دانلود ترجمه مقاله تراکم داده به منظور کنترل کیفیت توان الکتریکی بار کوره قوسی – مجله sciencedirect

 

 عنوان فارسی مقاله: تراکم داده به منظور کنترل کیفیت توان الکتریکی بار کوره قوسی
 عنوان انگلیسی مقاله: DATA COMPRESSION APPLIED TO ELECTRIC POWER QUALITY TRACKING OF ARC FURNACE LOAD
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۶ صفحه
مجله  مجله علوم و فنون دریایی
دانشگاه  دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت تایوان
کلمات کلیدی  کیفیت توان الکتریکی، تراکم و فشرده سازی داده، تبدیل موج کوچک ، تحلیل چند رزولاسیونی ، رمزگذاری
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
تبدیل موج کوچک
فشرده سازی و رمزگذاری داده
رمزگذاری آستانه (TH)
روش رمزگذاری کوانتش برداری (VQ)
اشکال موج چشمک زن ولتاژ و هارمونیک
چشمک زن ولتاژ
هارمونیک
کاربرد اندازه گیری اشکال موج به روش میدانی
نتیجه گیری

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

بارهای نوسانی ، نظیر کوره های قوس الکتریکی و دستگاههای جوش الکتریکی باعث بروز اختلالاتی در چشمک زن ولتاژ (نوسان ولتاژ) در شبکه نیروی ضعیف شده و بر روشنایی مناطق توزیع مجاور اثر می گذارند.بدین طریق نه تنها کوره های قوسی DC ، بلکه کوره های قوسی AC نیز جریانات هارمونیکی تولید می کنند. اختلالات اصلی کیفیت توان ناشی از کار کوره های قوسی عبارتنداز چشمک زن ولتاژ و جریانات هارمونیک. در فرایند ارزیابی و محدودسازی، از تعاریف و استانداردهایی نظیر IEEE 519-1992 و IEC 61000 برای تعیین سطوح اختلال استفاده شده است.از انحراف هارمونیک کل (Pst) و شدت چشمک زن ولتاژ بلند مدت (Plt) استفاده گردید. اما، بعضاً ثبت اشکال موج جریان و ولتاژ در مدت زمان تعیین شده جهت کنترل سطوح اختلال مفید واقع می شود.اشکال موج لحظه ای به تحلیل محدودیت و کاهش کمک زیادی می کنند. اما، برای ثبت اشکال موج جریان و ولتاژ لحظه ای مختل شده، سیگنال اصلی چند ثانیه ای به حافظه چند مگابایتی نیاز دارد. آنگاه، با توجه به حافظه و هزینه، طول مدت ثبت داده های یک وسیله کاهش خواهد یافت. در نتیجه نحوه کاهش اندازه داده ها به یک موضوع بسیار حساس تبدیل می شود.
شیوه های زیادی برای تراکم و فشرده سازی اندازه داده وجود دارد. اگرچه روش فشرده سازی  lossless خواهان نگهداری اطلاعات سیگنال می باشد، اما شیوه فشرده سازی داده پراتلاف با توجه به خطاهای قابل قبول از قابلیت فشرده سازی بهتری برخوردار می باشد. در روش مذکور از تکنیک های تبدیل و رمزگذاری استفاده می شود. یکی از شروط عمومی آن است که داده ها به روش تبدیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به همین خاطر هدف از روش رمزگذاری ، استخراج اطلاعات و حذف اطلاعات تکراری می باشد.از روشهای تبدیل زیادی مانند تبدیل فورر، تبدیل کوتاه مدت ناپیوسته فورر، تبدیل کوسینوس ناپیوسته (DCT) و تبدیل ناپیوسته موج کوچک (DWT) استفاده شده است. با توجه به رمزگذاری، در بیشتر استانداردهای فشرده سازی نظیر JPEG و MPEG ، از رمزگذاری انتروپی استفاده شده است.نماینده های دیگری از رمزگذارهای پیشرفته نیز وجود دارد از جمله EZDCT ، EZW ، و ZTE ، SPIHT ، EBCOT و VQ .

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

Fluctuating loads, such as electric arc furnaces andelectric welders, may cause the disturbances of voltageflicker (voltage fluctuation) in a weak power system andaffect the illumination in nearby distribution area [5].By the way, not only the DC arc furnaces, but also theAC arc furnaces will produce harmonic currents. Both voltage flicker and harmonic currents are major powerquality disturbances caused by arc furnaces. In evaluationand limitation, there are some definitions andstandards to quantify the disturbance levels, such asIEEE 519-1992 [8] and IEC 61000 [6, 7]. The totalharmonic distortion (THD), short-term voltage flickerseverity (Pst), and long-term voltage flicker severity(Plt) are used. However, sometimes it is desired torecord voltage and current waveforms in the specifiedduration to track the disturbance levels. The instantaneouswaveforms are helpful for detailed analysis bothin limitation and mitigation. However, in the recordingof instantaneous voltage and current waveforms withdisturbances, a few seconds original signal could needthe memory of several mega bytes. Then, under theconsideration of memory and cost, the data recordinglength of an instrument will be limited. How to effectivelyreduce data size becomes a typical issue.There are basically many approaches to compressdata size. While lossless data compression wants tokeep the signal information, lossy data compressiongives better compression ability considering acceptableerrors. The later could use suitable transforms andcoding techniques. A general condition is that the dataare analyzed by a transform and therefore a coding method is to extract the characteristic information andremove redundancy. Many transform methods havebeen used, such as discrete Fourier transform, shorttermdiscrete Fourier transform, discrete cosine transform(DCT) [16], and discrete wavelet transform (DWT)[10, 16]. With respective to coding, the entropy codinghas been used in most compression standards such asJPEG [2] and MPEG [1]. There are still several representativesof the state-of-art coders, such as embeddedzero-tree DCT coding (EZDCT), embedded zero-treewavelet coding (EZW), zero-tree entropy coding (ZTE),set partition in hierarchical trees (SPIHT) coding, embeddedblock coding with optimized truncation (EBCOT)[20], and vector quantization (VQ) [4, 16, 18].By preserving feature integrity and removing redundancyto obtain a higher compression result, the DWT is a good way to preprocess data compression.With the same compression ratio, the DWT provides aless reconstruction error than the DCT [10]. By thetime-frequency domain characteristics, it is effective inlocalizing analysis of time-sequence sampled data. TheDWT has been used in the power quality measurementto effectively detect the exact time of disturbances andtrack signal fluctuation, such as harmonics and voltageflicker [11, 12, 14]. The DWT is also a feasible way tocompress the data in power quality measurement [3, 10,13, 14, 15, 19].In this paper, the DWT with threshold and vectorquantization coding is used to enhance the storage capacityin recording waveforms of arc furnace loadswhere voltage flicker and harmonic currents are majordisturbances. The application of the DWT in multiresolutionanalysis (MRA) is to decompose the originalsignal in several levels. The approaches of thresholdcoding and vector quantization coding are used to extractthe characteristic information and remove theredundancy. The compression ratio (CR) and normalizedmean-square error (NMSE) are used to reveal thegoodness of compression techniques. The differencesof voltage flicker 10-Hz equivalent values and harmonicdistortion factors between original waveformsand reconstructed waveforms could be used to show thatthis method is helpful in voltage flicker and harmoniccurrent tracking.


 

 عنوان فارسی مقاله: تراکم داده به منظور کنترل کیفیت توان الکتریکی بار کوره قوسی
 عنوان انگلیسی مقاله: DATA COMPRESSION APPLIED TO ELECTRIC POWER QUALITY TRACKING OF ARC FURNACE LOAD

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا