دانلود ترجمه مقاله بررسی کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعات بین معامله گران – مجله afaanz

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعات بین معامله گران
 عنوان انگلیسی مقاله: Audit quality and information asymmetry between traders
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۲ صفحه
مجله  حسابداری و علوم اقتصادی و مالی
دانشگاه  گروه سیستم اطلاعات حسابداری و کسب و کار دانشگاه ملبورن 
کلمات کلیدی  کیفیت حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت سود
نشریه afaanz afaanz

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  طرح تحقیق

۱  ۲ مدل
۱  ۱  ۲ اختلاف نسبت بلندمدت/ کوتاه مدت
۲  ۱  ۲ اختلاف قیمت
۳  ۱  ۲ اختلاف فراریت
۴  ۱  ۲ متغیرهای کنترل
۵  ۱  ۲ پروکسی های کیفیت حسابرسی (AQ)
۲  ۲ نمونه

۳  نتایج

۱  ۳ نتایج اصلی
۲  ۳ آنالیزهای اضافی
۱  ۲  ۳ پروکسی های کیفیت حسابرسی جایگزین
۲  ۲  ۳ پروکسی عدم تقارن اطلاعاتی مرکب
۳  ۲  ۳ اثر کیفیت سود (EQ)
۴  ۲  ۳ اخبار سود خوب و بد
۵  ۲  ۳ محیط اطلاعاتی
۶  ۲  ۳ درونزادی

۴  نتایج

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

در این مطالعه رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی بین تجار آگاه و ناآگاه مورد پژوهش قرار می گیرد. هدف اصلی ما فراهم نمودن مدارکی جدید در رابطه با مزایای بالقوه حسابرسی هایی با کیفیت عالی می باشد. تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی سنتی، بر مزایای عدم تقارن اطلاعاتی بالقوه در بازارهای اوراق بهادار و همچنین نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی تاکید کرده است. در مقابل، بر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران در دو بازار متصل به هم یعنی بازار سهام و حق خرید تاکید و ارتباط بین کیفیت حسابرسی با عدم تقارن اطلاعاتی پائین بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در میان این بازارها مورد پژوهش قرار می گیرد. بنابراین تحقیق حاضر بازتابی از خط جدید تحقیق و انحراف از تحقیق کیفیت حسابرسی موجود می باشد.

مطالعات موجود در مورد ارزش حسابرسی با کیفیت عالی از طریق بهبود کیفیت سود برای سرمایه گذاران توضیح داده اند. سایر مطالعات نشان می دهند بین حسابرسی هایی با کیفیت عالی با هزینه سرمایه پائین در بازارهای سرمایه، و در بازارهای بدهی، ضرایب پاسخ سود بالاتر و دریفت اعلان پس سود پائین تر ارتباط وجود دارد. گادبی و ماهار به این نکته اشاره می کنند که حسابرسی ها در بازارهای حق خرید ارزشگذاری شده اند و به این نتیجه رسیدند که فراریت قیمت سهام ارباب رجوع های حسابرسی شده اندرسون، بعد از افشای رسوایی انرون افزایش یافت. در این راستا برادبیاتی تاکید می شود که نشان می دهد کیفیت افشاء بالاتر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی پائین تر بین تجار می گردد.

به دلایل مختلفی این مسئله صحت دارد. اولاً اینکه ارتقاء افشاء عمومی حداقل اطلاعات خصوصی برخی از تجار آگاه را وارد حوزه عمومی کرده و به همین خاطر عدم تعادل اطلاعاتی بین تجار را کاهش می دهد. ثانیاً، افشاء اطلاعات عمومی عقاید و باورهای تجاررا همگن تر جلوه داده و دامنه موقعیت های احتکارآمیز و قضاوتی اقتباس شده توسط تجار آگاه را کاهش می دهد. سوم اینکه بهبود کیفیت افشاء انگیزه های سرمایه گذاران برای جستجوی اطلاعات خصوصی را از طریق کاهش مزایای مورد انتظار از دستیابی به اطلاعات خصوصی را کاهش می دهد. از آنجایی که کیفیت حسابرسی مولفه ای از کیفیت اطلاعات حسابداری افشاء شده می باشد، در نتیجه استدلالات مطرح شده نشان می دهد که کیفیت حسابرسی عالی می تواند عدم تقارن اطلاعاتی بین تجار را کاهش دهد. در اینجا این مسئله مورد پژوهش قرار داده می شود که آیا مدارک بدست آمده با این احتمال همخوانی دارد یا خیر.

۴٫ نتایج
در این مطالعه، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی بین تجار آگاه و ناآگاه مورد پژوهش قرار می گیرد. انگیزه اصلی تا حدی ناشی از ارتباط بین دو رشته تحقیق می باشد. رشته اول توضیح می دهد که حسابرسی کیفیت بالا کیفیت اطلاعات برای بازارهای سرمایه را افزایش می دهد، در حالیکه رشته دوم تحقیق پیشنهاد می کند که ازاختلاف در ایده های بازارهای سهام و حق خرید می توان به عنوان پروکسی برای عدم تقارن اطلاعاتی بین تجار استفاده نمود. با ادبیات افشاء که پیشنهاد می کند کیفیت بالاتر اطلاعات منجر به کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین تجار می شود، این مسئله مورد پژوهش قرار می گیرد که آیا حسابرسی با کیفیت بالا، کیفیت اطلاعات را افزایش و عدم تقارن اطلاعاتی بین تجار را کاهش می دهد یا خیر.

با استفاده از نمونه ۴۰۶۲ مشاهده سال شرکت از سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ در بازار US ، نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین استفاده از حسابرس بیگ ان  و یک حسابرس متخصص صنعتی با عدم تقارن اطلاعاتی پائین بین تجار ارتباط وجود دارد. نتایج بدست آمده قدرت کافی برای معیارهای جایگزین این متغیرهای کیفیت حسابرسی و کنترل های اضافی برای غنی بودن محیط اطلاعاتی شرکت را دارا می باشد. ارتباط بین AQ و عدم تقارن اطلاعاتی بین تجار بعد از کنترل تاثیر کیفیت سود همچنان به قوت خود باقی می ماند ( تعهدات کل مطلق)، این مسئله حاکی از آن است که اثر AQ پروکسی ساده ای برای یک اثرکیفیت سود حذف شده محسوب نمی شود. بالاخره، مدارکی حاصل می گردد دال براینکه حسابرس متخصص صنعتی در موقعیت های سود خوب از لحاظ کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین تجار بهتر عمل می کند. نتایج بدست آمده از قدرت کافی برای کنترل درونزادی برخوردار می باشند.

نتایج بدست آمده با ایفای نقش کیفیت حسابرسی در کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی و جریان تخصیص اطلاعات در میان تجار همخوانی دارد. مطالعه ما در واقع حرکت و دنباله تحقیق حاضر می باشد که نشان می دهد کیفیت حسابرسی برای سرمایه گذاران باارزش می باشد.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

In this study, we investigate the association between audit quality andinformation asymmetry between informed and uninformed traders. Our broad objective is to provide new evidence relating to potential benefits fromhigher-quality audits. Traditional audit quality research has emphasised potentialinformation asymmetry benefits within securities markets, with a focus onhow audit quality lowers information asymmetry between firms and outsideinvestors. In contrast, we focus on information asymmetry between investors intwo connected markets – the stock and option markets – and investigatewhether audit quality is linked to lower information asymmetry betweeninformed and uninformed investors across these markets. Thus, our researchrepresents a new line of inquiry and a departure from existing audit qualityresearch.

Existing studies have demonstrated the value of higher-quality auditingthrough enhanced earnings quality for investors (Francis et al., 1999; Ruddocket al., 2006). Other studies show higher-quality audits are associated with lowercost of capital in equity markets (Willenborg, 1999; Khurana and Raman, 2004)and in debt markets (Mansi et al., 2004; Dhaliwal et al., 2008), higher earningsresponse coefficients (Higgs and Skantz, 2006) and lower post-earningsannouncement drift (Ferguson and Matolcsy, 2004). Godbey and Mahar (2004)demonstrate audits are valued in options markets by finding that the impliedstock price volatilities of Andersen audited clients increased after the disclosureof Enron’s scandal.

In a departure from and extension to this work, we rely on literature thatargues higher disclosure quality leads to lower information asymmetry betweentraders. There are several reasons why this might be so. First, improved publicdisclosure effectively brings at least some informed traders’ private informationinto the public domain and therefore reduces the information imbalance betweentraders (Levitt, 1998). Second, the release of public information makes the beliefsof traders more homogeneous and reduces the magnitude of speculative positionstaken by informed traders (Diamond, 1985). Third, enhanced disclosurequality reduces investors’ incentives to search for private information by reducingthe expected benefits from obtaining private information (Diamond, 1985;Verrecchia, 2001).1 Because audit quality is a component of the quality ofaccounting information disclosed, these arguments suggest that higher auditquality could lower the information asymmetry between traders. We investigatewhether the evidence is consistent with this possibility.

۴٫ Conclusions

In this study, we investigate the association between audit quality and information asymmetry between informed and uninformed traders. We are motivated in part by linking two strands of research. The first strand demonstrates that high-quality auditing increases information quality for capital markets, while the second strand of research suggests that the difference in opinions of the stock and options markets can be used to proxy for information asymmetry between traders. With the disclosure literature suggesting that higher information quality leads to lower levels of information asymmetry between traders, we investigate whether high-quality auditing increases information quality and lowers information asymmetry between traders.

Using a sample of 4062 firm-year observations from years 2002 to 2005 in the US market, our results show that employing a Big n auditor and an industry specialist auditor is associated with lower information asymmetry between traders. The results are robust to alternative measures of these audit quality variables, and additional controls for the richness of the information environment of a company. The association between AQ and information asymmetry between traders remains after controlling for the influence of earnings quality (absolute total accruals), suggesting the AQ effect is not simply proxying for an omitted earnings quality effect. Finally, we find some additional evidence to suggest that industry specialist auditor matters more in good earnings contexts in terms of reducing information asymmetry between traders. Our results are robust to controlling for endogeneity.

These results are consistent with audit quality playing a role in the quality of financial reporting information and flowing through to the allocation of information among traders. Our study is a departure from and an extension to the extant research showing that audit quality is valuable to investors.


 

 عنوان فارسی مقاله: رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی بین تجار
 عنوان انگلیسی مقاله: Audit quality and information asymmetry between traders

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا