دانلود ترجمه مقاله نوآوری، تیم مذاکره و آماده سازی در مذاکرات بین المللی کسب و کار – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: نوآوری، تیم مذاکره و آماده سازی در مذاکرات بین المللی کسب و کار
 عنوان انگلیسی مقاله: International business negotiations: innovation, negotiation team, preparation
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۸ صفحه
مجله  علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه  دانشگاه فنی ویلنیوس، لیتوانی
کلمات کلیدی  مذاکرات تجارت بین المللی، نوآوری، آماده سازی برای مذاکرات، تیم مذاکراتی.
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱- مقدمه
۲- نوآوری و مذاکرات
۳- تشکیل تیم مذاکراتی
۴- اهمیت آماده سازی در مذاکرات بین المللی
۵- نتیجه گیری ها

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

رابطه. وقتی که تجارت بصورت جهانی در می آید، ارتباط مذاکراتی چالش های جدیدی را بوجود می آورد و فاصله بین دو طرف مذاکره اجازه مذاکره کامل را به آنها نمی دهد – تا از همه منافع مذاکره بهره ببرند. سیستم های مذاکراتی توسط ایمیل می تواند عملکردهایی را بوجود آورد، اما نمی تواند محتوی مذاکرات را تعیین کند وقتی که از لحاظ پویایی مسائل مذاکراتی را تغییر می دهد. کاربرد نوآوری ها می تواند سودمند باشد نه تنها برای پشتیبانی از فرآیند مذاکره، بلکه همچنین در آماده سازی مرحله مذاکره هم سودمند خواهد بود. برای صرفه جویی در زمان و منابع اطلاعاتی می توان از جمع آوری و تحلیل الگوریتم ها در محیط آنلاین برای کمک به آماده سازی مذاکرات، آگاهی بیشتر در مورد طرف دیگر مذاکره، موقعیت فعلی آن، و روابط و سازمان های معرفی شده در تخصص و تجربه استفاده کرد. خلاقیت، بعنوان یک بخش از نوآوری صحیح، مذاکره کنندگان را قادر می سازد تا بعنوان راه حل موجود و احتمالی برای مشکلات مختلفی بوجود آمده، نقص های اطلاعاتی یا ناسازگاری های احتمالی عمل کنند. خلاقیت خصوصا در مذاکرات بین المللی مهم می باشد چون آنها ممکن است پیچیده باشند و سنجیدن موقعیت آنها سخت باشد که مذاکره کنندگان باید به شیوه خلاقانه ای با موقعیت ها برخورد کنند.
برای آماده سازی کامل مذاکره، لازم است که تیم مذاکراتی کارآمدی تشکیل گردد که مهارت ها و کار تحلیلی آنا بتواند به رسیدن به بهترین نتایج از مذاکره کمک کند. و این خصوصا در محتوی آماده سازی و مذاکرات بین المللی حائز اهمیت می باشد که نیازمند آگاهی از فرهنگ های دیگر، زبان های دیگر، داشتن دانش، دانش محتوی مذاکره و غیره می باشد. بر اساس تجربه در بازار، آگاهی از تجارت های جدید، محتوی تجاری کشور خود و کشورهای دیگر، کار دشوار و پیچیده ای است و خیلی زمان بر می باشد بنابراین در این شرایط، بدون کمک متخصصان، بدست آوردن نتایج موثر در مذاکرات کار سختی خواهد بود. …

۵- نتیجه گیری ها
وقتی که تجارت جهانی گردد، ارتباط مذاکراتی چالش های جدیدی را بوجود می آورد و فاصله بین دو طرف اجازه مذاکره کامل را نخواهد داد – تا از سود مذاکره سود کامل را ببرد. سیستم های مذاکراتی موجود می توانند عملکردهای بسیاری داشته باشند، اما نمی توانند محتوای مذاکره را تعیین کنند وقتی که سوالات مذاکره همواره تغییر پیدا می کند. کاربرد نوآوری ها نه تنها در فرآیند گزارش مذاکره می تواند سودمند باشد، بلکه همچنین در آماده سازی برای مرحله مذاکره هم می تواند سودمند باشد. برای صرفه جویی در منابع، می توان از الگوریتم ها برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل در فضای آنلاین استفاده کرد، که به آماده شدن برای مذاکرات، یادگیری درباره طرف دیگر مذاکره، موقعیت فعلی آن، روابط و سازمانهای معرفی شده و تجربه کمک خواهد کرد. استراتژی های مدل سازی مذاکراتی را می توان در سیستم رتبه بندی وبسایت سازمانها با هدف دیدن تفاوت های بین دو طرف مذاکره قرار داد.
مطالعات تیم مذاکرات تجارتی بین المللی نشان داد که کیفیت های فردی و مهارت ها در فرآیند مذاکره و نتیجه نهایی مهم هستند. برای اطمینان حاصل کردن از آماده سازی صحیح برای مذاکرات، لازم است که تیم مذاکراتی موثری را تشکیل دهیم که کار تحلیلی و توان آنها می تواند به اجرای بهترین نتایج مذاکرات کمک کند. و این خصوصا در محتوای آماده شدن برای مذاکرات بین فرهنگی حائز اهمیت است، که نیازمند آگاهی از فرهنگ ها و زبان های دیگر، داشتن آگاهی قانونی، آگاهی از محتوای مذاکره و غیره است. قبل از اینکه شما مذاکرات بین المللی را آغاز کنید بایستی با ویژگی های فرهنگ دیگر آشنا باشید و یا حتی یک فرد میانجی آشنا با آن فرهنگ را استخدام کنید. در آماده سازی برای مذاکرات بین المللی، باید توجه داشت که مذاکره کننده ممکن است نماینده همان کشور و فرهنگ باشد. طرف های مذاکره می توانند همچنین یک نماینده/کارشناس را از طرف دیگر مذاکره استخدام کنند که به روند مذاکره کمک کند. بنابراین، قبل از مذاکرات باید این مسئله را مد نظر داشت. استخدام یک کارشناس از طرف دیگر مذاکره می تواند برای امکان یادگیری بیشتر درباره محتوای مذاکرات رایج در بازار آن کشور/منطقه مفید باشد.
در آماده سازی برای مرحله مذاکره لازم است که طرف دیگر مذاکره را بخوبی بشناسید. با دانستن قابلیت های ارتباط فنی طرف دیگر در مذاکره قادر خواهید بود تا ابزار پشتیبانی موثری برای مذاکره داشته باشید. با داشتنتجربه در فرهنگ دیگری از حیطه تجارت این امکان وجود خواهد داشت که سوء تفاهم هایی جلوگیری کرد که می تواند عملکرد تبادل اطلاعات را سست کند. از دیدگاه اصول مذاکراتی بین فرهنگی، بهتر است که پتانسیل مراحل طرف دیگر مذاکره را پیش بینی کنید. هر چه ما طرف دیگر مذاکره را بهتر بشناسیم، نیازها، راهکارهای دیگر موجود، منابع، و غیره آنرا بهتر خواهیم دانست. در ارتباط مذاکراتی متغیرهای پویای بسیاری وجود دارد، بنابراین در هنگام تشکیل تیم مذاکراتی، باید تجربه اعضای دیگر در فرهنگ های مختلف و غیره را مد نظر قرار داد. موفقیت مذاکره اغلب بستگی به کارایی آماده سازی دارد – هرچه طرف دیگر مذاکره و محتوی مذاکراتی را بهتر بشناسیم، نتایج بهتری بدست خواهیم آورد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Relevance. Negotiated communication has created new challenges, as business becomes global, and the distancebetween the two parties do not allow to negotiate fully – to use all the bargaining power remotely. Existing e-mailbargaining systems can perform many functions, but cannot to determine the context of the negotiations whendynamically changes the negotiation issues. Innovations use can be beneficial not only to support the negotiationprocess, but also in preparation for the negotiation phase. In order to save the time and knowledge resources it can beused for the collection and analysis of algorithms in the online space to help prepare for negotiations, learning moreabout the other side of the negotiating organization, its current situation, relationships and organizations representednegotiating expertise and experience. Creativity, as an integral innovations part, of the negotiators’ ability to act asthe possible existence of a negotiated solution to the various problems of interference, information gaps or potentialincompatibilities. Creativity is especially important in international negotiations because of them there may becomplex, difficult to reconcile situations where negotiators have to deal with situations in a creative way.In order to prepare for a negotiation properly it is necessary to form effective negotiating team whose analyticalwork and skills could help to achieve the highest outcome of the negotiations. This is particularly important in thecontext of preparing for, and intercultural negotiations, which require an understanding of other cultures, otherlanguages, in the possession of the knowledge, knowledge of the negotiation context and others. In terms ofexperience in the market is complicated to know new businesses, business context of your own and other countries,it can take a lot of time, so in this case without expert help, it would be difficult to achieve effective results in thenegotiations.In shaping the negotiation strategy it is the need to become familiar with the negotiation context. In phase ofpreparation for the negotiation is necessary to know better the other side of negotiations. Knowing technicalcommunication capabilities of the other party it is possible preparation of effective negotiation support tools.The problem – in remote international business negotiations is insufficient use of whole negotiating power.The object of investigation – international business negotiations innovations.The aim – to carry out comparative world literature and practice analysis on international business negotiationsinnovations. Research methods – the systematic, comparative, logical analysis and synthesis of scientific literature.2. Innovation and negotiationsModern technology allows to facilitate a variety of business processes, and communication in that the number.Negotiating communication has created new challenges, as business becomes global, and the distance between thetwo parties do not allow to negotiate fully – to take full advantage of the bargaining power remotely.In this section will be reviewed innovations influence on the talks. Published in the literature can be founddifferent treatment of the concepts of “innovation”, “invention” and “creativity”.The word “innovation” comes from the Latin word innovare which means renewal or a new entity and is seen asdevelopment of new ideas and their implementation in practice (Jakobsen and Rebsdorf, 2008). The inventionrelates to researchers and inventors, the creation of technical ideas, patents and research results of the technicalworld. Innovation belongs to the industrialists and businessmen commercial world in which are important factors ofthe economic growth potential, and innovation defines the efforts necessary on development of already availableitem up to practical – commercial exploitation and recognition of the element entered into the market (Jakobsen andRebsdorf, 2008). Amabile treats innovation as the successful implementation of new and adaptable ideas (Amabile,1996; Amabile et al., 2006).

 


 عنوان فارسی مقاله: مذاکرات تجارت بین المللی : نوآوری، تیم مذاکره، آماده سازی
 عنوان انگلیسی مقاله: International business negotiations: innovation, negotiation team, preparation

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. با سلام و خسته نباشيد. پاور پوين را نمي‌شود خريداري كرد. اصلا وجود دارديا لينك خراب است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا