دانلود ترجمه مقاله ابداعات استراتژیک انرژی هسته ای در آینده – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: محیط های استراتژیک برای ابداع و نوآوری انرژی هسته ای طی نیم قرن آینده
 عنوان انگلیسی مقاله: Strategic environments for nuclear energy innovation in the next half century
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۸ صفحه
مجله  پیشرفت در انرژی هسته ای
دانشگاه  کره
کلمات کلیدی  انرژی هسته ای، نوآوری تکنولوژیکی، آنالیز SWOT
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ تغییرات محیط اجتماعی اقتصادی
۱ ۲ رفتار مصرف کننده
۲ ۲ برق رسانی و شهرسازی
۳ ۲ تسریع نوآوری و بدعت تکنولوژیکی
۴ ۲ تغییر مقررات در بازار برق و انرژی
۳ نگرشهای اجتماعی در مورد محیط اقتصادی
۱ ۳ بحث های صورت گرفته در رابطه با محیط پسندی انرژی هسته ای
۲ ۳ تشدید مقررات زیست محیطی جهانی
۴ منابع محدود سوخت فسیلی
۱ ۴ منابع و عرضه ناپایدار سوخت فسیل
۲ ۴ بازشناسی توسعه پایدار
۵ نقاط قوت انرژی هسته ای
۱ ۵ ثبات و پایداری بلند مدت یک منبع انرژی
۲ ۵ اثرگلخانه ای اندک
۶ نقاط ضعف انرژی هسته ای
۱ ۶ مسائل اجتماعی معوق برای بهره برداری از نیروی هسته ای
۲ ۶ ساختار هزینه سیستم انرژی هسته ای
۷ یافته ها
۸ نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

نقش نیروی هسته ای در سیستم انرژی آتی احتمالاً به نحوه سازگاری آن با محیط های متغیر جامعه آتی بستگی دارد. از دیدگاه چالش جهانی، مقاله حاضر محیط های استراتژیک توسعه انرژی هسته ای برای ۵۰ سال آینده را مورد آنالیز قرار داده و در عین حال محیط های اجتماعی اقتصادی خارجی را با تبحرهای داخلی تلفیق می نماید. از روش آنالیز SWOT برای شناسایی نقاط قوت (S) و یا نقاط ضعف داخلی (W) انرژی هسته ای در مقایسه با سایر راهبردهای انرژی و برای ارزیابی فاکتورهای خارجی استفاده شده است که احتمالاً نقش فرصت (O) و یا تهدید (T) بر علیه تغییرات تکنولوژیکی در انرژی هسته ای را ایفا میکنند. تاکنون که فاکتورهای خارجی مد نظر ما بوده اند، مقاله حاضر بر تغییرات محیط های اجتماعی و اقتصادی، نگرانیهای اکولوژیکی و زیست محیطی، محدودیت های عرضه و منابع و پایداری منابع انرژی تاکید میکند. ابتدا، تغییرات محیط های اجتماعی و اقتصادی شامل تغییرات رفتار مصرف کننده در مورد محصولات انرژی و پروسه های تولید، توسعه برق رسانی و شهرسازی و پیشرفت اقتصاد برمبنای فناوری می شود. برای بررسی تاثیر نگرانیهای اجتماعی بر انرژی هسته ای و مسائل زیست محیطی عمومی، مقاله حاضر جنبه های بحث برانگیز وابستگی های زیست محیطی انرژی هسته ای و مقررات بین المللی در مورد تغییر وضعیت اقلیمی جهان را مرور کرده و اثرات محدودیت های ذخایر انرژی فسیل و درک و فهم گسترده از پایداری بر جهت تغییرات تکنولوژیکی برای انرژی هسته ای را مورد پژوهش قرار می دهد. با توجه به ویژگیهای درونی یا ذاتی انرژی هسته ای، نقاط قوت و ضعف های داخلی از نظر پایداری بلند مدت انرژی رسانی، اثر گلخانه ای،رادیواکتیویته، ریسک تکثیر و ازدیاد و ساختار هزینه تولید انرژی مرور شده است.

 ۸٫ نتیجه گیری
دلیل بحث در مورد محیط های استراتژیک به منظور توسعه تکنولوژی انرژی هسته ای، ارتقاء دستاوردهای بخش تحقیق و توسعه و فعالیت های نوآوری تکنولوژیکی می باشد. با این اوصاف ، از تحلیل محیط های استراتژیک برای تهیه و آماده کردن استراتژیهای نوآوری جهت افزایش نقاط قوت داخلی سیستم هسته ای و تکمیل نقاط ضعف آن و همچنین استفاده هر چه بهتر از فاکتورهای فرصت محیط های خارجی و در صورت امکان طفره رفتن از فاکتورهای تهدید استفاده شده است. هدف مقاله حاضر در جریان بحث راجع به محیط های استراتژیک آتی بهره برداری هسته ای، افزایش ارزش نوآوری انرژی هسته ای تا سال ۲۰۵۰ می باشد. یکی دیگراز اهداف آن افزایش میزان استفاده از تکنولوژی قبلاً توسعه یافته و دنبال کردن مسیرهای تکنولوژیکی استراتژیک و ابزارهای لازم برای مدیریت جهت افزایش ارزش اجتماعی اقتصادی توسعه فناوری هسته ای می باشد. در مجموع این گونه استنباط شده است که شرایط مطلوب و مساعد برای تسهیل توسعه انرژی هسته ای متاثر از فاکتورهایی نظیر برق رسانی و مقررات بین المللی بر طبق تغییر وضعیت اقلیمی جهان، ناامنی انرژی رسانی سوخت فسیلی و پیشرفت اقتصاد دیجیتالی واقع می گردد. در مقابل، رفتار مصرف کننده برای انتخاب انرژی به همراه تغییر مقررات بازار احتمالاً تهدید قلمداد می گردد. همانند یک تبحر داخلی، مقاله حاضر به این نتیجه رسید که دانسیته یا چگالی انرژی و امنیت عرضه، و همچنین مقدار انتشار گازهای گلخانه ای مزایای برای انرژی هسته ای محسوب می شوند، در حالیکه مسائل احتماعی در مورد ریسک تکثیر، ایمنی و سوانح و اثرات تابش و سمی در گروه نقاط ضعفی طبقه بندی می شوند که عمدتاً از طریق نوآوری فناوری با تعهد بادوام از سوی جامعه هسته ای جهانی حل می شوند. در این راستا راههای موثری برای ارتقاء تبحر داخلی و سازگاری با تغییرات محیط های اجتماعی اقتصادی پیشنهاد شده است.به علاوه انتظار می رود مقاله حاضر درک و شناخت پایه از پیش بینی فناوری حاصل نماید که انرژی هسته ای، رقابتی ترین عرضه کننده انرژی برای جامعه پایدار آتی محسوب می گردد.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

The role of nuclear power in a future energy system is very likely to depend on how it will adapt itself to the changingenvironments of a future society. From a perspective of a global challenge, this article analyses the strategic environmentsof a nuclear energy development for the next 50 years while integrating the external socio-economicenvironments with internal competences. The so-called SWOT analysis is employed to identify the internal strengths(S) and/or weaknesses (W) of nuclear energy when compared with other energy alternatives and to evaluate the externalfactors which are likely to play the roles of opportunities (O) for and/or threats (T) against the technologicalchanges in nuclear energy. So far as the external factors are concerned, this article focuses on the changes of the social and economic environments,ecological and environmental concerns, the supply constraints and the sustainability of the energy resources.Initially the changes of the social and economic environments involve the changes of the consumer’sbehavior for energy products and the production processes, the expansion of electrification and urbanization, andthe progress of a technology-based economy. In examining the impact of the social concerns on nuclear energy aswell as the general environmental problems, this article reviews the controversial aspects of the environmental affiliationsof nuclear energy and the international regulations on global climate change. This article also investigates howthe limitations of the fossil energy reserves and the widespread understanding of a sustainability affects the directionof the technological changes for nuclear energy. Internal strengths and weaknesses from the intrinsic characteristics ofnuclear energy are reviewed in terms of the long-term stability of an energy supply, greenhouse effect, radioactivity,proliferation risk and the cost structure of an energy production.2. The changes of the socio-economic environment 2.1. Consumer behaviorConsumer behavior is very likely to influence the role of nuclear energy as follows. First, a households’ preferencefor energy affects the government’s or the utilities’ decision on the energy sources and their production methods. Consumer’schoice will exert a direct influence on deciding whether or not nuclear power should be included in their energyresources and, if then, how much of a percentage it should be. Second, there has been a change in the behavior ofenergy consumption which has reduced the number of centralized electricity supply networks.With an attempt to expanda rather decentralized and independent energy, developed countries show an ongoing trend for an autonomouschoice of energy and a self-supporting behavior. Households in those countries sometimes make direct choices for themethod of electricity production. For example, they set up photo-voltaic panels on the roofs of their houses, and windpowerturbines in their backyards. With the increasing preferences for these methods of a decentralized electricityproduction, the existing nuclear power system will suffer comparatively unfavorable competition. It is because thepresent technology of nuclear power is known to be economical within a certain scale of a large capacity above600 MWe. As such, a centralized management is more appropriate for this kind of large capacity than a scatteredone. Accordingly, the large-scale and centralized system of a nuclear power production is not suitable for small citiesas well as for a household’s independent source of electricity (NEA, 2002).

 


 عنوان فارسی مقاله: محیط های استراتژیک برای ابداع و نوآوری انرژی هسته ای طی نیم قرن آینده
 عنوان انگلیسی مقاله: Strategic environments for nuclear energy innovation in the next half century

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا