دانلود ترجمه مقاله بررسی حریم خصوصی در سایت های شبکه اجتماعی – مجله IJCSI

 

 عنوان فارسی مقاله: جنبه های پژوهشی شبکه های اجتماعی: بررسی گسترده و سریع متکی بر مسئله حریم خصوصی در سایت های شبکه اجتماعی
 عنوان انگلیسی مقاله: Social Networks Research Aspects: A Vast and Fast Survey Focused on the Issue of Privacy in Social Network Sites
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۱ صفحه
مجله  مسائل علم کامپیوتر
دانشگاه  مازندران
کلمات کلیدی  شبکه های اجتماعی، حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، SNS ، بررسی، تاکسونومی
نشریه IJCSI

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ طبقه بندی عناوین تحقیق و پژوهش در بخش شبکه های اجتماعی
۳ نتیجه گیری


بخشی از ترجمه:

 

 ۱ مقدمه

در سالهای اخیر، تسهیلات جذاب و کاربرپسند گوناگونی برای جامعه آنلاین معرفی و مشارکت گسترده و رو به افزایش افراد در فعالیتهای آنلاین مختلف من جمله انواع و اقسام انتشار محتوا (بلاگ، مرورهای نوشتاری  و…) و روابط و تعاملات مختلف را می بینیم. مقدار عظیمی از اطلاعات تولید شده بدین طریق توسط افراد هیچ گاه قبلاً موجود نبوده و از دیدگاههای مختلف بسیار باارزش می باشد. یکی از پدیده های ماندگار تاثیرگذار براین مشارکت گسترده ، پدیده ای که بخش بزرگی از اطلاعات تولید شده را شامل می شود، SNS (سایت های شبکه اجتماعی) می باشد. شاید در گذشته، برای مطالعه راجع به روابط، رفتارها، تعاملات، و خصوصیات گروههای مختلف افراد لازم بود تلاش زیادی درجهت نیل به برخی اطلاعات مفصل اما نه خیلی مفصل در مورد آنها انجام دهیم، اما در موقعیت جدید و با ظهور شبکه های اجتماعی آنلاین، و حجم وسیع فعالیتهای مختلف انجام شده توسط کاربران، محققین به شکل بسیار ساده و با جزئیات قابل قیاس تری نسبت به قبل می توانند به اطلاعات مطلوب دسترسی پیدا کنند. این امر منجر به تحقیقات گوناگونی با اهداف مختلف گردیده است که در این مقاله کلیاتی از آنها مطرح میکنیم. ذینفعانی که از این اطلاعات و نتایج تحلیل آنها نفع می برند، گوناگون هستند اما برخی از آنها عبارتنداز: شرکت های تجاریو بازرگانی برای تبلیغات محصولات، جامعه شناسان برای تحلیل رفتار و ویژگیهای جوامع مختلف، سازمانهای اطلاعاتی برای پیشگیری و تشخیص فعالیتهای جنایی، فعال گرایان فرهنگی و آموزشی برای ترویج و ارتقاء اهداف، کارفرمایان برای کسب اطلاعاتی در مورد جویندگان کار و شغل و عموماً هر نوع اطلاعات با هر نوع کاربرد مرتبط با افراد و جوامع انسانی که با دستیابی به اطلاعات موجود برروی SNS یا نتایج تحلیل این اطلاعات، می توان بدست آورد. در این مقاله سعی می کنیم برخی از تحقیقات انجام شده پیرامون اطلاعات موجود در رابطه با SNS را مرور کرده و طبقه بندی عناوین پژوهشی و زیربخشهای وابسته به اطلاعات شبکه های اجتماعی آنلاین را مطرح کنیم.
از آنجایی که حجم وسیعی از اطلاعات منتشر شده افراد خصوصی بوده و از سوی دیگر همان گونه که  می بینیم ، دستیابی به آنها کاربردها و منافع زیادی برای طرفین مختلف به ارمغان می آورد، در نتیجه موجود بودن و دستیابی نامحدود به آنها دارای پیامدی می باشد که بعضاً می تواند فجیع باشد. در این مقاله به این مسئله بیشتر توجه می کنیم.
در بخشهای بعدی این مقاله، ابتدا شانزده زیربخش تحقیقاتی راجع به شبکه های اجتماعی آنلاین معرفی و معدود مطالعات وابسته به آنها را ذکر می کنیم. سپس، بر یکی دیگر از زیربخشهای تحقیقاتی مهم یعنی حفاظت از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی تاکید کرده و طبقه بندی جنبه های مختلف آن را مطرح می کنیم. در پایان با ارائه نتایج کارمان را به پایان می رسانیم. برای اطلاع از تصویری کامل از طبقه بندی فوق، شکل ۱ چندین زیرعنوان تحقیقاتی مختلف در مورد SNSنشان داده و شکل ۲ عنوان حریم خصوصی را توسعه و طبقه بندی جنبه های مختلف حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی را مطرح می کند.

۳٫ نتایج
ظهورو پیدایش شبکه های اجتماعی و افزایش حجم مشارکت افراد در فعالیتها در این سایت ها به همراه حجم عظیم اطلاعات مختلف از جمله تعاملات، مرورها، منافع و انواع مختلف محتویات منتشر شده ای که توسط کاربران به ثبت رسیده است، توجه محققین و طرفین دیگر برای دستیابی به این اطلاعات یا نتایج تحلیل آن را جلب کرده است. این اطلاعات هیچ گاه با چنین حجم وسیع، جزئیات و راحتی و سرعت دستیابی ازقبل موجود نبوده اند. معدود افراد علاقمند به داشتن این اطلاعات یا نتایج تحلیل آن به همراه انگیزه هایشان عبارتنداز: شرکت های تجاری برای تبلیغات و ترویج محصولاتشان، جامعه شناسان برای تحلیل رفتار و ویژگیهای جوامع مختلف، سازمان های اطلاعاتی برای پیشگیری و تشخیص فعالیتهای جنایی، عملگرایان فرهنگی و آموزشی برای ترویج اهدافشان و کارفرمایان برای کسب اطلاعاتی در مورد جویندگان کار. در این مقاله ، علاوه بر معرفی برخی از مطالعات انجام شده در این بخش، طبقه بندی زیربخشهای تحقیق مطرح و پایگاهی برای محققین جهت آشنایی مختصر با نواحی و بخشهای پژوهشی مفید، جذاب و جدید نیز مطرح شده است. طبقه بندی زیرعناوین پژوهشی مرور شده در شکل ۱ نشان داده شده است.
افراد همیشه دارای مقداری اطلاعات خصوصی می باشند که نمی  خواهند در معرض دستیابی عموم باشد و در صورت دستیابی تعدادی از رقبا به آنها، ممکن است پیامدهایی در پی داشته باشد (بعضاً فجیع). بنابراین در این بررسی بر مسئله حفاظت از حریم خصوصی کاربران تاکید و طبقه بندی جنبه های مختلف این بخش را مطرح کردیم. این طبقه بندی در شکل ۲ نشان داده شده است.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

I. INTRODUCTION

In recent years several attractive and user-friendly facilities have been introduced to online society and we see an extensive and increasing participation of people in various online activities like several kinds of content publishing (blogging, writing reviews etc.) and having different kinds of relationships and interactions. The huge amount of information that is generated in this way by people has never been available before and is highly valuable from different points of views. An outstanding phenomenon that has had a significant influence on this extensive participation and includes a large part of generated information is SNSs (Social Network Sites). Maybe in past, to study about the relationships, behaviors, interactions, and properties of specific groups of people it was necessary to make a lot of effort to gain some not very detailed information about them, but in the new situation and with the emergence of online social networks, and the huge amount of various activities that are logged by their users, the desired information is accessed much more simple and with incomparably more details than before by researchers. This has led to different kinds of research with different goals which we will have an overview on in this paper. The benefits and stakeholders that may benefit from having this information or having the results of analyzing it are several but some of them are: commercial companies for advertising and promoting their products, sociologists to analyze the behavior and features of different societies, intelligence organizations to prevent and detect criminal activities, educational and cultural activists for promoting their goals, employers for acquiring information about job seekers, and generally any kind of information with any application that you may think of, related to people and human societies, may be obtained by having access to the information available on SNSs or the results of analyzing these information. In this paper we try to review some of the accomplished research on the available information of SNSs and present a categorization of research topics and subareas related to online social networks’ information. As a lot of peoples’ published information is private and on the other side as we will see, having access to them has a lot of applications and benefits for different parties, letting them to be available with unlimited access has consequences that sometimes may be catastrophic. We will pay more attention to this issue in this paper.In the following sections of this paper we will first introduce sixteen research subareas about online social networks while mentioning a few of accomplished studies related with them. After that we will have a more focused review on another important research subarea namely privacy protection in social networks, and will present a categorization of its different aspects. We will conclude at the end. To have a look at the whole picture of the categorization from above, Fig.1 shows several research sub-topics about SNSs and Fig.2 extends the topic of privacy and presents a categorization of several aspects of privacy in social networks. may be desirable to find special persons with high skill in a special field or to find most influential persons in propagating some special kind of content. In [3] a social search engine named Aardvark (1TUhttp://vark.comU1T) is presented that needs to find the best person for answering a specific question, and one of its information resources is people’s profiles on facebook. In [4] some work is done towards forming a team of experts from members of a social network. In [5] to specify influential persons within Twitter, ranking people based on their followers, PageRank and number of retweets is investigated. In [6] some definitions are defined for different people whose actions impacts on making the same actions by others and such people are called leaders. In this paper some algorithms are presented for detecting these people by the use of a social graph and a table which contains users’ actions. In [14] some references are cited in which some methods for extracting most important (central) members are presented. It has mentioned strengths and weaknesses of some metrics. In [21] Content Power Users (CPUs) in blog networks are defined as users whose published content has a lot of impact on other users’ actions. In this paper a method for identifying these users is presented and some other research works about detecting highly influential people in social networks are cited.


 عنوان فارسی مقاله: جنبه های پژوهشی شبکه های اجتماعی: بررسی گسترده و سریع متکی بر مسئله حریم خصوصی در سایت های شبکه اجتماعی
 عنوان انگلیسی مقاله: Social Networks Research Aspects: A Vast and Fast Survey Focused on the Issue of Privacy in Social Network Sites

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا