در دانشگاه ملون بوده یا توسط SEI دوره دیده بودند.

۱ دلیل اهمیت نظم برای سازمان های نرم افزار

عملکرد سازمان توسعه برحسب عملکرد تیم های مهندسی اش تعیین می گردد. به علاوه، عملکرد یک تیم مهندسی بر حسب عملکرد اعضای تیم تعیین می گردد. بالاخره، عملکرد مهندسین، حداقل در بخشی برحسب شیوه های این مهندسین برای انجام کارتعیین می گردد. اگرچه مهارتهای ارتباطی، توانایی فطری ، هوش و تجربه اثر محسوسی بر عملکرد مهندسی اعمال می کنند، اما این مطالعه نشان می دهد که قابلیت پیش بینی، کیفیت، و بهره وری کار توسعه دهنده نرم افزار را از طریق دوره وآموزش در خصوص شیوه های شخصی منظم می توان ارتقاء بخشید. به علاوه، مطالعات انجام شده نشان داده است که ارتقاء عملکرد در سطح شخصی موجب پیشرفت قابل قیاس در تیم و عملکرد پروژه می شود. این مزایا به طور نمونه با چرخه زمانی توسعه کوتاه، نقایص و خطاهای کمتر تست و کاهش هزینه های توسعه و نگهداری ظاهر می شوند.

۶٫ جمع بندی و نظریه
این مقاله با هدف شناخت و پی بردن به اهمیت صنعت توسعه نرم افزاری قاعده مند در سطح فردی و سازمانی و مسئولیت آکادمی در محقق نمودن این مسئله تالیف شده است. منطق اصلی پشت این باور و عقیده ریشه در این مسئله دارد که توسعه دهندگان خود سازمان یافته منبع رضایتمندی شخصی و تیمی بوده و این تنها در صورتی ممکن می باشد که به مهندسین بالقوه (به عبارتی دانشجویان)، طریقه کشف، استفاده و مدیریت قابلیت های آنها به عنوان بخشی از تیم با هدف مشترک تدریس شده باشد. ما این گونه استدلال می کنیم که PSP و TSPi ابزارهای مناسبی برای معرفی مفاهیم نظم و قاعده برای مهندسین بالقوه بوده و اینکه آنها چارچوب آموزشی پایه و مفیدی مهیا می سازند. ما مزایای آن را در سطح فردی و بر اساس تکرار و دنباله مطالعه پیشین نشان داده و تاثیر PSP را به عنوان نماینده توسعه نرم افزار قاعده مند با توجه به اندازه ، تلاش و صحت تخمین خطای توسعه دهنده برای کیفیت محصولات، بازده و بهره وری اندازه گیری کردیم . با این کار مشاهده کردیم که علی رغم مجموعه داده های ناهمگن (به عبارتی سال ها، زبان های برنامه نویسی و تجربه برنامه نویسی مختلف) ، نتایج بدست آمده به چه شکل مزایایی برای مهندسین نشان می دهند. ما همچنین تجربیات دانشگاهی متعدد را جمع بندی و باهم مقایسه کرده و به دنبال الگوهای مربوط به محتوای تدریس ، واکنش های دانشجویان و اعضای هیئت علمی می باشیم. این احساس و برداشت که PSP و TSPi ابزارهای خوبی برای تدریس مهندسی نرم افزار در سطح شخصی و گروهی به شمار می روند، عموماً در میان موسسات و سازمان های مطالعه شده وجود دارد. ما یک سری توصیه براساس این تجربیات و مطالعه کمی استخراج کردیم که می توان از آنها به عنوان نقاط آغاز کننده برای افراد علاقمند استفاده نمود. در قسمت بعدی عناوین و موضوعات مهم برای کار تحقیقاتی آتی مطرح می شود: صحت تخمین سایز باید بیشتر با تخمین متعادل نه درصد خطا ربط داشته باشد. در این وضعیت مشاهده کرده ایم که توسعه دهندگان همیشه در تخمین های شخصی خود خطاهایی تجربه می کنند. اما اگر توسعه دهندگان تخمین های متعادلی ارائه دهند، آنگاه اغلب آن را ناچیز یا مهم برشمرده و در نتیجه وقتی به صورت جزئی از تیم کار می کنند، تخمین کل تیم صحیح تر خواهد بود. از نظر ما این مسئله در مورد TSPi صدق می کند.

 

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۱٫ Introduction

In this paper, we use a definition of discipline thatrelates to skill building. The ‘‘focus of discipline is onimproving performance . . . it concerns the fidelity withwhich a defined process is actually followed’’ (Humphrey,2006). Discipline is particularly important in softwaredevelopment because many software products are used incritical applications, and because undisciplined softwaredevelopment work has a large potential for causing economicor even physical harm. Over the last 20 years, agrowing family of technical and management practices have been developed that, if properly used, will consistentlydeliver quality products on committed schedules. However,when team members do not properly follow these practices,their projects are typically late, over cost, and producepoor-quality products.The Personal Software Process (PSP) course guidesfaculty in teaching disciplined development practices tosoftware engineering and computer science students(Humphrey, 2005). While the PSP has not yet been widelyadopted by academic programs, there is increasing industrialuse and the results show that, when engineers are disciplinedin their personal practices, their performanceimproves. This paper summarizes a study of the data gatheredwhile training 3090 engineers. Most of the studentswere experienced engineers working for industrial softwaredevelopment organizations, and the instructors were eitherfrom the Software Engineering Institute (SEI) at CarnegieMellon University or were trained by the SEI. The performance of a development organization isdetermined by the performance of its engineering teams.Further, the performance of an engineering team is determinedby the performance of the team members. Finally,the performance of the engineers is, at least in part, determinedby the practices these engineers follow in doing theirwork.While communication skills, native ability, intelligence,and experience have an unquestioned effect on engineeringperformance, this study shows that the predictability, quality,and productivity of a software developer’s work can bemeasurably improved through training in disciplined personalpractices. Furthermore, studies have shown that thisimproved performance at the personal level results in comparableimprovements in team and project performance(Davis et al., 2003; McAndrews, 2000). These benefits aretypically manifested by shorter development cycle times,fewer test defects, and reduced development and maintenancecosts.

 


 عنوان فارسی مقاله: توسعه نرم افزار قاعده مند برای تدریس
 عنوان انگلیسی مقاله: Teaching disciplined software development

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا