دانلود ترجمه مقاله فاکتورهای تاثیرگذار بر خرید مشتری با توجه به فرهنگ تجارت الکترونیک

 

 عنوان فارسی مقاله: مطالعه میان فرهنگی تجارت الکترونیکی – کشف عوامل تاثیر گذار بر خرید افراد
 عنوان انگلیسی مقاله: A cross-cultural study of E-commerce – exploring factors that influence individuals to buy
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

 

تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۵۶ صفحه
سال انتشار  ۲۰۰۵
کلمات کلیدی  تجارت الکترونیکی، میان فرهنگی، عوامل
مجله  علوم رفتاری

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  عوامل تعیین کننده کاربرد تجارت الکترونیکی

۱  ۲ عوامل تاثیرگذارمثبت بر خرید آن لاین
۲  ۲ عوامل تاثیر گذار منفی بر خرید آن لاین
۳  ۲ مطالعات مقطعی

۳  فرهنگ

۱  ۳ مفهوم و معنای فرهنگ
۲  ۳ ابعاد ارزش های فرهنگی
۱  ۲  ۳ فاصله قدرت (PDI)
۲  ۲  ۳ اجتناب از نامعلومی (UAI)
۳  ۲  ۳ فرد گرایی- جمع گرایی (IDV)
کشورهایی با IDV پائین
کشورهایی با IDV بالا
۴  ۲  ۳ نرینگی – مادینگی (MAS)
کشورهایی با MAS پائین
۵  ۲  ۳ گرایش بلند مدت در برابر گرایش کوتاه مدت (LTO)
۳  ۳ استفاده از ابعاد نام برده شده در مطالعات مقطعی
۴  ۳ فرضیات

۴  روش

۱  ۴ شرکت کنندگان
۲  ۴ پرسش نامه
۳  ۴ جمع آوری و تحلیل داده ها

۵  دستاوردها

۱  ۵ ارزش های فرهنگی
۱  ۲  ۵ اجتناب از نامعلومی ( UAI)
۲  ۲  ۵ فردگرایی – جمع گرایی ( IDV)
۳  ۲  ۵ شاخص های ملی در برابر شاخص های فردی
H – شاخص بالا
۳  ۵ فرضیات
۱  ۳  ۵ هدف استفاده از اینترنت
۲  ۳  ۵ خرید آن لاین
۳  ۳  ۵ استفاده از اینترنت و خرید آن لاین
۵  ۳  ۵ مهمترین مشخصات
۶  ۳  ۵ عوامل تاثیر گذار منفی بر خرید آن لاین
۷  ۳  ۵ نگرانی های امنیتی
۸  ۳  ۵ تضمین حریم
۹  ۳  ۵ استفاده از کارت اعتباری

۶  بحث

۱  ۶ نتایج
۲  ۶ تحلیل چارچوب نظری
۳  ۶ محدودیت های مطالعه
۴  ۶ توصیه هایی برای تحقیق آتی

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

با ظهور اینترنت، مانع فاصله بین کشورها از بین رفته است. اطلاعات را می توان تقریباً در یک لحظه به جاهای مختلفی ارسال نمود و می توان از هر جایی خرید را به صورت آن لاین انجام داد. تجارت الکترونیکی عمدتاً متاثر از فرهنگ غربی واقع می شود زیرا اینجا همان جایی است که بیشتر وب سایت ها توسعه یافته و کاربران دسته بندی شده اند. در نتیجه، بسیاری از وب سایت ها به درخواست آمریکای شمالی دارای طرح هایی مشخص هستند ( سیمون ، ۲۰۰۱). در حقیقت، برای کمپانیهای خواهان موفقیت در سرتاسر جهان یک مشکل عمده محسوب می شود. توجه به اختلافات میان فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بسیاری از کمپانی ها نتوانسته اند در کارهای آن لاین با موفقیت عمل کنند. ( مریلیز، ۲۰۰۱).
به وطر مثال، ترجمه وب سایت به زبان خارجی می تواند یک فاجعه باشد. همچنین، نادیده گرفتن رنگ یک مشکل به شمار می رود. ( هورتن، ۱۹۹۳). به طور مثال، اگر چه در ایالات متحده رنگ سفید معرف شخصیت خلوص می باشد، اما در ژاپن این رنگ نشانه مرگ می باشد ( چائو ، کول، مسی، ویس و اوکیف ۲۰۰۲). به علاوه به غیر از عوامل رابط، لازم است میزان تاثیر سایر عوامل بر خرید یا عدم خرید افراد در اینترنت نیز مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد. به طور مثال، عامل اثر تاثیر گذار ( تاثیر مثبت) بر خرید کاربران سنگاپوری از اینترنت، موجودیت و دسترس پذیری می باشد ( تئو، ۲۰۰۲) . بر عکس، این عامل به عنوان کم اهیت ترین عامل برای کاربران اینترنتی در میان فرهنگ ها متفاوت می باشد. از طرف دیگر، برای افرادی که خرید اینترنتی انجام نمی دهند، PRIVACY، امنیت و ترس از استفاده از کارت های اعتباری عوامل اصلی تاثیر گذار ( تاثیر منفی) بر خرید اینترنتی افراد تلقی می شوند ( اودو ۲۰۰۱، لبو، ۲۰۰۴، اسوینیارد و اسمیت، ۲۰۰۳).
به نظر می رسد افراد از خرید های اینترنتی متاثر از این عوامل پرهیز می کنند. اما تا چه حد؟ بنابراین، هدف این مطالعه پاسخگویی که سوالات تحقیق زیر می باشد:
عوامل تاثیر گذار بر تصمیم به خرید آن لاین فرد چیستند؟
تا چه حد این عوامل در فرهنگ های مختلف نقش ایفا می کنند؟
به منظور توسعه این مطالعه در رویکرد میان فرهنگی، چارچوب اصلی به کار رفته ، ابعادفرهنگی ها فستد می باشد ( هافستد، ۱۹۸۴، ۲۰۰۱). وی برای اندازه گیری ارزش های فرهنگی ، ابعادی را توسعه داد. این ابعاد حاصل تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در بیش از ۵۰ کشور با بیش از ۱۰۰۰۰۰ کارمند از کمپانی IBM می باشند.

نتایج
هدف اصلی این مطالعه پاسخ به سوالات تحقیق می باشد:
•    عوامل تاثیر گذار بر تصمیم فرد به خرید آن لاین چیستند؟
•    تا چه حد این عوامل در فرهنگ های مختلف نقش ایفا می کنند؟
نتایج این مطالعه تائید می کنند که بهتر بودن قیمت ، صرفه جویی در وقت، سهولت ( راحتی) و دسترس پذیری از جمله عوامل مهم تاثیر گذار بر خرید اینترنتی افراد به شمار می روند. راجع به این موضوع در بخش ۲، مرور ادبیات توضیح داده شده است. اما در این مطالعه میزان اهمیت این عوامل در میان فرهنگ ها نیز مشخص می گردد. در فرهنگ هایی با ارزش های مختلف، این عوامل تا چه حد نقش دارند؟ به طور مثال ، عامل اصلی تاثیر گذار بر انتخاب اینترنت برای خرید هر چهار گروه بررسی شده در این مطالعه، بهتر بودن قیمت است (IDV پائین، IDV بالا، UAI پائین، UAI بالا).
اما برای افرادی با IDV پائین، صرفه جویی در وقت به همین اندازه اهمیت دارد. اگر چه برای هر چهار گروه، عامل اصلی، بهتربودن قیمت ها است، اما مقایسه بین این گروه ها نشان می دهد که میزان اهمیت آن در میان گروه ها تغییر می کند. به طور مثتال، برای افرادی با UAI پائین، بهتر بودن قیمت ها مهم تر است، افرادی با IDV بالا، IDV پائین، UAI بالا در رده های بعدی قرار دارند. برای کمپانی های آن لاین، عامل مهمی به شمار می رود. قیمت ها در اینترنت باید پائین تر از فروشگاه های سنتی باشد. بر طیق دومین عامل مهم تاثیر گذار بر خرید اینترنتی ، بین گروه ها می توان تمایز قایل گردید. برای افرادی با UAI پائین و IDV بالا، دسترس پذیری و برای افرادی با IDV پائین و UAI بالا سهولت و راحتی مهم بود. آن دسته از کمپانی هایی که در فرهنگ های  مختلف تجارت می کنند این نتایج را مد نظر قرار می دهند. به طور مثال، برای فرهنگ هایی با UAI پائین، و IDV بالا، محصولاتی در اینترنت عرضه می شود که در بازار سنتی موجود نمی باشد.با توجه به مشخصه ای که از نظر شرکت کنندگان در هنگام خرید یا خرید اینترنتی، مهمترین مشخصه به شمار می رود، میان هر چهار گروه اختلافاتی وجود دارد (IDV پائین، IDV  بالا، UAI پائین، UAI بالا). …

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

With the advent of Internet the distance barrier between countries has disappeared. Information can be sent anywhere almost instantaneous and online shopping can be done from everywhere. Electronic commerce has been primarily influenced by Western culture since that is where the majority of web sites were developed and users clustered. Consequently, many web pages have a design to appeal to North Americans (Simon, 2001). As a matter of fact, this is a problem for those companies that want to succeed worldwide; it is necessary to considerer the cross-cultural differences. Many companies have failed in differentiating their online operations (Merrilees, 2001). For instance, the simple translation of a web site into a foreign language may be a disaster. Likewise, ignorance about colour associations may be a problem (Horton, 1993). For example, while the colour white represents purity in the United States, in Japan this colour is associated with death (Chau, Cole, Massey, Weiss & O’ Keefe, 2002). Additionally, beyond the interface factors it is necessary to investigate to what extent other factors influence people to buy, or not, through the Internet. For instance, availability is the main factor positively influencing Internet users in Singapore to buy through the Internet (Teo, 2002). Conversely, this same factor ranked as the least important for Internet users from Malaysia. (Wiszniewski, 2002). It seems that the influencing factors to buy though the Internet differs within cultures. On the other hand, for people who do not buy through the Internet, privacy, security and fear of using credit cards have been main factors negatively influencing individuals to buy through the Internet (Udo, 2001; Lebo, 2004; Swinyard & Smith, 2003). It seems that individuals avoid Internet purchases influenced by the same sort of factors. However, to what extent?Therefore, this study aims to answer the following research questions:What factors influence the individual decision to purchase online?To what extent do these factors play the same role in different cultures?In order to develop this study in a cross-cultural perspective, the basic framework used is Hofstede’s cultural dimensions (Hofstede, 1984, 2001). He developed five dimensions in order to measure cultural values. These dimensions were derived from an analysis of data collected in more than 50 countries over 100.000 employees from the IBM company. Summarily, these dimensions are defined as following:Power Distance Index (PDI): It focuses on the degree of equality or inequality between people in the country‘s society. A High Power Distance ranking indicates that inequalities of power and wealth have been allowed to grow within the society. Individualism – Collectivism (IDV): It focuses on the degree the society reinforces individual or collective achievement and interpersonal relationships. A High Individualism ranking indicates that individuality and individual rights are superior within society. Masculinity – Femininity (MAS): It focuses on the degree that society reinforces, or does not reinforce the traditional masculine work role model of male achievement, control and power. A High Masculinity ranking indicates the country experiences a high degree of gender differentiation. Uncertainty Avoidance Index (UAI): It focuses on the level of tolerance for uncertainty and ambiguity within society. A High Uncertainty Avoidance ranking indicates the country has a low tolerance for uncertainty and ambiguity. This creates a rule-oriented society with laws, rules, regulations and control in order to reduce the amount of uncertainty. Long versus Short-Term Orientation (LTO): It focuses on the degree that society embraces long-term devotion to traditional, forward thinking values. High Long-Term Orientation ranking indicates the country has values as respect for tradition and long-term commitments. Based on the characteristic from each dimension, each country involved in Hofstede’s study received a value called index (see Appendix A). For instance, The Netherlands has an Uncertainty Avoidance (UAI) index 53 whereas Brazil has 76, which means that Brazil is less tolerant to uncertainty than The Netherlands. On the other hand, The Netherlands has a much higher index than Brazil according to Individualism – Collectivism (IDV), 80 comparing to 38. It indicates that in The Netherlands individual initiatives are socially encouraged and that Dutch citizens have more individualistic attitudes than Brazilian people (Hofstede, 2001). Considering that e-commerce is a new way of shopping in which the product cannot be touched, the sales person cannot be personally reached, payments are not in cash and there is no social interaction, it can be said that e-commerce involves high degrees of uncertainty and that it is an individual task. Based on these characteristics of e-commerce, two dimensions from Hofstede are selected to form the basic framework of this study: Uncertainty Avoidance and Individualism – Collectivism. The results of this study are based on the answers of international students from the University of Twente and the Saxion Universities of Professional Education, both situated in the city of Enschede in the east of The Netherlands. The findings of this study can be a great contribution to those companies that are operating online worldwide and have already solved the problems with the web interfaces and now need to improve other particular factors, which may change from nationality to nationality, in order to improve the online business and survive in this competitive market. The next chapter presents a literature review of the factors that influence people to buy through the Internet or to avoid it. Chapter 3 presents the cultural dimensions of Hofstede, previous studies using these dimensions and the hypotheses of the study reported here. Chapter 4 explains the survey design. Chapter 5 describes the results and the final chapter presents the discussion of the conclusions of this research, analysis of the theoretical framework, limitations of this study and recommendations for further research.

 


 عنوان فارسی مقاله: مطالعه میان فرهنگی تجارت الکترونیکی – کشف عوامل تاثیر گذار بر خرید افراد
 عنوان انگلیسی مقاله: A cross-cultural study of E-commerce – exploring factors that influence individuals to buy

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا