دانلود ترجمه مقاله تعیین گروه خونی با تکنیک پردازش تصویر با سیستم اتوماتیک – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد سیستم اتوماتیک برای تعیین گروههای خونی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
 عنوان انگلیسی مقاله: Automatic System For Determination of Blood Types Using Image Processing Techniques
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۶ صفحه
مجله  ژورنال مهندسی زیستی
دانشگاه  مینهو
کلمات کلیدی گروههای خونی، موقعیت های اضطراری، تست اسلاید، تکنیک های پردازش تصویر، IMAQ ویژن ، لب ویو
نشریه IEEE IEEE

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ تکنیک های پردازش تصویر
۳ پایگاه داده
۴ نرم افزار توسعه یافته
۵ سیستم توسعه یافته
۶ تحلیل آماری
۷ نتایج آزمایشی
۸ نتایج


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

قبل ازتزریق خون، اجرای تستهای خاصی که به درستی استاندارد شده باشند، لازم و ضروری می باشد. یکی از این تستها تعیین گروه خونی بوده و این تست برای تزریق خون مطمئن و همچنین مدیریت گروه خونی سازگار با گروه خونی گیرنده الزامی می باشد. اما، در موقعیت های اضطراری خاص به خاطر ریسک زندگی بیمار، مدیریت و نظارت فوری خون الزامی میباشد. در این موارد، از آنجایی که تستهای موجود نیازمند حرکت به سمت آزمایشگاه هستند، در نتیجه ممکن است زمان کافی برای تعیین گروه خونی وجود نداشته و گروه خونی O منفی به عنوان دهنده عمومی در نظر گرفته شده و در نتیجه ریسک کمتری برای ناسازگاری حاصل گردد. اما علی رغم ریسک رخداد کم ناسازگاریها، واکنش های تزریق باعث مرگ بیمار شده و اجتناب از آنها الزامی می باشد، در این وضعیت خون باید براساس اصل دهنده عمومی فقط در موقعیت های اضطراری مدیریت شود. بنابراین، کار ایده آل تعیین گروه خونی بیمار حتی در موقعیت های اضطراری و مدیریت گروه خونی سازگار از واحد اول تزریق خون می باشد. ثانیاً، تستهای پیش از تزریق به صورت دستی و توسط تحلیل گران تکنسین انجام می شود که بعضاً منجر به رخداد خطاهای انسانی در روشها، خواندن و تفسیر نتایج می گردند. از آنجایی که این قبیل خطاهای انسانی می توانند پیامدهای کشنده ای برای بیمار به همراه داشته باشند، در نتیجه برای خودکارنمودن روش این تستها، و خواندن و تفسیر نتایج،اطلاع از یکی از مهم ترین عوامل تزریق خون کشنده بی نهایت اهمیت دارد.
در این خصوص، سیستم های مختلفی توسعه یافته است. اما تا کنون، هیچ سیستمی نتایجی ارائه نمی دهد که بتوان از آن در موقعیت های اضطراری استفاده نمود. بنابراین، مقاله حاضر سیستم جدیدی معرفی می کند که به طور خودکار کار تعیین گروه خونی را انجام و همزمان با آن خطای انسانی در کوتاه مدت را حذف می کند.
این سیستم براساس تست اسلاید برای تعیین گروههای خونی و نرم افزار توسعه یافته با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر عمل می کند. تست اسلاید از ترکیبی از یک قطره خون و یک قطره از هر معرف ، آنتی A ، آنتی B ، آنتی AB ، و آنتی D تشکیل و نتیجه حاصله بر طبق رخداد یا عدم رخداد آگلوتیناسیون  تفسیر می شود. واکنش آگلوتیناسیون بدان معناست که واکنش رخ داده بین آنتی بادی و آنتی ژن، حضور آنتی ژن مناسب را نشان می دهد. ترکیبی از رخداد آگلوتیناسیون یا عدم رخداد آن، گروه خونی بیمار را تعیین می کند. بنابراین نرم افزار توسعه یافته براساس تکنیک های پردازش تصویر از طریق تصویر گرفته شده بعد از روش تست اسلاید امکان تشخیص و آشکارسازی رخداد آگلوتیناسیون و در نتیجه گروه خونی بیمار را فراهم می آورد.

۸٫ نتایج
روش بکاررفته در این کار روشی موثر و کارآمد برای تشخیص آگلوتیناسیون و تعیین گروه خونی بیمار می باشد. استفاده از تکنیک های پردازش تصویر امکان تشخیص خودکار رخداد آگلوتیناسیون و تعیین گروه خونی بیمار در کوتاه مدت را فراهم می آورد (در حدود ۵ دقیقه از لحظه جمع آوری نمونه خون تا دستیابی به نتایج)، که با موقعیت های اضطراری سازگاری دارد. تقریباً ۲۸۸ تست با گروههای خونی مختلف انجام شد که روش بکاررفته را تائید نمودند چرا که همیشه دارای نتایج مورد انتظار یکسانی بودند. عملکرد این تستها به علاوه اعتباریابی روش امکان تائید اعتبار مقدار آستانه بدست آمده، انحراف معیار(sd=16) بین نمونه های لخته شده و لخته نشده را فراهم آورد. این روش امکان از تحلیل برای تعیین گروه خونی در موقعیت های اضطراری استفاده کرده و امکان مدیریت گروه خونی سازگار در واحد اول تزریق خون و حذف ناسازگاریهای خونی ممکن را فراهم می آورد. هدف کارهای آتی ارتقاء سیستم توسعه یافته با کوچکتر ساختن آن می باشد ، به گونه ای که می تواند قابلیت حمل داشته و از تکنولوژی GSM استفاده نماید، و برای اجتناب از سفر غیر ضروری، پیامی به مبایل تکنسین آزمایشگاه ارسال می شود. به علاوه، هدف آن است که از سایر تستهای (آزمایشات) پیش تزریق مورد نیاز در سیستم استفاده شود، به گونه ای که اجرای تزریق تا حد امکان مطمئن تر جلوه نماید.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

Before performing a blood transfusion is necessary toperform certain tests that are properly standardized. One ofthese tests is the determination of blood type and this test isessential for the realization of a safe blood transfusion, so as toadminister a blood type that is compatible with the type ofreceiver [1-11]. However, there are certain emergencysituations which due the risk of patient’s life, it is necessary toadminister blood immediately. In these cases, as the testscurrently available require moving the laboratory, it may not betime enough to determine the blood type and is administeredblood type 0 negative considered universal donor and thereforeprovides less risk of incompatibility [1-11]. However, despitethe risk of incompatibilities be less sometimes occurtransfusion reactions that cause death of the patient and it isessential to avoid them, administering blood based on theprinciple of universal donor only in emergencies [1-11]. Thus,the ideal would be to determine the blood type of the patienteven in emergency situations and administering compatibleblood type from the first unit of blood transfusion. Secondly,the pre-transfusion tests are performed manually bytechnician’s analysts, which sometimes lead to the occurrenceof human errors in procedures, reading and interpreting ofresults. Since these human errors can translate into fatalconsequences for the patient, being one of the most significant causes of fatal blood transfusions is extremely important toautomate the procedure of these tests, the reading andinterpretation of the results [1-11].

In this sense, several systems have been developedTechniconAutoAnal yzer [12-14], TechniconAutoAnal yzer II[15-16], Groupamatic [13, 17], Auto-Grouper [13] OlympusPK 7200 [13,18-21] Immucor Galileo [22-25], Ortho AutoVue® Innova System [26], Tango ® Automated Blood Bank [27]and Techno TwinStation [28]. But until now, no systemdelivers results available in time for it to be used in emergencysituations [26]. Thus, this paper presents a novel system whichautomatically performs the determination of blood type,eliminating human error in a short interval of time for it to beused in emergency situations.

This system is based on slide test for determining bloodtypes and the software developed using image processingtechniques. The slide test consist of the mixture of one drop ofblood and one drop of each reagent, anti-A, anti-B, anti-ABand anti-D, being the result interpreted according to theoccurrence or not of agglutination. The agglutination reactionmeans that occurred reaction between the antibody and theantigen, indicating the presence of the antigen appropriate. Thecombination of the occurrence of agglutination, or nonoccurrence, determines the blood type of the patient [29]. Thus,the software developed based in image processing techniquesallows, through an image captured after the procedure of theslide test detect the occurrence of agglutination andconsequently the blood type of the patient.

VIII. CONCLUSIONS

The methodology used in this work prove be effective and effIcient to detect the agglutination and determining the blood type of the patient. The use of image processing techniques enable automatically detect the occurrence of agglutination and determine the blood type of the patient in a short interval of time (about 5 minutes from the moment that the blood sample is collected until the output of results), adapting to emergency situations. The approximately 288 tests performed with different blood types, allowed validate the methodology used since had always the same expected results. The performance of these tests in addition to validate the methodology allowed certifies the validity of the threshold value established, standard deviation (sd=16) between samples agglutinated and non agglutinated. This methodology makes possible analysis for determining the blood type, in emergency situations, enabling the administration of compatible blood type on the first unit of blood transfusion, eliminating possible blood incompatibilities.


 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد سیستم اتوماتیک برای تعیین گروههای خونی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
 عنوان انگلیسی مقاله: Automatic System For Determination of Blood Types Using Image Processing Techniques

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

4 دیدگاه

  1. سلام؛ من ترجمه مقاله را از سایت خریدم پس چرا دانلود نمیشه؟

    1. سلام
      خرید شما تایید میشود
      مقاله مجددا به ایمیل شما ارسال گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا