دانلود ترجمه مقاله مدل سازی ادغام بازار رقابتی تولید پراکنده – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: مدل سازی ادغام بازار رقابتی تولید پراکنده
 عنوان انگلیسی مقاله: A Competitive Market Integration Model for Distributed Generation
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۰۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۵ صفحه
مجله  ژورنال تحقیقات سیستمهای قدرت
دانشگاه  دانشکده برق دانشگاه شیلی
کلمات کلیدی  پرداخت هزینه های ظرفیت، تولید پراکنده (DG) ، انرژی ، طراحی بازار، بازار سرمایه و هزینه.
نشریه IEEE

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ تجربه شیلی
۳ مدل یکپارچگی بازار پیشنهاد شده
۴ محاسبه ضریب جریمه (penalty factor)
۵ مثال کاربردی
۶ نتیجه گیری و کار آتی


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

تولید پراکنده (DG) به استفاده یکپارچه از واحدهای تولید کوچک مستقیماً متصل شده به شبکه توزیع یا داخل تاسیسات مشتری اتلاق می گردد. این تکنولوژیها در شبکه های توزیع و انتقال فرعی مشارکت فعالی داشته و به همین خاطر سهم آنها در آمیزه انرژی شبکه های نیرو افزایش می یابد. انتظار می رود، سهم DG از ظرفیت سالانه جهانی تا سال ۲۰۰۸، ۴۰ درصد خواهد بود. ظرفیت نیروی باد نصب شده در سال ۲۰۰۵ در سطح جهانی به ۵۹٫۱ رسید، این رقم درآلمان به ۱۸٫۴ در اسپانیا ۱۰GW و در آمریکا ۹٫۱ بود. سیر تکامل این فرایند در هر کشور به هزینه فناوریهای سنتی (موتورهای دیزلی، سوخت زغال سنگ، سیکل یا چرخه ترکیبی، کارخانجات نیروی هسته ای و هیدرولیکی) و مفاهیم و تعاریف طراحی بازار ( هزینه ، مبادله نیرو یا شبکه های دو جانبه فیزیکی) بستگی دارد. یکی از ابعاد کلیدی که در مورد سیرتکاملی سریع توضیح می دهد، توسعه برنامه های ترفیعی، سوبسیدها، و مکانیسم های حقوق و مزایا می باشد. نیروهای محرکه پشت این ابتکارات عبارتنداز: ارتقاء پایایی منبع تغذیه، نگرانیهای محیطی و گزینه های انتخابی برای صنایع توسعه فناوری جدید، بر انرژی تجدیدشدنی تاکید کردند.
شکل ۱ چارچوب عمومی بازار برق رقابتی را نشان می دهد. تولیدکنندگان برق (PP) ، تجار (Td) و مشتریان آزاد (C) ، نماینده های بازار عمده فروشی می باشند که در طرح دوجانبه یا بر مبنای هزینه و سرمایه آرایش داده می شوند. بازار عمده فروشی ،از مبادله انرژی و نیرو در سطح انتقال با قیمت های کنترل نشده رقابتی استفاده می کند. از طرف دیگر، در سطح توزیع، بازارهای خرده فروشی ناحیه ای مختلفی وجود دارد. تجار قادر به پیشنهاد قراردادهای انرژی به مشتریان خرده فروشی نهایی (RC) می باشند. در بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی، هزینه های وابسته به زیرساختار شبکه و عملیات از طریق طرح های قیمت گذاری توزیع و انتقال کنترل شده است. در مورد شبکه های توزیع، ازتعرفه های خرید استفاده شده است که بر مبنای متوسط قیمت ها یا روشهای تمبر پستی عمل می کنند. در این سناریو، چالشی در خصوص یکپارچگی کافی بازار واحدهای DG فعال در سطح توزیع وجود دارد (به شکل ۱ مراجعه کنید). یکی از مکانیسم های تلفیق و یکپارچگی ، طرح حقوق و مزایا است، مثل موردی که در اسپانیا و آلمان اجرا گردید و برای هر تکنولوژی بر مبنای منابع تجدید شدنی، قیمت های ثابت هر دوسال یکبار تعریف شده اند. قیمت های انرژی که توسط مشتریان نهایی پرداخت شده است، از قیمت های بازاری جدا شده اند. شایان توجه است که این قبیل قوانین، در اصل سوبسید با چارچوب بازار رقابتی بهبود یافته در سطح اروپایی سازگاری دارد. در مورد کالیفرنیا، برنامه های ترفیعی خاص برای DG بر مبنای انرژی تجدیدشدنی که مینیموم درصدهای تولید انرژی بر اساس این تکنولوژیها را تعریف می کند، لحاظ شده اند. دراسترالیا، خریداران بزرگ برق مستقیماً مسئولیت حمایت و پشتیبانی از برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدشدنی را برعهده دارند. در این مورد مکانیسم از طریق واگذاری گواهینامه های انرژی تجدیدشدنی (REC) نسبت به خرید الکتریسیته یا برق اجرا شده است. هر REC معرف یک مگاوات ساعت mwh برق تجدید شدنی مطلوب می باشد. در همه موارد، DG بر مبنای انرژی تجدیدشدنی به شکل بازار موازی سازمان دهی شده است. این موقعیت ، در واقع نوعی دوره انتقالی در سیر تکامل بازار رقابتی محسوب می شود، در حالیکه تکنولوژیهای DG برای رقابت در بازار عمده فروشی متداول و مرسوم، به حد تکامل کافی می رسند. با این حال، در بیشتر شبکه ها، تعاریف یا مقررات خاصی برای یکپارچگی بازاری تکنولوژی های DG وجود ندارد. در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین در حال حاضر این وضعیت برقرار می باشد، جایی که بازارهای موازی سلطه دارند. بنابراین DG قادر به مشارکت در بازار عمده فروشی نبوده و به همین خاطر تلفیق و یکپارچگی آن به توافق نامه های دوجانبه با شرکت توزیع disco محدود شده است. در سایر موارد، DisCo خود پروژه های DG موجود را با پیروی از سیگنالهای قیمت از سوی بازار عمده فروشی، توسعه می دهد. همچنین مشتریان نهایی با توسعه واحدهای shaving peak نسبت به حداکثر قیمت های بار واکنش نشان می دهند. نتیجه کلی این شیوه ها بازارسازمان نیافته اوراق بهادار(OTC) برای DG بدون هیچ گونه ساختار رسمی می باشد. چکیده ای از شیوه های تلفیق و یکپارچگی توصیف شده در شکل ۲ نشان داده شده است.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

DISTRIBUTED GENERATION (DG) can be defined as theintegrated use of small generation units directly connectedto a distribution system or inside the facilities of a customer [1].There is growing participation of these technologies in the distributionand subtransmission systems, increasing their contributionto the energy mix of power systems. It is expected that theDG share ofworldwide annual capacity additionswould be 40%by 2008 [2]. The installed wind power capacity in 2005 reached59.1 GW at the global level, with 18.4 GW in Germany, 10 GWin Spain, and 9.1 GW in the USA [3].The evolution of this process in each country highly dependson the cost of traditional technologies (diesel engines, coalfired, combined cycle, hydraulic, and nuclear power plants)and market design concepts (pool, power exchange or physicalbilateral-based systems). A key aspect explaining this fastevolution is the development of promotion programs, subsidies,and compensation mechanisms. The driving forces behindthese initiatives are the improvement of power supply reliability,environmental concerns, and options for new technologydevelopment industries focused on renewable energy [4]–[۶]. Fig. 1 illustrates a general competitive electricity marketframework. Power producers (PP), traders (Td), and freecustomers (C) are agents of the wholesale market, which canbe arranged in a bilateral or a pool-based scheme [7]. Thewholesale market involves power and energy exchanges at thetransmission level with competitive nonregulated prices. On theother hand, at the distribution level, there are several regionalretail markets. Traders are able to offer energy contracts tofinal retail customers (RC) [8]. In both wholesale and retailmarkets, costs related to network infrastructure and operationare regulated via transmission and distribution pricing schemes.In the case of distribution systems, point purchase tariffs areused, which are based on average prices or postage stampprocedures [9].In this scenario, there is a challenge related to an adequatemarket integration of DG units operating at the distribution level(see Fig. 1). One of the integration mechanisms is a compensationscheme, such as those implemented in Spain [13] and Germany[10], where, for each technology based on renewable resources,fixed prices are defined every two years. The prices forenergy, paid by the final customers, are decoupled from marketprices. It is important to note that these regulations are compatible,under the subsidiarity principle [11], with the enhancedcompetitive market framework at the European level [12]–[۱۴].In the case of California, special promotion programs for DGbased on renewable energy, which defines minimum percentagesof energy production based on these technologies, are incorporated[15]. In Australia, large purchasers of electricity are directly responsible for supporting electricity generated from renewableenergy sources. The mechanism in this case is implementedthrough the surrender of renewable energy certificates(RECs) in proportion to the acquisitions of electricity. EachREC represents one megawatt hour (MWh) of eligible renewableelectricity [16].In all those cases, DG based on renewable energy is organizedas a parallel market. This situation can be understood as a transitionperiod in a competitive market evolution, while the DGtechnologies achieve enough maturity to compete in the conventionalwholesale market.Nevertheless, in most systems, there are no specific definitionsor regulations for market integration of DG technologies.This is the current situation in most Latin American countries[17], where no parallel markets are in place. Therefore, DGis not able to participate in the wholesale market and, consequently,its integration is limited to bilateral agreements withthe distribution company (DisCo).


 

 عنوان فارسی مقاله: مدل یکپارچگی بازار رقابتی برای تولید پراکنده
 عنوان انگلیسی مقاله: A Competitive Market Integration Model for Distributed Generation

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا