دانلود ترجمه مقاله الگوریتم زمانبندی منبع شبکه بندی گرید بر پایه شبکه های پتری تصادفی تعمیم یافته – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: الگوریتم برنامه زمانبندی منبع شبکه بندی گرید بر پایه ی شبکه های پتری تصادفی تعمیم یافته GSPN
 عنوان انگلیسی مقاله: A GSPN-based Grid Resource Schedule Algorithm
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۰ صفحه
مجله  کنفرانس بین المللی شبکه و محاسبات ابری
دانشگاه  چین
کلمات کلیدی  محاسبه شبکه، زمان‌بندی منبع، شبکه ی پتری تصادفی تعمیم داده شده، محدودیت کیفیت خدمات ، موازنه بارگذاری
نشریه IEEE IEEE

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
مدل زمان‌بندی خدمات شبکه‌بندی
A توصیف مسئله
B الگوریتم زمان‌بندی منبع
C مدل شبکه پتری برای زمان‌بندی منبع
D گراف زمان بندی قابل حصول
نتایج
تقدیر و تشکر


بخشی از ترجمه:

 

 ۱ مقدمه

زمان بندی شبکه یک نقش مهم در بهینه‌سازی منبع محاسباتی خدمات بازی می‌کند. در چندین سال اخیر الگوریتم ها و مدل های زمان‌بندی منبع بسیار زیادی وجود دارد [۱]. مانند روش‌های مدلسازی و تجزیه و تحلیل سیستم‌های فیزیکی، شبکه‌های پتری که توانایی‌هایشان برای سروکار داشتن با ناسازگاری‌های هم‌زمان نشان داده شده است و به طور گسترده‌ای برای مدلسازی، تجزیه و تحلیل، و تأیید کردن جریان کاری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ازآنجایی‌که کاربرد محاسباتی خدمات مشابه با جریان کاری می‌باشد، که از وظیفه خدمت تشکیل شده است، شبکه‌های پتری عمدتاً برای مدلسازی و تجزیه و تحلیل خدمات شبکه‌بندی مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۲, ۳].
در این مقاله، ما در رابطه با دیدگاه مدل سازی و تجزیه و تحلیل برای این نوع از خدمات شبکه‌بندی بر پایه شبکه پتری بحث می‌کنیم. در دیدگاه‌های مدل‌سازی قبلی برای محاسبه شبکه‌بندی بر پایه شبکه‌های پتری، داریو  یک متدولوژی برای تجزیه و تحلیل عملکرد در شبکه‌های جی لایت  از طریق استفاده از شبکه‌های پتری تصادفی مطرح کرد و یک مدل کلاستر-سطح از یک مکان جی لایت خاص را معرفی کرد که وجود هم‌زمان بین وظایف عادی و وظایف برپایه ی ام پی آی  را به حساب می‌آورد [۴]. کاربردی که بر روی شبکه‌بندی اجرا می‌شد و خدمات پیوسته‌ای فراهم می‌کرد و توانایی دوباره پیکربندی دینامیکی را دارد تا این اطمینان را از یکنواختی سیستم ایجاد کند. ترکیب خدمات قابل اطمینان می‌تواند از طریق مدل سازی و تجزیه و تحلیل ترکیب خدمات شبکه صورت گیرد. روش استفاده از شبکه پتری برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل ترکیب خدمات در مقالات متعددی جستجو شده است [۵, ۶]. مسئله کیفیت خدمات یک موضوع مهم و اساسی برای مدلسازی زمان‌بندی شبکه‌بندی می‌باشد. زمان بند در محیط شبکه بندی نیاز به درنظرگرفتن کاربرد و محدودیت‌های کیفیت خدمات دارد تا یک تطبیق بهتری بین کاربردها و منابع به دست بیاورد [۷, ۸, ۹, ۱۲, ۱۳]. یک الگوریتم حداقل-حداقل وظیفه راهنمایی شده برای کیفیت خدمات در مقالات مطرح شده است تا برنامه ی زمان‌بندی بر پایه کیفیت خدمات را حل کند، که بر پایه نیاز کیفیت خدمات می‌باشد، و وظایف را به دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند: وظایف با نیاز بالای کیفیت خدمات و وظایف با نیاز پایین کیفیت خدمات، و هر دو گروه را به طور جداگانه زمان‌بندی می‌کند. در هر حال، الگوریتم زمان‌بندی حداقل-حداقل یک مشکل عدم توازن بارگذاری دارد. ما تأثیر چندین پارامتر را بر روی عملکرد و مزایا، مطالعه الگوریتم زمان‌بندی اشتباه-اغماض در زمان‌بندی منبع شبکه‌بندی، بررسی کرده‌ایم (برای مثال، اولویت‌ها، سیاست‌های زمان‌بندی)، و سپس یک الگوریتم زمان بندی جدید بر پایه اولویت پارامترها برپایه ی وظیفه استراتژی زمان‌بندی محدود شده کیفیت خدمات مطرح کرده‌ایم. خدمات شبکه‌بندی مدل بر پایه شبکه پتری برای زمان‌بندی خدمات شبکه‌بندی ارائه شده است، که شبکه‌های پتری تصادفی تعمیم یافته با خم مانع شونده می‌باشد. الگوریتم زمان بندی جدید مزایای حداقل-حداقل و موازنه بارگذاری حداکثر-حداقل برای هر زمان بندی گروهی سطح کیفیت خدمات را با هم ادغام می‌کند. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این الگوریتم می‌تواند هزینه کلی مربوط به زمان و امور مالی را کاهش دهد، آن‌هم در زمانی که برنامه منبع شبکه‌بندی یک وظیفه اضطراری را اجرا می‌کند.

نتایج:
در این مقاله، الگوریتم زمان‌بندی منبع با اولویت ارائه شده است. به عنوان یک ابزار آنالیتیکی و گرافیکی قوی، یک شبکه های پتری تصادفی تعمیم یافته با خم مانع شونده ارائه شده است و یک مدل ساده برای زمان‌بندی منبع در محیط محاسباتی شبکه‌بندی با استفاده از شبکه¬های پتری تصادفی تعمیم یافته ساخته شده است. گراف زمان‌بندی قابل حصول ارائه شده است و برای تجزیه و تحلیل ویژگی تنظیم وقت و رشته زمان‌بندی منبع مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثال و نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهند که حداقل- حداقل با الگوریتم کیفیت خدمات اولویت عملکرد بهتری نسبت به حداقل- حداقل بدون کیفیت خدمات دارد، که اولاً وظایف اورژانسی را اجرا می‌کند، و ثانیاً به تابع موازنه بارگذاری با هزینه زمانی کمتری نایل می‌شود. ما الگوریتم زمان‌بندی منبع با چند-کیفیت خدمات را در کارهای آینده در نظر خواهیم گرفت.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

I. INTRODUCTION

Resource Scheduling has played an important role inResource Optimization of Service Computing. There are manyResource Scheduling algorithms and models in recentyears[1]. As methods of modeling and analyzing physicalsystems, Petri nets have shown their abilities to deal withconcurrence conflict and have been widely used to model,analyze, and verify workflow . Because the application ofService Computing is similar to workflow , which iscomposed of service task, Petri Nets have mainly been usedfor modeling and analysis of grid service[2,3].

In this paper, we discuss the modeling and analysisapproach for this kind of Grid services based on Petri net. Inprevious modeling approaches for grid computing based onPetri nets, Dario present a methodology to analyzeperformance in gLite Grids through the use of GeneralizedStochastic Petri Nets (GSPNs),and introduce a cluster-levelmodel of a typical gLite site taking into account thecoexistence between normal and MPI-based jobs[4]. Theapplication which runs on the grid and provides continuousservice has the dynamic reconfiguration capability to ensurethe consistency of the system. Reliable services compositioncan be achieved through modeling and analysis of Web servicecomposition. The method of the use of Petri net for modelingand analysis of service composition is researched in thepaper[5,6]. The problem of quality of service (QoS) is the vitalissue to the grid scheduling model. The scheduler in the Gridenvironment needs to consider application and QoS constraintsto get a better match between applications and resources A QoS guided task Min-Min algorithm has beenproposed in the papersto solve the QoS based schedulingproblem, which based on the task requirement of QoS,classifies tasks into two categories: high QoS-requiring tasks and low QoS-requiring tasks, and schedules the two groupsseparately. However the Min-Min scheduling algorithm hasload imbalance problem. We investigate the influence ofseveral parameters (e.g., priorities, scheduling policies)on boththe performance and benefits, study Qos-based fault-tolerantscheduling algorithm in Grid Resource Scheduling, thenpropose a new scheduling algorithm based on the priority of atask-based parameters of Qos constrained scheduling strategy.The Petri Net-based model grid services is presented for thegrid service scheduling, which is the generalized stochasticPetri nets with inhibitor arc. the new scheduling algorithmmerges the efficiency of Min-Min and the load balance ofMax-Min for every QoS level group scheduling. Theexperimental results show that the algorithm can decrease theoverall cost of time and cost, When the Grid ResourceSchedule runs an urgent task.

III. CONCLUSIONS

In this paper, the resource scheduling algorithm with priority were presented. As a powerful graphical and analytical tool, A GSPN with inhibitor arc was presented and a simple model for the resource scheduling in grid computing environment was constructed using GSPN. The reachable scheduling graph was given and used to analyze the timing property and the sequence of the resource scheduling efficiently and intuitively. The example and experimental results show that the Min-min with priority QoS algorithm has better performance than the Min-min without QoS, which runs the emergency task firstly, and achieves the load balance function with less time-cost. We will consider the resource scheduling algorithm with multi-QoS in our future work.


 

 عنوان فارسی مقاله: الگوریتم برنامه زمانبندی منبع شبکه بندی گرید بر پایه شبکه های پتری تصادفی تعمیم یافته GSPN
 عنوان انگلیسی مقاله: A GSPN-based Grid Resource Schedule Algorithm

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا