دانلود ترجمه مقاله اصول طراحی محصولات بین المللی – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: اصول طراحی پیمانه ای در برابر برنامه پذیری در طراحی محصولات در سطح بین المللی: فراتر از حد رابطه جانشینی استانداردسازی و انطباق
 عنوان انگلیسی مقاله: Modularity vs programmability in design of international products: Beyond the standardization –adaptation tradeoff
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۶ صفحه
مجله  مجله مدیریت اروپا
دانشگاه  دانشکده کسب و کار بوستون ، ایالات متحده
کلمات کلیدی  –
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
رشد و توسعه بین المللی محصول در MNC : بحث در مورد انطباق – استاندارد سازی
روش و داده ها
شیوه متدلوژیکی
منابع داده و مثلثات
یافته های اصلی
یافته ها : رابطه متقابل خصوصیات پیمانه ای و برنامه پذیری
بررسی یافته های حاصله در مورد بازارهای SAP و ابتکار طراحی
محرک ابداع طرح از بازار کلیدی #۱ : آلمان
محرکی برای ابداع طرح از بازار کلیدی #۲ : اروپا
محرکی برای ابداع طرح از بازار کلیدی #۳ : ژاپن
محرکی برای  ابداع طرح از بازار کلیدی #۴ : آمریکا
بحث
نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

بین تصرف سازمان های چند ملیتی (MNC) و تحقیق ، کشش بین شرایط ناهمگن بازارهای MNC-s در سمت تقاضا و نیاز به راندمان تولید در سمت عرضه ارتباط نزدیکی وجود دارد.اگرچه تولید و فروش در مقیاس جهانی  MNC را در اختیار اقتصاد زنجیره عرضه قرار می دهد،اما تنوع بازارهای ملی در سمت تقاضا چالشی همیشگی برای شرکت های اروپایی به شمار رفته و ذاتاً رابط بین راندمان بازاریابی و تولید تلقی می گردد.از سال ۱۹۷۰، الگوی اصلی تحقیق، بر رابطه جانشینی انطباق- استاندارد سازی در زمینه رشد محصول در بازارهای بین المللی متمرکز بوده است.آگهی های انجام گرفته مبنی بر اینکه جهانی شدن منجر به استاندارد سازی محصولات در سطح جهانی می گردد، ایده پذیرفته شده ای است مبنی براینکه هدف MNC برقراری تعادل درست بین استاندارد سازی و انطباق محصولات در حال توسعه در بازارهای بین المللی می باشد.در روش وابسته ،  بارلت و گوشال (۱۹۸۹)روی سازمان های فراملی شیوه تطبیق استراتژی و سازمان برای مواجه شدن با اوامر تلفیق جهانی (استاندارد شدن) و پاسخگویی محلی MNC (انطباق) کار می کنند . تا کنون ، تعادل بین استاندارد سازی و انطباق در زمینه رشد محصول ، به صورت رابطه جانشینی سنجیده شده است. بنابراین تحقیق حاضر روشهای به کارگرفته شده را با کمک ابزارهایی بررسی می کند که هدف MNC تقویت و افزایش این رابطه جانشینی باشد.یکی از این ابزارها و یکی از ابزارهای کشف شده در این مطالعه، کاربرداصول طراحی ابتکاری می باشد. سئوال تحقیق مطرح شده در اینجا این گونه بیان می شود: MNC چگونه از اصول طراحی برای تطبیق اهداف استاندارد سازی و انطباق در محصولات، به عبارتی نیل به سطح بالای استاندارد سازی و انطباق ، استفاده می کند؟ درچارچوب مطرح شده ، تکنیک های طراحی به کار رفته جهت نیل به ترکیب مرتبه بالای استاندارد سازی و انطباق در دو طبقه پیمانه ای بودن  و برنامه پذیری طبقه بندی میشوند. طراحی پیمانه ای شامل تجزیه و تحلیل محصول به قطعات جداشدنی می باشد. این خصوصیت مقدار کار مورد نیاز برای تطبیق محصولات با بازارهای داخلی را کاهش  می دهد، زیرا امکان و شرایط استاندارد سازی قطعات انتخاب شده و انطباق داخلی سایر موارد را فراهم می آورد.یک مثال مشخص در این رابطه ، طراحی پیمانه ای ماشین ها می باشد که امکان تقسیم قطعات در میان خطوط محصول و انطباق با نیازهای خاص در بازارهای کشور را فراهم می آورد. در مقابل، برنامه پذیری با توجه به توانایی انطباق محصولات با محیط های بازاری متعدد ، استاندارد سازی و انطباق راباهم وفق می دهد.به طورمثال، تلفن های همراه چند باندی و DVDپلیرهای منطقه ای به استانداردهای فنی مختلفی مجهز می باشند، به گونه ای که امکان کاربرد آنها در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. در ادامه راجع به موارد زیر بحث می شود. ابتدا بحث راجع به انطباق- استاندارد سازی مرور شده، و حیطه محدود اختصاص داده شده به موضوعات طراحی محصول روشن می شود. در بخش بعدی چارچوب پیمانه ای و برنامه پذیری به عنوان اصول طراحی در برابر پیشینه پژوهش پیشین معرفی می شود.اگرچه اطلاعات زیادی در مورد پیمانه ای بودن طراحی به ثبت رسیده و بخش عظیمی از این کار به چالش شرکت های بین المللی در مورد انطباق- استاندارد سازی ربط دارد، اما به ندرت بین این دو ارتباط برقرار شده و نتیجه کار این است که به اصول طراحی پیمانه ای در زمینه تحقیق پیرامون MNC توجه کمی معطوف شده است. اصل طراحی برنامه پذیری، هرچند در شیوه صنعتی MNC امری معمول است اما عموماً کشفیات زیادی روی آن انجام نگرفته است. در بخش روش و یافته های تحقیق راجع به اصول طراحی با مطالعه موردی تاریخی SAP AG صحبت می شود، که به بررسی رفتار شرکت با مسئله انطباق- استاندارد سازی در فرایند توسعه محصول می پردازد.در ادامه بحث یک الگوی جالب توجه حاصل از مطالعه موردی بررسی می گردد مبنی براینکه طراحی پیمانه ای در اصل عوارض جانبی برنامه پذیری را کاهش می دهد: طراحی پیمانه ای هزینه پیچیدگی ناشی از افزایش سطح برنامه پذیری در طرح محصول را کاهش می دهد.این مقاله با ذکرملاحظات اقتصادی و فناوری در مورد دلیل اجرای نرم افزار برنامه تجاری خاتمه می یابد که تیپ کاملاً کلیشه ای محصول تلقی نمی گردد، بلکه دارای ویژگیهای خاص مشترکی با تعداد رو به رشد کالاهای فناوری می باشد. …

نتیجه گیری
شرکت های چند ملیتی با رابطه جاشینی بین انطباق و استانداردسازی در زمینه توسعه محصول مواجه می شوند. مسئلهSAP کاربرد ابداع و ابتکار در زمینه طراحی محصول به منظور بهبود و ارتقاء این رابطه جانشینی را با مثال نشان داد. پیمانه ای بودن و برنامه پذیری نه تنها راه حل های رمرگذاری را با اوامر رقابتی تطبیق می دهند، در عین حال می توانند با اصول طراحی خاص به کار رفته برای دستیابی به محاسن استانداردسازی و انطباق سازگاری حاصل کنند. اگرچه پیمانه ای بودن به عنوان یکی از اصول طراحی در تحقیق قبل به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما ارتباط خاص پیمانه ای بودن با مسئله انطباق- استاندارد سازی در زمینه توسعه محصول در سطح بین المللی علی رغم مدارک موجود در مورد کاربرد طراحی پیمانه ای در شیوه واقعی MNC نادیده گرفته شده است.در مقابل،به اصل طراحی برنامه پذیری در مطالعات توسعه بین المللی محصول توجه کمی معطوف شده است، اگرچه در حوزه هایی مانند سیستم های کنترل مدیریت و نظریه تکاملی کاربرد دارد.بنابراین طرح مطالعه موردی در مورد ماهیت پدیده و تمایز و رابطه متقابل بین پیمانه ای بودن و برنامه پذیری توضیح می دهد.در این رابطه ممکن است در مورد قابلیت تعمیم مطالعه موردی از نظر ماهیت کلیشه ای نرم افزار، شک هایی پدید آید.اقتصاد نرم افزار مشمول هزینه های بالای توسعه و هزینه های بسیار پائین تولید می باشد.بدین طریق تهیه کنندگان نرم افزار می توانند سطوح بیشتری از عاملیت را در محصولات خود بگنجانند بدون اینکه هزینه های تولید به طور قابل توجهی افزایش یابد. یک استدلال مخالف می توان مطرح نمود و آن این است که نرم افزار ERP ظهور اقتصاد اطلاعات را نشان می دهد که با توجه به این قبیل ویژگیهای اقتصادی معروف شناخته شده است.نوع محصول دیجیتالی عرضه شده توسط SAP هرچند از لحاظ اقتصادی کلیشه ای است، اما به بخش قابل توجهی از کالاها در اقتصاد جهانی با فناوری بالا تعلق دارد.این موضوع حاکی از آن است که برنامه پذیری، هرچند به صورت یکی از اصول مهم طراحی فقط در تعداد محدودی از خطوط محصول کاربرد دارد، اما در مقایسه با شیوه کنزولی برای مدیریت رابطه جانشینی انطباق- استاندارد سازی در زمینه توسعه محصول در سطح بین المللی ، سیر صعودی طی می کند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

A central preoccupation of research on multinational corporations(MNCs) concerns the tension between the heterogeneousconditions of the MNCs markets on thedemand side and the need for production efficiency onthe supply side (Kotabe, 2003). Although producing andselling on a global scale can provide MNCs with supplysideeconomies, the diversity of national markets on the demand side – a consistent challenge for Europeanfirms – inherently interferes with production and marketingefficiency. Since the 1970s a major research paradigmhas therefore centered on the standardization–adaptationtradeoff in product development for international markets(Rau and Preble, 1987; Samiee and Roth, 1992; Theodosiouand Leonidou, 2003). Notwithstandingproclamations that globalization would lead to worldwidestandardization of products (Levitt, 1983), the morewidely accepted view is that MNCs have to find the proper‘‘balance’’ between standardization and adaptation indeveloping products for international markets (Subramanianand Hewett, 1993). In a related vein, Bartlett and Ghoshals (1989) work on transnational organizationsexamined the way in which MNCs adjust their strategyand organization to cope with the competing imperativesof global integration (standardization) and local responsiveness(adaptation).To date the balance between standardization and adaptationin product development has been primarily conceptualizedand measured as a tradeoff (Theodosiou andLeonidou, 2003). The present research therefore addressesmethods by means of which MNCs can aim to transcend thistradeoff. One of those means – and the one explored in thisresearch – concerns the use of innovative design principles.The broader research question addressed here can be formulatedas: ‘‘How can MNCs use design principles to reconcilethe objectives of standardization and adaptation inproducts, i.e. to achieve high levels of both standardizationand adaptation?’ In the framework developed here, design techniques forachieving a higher-order combination of standardization andadaptation can be subsumed under the two distinct categoriesof modularity and programmability. Modularity in designinvolves decomposing a product into separablecomponents. Modularity can reduce the amount of workneeded to tailor products to local markets because it permitsthe standardization of selected components and the localadaptation of others. A prominent example is themodular design of cars which allows both the sharing ofcomponents across different product lines and adaptationto specific requirements in different country markets. Programmability,in contrast, reconciles standardization andadaptation by incorporating into products the ability toadapt to a multiplicity of market settings. For example,multiband cellphones and all-region DVD players can switchbetween different technical standards so that they can beoperated around the world.Discussion proceeds as follows. We begin by reviewingthe standardization-adaptation debate, highlighting thelimited scope accorded to product design issues. The nextsection presents a framework of modularity and programmabilityas design principles against the background of priorscholarship. Although much has been written on modularityand although much of this work is clearly relevant to thestandardization-adaptation challenge facing internationalfirms, the connection has rarely been made explicitly, withthe result that modular design principles have received curiouslylittle attention in research on MNCs. The design prinprincipleof programmability, though likewise common in theindustrial practice of MNCs, has generally been little explored.The methodology and findings sections illustrateboth design principles with a historical case study of SAPAG, examining how the firm dealt with the standardization-adaptation dilemma in its product development process.The ensuing discussion section formalizes aninteresting pattern that emerges from the case study,namely that modularity in essence palliates the side effectsof programmability: modularity helps reduce some of thecomplexity costs that arise from increasing levels of programmabilityin product design. The article concludes witheconomic and technological considerations as to why businessapplication software is not an entirely idiosyncratictype of product but instead shares certain characteristicswith a growing number of technology-intensive goods.

 


 عنوان فارسی مقاله: اصول طراحی پیمانه ای در برابر برنامه پذیری در طراحی محصولات در سطح بین المللی: فراتر از حد رابطه جانشینی استانداردسازی و انطباق
 عنوان انگلیسی مقاله: Modularity vs programmability in design of international products: Beyond the standardization –adaptation tradeoff

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا