دانلود ترجمه مقاله مدیریت تغییر حسابداری در اجرای کارت امتیازدهی متوازن در شرکت خدماتی – مجله otoc

 

 عنوان فارسی مقاله: مدیریت تغییر حسابداری : در اجرای کارت امتیازدهی متوازن در شرکت خدماتی در پرتغال
 عنوان انگلیسی مقاله: Management Accounting Change: A Case Study of Balanced Scorecard Implementation in a Portuguese Service Company
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۱ صفحه
مجله  –
دانشگاه  دانشکده کسب و کار لیسبون کشور پرتغال
کلمات کلیدی تغییر حسابداری مدیریت، کارت امتیازی متوازن ، مقاومت، موانع
نشریه OTOC otoc

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  تغییر حسابداری مدیریت و مدل
۳  روشهای تحقیق
۴  مطالعه تجربی
۵  بحث
۶  نتیجه گیری

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

تغییر حسابداری مدیریت (MA) هدف بحث و بررسی گسترده به ویژه در دو دهه گذشته بوده است. تغییر مستقیماً به فرهنگ سازمانی اقتصاد جدید بستگی دارد که با نوآوری، عملیات های سریع، شیوه های غیر رسمی و روحیه کارآفرینی سرمایه گذاری ریسک توصیف شده است. این مسئله حاکی از آن است که MA، اعضای هیئت علمی و دست اندرکاران با دوران های چالش برانگیزی مواجه میشوند. به علاوه،تغییر در سازمان ها نسبت به طراحی سازمانی، محیطهای رقابتی و فناوری اطلاعات (IT) شناسایی شده است که شامل نیازبه MA برای تغییر نیز می شود. مطالعات موردی گزارش شده توسط محققین نشان داده است که تغییر MA بازتابی از حیطه وسیع طبقه بندی بوده و استانداردسازی آن سخت و دشوار میباشد. تغییر به صورت چیزی مثل موارد زیر به تصویر کشیده شده است:
۱) چیزی که با وساطت مولفین سازمانی می باشد ( تغییر به صورت رویداد یا فرایند سازمانی رسمی و مدیریت شده) یا در منطق قطری مخالف، به صورت چیزی که آگاهانه برنامه ریزی نشده است ( تغییر به صورت یک پدیده مدیریت نشده، که شامل عناصر غیر رسمی نیز می شود)؛ ۲)چیزی که رابط منطق خطی (تلاش سیستماتیک) یا غیر خطی ( غیر سیستماتیک و غیر قابل پیش بینی) می باشد. ۳) چیزی که ازمنطق تابعی پیروی کرده یا ممکن است ذاتاً یک فعالیت سیاسی باشد. ۴) چیزی که تلاش در بطن آن قرار دارد ( در این وضعیت مدیریت ارشد نقش کلیدی ایفا می کند) یا نگرانی بنیادی محلی است ( در این وضعیت بازیگران در ساختارهای غیر متمرکز از معماران واقعی و کارگذاران تغییر تشکیل می شوند) و ۵) چیزی که با فرهنگ سازمانی متغیر در ارتباط بوده یا نقش غیر فعال و انطباقی در چنین تغییر سازمانی جامعی ایفا می کند.

فرایند اجرای BSC را می توان یکی از معمول ترین نمونه های تغییر MA در این روزها در نظر گرفت. BSC ابزاری است که در صورت چارچوب بندی درست در فرهنگ سازمانی و ارتباط درست آن با سیستم مدیریت جهانی شرکت ها، پتانسیل بالایی برای برتری ویژگیهای فنی اش به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد دارد. هدف این تحقیق کمک به درک و فهم دلایل و توضیحاتی در رابطه با دلیل و نحوه تغییر MA ، با آنالیز نیروهای پیشرفته تغییر و رنج وسیع مشکلات بالقوه وابسته به اجرای تحقیق می باشد که در شرکت IT پرتغالی خاصی (به نام آلفا) در موقعیت BSC شناشایی شده اند.

۶٫ نتیجه گیری
هدف و قصد این پژوهش ارائه آنالیز توصیفی از فرایند تغییر MA در سطح شرکت در محیط دنیای واقعی تحت پشتیبانی چارچوب تغییر حسابداری کاسورینن  بود. تحقیق تجربی توسعه یافته در شرکت آلفا شبیه به مطالعه موردی کاسورینن بود و از ورژن اصلاح شده مدل تغییر حسابداری پیشنهاد شده توسط این پژوهشگر پشتیبانی و حمایت نمود. در نتیجه، یکی از کمک های اصلی این مطالعه مربوط به تائید چارچوب کاسورینن می شود. در حقیقت، با استفاده از این مدل، می توان به بهترین شکل ممکن در مورد شیوه مرتبط با اجرای BSC در شرکت آلفا توضیح داد. نیروهای ارتقاء دهنده تغییر کاملاً شناسایی شده و شباهت کافی به تحقیق کاسورینن نسبت به موانع محرک، تسهیل کننده ها، کاتالیست ها ، گشتاور ها برای تغییر و رهبری یافت گردید. همچنین، با مدل کاسورینن  می توان راجع به موانع متعدد و مقاومت نسبت به تغییر که در مطالعه موردی شناسایی گردید توضیح داد. بنابراین اکثر موانع گیج کننده، ناامید کننده و تاخیر دهنده شناسایی شده در مدل کاسورینن در سرتاسر این پژوهش مشاهده شدند. به برخی دیگر از کمک ها نیز می توان اشاره نمود. اولاً اینکه محققین در شرکت آلفا مانعی را به عنوان مانع ناامید کننده شناسایی کردند ( تغییرات زیاد و مکرر در ساختار سازمانی آلفا) که کاسورینن در مطالعه موردی اش آن را یک مانع گیج کننده اعلام کرده بود. طبقه بندی مختلف ناشی از ذهنیت محققین در رده بندی پیشنهاد شده برای موانع تغییر توسط کاسورینن می باشد. 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Management accounting (MA) change has been the object of intensive discussionand scrutiny, particularly in the last two decades. Change has beendescribed as directly related to the organizational culture of the ‘New Economy’,which is characterized by innovation, fast-paced operations, informalpractices and the entrepreneurial spirit of risk investment (Burns andVaivio, 2001). This implies that MA, academics and practitioners are facingchallenging times. Furthermore, change has been identified in organizationsin respect of organizational design, competitive environments and informationtechnology (IT), which involves ‘a need for MA to change also’ (ibid,p. 389). Case studies reported by researchers have revealed that MA changepresents a wide scope of categorization and is difficult to standardize.Change has been depicted as something:

i) that is premeditated by organizationalauthors (change as a managed and formal organizational event orprocess) or, in a diametrically opposite logic, as something not consciouslyplanned (change as an unmanaged phenomenon, also including informalelements); ii) that ‘connects’ a logic which may be categorized as linear (systematicendeavour) or non-linear (unsystematic and unpredictable); iii) thatmay follow a functional logic or may be conceived as inherently political activity; iv) that can be seen as a centrally driven effort (where top managementplays a key role) or as a fundamentally local concern (where localactors within decentralized structures are the real architects and mobilizingagents of change); and v) that is intertwined with a changing organizationalculture or takes a passive and more adaptive role within such a comprehensiveorganizational change (Burns and Vaivio, 2001).

The process of Balanced Scorecard (BSC) implementation may be consideredone of the most common examples of MA change these days (Epsteinand Manzoni, 1997; Sousa and Rodrigues, 2002). Broadly conceived, theBSC is a tool that, if framed properly in the organizational culture and iflinked accurately to the global management system of companies, has ahigh potential that surpasses its technical characteristic as a framework forperformance evaluation.

۶٫ Conclusion

This investigation was intended to provide a descriptive analysis of the process by which MA change has occurred at the level of a firm within a real-world setting supported by Kasurinen’s (2002) accounting change framework. The empirical research developed in Alpha appeared similar to Kasurinen’s case study, and supported the revised version of the accounting change model proposed by this investigator. As a result of this, an important contribution of this study relates to the corroboration of Kasurinen’s framework. In fact, the practice associated with BSC implementation in Alpha is best explained by this model. The advancing forces of change were fully identified and sufficient similarity to Kasurinen’s research was found in respect of motivators, facilitators, catalysts, momenta for change and leadership. Similarly, several barriers and resistance to change which were identified in the case study were able to be explained by Kasurinen’s model. Therefore, most confusers, frustrators and delayers identified in Kasurinen’s study were observed throughout this investigation. Some other contributions can be pointed out. Firstly, the researchers identified in Alpha a barrier as a frustrator (the frequent changes in Alpha’s organizational structure), which was regarded by Kasurinen in his case study as a confuser. This different categorization is due to the subjectivity the researchers found in the classification proposed for the barriers to change by Kasurinen. Some factors or circumstances may be classified in a specific case study in one categorization barrier while in another case study they may be classified in a different category according to the perspective of the researcher. Secondly, from the Alpha investigation the researchers could conclude that there were barriers that could be classified into more than one category at the same time. This means that Kasurinen’s barriers might overlap in some cases. For example, in Alpha the insufficient understanding of the BSC by the staff was simultaneously a confuser and delayer type of barrier. These aspects need to be further investigated in other empirical studies.


 عنوان فارسی مقاله: تغییر در حسابداری مدیریت : مطالعه موردی پیاده سازی و اجرای کارت امتیازی متوازن BSC در یک شرکت خدماتی در پرتغال
 عنوان انگلیسی مقاله: Management Accounting Change: A Case Study of Balanced Scorecard Implementation in a Portuguese Service Company

&nbsp

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا