دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم نرم افزاری خود تطبیق توسط مهندسی کنترل – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی سیستماتیک روی طراحی سیستم های نرم افزاری خود تطبیقی با استفاده از شیوه های مهندسی کنترل
 عنوان انگلیسی مقاله: A Systematic Survey on the Design of Self-Adaptive Software Systems Using Control Engineering Approaches
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۳ صفحه
مجله  مهندسی نرم افزار برای سیستم های تطبیقی و خود مدیریتی
دانشگاه  ویکتوریا
کلمات کلیدی  –
نشریه IEEE

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ کارهای مرتبط
۳ روش بررسی و مرور
۴ طبقه بندی
۵ نتیجه گیری


بخشی از ترجمه:

 

 ۱ مقدمه

در [۱۶] Shaw برای طراحی سیستم کنترل گشت زنی ، تناسب روشهای مهندسی نرم افزار با روشهای مهندسی کنترل را مقایسه و اظهار می کند: … زمانی که اجرای سیستم نرم افزاری متاثر از نیروها یا رویدادهای اختلال خارجی واقع می شود که مستقیماً توسط نرم افزار کنترل یا دیده نمی شوند- این وضعیت نشانه آن است که الگوی کنترل باید برای معماری نرم افزار مد نظر قرار گیرد… بسیاری از سیستم های نرم افزاری پیشرفته به مقیاس بزرگ و پیچیده ای تبدیل شده و مجبورند با شرایط و پویایی محیطی غیر قابل پیشگویی سرو کار داشته باشند. در نتیجه، پیرو مقاله Shaw ، بسیاری از مقالات روشهای مهندسی کنترل را به عنوان راه حلی امیدوارکننده برای اجرای سیستم های نرم افزاری خود تطبیقی شناسایی کرده اند. ادغام حلقه بازخورد و کنترلر (کنترل کننده) امکان نیل به اهداف عملیات و کاهش هزینه های وابسته به نظارت انسانی فراهم آورده و در عین حال نسبت به اختلالات غیر قابل پیشگویی و پویایی مدلسازی نشده سیستم به شیوه ای موثر و به موقع واکنش نشان می دهد.
اجرای راه حل مهندسی کنترل از دو مرحله اصلی تشکیل می شود: (۱) مدلسازی پویایی سیستم و (۲) توسعه یک سیستم کنترل. بسیاری ازاین دست راه حل های کنترل برای سیستم های نرم افزاری پیشنهاد شده اند.اما این تلاش ها روی اقدامات کنفرانس ، مجلات، و جوامع تحقیق و پژوهش پراکنده شده اند. آنها با حوزه های کاربردی مختلفی نیز ارتباط داشته و با متغیرهای عملکردی و اهداف کنترل گوناگونی سرو کار دارند. تحلیل ویژگیها و روندها حجم وسیعی از پژوهش ، وظیفه ای چالش برانگیز بوده و در نتیجه ، نتایج بررسی های موجود اغلب به حوزه های کاربردی یا راه حل محدود شده اند.
اهداف اصلی این بررسی سیستماتیک عبارتنداز: (۱) ساخت مدل طبقه بندی برای پژوهش موجود، (۲) کمیت سنجی کار پژوهشی منتشر شده پیرامون مدلسازی، طرح های کنترل و تکنیک های ارزیابی و اعتباریابی مختلف بکاررفته و (۳) تحلیل خوشه بندی مقالات در میان طبقات مدل طبقه بندی و شناسایی روندهای ظاهری. این نوع تحلیل می تواند به محققین و توسعه دهندگان آتی سیستم های خودتطبیقی در جهت شناسایی هر چه بهتر قابلیت کاربرد گستره و حوزه تکنیک های مهندسی کنترل مختلف کمک کرده واز طرح های کنترل و مدلسازی اثبات شده برای مسئله کنترل موجود استفاده می کند. برای نیل به این اهداف، ۱۶۱ مقاله از خلاصه اقدامات کنفرانس و مجلات انتخاب گردید. سپس برای دستیابی به محتویات این مقالات در سطح بالای تجرد یک تاکسونومی توسعه و سپس پژوهش به شیوه ای سیستماتیک طبقه بندی می شود. بالاخره، نتایج بررسی با تحلیل کمی، متقاطع و روند مطرح شده است.

۶٫ نتایج
در پژوهش موجود بسیای از سیستم های نرم افزاری خود تطبیقی براساس روشهای مهندسی کنترل اجرا شده اند. مقاله حاضر جزئیات بررسی سیستماتیک شیوه های مهندسی کنترل پیشنهاد شده در ۱۶۱ مقاله در پژوهش را مطرح می کند. هدف از ارائه مدل طبقه بندی ، دستیابی و نمایش اطلاعاتی در مورد هر مقاله در سطح بالای تجرد می باشد. نتایج کمی نیز مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بدین طریق بینشی در زمینه گستره، میزان و روندهای تحقیق براساس طبقات مدل طبقه بندی حاصل می گردد.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

I. INTRODUCTION

In [16] Shaw compares the suitability of software engineeringmethodologies with control engineering methodologiesto design a cruise control system and states: “. . .Whenthe execution of a software system is affected by externaldisturbances-forces or events that are not directly visible toor controllable by the software—this is an indication thata control paradigm should be considered for the softwarearchitecture . . . ”. Many state-of-the-art software systemshave become complex and large scale, and have to deal withunpredictable environmental conditions and dynamics. As aconsequence, subsequent to the Shaw’s paper, many papers(e.g., [3], [6], [9], [15]) have identified control engineeringmethodologies as a promising solution to implement selfadaptivesoftware systems. The integration of the feedbackloop and controller potentially enables operational goalsto be achieved and costs related to human supervision tobe reduced, while reacting to unpredictable disturbancesand un-modeled system dynamics in a timely and effectivemanner.The implementation of a control engineering solutionconsists of two major steps: (1) modeling the dynamics of the system and (2) developing a control system [10]. Manysuch control solutions have been proposed for softwaresystems. However, these efforts are scattered over differentconference proceedings, journals and research communities.They also relate to different application domains, and dealwith different performance variables and control objectives.Analyzing the characteristics and trends of a large bodyof literature is a challenging task, consequently results ofthe exiting surveys [2], [4], [6]–[۸], [۱۱], [۱۵], [۲۰] areoften significantly limited to application domains or solutiondomains.The main objectives of this systematic survey are to (1)build a classification model of the existing literature, (2)quantify the published research work on the various modeling,control schemes and validation techniques utilized, and(3) analyze the clustering of papers across categories of theclassification model and identify any apparent trends. Suchanalysis could aid future researchers and developers of selfadaptivesystems to better identify the scope and domainapplicability of various control engineering techniques anduse proven modeling and control schemes for the controlproblem at hand. To achieve these objectives 161 paperswere selected from different conference proceedings andjournals. A taxonomy was subsequently developed in orderto capture the content of these papers at a high-level ofabstraction and then classify the literature in a systematicway. Finally, the results of the survey are presented with aquantitative, cross and trend analysis. II. RELATED WORKThere are several surveys related to this work that provideoverviews of control engineering applications to managesoftware systems from different perspectives. An early survey[2] covers applications of feedback control in webservers, network, scheduling and storage management. However,this survey does not include works published afteryear 2003 in this area. In [7], a comprehensive survey hasbeen conducted on different types of control engineeringapproaches applied to middleware (e.g., web and applicationservers).


 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی سیستماتیک روی طراحی سیستم های نرم افزاری خود تطبیقی با استفاده از شیوه های مهندسی کنترل
 عنوان انگلیسی مقاله: A Systematic Survey on the Design of Self-Adaptive Software Systems Using Control Engineering Approaches

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا