دانلود ترجمه مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات اصلی و جریانات آب مجازی – مجله وایلی

 

 عنوان فارسی مقاله: مقدار آب مجازی محصولات غلات اصلی و جریانات آب مجازی بین مناطق در چین
 عنوان انگلیسی مقاله:   The virtual water content of major grain crops and virtual water flows between regions in China
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۵ صفحه
مجله  علوم غذایی و کشاورزی
دانشگاه  یانگ لینگ کشور چین
کلمات کلیدی   مقدار آب مجازی، آب سبز، آب آبی، جریانات آب مجازی، صرفه جویی در آب، چین
نشریه وایلی Wiley

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
داده ها و روشها
منطقه مطالعه
داده ها
مدل FAO
داده های اقلیمی
داده های کشاورزی
روشها
نتایج
VWC گندم، ذرت و برنج
VWC سبز و آبی گندم ، ذرت و برنج
جریانات آب مجازی وابسته به انتقال غلات بین مناطق
بحث
نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

چکیده:
پیشینه: توزیع نامتناسب زمین زراعی و منابع آبی به تنگنایی برای تضمین ایمنی غذا در چین تبدیل شده است. آب مجازی و نظریه تجارت آب مجازی راه حلی بالقوه برای بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی مهیا ساخته و بحران های آبی در مناطق کمبود آب را حل می کند. مطالعه حاضر به ارزیابی مقادیر آب مجازی آبی و سبز گندم، ذرت و برنج در مقیاس منطقه ای در چین می پردازد. سپس مزایای صرفه جویی در آب جریانات آب مجازی در رابطه با انتقال سه محصول بین مناطق را ارزیابی می نماید.
نتایج: میانگین ملی مقدار آب مجازی گندم، ذرت و برنج به ترتیب   در تن ( ۹۸٫ ۵۰ درصد آب سبز، ۴۹٫۰۲ درصد آب آبی) ،    در تن ( ۲۷٫ ۷۶ درصد آب سبز، ۷۳٫ ۲۳ درصد آب آبی) و   در تن ( ۹۰٫ ۶۱ درصد آب سبز، ۱۰٫ ۳۸ درصد آب آبی) بود. با انتقال منطقه ای گندم، ذرت و برنج، جریانات آب مجازی به   ( ۹۱٫ ۵۹ درصد آب سبز، ۰۹٫ ۴۰ درصدآب آبی) رسید. ضمناً، چین در   از آب سبز صرفه جویی نمود در حالیکه   آب آبی بیشتر با سناریو انتقال بدون غلات در ۲۰۰۹ مصرف نمود.
نتیجه گیری: به منظور تضمین ایمنی غذا در چین، دولت باید بهره وری آب ( مقدار آب مجازی محصولات را کاهش دهد) را در طول فرایند تولید غلات بهبود بخشد. ضمناً، تحت پیش شروط امکان پذیری اقتصادی و دسترس پذیری منابع آب زمینی، چین باید ناحیه غلات ریزی و پرورش غلات در مناطق جنوبی برای بهره گیری کامل از منابع آب سبز و رفع فشار وارده به منابع آبی را تضمین نماید.
واژگان کلیدی: مقدار آب مجازی، آب سبز، آب آبی، جریانات آب مجازی، صرفه جویی در آب، چین


مقدمه
مقدار آب مصرف شده در فرایند تولید محصول مقدار آب مجازی (VWC) نامیده می شود. جریان آب مجازی معرف حجم آب تعبیه شده در کالاهای تجارت شده می باشد. کشورها یا مناطقی با منابع آبی کم برای کاهش فشار وارده به منابع آبی می توانند محصولات آب بر وارد کنند. ضمناً، تجارت آب مجازی در صورتی قادر به صرفه جویی در مقدار آب در سطح جهانی می باشد که محصول آب بر از منطقه ای با بهره وری بالای آب به منطقه ای با بهره وری پائین آب تجارت شده باشد. بنابراین، فرایند جریان آب مجازی عنصری مهم برای بهبود کارایی مصرف آب جهانی و رفع فشار وارده به منابع آب محلی می باشد. از دهه ۱۹۹۰، محققین مختلفی جریانات آب مجازی تعبیه شده در واردات یا صادرات محصولات کشاورزی بین کشورها یا مناطق را برآورد کرده اند. ضمناً سایر مطالعات براین مسئله تاکید کرده اند که تجارت آب مجازی از طریق واردات کالاهای آب بر مثل غلات از کشور یا منطقه ای با VWC پائین برای کالاها یا منابع آبی فراوان، قادر به حل مسئله کمبود آب محلی و بهبود کارایی مصرف آب جهانی می باشد. تا کنون اکثر مطالعات در مورد آب مجازی و تجارت آن عموماً در مقیاس ملی یا جهانی انجام شده اند، در نتیجه اختلافات منطقه ای کشورهای متشکل از رنج وسیعی از نواحی اقلیمی کشاورزی حذف و رفع می گردد. در این مقطع زمانی، تعداد معدودی از مطالعات بر تمایز بین آب سبز (آب باران مصرف شده در طول فرایند تولید محصول) و آب آبی ( آب سطحی یا زیرزمینی مصرف شده در تولید محصول) در VWC محصول تاکید کرده اند. در اینجا بر آب آبی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی متداول تاکید کرده است. اما مصرف آب آبی به خاطر کمبودش، هزینه فرصت بالا و تاثیر بزرگ بر محیط محدود شده است. ضمناً، این مسئله به فاکتوری محدود کننده برای توسعه اجتماعی اقتصادی در نواحی کمبود آب تبدیل می شود. آب سبز موجب حفظ اکوسیستم زمینی و کشاورزی دیمی در سرتاسر جهان شده است. به علاوه، آب سبز عموماً دارای هزینه فرصت پائین تر و تاثیرمحیطی کوچکتری می باشد. بنابراین معناداری آب سبز برای کشاورزی و اکوسیستم محرکی برای بروز نگرانی در میان پژوهشگران بوده است. در این وضعیت، تعیین نحوه کاهش مصرف آب آبی در تولید کشاورزی و منحرف نمودن آب آبی به سایر بخشها به هدف کشورها و مناطق در سرتاسر جهان تبدیل شده است. به منظور نیل به این هدف، کمیت سنجی مقدار و نسبت آب آبی و سبزدر تولید محصول اهمیت دارد. کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب در سرتاسر جهان، به خاطر تقاضاهای سایر بخشها تحت فشار قرار گرفته و به خاطر تغییر وضعیت اقلیمی تهدید شده است. مسائل مربوط به ایمنی غذا در چین توجه زیادی را در سرتاسر جهان به خود جلب کرده است. اما، توزیع ناهمگن و غیر یکنواخت منابع آب و زمین زراعی به تنگنایی برای تضمین ایمنی غذا در چین تبدیل شده است. زمین زراعی عمدتاً در مناطق شمالی و منابع آبی عمدتاً در مناطق جنوبی واقع شده اند. کل زمین زراعی در مناطق شمالی   بود که در حدود ۶۰ درصد از کل زمین زراعی چین را تشکیل می دهد، در حالیکه منابع آبی در مناطق شمالی فقط ۱۹ درصد ازکمیت کل چین را تشکیل می دهند. در مقابل، زمین های مزروعی در مناطق جنوبی ۴۰ درصد از کل زمین های زراعی چین را تشکیل می دهند. با این حال منابع آبی در مناطق جنوبی بیش از ۸۱ درصد از کل منابع آبی در چین را تشکیل می دهند. به خاطر شرایط اقلیمی مطلوب و منابع آبی، مناطق جنوبی در زمینه تولید غذا از لحاظ سنتی برتر بوده اند. بنابراین از مناطق جنوبی به عنوان مناطق اصلی صادرات غلات استفاده گردید. اما از سال ۱۹۹۰، این موقعیت تغییر کرده است. به خاطر تاثیر فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و فاکتورهای دیگر، زمین های زراعی و تولید غلات مناطق جنوبی در طول ۲۰ سال گذشته رو به کاهش بوده و مناطق جنوبی به وارد کننده غلات تبدیل شده اند. این جابجایی تاثیر معناداری بر توزیع مجدد زمین های زراعی و منابع آبی در چین داشته است. انتقال غلات از شمال به جنوب موجب انحراف منابع آبی از مناطق شمالی به جنوبی می شود. این انحراف موجب بروز مسائل متعددی می گردد که باید همواره مد نظر قرار گیرند: (۱) اختلافات منطقه ای VWC سبز و آبی برای محصولات غلات اصلی، (۲) مقدار جریانات آب مجازی وابسته به فرایند انتقال غلات و (۳) مزایای صرفه جویی در آب در ارتباط با انتقال غلات بین مناطق. به منظور کشف مشکلات مذکور، مقاله حاضر از گندم، ذرت و برنج به عنوان اهداف تحقیق استفاده می کند که محصولات اصلی غلات در چین به شمار رفته و بیش از ۸۶ درصد از کل خروجی غلات ملی را به خود اختصاص می دهند. مقاله حاضر ابتدا VWC گندم، ذرت و برنج را در مقیاس منطقه ای در چین مورد تحلیل قرار می دهد. سپس جریانات آب مجازی و حجم صرفه جویی آب در رابطه با انتقال سه محصول بین مناطق را ارزیابی می نماید.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

The amount of water consumed in the production process of aproduct is defined as its virtual water content (VWC).1,2 Virtualwater flow represents the volume of water that is embeddedin traded commodities.3 Countries or regions with scarce waterresources could import water-intensive products to decrease thepressure on their own water resources. Meanwhile, the virtualwater trade could save water globally if a water-intensive productis traded from a region where it is produced with high waterproductivity to a region with lower water productivity.4 Therefore,the virtual water flow process may prove significant for improvingglobal water use efficiency and alleviating pressure on local waterresources.2,5Since the 1990s, several researchers have estimated the virtualwater flows embedded in the importing or exporting of agriculturalproducts between countries or regions.2,6,7 Meanwhile, otherstudies have stressed that the virtual water trade could alleviatelocal water scarcity and improve global water use efficiency byimporting high water-intensive commodities (like grains) froma country or region that has a low VWC for commodities orabundant water resources.4,5,8–۱۰ Hitherto, most studies of virtualwater and virtual water trade have generally been carried out at aglobal or national scale, thus concealing the regional differencesof countries that consist of a wide range of agro-climatic areas.11At the same time, few studies focus on distinguishing green water (rainwater consumed during the crop production process) andblue water (surface or ground water consumed in crop production)in crop VWC.12–۱۴ The emphasis has been given to blue waterin conventional water resources planning and management.However, the use of blue water is restricted by its scarcity,high opportunity cost and large influence on the environment.Meanwhile, this becomes the limiting factor to socio-economicdevelopment in water-scarce areas. Green water has sustainedthe terrestrial ecosystem and rain-fed agriculture worldwide.15,16In addition, green water generally has a lower opportunity costand smaller environmental impact.17 Therefore, the significanceof green water for agriculture and ecosystem has triggered concerns among scholars.15,17–۱۹ In this context, determininghow to reduce blue water consumption in agricultural productionand divert the blue water to other sectors has become the targetof countries and regions worldwide.17 In order to achieve thispurpose, it is important to quantify the amount and proportion ofblue and green water in crop production.Agriculture, as the primary consumer of water around theworld, is increasingly squeezed by the demands from other sectorsand threatened by climatic change.20 Matters of food security inChina have attracted much attention around the world. However,the uneven distribution of arable land and water resources hasbecome a bottleneck for guaranteeing food security in China.Arable land is mainly located in the northern regions, whilewater resources are concentrated in the southern regions.21 Thetotal arable land in northern regions was 73.03 × ۱۰۶ ha, whichaccounts for about 60% of total arable land of China, while thewater resources in northern regions is only 19% of total quantityof China. In contrast, the cultivated land in southern regionsaccounts for 40% of total arable land of China; however, the waterresources in southern regions make up over 81% of total waterresources in China.22 By virtue of favorable climatic conditionsand water resources, the southern regions have traditionallybeen overwhelmingly superior in food production; hence thesouthern regions used to be the major grain ’export’ regions.Since the 1990s, however, this situation has changed. Owing to the influence of economic, social and other factors, the arable landand grain production of southern regions have been decreasingover the last 20 years, and the southern regions have turned intothe grain ’importer’.۲۳ This shift will have a significant effect onthe redistribution of arable land and water resources in China. Thetransfer of grain from north to south will cause water resourcesdiversion from northern to southern regions. This diversion bringsup several issues that need to be considered: (1) the regionaldifferences of green and blueVWCfor the major grain crops; (2) theamount of virtual water flows related to the grain transfer process;and (3) any water saving benefits related to grain transfer betweenregions.24In order to explore the foregoing problems, the present papertakes wheat, maize and rice as the research objects which aremajor grain crops in China and account for more than 86% of thetotal national grain output.23 The present paper first provides amore detailed analysis of the green and blue VWC of wheat, maizeand rice at the regional scale in China. It then evaluates the virtualwater flows and volume of water savings related to the transferof the three crops between regions. DATA AND METHODSStudy areaThe study region contains 31 provinces, autonomous regions andmunicipalities inmainlandChina.Theyare divided intotwoprimaryregions and eight sub-regions according to geographical location,climatic conditions and agricultural production conditions.The northern regions include North China, Northeast China,Huang-huai-hai Region and Northwest China. The southernregions contain Southeast China, the Middle–Lower Reachesof the Yangtze River, South China and Southwest China25(Fig. 1).


 عنوان فارسی مقاله: مقدار آب مجازی محصولات غلات اصلی و جریانات آب مجازی بین مناطق در چین
 عنوان انگلیسی مقاله:   The virtual water content of major grain crops and virtual water flows between regions in China

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا