دانلود ترجمه مقاله نقش یکپارچه سازی داخلی و تعهد روابط بر یکپارچگی خارجی – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: نقش ادغام داخلی و تعهد روابط بر روی ادغام خارجی
 عنوان انگلیسی مقاله: The impact of internal integration and relationship commitment on external integration
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۳۸ صفحه
مجله  مجله مدیریت عملیاتی
دانشگاه  دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه چینی هنگ کنگ
کلمات کلیدی  –
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱مقدمه
۲ پیشنیه نظری و فرضیات تحقیق
۲ ۱ ادغام خارجی
۲ ۲ ادغام داخلی
۲ ۳ اهمیت ادغام داخلی بر ادغام خارجی
۲ ۴ اثر تعهد به رابطه با ادغام خارجی
۲ ۵ اثر تعامل ادغام داخلی و تعهد به رابطه با ادغام خارجی
۲ ۶ اثر مالکیت
۲ ۷ متغیر کنترل
۳ طرح تحقیق و روش شناسی
۳ ۱ طرح پرسشنامه
۳ ۲ نمونه گیری و جمع آوری داده ها
۳ ۳ مشخصات پاسخگویان
۳ ۴ گرایش بدون واکنش، روش متداول گرایش و گرایش نمونه
۳ ۵ پایایی و روایی
۴ تجزیه و تحلیل و نتایج
۵ بحث و مفاهیم مدیریت
۵ ۱ بهبود ادغام خارجی از طریق ادغام داخلی یا تعهد به رابطه
۶ نتیجه گیری و تحقیقات آینده

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

ادغام زنجیره تأمین (SCI) در سالهای اخیر توجهات زیادی را هم در حوزه دانشگاهی و هم در حوزه اجرایی به خود معطوف کرده است. ادغام زنجیره تأمین شامل عمکلردهای داخلی و نیز ادغام با مشتریان و عرضه کنندگان است. به رغم افزایش مطالعات در حوزه ادغام زنجیره تأمین، دکل ما از مواردی که این ادغام را تحت تأثیر قرار می دهند و رابطه بین ادغام داخلی و خارجی هنوز بسیار محدود است.  درحالیکه برخی مطالعات به صورت مفهومی رابطه بین ادغام داخلی و خارجی را توصیف کرده اند، شواهد تجربی کمی در زمینه این ارتباط وجود دارد. علاوه بر این، یافته ها درباره این ارتباط از مطالعات گذشته متناقض است. درحالیکه برخی مطالعات شواهد تجربی در زمینه اثر ادغام داخلی بر ادغام خارجی در حوزه تسهیم اطلاعات و توسعه محصولات جدید، فراهم می کنند، دیگر مطالعات یک رابطه معکوس از ارتباط این دو مفهوم را ارائه می دهند. در مطالعه ای جدید، برانشیلد و سورش، نشان دادند که ادغام داخلی اثر مثبتی بر ادعام خارجی دارد که شامل ادغام عرضه کنندگان و مشتریان به عنوان دو زیربعد می باشند. بنابراین، نیاز به ازمونی تجربی در زمینه ارتباط بین ادغام داخلی و ادغام مشتریان و عرضه کنندگان خارجی به جهت بهبود درک مکانیزم  SCI احساس می شود. این کار به مجریان کمک می کند که منابع محدودشان را بر سرمایه گذاری بر ادغام داخلی یا خارجی متمرکز کنند. …

۶٫ نتیجه گیری و تحقیات آینده
با رشد اهمیت تعهد به رابطه و تفاوت در انواع SCI در طی دهه گذشته، بهبود درک از این ساختارها و ارتباط داخلی آنها ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به ادبیات تحقیق با توسعه دادن و ازمایش تجربی مدل SCI-تعهد به رابطه در نمونه شرکتهای تولیدی چینی، کمک نمود.مدل شامل تعهد به رابطه با مشتری و تهد به رابطه با عرضه کننده و سه نوع از SCI بود.شواهد تجربی برای اثر توانمندسازی ادغام داخلی و تعهد به رابطه بر ادغام خارجی به طور مجزا، ارائه شده است. این مطالعه همچنین اثر مثبت تعهد به رابطه بر ادغام خارجی را در شرکتهای چینی نشان داد درحالیکه چنین اثری در شرکتهای خارجی غیرمعنادار بود. بعلاوه، اثر تعهد به رابطه بر ادغام خارجی در بین صنایع و مناطق مختلف متفاوت بود.
نتایح از این مطالعه برخی راهنماییها را برای مدیران فراهم می کند تا بتوانند اعمال مدیریتی خود را برای دستیابی به ادغام خارجی بهتر، جهت دهند.به خصوص، ادغام خارجی بهتر ممکن است بوسیله توجه اولیه به ادغام داخلی بدست آید که اهمیت بالاتر ادغام داخلی را به نسبت تعهد به رابطه اثبات می کند. بعلاوه، تعهد به رابطه با مشتری و عرضه کننده که اثر مثبتی بر ادغام مشتری و عرضه کنده دارد ، یک توانمدساز مضاعف برای افزایش ادغام خارجی می باشد. به هرحال، شرکتها با مالکیت های مختلف مکن است توجهات متفاوتی را بر تعهد به رابطه در جهت بهبود ادغام خارجی با مشتری یا عرضه کننده داشته باشند. همچنین شرکتها در صنایع یا مناطق مختلف باید مراقب باشند که کی و کجا تعهد به رابطه با مشتری یا عرضه کننده را برای افزایش ادغام مشتری یا عرضه کننده، گسترش می دهند.
درحالیکه این مطالعه کمک معناداری به درک ارتباط بین ادغام داخلی، تعهد به رابطه و ادغام خارجی می کند، برخی از محدودیتها و فرصتهای بیشتری برای تحقیقات آینده وجود دارد.اول اینکه، در حالیکه این مطالعه نشان میدهد که مالیکت به عنوان یک عامل فرهنگی بر نقش تعهد به رابطه در بهبود ادغام خارجی تأثیر می گذارد، اما ما فرهنگ را به طور مستقیم اندازه گیری نکردیم. بعلاوه ما تنها از داده ها در چین استفاده کردیم. برای توضیح بیشتر اثر فرهنگ بر ارتباط بین ادغام داخلی، تعهد به رابطه و ادغام خارجی ما نیاز داریم تا داده ها را ار کشورهای مختلف جمع کرده و ارزش فرهنگ را به طور مستقیم اندازه گیری کنیم.استفاده از اطلاعات در کشورهای مختلف، قادر خواهیم بود تا اثر فرهنگ در ارتباط بین ادغام داخلی، تعهد به رابطه و ادغام خارجی را اندازه گیری نماییم.دوم اینکه، تفاوت در نقشی که ادغام داخلی و تعهد به رابطه در ادغام خارجی بازی میکنند می تواند به سبب دیگر عوامل باشد. درحالیکه ما برخی توجیحات جایگزین را فراهم کردیم، تحقیقات بیشتری نیاز است تا این پیشنهادات را ازمایش نماید. سوم اینکه، این مطالعه برخی تفاوتها در نقشی که تعهد به رابطه در بهبود ادغام خارجی در بین صنایع و مناطق مختلف بازی می کرد را نشان داد. به هرحال، ما قادر نیستیم تا به طور کامل این تفاوت ها را توضیح دهیم. تحقیقات بیشتری نیاز است تا درک بهتری از این تفاوتها ایجاد شود.چهارم اینکه، عوامل دیگری که ممکن است بر SCI و تعهد به رابطه اثرگذار باشند از قیبل عدم استقلال، اعتماد، استفاده از قدرت و غیره، در این مطالعه دیده نشده است. مطالعات بیشتری باید جگونگی اثر این عوامل را بر تعهد به رابطه و SCI مورد بررسی قرار دهند.پنجم اینکه، مانند بسیاری از مطالعات SCI قبلی، اندازه گیری SCI در مطالعه ما، عموما تابع سیستم اطلاعات و دیدگاه مدیریت فرایند است. تحقیقات بیشتر می تواند SCI را در چاچوب گسترده تری شامل مدیریت استراتزیک، مدیریت کیفیت، سیستم تولید، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت مالی و غیره مورد بررسی قرار دهند. مطالعه ما، همانند بسیاری از مطالعات قبلی، ادغام مشتری و عرضه کننده را در یک روش مشابه اندازه گیری کرده است. تحقیقات اینده می تواند بر روی ساختار ادغام خرید و ادغام فروش  کار کرده و بین این دو ساختار تفاوت ها را بررسی کند. بعلاوه این مطالعه تنها از دیدگاه شرکتهای تولیدی انجام گرفت و مطالعات آینده می تواند ساختار و ارتباط را از دیدگاه مشتری ، عرضه کننده و تولید کننده به صورت مشترک بررسی نماید. ششم اینکه، درحالیکه این مطالعه تنها ارتباط دوتایی با مشتری و عرضه کننده عمده مورد بررسی قرار داد، تحقیقات اینده می تواند افق ارتباطی کاملی از شرکت و ادغام خارجی مرتبط با آن را برای درک بهتر تعهد به رابطه و ادغام خارجی در نظر بگیرد. سرانجام، این مطالعه ار داده های مقطعی استفاده کرد. مطالعات طولی می تواند برای ارزیابی ادغام داخلی، تعهد به رابطه ، ادغام خارجی و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر در اثرگذاری بر عمکلرد تجاری در طول زمان، به اجرا درآید.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Supply chain integration (SCI) has received increasing attentionamong academicians and practitioners alike in recent years(Frohlich and Westbrook, 2001; Narasimhan and Kim, 2002;Vickery et al., 2003; Droge et al., 2004; Swink et al., 2005; Daset al., 2006; Swink et al., 2007; Zhao et al., 2008; Braunscheideland Suresh, 2009; Flynn et al., 2010). SCI consists of the integrationof internal functions, as well as the integration with customersand suppliers (Stank et al., 2001b). Despite the increasing researchinterests in SCI, our understanding of what influences SCI, and the relationships between internal and external integration, is stillvery limited. While some studies (e.g. Stevens, 1989, 1990) conceptuallydescribed the relationship between internal and externalintegration, there is limited empirical evidence on this relationship(Hillebrand and Biemans, 2003). Furthermore, findings aboutthis relationship from previous studies were inconsistent. Whilesome studies provided empirical evidence for the impact of internalintegration on external integration in areas such as informationsharing (Carr and Kaynak, 2007) and new product development(Koufteros et al., 2005), others postulated and tested a reverserelationship from external integration to internal integration fromthe perspective of external and internal collaboration (Salvadoret al., 2001; Sanders and Premus, 2005; Sanders, 2007). In arecent study, Braunscheidel and Suresh (2009) found that internalintegration has a positive influence on external integrationwhich includes supplier and customer integration as two subdimensions.Therefore, there is a need for empirically testing therelationship between internal integration and external supplierand customer integration to improve our understanding of themechanism of SCI. This will help practitioners focus their limitedresources to either invest first in internal integration or externalintegration.In order to achieve a high level of integration with suppliers andcustomers in the supply chain, the company should have the capabilityand willingness to integrate with external partners (Fawcettet al., 2007). While the capability of the company to integrate withits partners is reflected by the company’s level of internal integration(break down functional silos, share information, and deploycross-functional teams), the willingness to integrate relates to thecompany’s relationship commitment to its partners. The literaturehas confirmed that trust and relationship commitment engendercooperation between trading partners (Morgan and Hunt, 1994;Lai et al., 2008). With relationship commitment, companies withina supply chain can establish long-term relationships with theirpartners and enhance the level of external integration. In a recentstudy, Zhao et al. (2008) found that relationship commitment tothe customer significantly influenced the degree of customer integration.Although both internal integration (Stevens, 1989, 1990)and relationship commitment (Zhao et al., 2008) have been suggestedto significantly influence external integration, this studywill be one of the first to simultaneously examine the impacts ofinternal integration and relationship commitment on external integrationin a supply chain. Furthermore, the willingness to integratemay enhance the effectiveness of internal integration on externalintegration. Similarly, internal integrative capability may alsoenlarge the role of relationship commitment in improving externalintegration. Therefore, we will also test the interactive effectof internal integration and relationship commitment on externalintegration.We conduct this study using data collected from Chinese manufacturers.While China has become a global manufacturing centerand plays a very important role in many global supply chains, veryfew studies on supply chain management have been conducted inChina (Zhao et al., 2006, 2007). Furthermore, most studies on SCIand relationship management have been performed in the contextof Western cultures (e.g. Droge et al., 2004; Germain andIyer, 2006; Gimenez and Ventura, 2005; Koufteros et al., 2005;Morgan and Hunt, 1994) . There is a need for testing and validatingtheories of SCI and relationship management in differentcultural settings (Huff and Kelley, 2003). The collectivism cultureand emphasis on “Guanxi” (relationship) in China provide a fertileground for testing and validating these theories developed inWestern cultures. Furthermore, enterprises in China have differenthistories and varying cultures and management philosophies,depending on their ownerships (Delios et al., 2006).

 


 عنوان فارسی مقاله: تاثیر یکپارچه سازی داخلی و تعهد روابط بر روی یکپارچه خارجی
 عنوان انگلیسی مقاله: The impact of internal integration and relationship commitment on external integration

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا