دانلود ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک رشته مهندسی نرم افزار – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: مرور سیستماتیک ادبیات در رشته مهندسی نرم افزار- مرور سیستماتیک ادبیات
 عنوان انگلیسی مقاله: Systematic literature reviews in software engineering – A systematic literature review
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۰ صفحه
مجله  فناوری اطلاعات و نرم افزار
دانشگاه  دورهام
کلمات کلیدی  مرور سیستماتیک ادبیات – مهندسی نرم افزار بر اساس شواهد- مطالعه سوم- کیفیت مرور سیستماتیک- تخمین هزینه
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  روش

۱  ۲ سئوالات تحقیق
۲  ۲ فرایند جستجو
۳  ۲ معیارهای شامل شدن (شمول) و شامل نشدن
۴  ۲ سنجش و ارزیابی کیفیت
۵  ۲ جمع آوری داده ها
۶  ۲ تحلیل داده ها
۷  ۲ تحریفات از پروتکل

۳  نتایج

۱  ۳ نتایج جستجو
۲  ۳ ارزیابی کیفی SLR
۳  ۳  ضرایب کیفیت

۴  بحث

۱  ۴ از سال ۲۰۰۴ به بعد چه مقدار فعالیت SLR انجام شده است؟
۲  ۴ کدام یک از عناوین تحقیق خطاب قرار گرفته است؟
۳  ۴ چه کسی رهبر تحقیق SLR می باشد؟
۴  ۴ محدودیت های تحقیق فعلی چیست؟
۵  ۴ محدودیت های مطالعه

۵  نتایج

 


 

بخشی از ترجمه:

 

 مقدمه

کیتچانهام پیشنهاد نمودند، محققین  مهندسی نرم افزار باید از شیوه مهندسی نرم افزار بر اساس شواهد (EBSE) استفاده نمایند. هدف EBSE استفاده از یک شیوه بر مبنای شواهد برای تحقیق و راهکار مهندسی نرم افزار می باشد. مقاله ICSE با یک مقاله در زمینه نرم افزار IEEE و مقاله ای در rics  همراه بود.
تحقیق و راهکار بر مبنای شواهد ابتدا در رشته پزشکی توسعه یافت، زیرا تحقیق نشان داد که توصیه پزشکی بر مبنای نظر متخصص به اندازه توصیه بر مبنای گردآوری نتایج از آزمایشات علمی معتبر نبود. از آن پس، بسیاری از حوزه ها مثل جرم شناسی، سیاست اجتماعی، اقتصاد، پرستاری و غیره، این شیوه را اقتباس کردند. بر اساس پزشکی بر مبنای شواهد، هدف مهندسی نرم افزار بر مبنای شواهد به شرح ذیل می باشد:
فراهم نمودن ابزارهایی که به واسطه آنها بهترین شواهد فعلی از تحقیق را می توان با تجربه عملی و ارزشهای انسانی در فرایند تصمیم گیری با توجه به توسعه و نگهداری نرم افزار تلفیق نمود.
در این محیط، شواهد، به سنتز مطالعات علمی با بهترین کیفیت پیرامون عنوان یا سئوال تحقیق خاص اشاره می کنند. روش اصلی سنتز، مرور سیستماتیک ادبیات (SLR) می باشد. در مقایسه با مرور یک متخصص با استفاده از انتخاب ادبیات تک کاره و فاقد عمومیت، یک SLR به مرور متدولوژیکی توانمند و پایدار نتایج تحقیق اشاره می کند. هدف SLR نه تنها تلفیق و تجمع کلیه شواهد موجود پیرامون سئوال تحقیق است بلکه یکی دیگر از اهداف مهم آن حمایت و پشتیبانی از توسعه راهبردهای بر مبنای شواهد برای دست اندرکاران می باشد. نکته نهایی EBSE برای دست اندرکاران، استفاده از راهبردها برای ارائه راه حل های مهندسی نرم افزار مناسب در یک محیط خاص می باشد.
هدف مطالعه حاضر مرور وضعیت فعلی EBSE از سال ۲۰۰۴ با استفاده از مطالعه سوم برای مرور مقالات وابسته به EBSE بوده و به ویژه بر مقالاتی تمرکز می کنیم که به توصیف SLR می پردازند. اگرچه SLR مترادف EBSE نیست، اما تلفیق نتایج تحقیق، یکی از بخشهای مهم فرایند EBSE به شمار رفته و به علاوه، بخشی از فرایند EBSE است که در ادبیات علمی به راحتی قابل مشاهده می باشد. در بخش ۲ روش توصیف شده و نتایج کار در بخش ۳ مطرح می گردد. در بخش ۴ به ۴ سئوال اصلی تحقیق پاسخ داده می شود. نتایج مقاله در بخش ۵ مطرح می گردد.

 ۵٫ نتایج
اگرچه ۱۰ مطالعه SLR در این مرور، ازیکی از مقالات EBSE یا راهبردهای SLR نام بردند، اما تعداد SLR های بررسی شده در طول ۵٫ ۳ سال و لحاظ شده در این مقاله به صورت بی نهایت پایدار باقی ماند. جدول ۲ (به پیوست ۱ مراجعه کنید) نیز نشان می دهد که بسیاری از محققین ترجیح می دهند نظرسنجی های غیر رسمی ادبیات را اقتباس نمایند. با این حال، این گونه استنباط کرده ایم که کیفیت SLR رو به بهبود می باشد، این مسئله حاکی از آن است که محققین علاقمند به شیوه EBSE در زمینه SLR تبحر بیشتری به دست می آورند.
گستره تاپیک های تحت پوشش SLR های فعلی نسبتاً محدود می باشد. به علاوه تاپیک های اصلی مهندسی نرم افزار به خوبی مطرح نشده است. اما حتی درصورت نامناسب بودن آنها برای SLR های با هدف سنجش و ارزیابی تجربی تکنولوژی نرم افزار، بازهم به عقیده ما این کار امکان پذیر بوده و اقتباس مطالعات انگاشت حوزه مشابه با مطالعه جورگانسر و شپرد  برای تحقیق تخمین هزینه، از سوی محققین مهندسی نرم افزار، بی نهایت ارزشمند می باشد.
در بخش تخمین هزینه، یک سری مرور سیستماتیک ادبیات وجود داشته است. گردآوری شواهد در بخش تاپیک اصلی در مورد ارزش مهندسی نرم افزار بر مبنای شواهد توضیح می دهد. به طور مثال، شواهد گردآوری شده توسط SLR دانش معمول در مورد کارایی و کفایت مدلها در مقایسه با نظر متخصص و اندازه پوشش پروژه رامتحول ساخته است. به علاوه، در این بخش، به انتشار راهبردهای بر مبنای شواهد با هدف دست اندرکاران نگاه می کنیم، که هدف خاص مهندسی نرم افزار بر مبنای شواهد محسوب می شود. این مرور نشان می دهد که آزمایشگاه تحقیق Simula، نروژ، در حال حاضر موسسه مهندسی نرم افزار رهبر از حیث اقتباس SLR محسوب می شود. گروه تحقیق از توسعه روشهای تحقیق بی نهایت موثر برای حمایت از مطالعات ثانویه اش بهره برده است. ما به گروههای تحقیق دیگر توصیه می کنیم روشهای تحقیق مشابهی اقتباس نموده و نتایج مرور ادبیاتشان را در پایگاه داده مقالات تحقیقاتی طبقه بندی شده موجود برای آغاز برنامه های تحقیقاتی ثبت کرده و مراجع مورد نیاز برای مقالات تحقیق را مهیا سازند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که خروجی فعلی مقالات EBSE قویتاً تحت حمایت و پشتیبانی محققین اروپایی می باشد. اما، در صورت تاثیرگذاری EBSE بر تحقیق و شیوه مهندسی نرم افزار، آنگاه این مسئله اهمیت پیدا می کند که محققین در سایر بخشهای جهان به ویژه آمریکا نسبت به شیوه رسمی برای مرور ادبیات علاقمند می شوند، علت این امر رهبری آنها در بخش تحقیقات مهندسی نرم افزار می باشد. مطالعه حاضر دارای محدودیت هایی می باشد؛ به ویژه، ما به جستجوی دستی ژورنال ها و کنفرانس های بین المللی محدود شده ایم. برنامه ما این است که با اقتباس جستجوی خودکار گسترده تر برای سایر SLR ها در همین دوره زمانی، این مطالعه را بسط و توسعه دهیم. توسعه عمومیت این مطالعه و پژوهش مسائل وابسته به مرورهای سیستماتیک ادبیات دررشته مهندسی نرم افزار هدف مشترک تلقی می شود، به عبارتی اینکه آیا از جستجوهای دستی باید استفاده نمود یا خودکار و اینکه آیا جستجوهای محدود شده نتایج معتبری به ارمغان می آورند یا خیر. همچنین در نظر داریم این مطالعه را در پایان سال ۲۰۰۹ تکرار کرده و بدین طریق سیر پیشروی SLR و مهندسی نرم افزار بر مبنای پژوهش را ردیابی کنیم.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

At ICSE04, Kitchenham et al. [23] suggested software engineeringresearchers should adopt ‘‘Evidence-based Software Engineering”(EBSE). EBSE aims to apply an evidence-based approach tosoftware engineering research and practice. The ICSE paper wasfollowed-up by an article in IEEE Software [5] and a paper at Metrics05[17].Evidence-based research and practice was developed initially inmedicine because research indicated that expert opinion basedmedical advice was not as reliable as advice based on the accumulationof results from scientific experiments. Since then many domainshave adopted this approach, e.g. Criminology, Social policy,Economics, Nursing etc. Based on Evidence-based medicine, thegoal of Evidence-based Software Engineering is:‘‘To provide the means by which current best evidence fromresearch can be integrated with practical experience andhuman values in the decision making process regarding thedevelopment and maintenance of software” [۵].In this context, evidence is defined as a synthesis of best qualityscientific studies on a specific topic or research question. The mainmethod of synthesis is a systematic literature review (SLR). In contrastto an expert review using ad hoc literature selection, an SLRis a methodologically rigorous review of research results. Theaim of an SLR is not just to aggregate all existing evidence on a researchquestion; it is also intended to support the development ofevidence-based guidelines for practitioners. The end point of EBSEis for practitioners to use the guidelines to provide appropriatesoftware engineering solutions in a specific context.The purpose of this study is to review the current status of EBSEsince 2004 using a tertiary study to review articles related to EBSEand, in particular, we concentrate on articles describing systematicliterature reviews (SLRs). Although SLRs are not synonymous withEBSE, the aggregation of research results is an important part of theEBSE process and, furthermore, is the part of the EBSE process thatcan be readily observed in the scientific literature. We describe ourmethodology in Section 2 and present our results in Section 3. InSection 4 we answer our 4 major research questions. We presentour conclusions in Section 5.2. MethodThis study has been undertaken as a systematic literature reviewbased on the original guidelines as proposed by Kitchenham[22]. In this case the goal of the review is to assess systematic literaturereviews (which are referred to as secondary studies), sothis study is categorised as a tertiary literature review. The stepsin the systematic literature review method are documented below.

 


 عنوان فارسی مقاله: مرور سیستماتیک ادبیات در رشته مهندسی نرم افزار- مرور سیستماتیک ادبیات
 عنوان انگلیسی مقاله: Systematic literature reviews in software engineering – A systematic literature review

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا