دانلود ترجمه مقاله اولویتهای فرهنگی برای طراحی اطلاعات رابط در فرهنگ و تجارت الکترونیک

 

 عنوان فارسی مقاله: فرهنگ و تجارت الکترونیک :  اولویتهای فرهنگی برای طراحی اطلاعات رابط
 عنوان انگلیسی مقاله: Culture and E-Commerce: Culture Based Preferences for Interface Information Design
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

 

تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۴۹ صفحه
سال انتشار  ۲۰۰۲
دانشگاه  ویرجینا
کلمات کلیدی  اختلافات فرهنگی، اثرات فرهنگی، فرهنگ و کامپیوتر، تعامل انسان- کامپیوتر

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
فصل ۱ مقدمه
فصل ۲ مرور ادبیات

فردگرایی در برابر جمع گرایی
شاخص فرهنگ پذیری به عنوان ابزاری برای ساده نمودن تحقیق میان فرهنگی
تحقیق در مورد فردگرایی و جمع گرایی در بخش تبلیغات
پرمحتوا
کم محتوا
تحقیق راجع به تعامل انسان- کامپیوتر در راستای جهانی شدن

فصل ۳ صورت تحقیق
فصل ۴ اهداف تحقیق
فصل ۵ سئوالات و فرضیات تحقیق
فصل ۶ روش گزینش شرکت کنندگان

پرسشنامه ها
چارچوب نمونه برداری
تاسیسات
روش

فصل ۷ : نتایج تحلیل داده های گزینش شرکت کننده

اطلاعات دموگرافیکی
فرضیه ۱ : نمرات COS و تست t
انتخاب و طبقه بندی شرکت کننده

فصل ۸ روش به کار رفته در مورد شرکت کنندگان آزمایش

طرح آزمایش
تاسیسات
تجهیزات و پرسشنامه
محصولات انتخاب شده  برای کار
طراحی رابط محصول
روش

فصل ۹ نتایج آزمایش – تحلیل داده

داده های دموگرافیکی
انتخاب محصول
فرضیه  : تست استقلال مربع خی
رتبه مشخصه ها
مشخصه های توصیف شفاهی
مشخصه های تصویر
فرضیه ۱- تحلیل واریانس Kruskal- Wallis
فرضیه ۲ – تحلیل مکمل
تحلیل محتوا

فصل ۱۰ بحث و نتیجه گیری

توصیه های طراحی
سهم و نقش تحقیق آتی

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

با افزایش رقابت جهانی، کمپانیها با چالش عرضه محصولات یا خدمات به مخاطبین جهانی وسیع تری مواجه شده اند. اگرچه تجارت الکترونیکی و شبکه جهانی وب توزیع اطلاعات الکترونیکی در میان مخاطبین جهانی را راحت تر کرده است، اما این چالش همچنان به قوت خود باقی می ماند، زیرا رفتار مصرف کننده متاثر از فرهنگ واقع می شود ( هافستد،۱۹۹۸). طرح ها و اطلاعات مفید و موثر برای یک فرهنگ ، الزاماً برای فرهنگ دیگر موثر نمی باشد، به همین خاطر لازم است برای هر گروه فرهنگی یک طرح مشخص اجرا گردد. با افزایش روند استقرار و موضع یابی رقبا، مشتریان اطراف جهان انتظار موضع یابی و استقرار محصول را دارند. در نتیجه کمپانی ها برای رقابتی ماندن در یک بازار بین المللی ، نیاز دارند که در سطح بالای بین المللی رقابت کنند (دل گالدو،۱۹۹۶). برای شناسایی اختلافات بین فرهنگ ها ، می توان از مدلهای فرهنگی استفاده نمود (هافت، ۱۹۹۶). مدلهای فرهنگی زیادی وجود دارد، که هر یک از آنها به روش تحلیل داده های مختلف تعریف شده اند. مدل هافستد (۱۹۹۷) بر داده های مربوط به الگوهای تفکر، احساس و عملکرد کارمندان یک سازمان چند ملیتی تاکید نمود. وی یک مدل فرهنگی را تعریف کرد که در آن فرهنگ از نظر پنج بعد متفاوت بود. ابعاد مذکور عبارتنداز : فاصله قدرت، جمع گرایی در برابر فرد گرایی، زنانگی در برابر مردانگی، اجتناب از نامعلومی و عدم اطمینان ، و گرایش دراز مدت در برابر کوتاه مدت. این تحقیق به کشف بعد فرد گرایی در برابر جمع گرایی می پردازد. افرادبرای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی تکیه می کنند و فرهنگ بر اطلاعاتی که افراد به آنها نیاز دارند ، تاثیر می گذارد ( هان و شاویت،۱۹۹۴؛ هافستد،۱۹۹۸؛ تریاندیس،۱۹۹۵؛ زندپور و هریچ،۱۹۹۶). محققین مختلفی پیشنهاد کرده اند که عامل اصلی اختلافات بین فرهنگ های ملی، ویژگیهای فرد گرایی و جمع گرایی می باشد (هان و شاویت،۱۹۹۴؛ زندپور و هریچ، ۱۹۹۶).  تحقیق در بخش بازاریابی اختلافات فرهنگی در مورد معرفی اطلاعات در تبلیغات وابسته به ابعاد فرهنگی، از جمله بعد فرد گرایی در برابر جمع گرایی را بررسی کرده است (آلبرز- میلرو گلب،۱۹۹۶؛ هان و شاویت،۱۹۹۴؛ زندپور و هریچ،۱۹۹۶). تحقیق انجام شده به این نتیجه رسیده است که در زمینه درخواست اطلاعات، اختلافات فرهنگی وجود دارد. درخواست اطلاعات از نظر مفاد، تصاویر و ارزشهای مطرح شده در تجارت متفاوت می باشد. هنوز این سئوال در مورد طراحی وب و رابط به قوت خود باقی است که آیا ابعاد فرهنگی بر تیپ اطلاعات ترجیح داده شده توسط افراد در طول جستجو در وب اثر می گذارند یا خیر؟ در صورت پاسخگویی مثبت به این سئوال، می تواند بر تجارت الکترونیکی، طراحی رابط و وب و به ویژه بازاریابی و تبلیغات تاثیر بگذارد.

 سهم و نقش تحقیق آتی
پیشنهادات مطرح شده برای تحقیق آتی بر اساس یافته های این مطالعه می باشد. برای مقایسه بعد فردگرایی و رفتار مصرف کننده، مقیاس اندازه گیری فرد گرایی باید به گونه ای باشد که بتواند زیرمقیاس های فرد گرایی را از هم مجزا نماید، بنابراین زیرمقیاس هایی را می توان به کار گرفت که به رفتار مصرف کننده ربط داشته باشند. مقیاس INDCOL95 تریاندیس (۱۹۹۵) به طور مجزا به اندازه گیری ابعاد مختلف فرد گرایی می پردازد. به ویژه زیرمقیاس های ایجاد کننده اختلاف در رفتار مصرف کننده عبارتنداز خانواده گرا ( یا آلوسنتریسم عمودی) و استقلال ( یا ایدیوسنتریسم افقی). برای شکل دهی یک مقیاس واحد برای مقایسه ایدیوسنتریسم در برابر آلوسنتریسم یا فرد گرایی در برابر جمع گرایی ، نمرات این دو زیرمقیاس را می توان باهم ترکیب نمود (لی،۲۰۰). محصولات انتخاب شده برای تحقیق آتی باید به گونه ای باشند که در رفتار مصرف کننده در خصوص بعد فردگرایی بتوانند اختلاف ایجاد نمایند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که محصولات مورد توجه گروهها، مانند تاسیسات عمومی، در رفتار مصرف کننده اختلاف ایجاد می کنند، این وضعیت با محصولات فردی یا مورد توجه فرد مانند تلفن ، تهویه هوا، نیمکت، شوینده تفاوت دارد. برای تحقیق آتی، تیپ محصول ، باید متغیر کنترل شده تلقی گردد. یکی از سطوح را باید محصولات جمعی به خود اختصاص دهد که مورد توجه افراد و گروهها میباشد. برای تقویت و افزایش کسب تجربه مصرف کننده، تحقیق آتی میبایست از محصولاتی استفاده نماید که مخاطب با آن آشنایی ندارد.
با استفاده از محصولات ناآشنا، شرکت کنندگان از طریق اطلاعات عرضه شده اطلاعاتی در مورد محصول کسب کرده و صرفاً بر اساس اطلاعات عرضه شده، تصمیمات لازم را اتخاذ می کنند. از آنجایی که مصرف کننده برای اولین بار با اطلاعاتی در مورد محصول روبرو می شود، در نتیجه رویکردهای مختلف محصولات ( فردگرا یا جمع گرا) نگرش های مختلفی ایجاد خواهد کرد و در نتیجه این وضعیت بر تصمیم گیری آنها اثر خواهد گذاشت. علاوه بر تصمیم گیری یا انتخاب محصول،در تحقیق آتی باید سایر متغیرهای مورد نظر شرکت کننده در خصوص انتخاب محصول اندازه گیری شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.از جمله این متغیرها می توان به مدت زمان صرف شده برای مشاهده صفحه تصویر، درجه بندی علاقه به محصولات، و درجه بندی نگرشها در مورد محصول اشاره کرد. اختلافات بین سطوح فرهنگ پذیری بیشتر از اختلافات بین فردگرایی در برابر جمع گرایی می باشد. در تحقیق آتی می بایست اختلاف فرهنگ پذیری بررسی گردد. به طور مثال، فرهنگ در کشور بومی در برابر گروهی فرهنگی آمریکا را در نظر بگیرید ( مثلاً مکزیکی ها در مکزیک در برابر مکزیکی ها در آریزونا) .


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Chapter 1 Introduction

As global competition increases, companies are faced with the challenge of offering their products or services to a wider global audience. While e-commerce and the World Wide Web have made it easier to distribute information electronically for a global audience, the challenge still remains because consumer behavior is influenced by culture (Hofstede, 1998). The designs and information displays that are effective for one culture will not necessarily be as effective for others, thus requiring customized designs for each cultural group. With the increasing trend of product localization from competitors, customers around the world expect product localization. Consequently companies have to compete at high levels of internationalization to stay competitive in an international market (del Galdo, 1996). Cultural models can be used to identify differences between cultures (Hoft, 1996). There are many cultural models, each one defined by analyzing different data. Hofstede’s model (1997) focused on data about patterns of thinking, feeling, and acting of employees of a multinational organization. He defined a cultural model in which cultures were found to vary along five dimensions. The dimensions were named: Power distance, Collectivism vs. Individualism, Femininity vs. Masculinity, Uncertainty Avoidance, and Long-term vs. Short term orientation. This research explores the Individualism vs. Collectivism dimension. People rely on different types of information to make decisions, and culture has an influence on the type of information people depend upon (Han & Shavitt, 1994; Hofstede, 1998; Triandis, 1995; Zandpour & Harich, 1996). Various researchers have suggested that individualistic and collectivistic characteristics are the major cause of the differences between national cultures (Han & Shavitt, 1994; Zandpour & Harich, 1996). Research in the marketing area has addressed cultural differences on presentation of information in advertisements related to cultural dimensions, including the individualism vs. collectivism dimension (Albers-Miller & Gelb, 1996; Han & Shavitt, 1994; Zandpour & Harich, 1996). The research has found that there are cultural differences in information appeals. Information appeals vary in terms of context, images, and values presented in the commercials. The question still stands for interface and Web design — do cultural dimensions have an effect on the type of information preferred by individuals when navigating through the Web? If this question is answered affirmatively, it could have an impact on e-commerce, interface and Web design, and especially for marketing and advertisement purposes. Chapter 2 Literature ReviewCulture has received various definitions in the literature. The proposed study uses Hofstede’s definition of culture: “the collective programming of the mind which distinguishes the members of one group or category of people from another” (۱۹۹۷, p. 5). In the definition of culture, group or categories of people refers to people that are in contact with each other or that have something in common (e.g. gender, religion, ethnicity). This study focuses specifically on ethnic culture. After anthropologists made popular the idea that all cultures have the same basic problems, but differ in how they approach them, sociologist Inkeles and psychologist Levinson determined the specific problems common in the society by surveying literature on national culture (Hofstede, 1997). Hofstede (1980, 1997) provided empirical analyses that support these findings. He administered a survey to IBM employees of over 50 different countries around the world and came to the same conclusion – that different cultures have the same issues but vary in the way they approach them. He also called the issues “dimensions of culture” because they can be measured relatively between cultures. Following is the list of the four dimensions of cultures Hofstede defined and a brief description of each.

 


 عنوان فارسی مقاله: فرهنگ و تجارت الکترونیک :  اولویتهای فرهنگی برای طراحی اطلاعات رابط
 عنوان انگلیسی مقاله: Culture and E-Commerce: Culture Based Preferences for Interface Information Design

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا