دانلود ترجمه مقاله نوآوری با به اشتراک گذاری دانش وب در سازمان – مجله Palgrave

 

 عنوان فارسی مقاله: به اشتراک گذاری دانش وب و تأثیر آن بر روی نوآوری: بررسی تجربی شرکت های کوچک و متوسط (SME)
 عنوان انگلیسی مقاله: Web knowledge sharing and its effect on innovation: an empirical investigation in SMEs
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۰ صفحه
مجله   مجله مدیریت دانش
دانشگاه  دانشگاه مورسیا، اسپانیا
کلمات کلیدی  –
نشریه Palgrave

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
دیدگاه بر اساس منابع (RBV)
فرضیه ها
عوامل تأثیرگذار بر روی WKS
WKS، نوآوری و اثر متوسط مهارت های تکنولوژی اطلاعات
روشهای تحقیقاتی
جمع آوری داده ها و نمونه
سنجش ها
اعتباریابی وسایل
نتیجه گیری ها، محدودیت ها، و تحقیقات بعدی

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

نوآوری های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) و پیدایش اینترنت نقش مهمی در به اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی توسط تأثیرگذاری بر روی بهره وری نیروی کار و توسعه تولید و خدمات و محصولات نیازمند به دانش زیاد بازی کرده اند. بنابراین اتخاذ موثر و استفاده از تکنولوزیهای اینترنتی مسئله مدیریتی مهمی است. مطالعات اخیر اتخاذ و استفاده از تکنولوژیهای اینترنتی در سازمانها و اینکه این تکنولوژیها چطور از فرآیندهای تجاری خاص پشتیبانی میکنند را مورد تحلیل قرار میدهند. البته بسیاری از تحقیقات موجود بر روی یک دیدگاه کلی و واحد از اتخاذ و استفاده از تکنولوژیهای اینترنتی تمرکز دارند. این مطالعات اتخاذ و استفاده از تکنولوژیهای اینترنتی را همراه با فعالیت های زنجیره ارزش کلی تحلیل میکنند. بنابراین، در حالیکه تحقیقات موجود دانش ما را گسترش داده است، با اینحال ما در مورد عوامل تعیین کننده استفاده از تکنولوژیهای اینترنتی برای فرایندهای تجاری خاص مانند به اشتراک گذاری دانش، و اینکه این فرایندها چطور به نوآوری سازمانی و ارزش تجاری کمک میکنند خیلی کم می دانیم.

اینترنت و خصوصیات تکنولوژیهای استاندارد تحقیقات فوری، دسترسی، بازیابی و تبادل اطلاعات، این تکنولوژیها را برای همکاری و به اشتراک گذاری دانش بین اعضای سازمانی مناسب می سازد. تکنولوژی در اصل از ایجاد/اکتساب دانش، انتشار دانش، و بکارگیری دانش پشتیبانی میکند. اگرچه تجارت ها بصورت گسترده تکتولوژیهای اینترنتی را اتخاذ کرده اند، با اینحال تحقیقات نشان داده است که استفاده واقعی از آن ارتباط مهمی با ارزش تجاری دارد و اینکه این ارتباط چیزی است که خصوصاً در مؤسسات کوچک و متوسط نادیده گرفته شده است. از این لحاظ، تحقیقات اخیر در SME ها نشان میدهند که اگرچه داشتن یک فراساختار تکنولوژی اطلاعات مناسب میتواند به تسهیل سازی ایجاد دانش کمک کند، با اینحال ضرورتاً بدین معنا نیست که دانش ایجاد شده است. بنابراین، برای انتقال یا ایجاد دانش، روابط متقابل انواعی از آن باید بین عوامل موجود جایگزین گردد. از این لحاظ، به اشتراک گذاری دانش برای ایجاد، انتشار و استفاده از دانش ضروری است. مهم است که عوامل کلیدی را درک کنیم که استفاده از تکنولوژیهای اینترنتی را برای به اشتراک گذاری دانش در SME ها تسهیل و ترغیب میکند. علاوه بر عوامل محیطی و تکنولوژیکی، تحقیقات گسترده ای، اهمیت عوامل سازمانی و فردی را در تاثیرگذاری بر روی اتخاذ ICT و استفاده از آن اثبات کرده است. در حقیقت، عوامل سازمانی ممکن است اجرا و کاربرد تکنولوژیهای اینترنتی را برای به اشتراک گذاری دانش محدود یا تسهیل کند. برای مثال، مقالاتی که نشان میدهند که تکنیک های منابع انسانی سازمانی محیطی بر مبنای تعهد را ایجاد میکنند بر روی روابط متقابل، رفتارها و ترغیب کارکنان تاثیر میگذارند. بنابراین این تکنیک ها ممکن است بر روی حال و هوای اجتماعی سازمانی تاثیر بگذارند که کارکنان را برای کار گروهی و به اشتراک گذاری دانش ترغیب میکند. …

نتیجه گیری ها، محدودیت ها، و تحقیقات بعدی
ICT از ایجاد/اکتساب دانش، انتشار دانش، و بکارگیری دانش پشتیبانی میکند. این فرایندها استفاده از دانش بعنوان یک عامل مهم برای اضافه کردن و ایجاد ارزش را به اشتراک می گذارند. البته، برای انتقال یا ایجاد دانش، باید نوعی روابط متقابل بین عوامل مختلف رخ دهد. از این لحاظ، به اشتراک گذاری دانش در ایجاد، انتشار، و بکارگیری دانش ضروری می باشد. بنابراین، این اعتقاد وجود دارد که موفقیت و بقای سازمان ها به تلاش و روابط متقابل کارکنان بستگی دارد که مهارت های خود را منتقل میکنند و دانش را برای تبدیل ایده های جدید به نوآوری ایجاد میکنند. امروزه، شرکت ها بخاطر کاهش در ارتباطات و هزینه های همکاری، بسوی زیربنای اینترنتی برای به اشتراک گذاری دانش سوق پیدا میکنند. بنابراین، برای شرکت ها ضروری است که تکنولوژیها اینترنتی را طوری تطبیق دهند که از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات در شرکت پشتیبانی کند. بعلاوه، مطالعات مقالات قبلی بر روی تجارت های بزرگ با اتخاذ و استفاده از تکنولوژیهای اینترنتی کمی در SME ها تمرکز دارند درحالیکه مطالعات جدید به این موضوع بیشتر اهمیت میدهند. این مطالعه بر اساس تئوری TOE، بر روی عواملی توجه دارد که بر WKS و اثر آن بر روی نوآوری SME ها تأثیر می گذارند. نتایج نشان میدهند که عوامل سازمانی و تکنولوژیکی بعنوان عوامل اصلی WKS در نظر گرفته می شوند، درحالیکه برعکس این قضیه با توجه به عوامل محیطی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان میدهند که WKS کمک مثبتی به نوآوری سازمانی میکند، درحالیکه پشتیبانی از اثر متوسط مهارت های تکنولوژی اطلاعات در این رابطه یافت نمی شود.
این مطالعه مفاهیم مهمی را برای مدیریت فراهم می سازد. البته، مشخص شده است که عوامل سازمانی، در آنسوی عوامل تکنولوژیکی، تأثیر زیادی بر روی WKS دارند. بصورت خاص تر، تکنیک های HR بر مبنای تعهد مشخص شد که قوی ترین عامل پیش بینی کننده WKS است. میتوان این را به این صورت تفسیر کرد که شرمت ها نباید فقط تکنولوژی را اتخاذ کنند و مهارت تکنولوژی اطلاعات هم در شرکت ضروری می باشد، و همچنین تکنیک های HR بر مبنای تعهد برای ایجاد محیط اجتماعی باید بکار گرفته شود، که WKS را افزایش میدهد. بعلاوه، بر عکس انتظارات ما، رابطه منفی بین CP و WKS یافت شد. بنابراین، برای اجرای سطوح بالایی از WKS، شرکت ها باید توجه بیشتری به منابع تکنولوژیکی و سازمانی داخلی نسبت به فشار خارجی داشته باشند. و سرانجام اینکه، مشخص شد که WKS از نوآوری سازمانی پشتیبانی میکند. بنابراین، شرکت ها باید WKS را افزایش دهند تا به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات مؤثر افزایش پیدا کند، که این هم به نوبه خود، می تواند منجر به نتایج نوآوری بالاتری گردد. بطور کلی، یافته های این مطالعه تأیید می کنند که مدیران و کارکنان باید از ضرورت استفاده و افزایش استفاده از تکنولوژیهای اینترنتی برای به اشتراک گذاری دانش آگاه باشند. آنها باید تشخیص دهند که رقبای آنها از قبل به این مسائل توجه داشته اند، و اگر شرکت نسبت به این عامل واکنش مثبتی نشان ندهد، این یک اشکال رقابتی محسوب خواهد شد. …

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Information and Communication Technology (ICT) innovations and theadvent of Internet have played an important role in shaping organizationaltransformation by influencing workforce productivity and the developmentof productivity and knowledge-intensive products and services (Soto-Acostaet al, 2010; Molina-Castillo et al, 2012). Effective adoption and use ofInternet technologies are therefore a major management concern (Soto-Acosta & Meroño-Cerdan, 2006; Colomo-Palacios et al, 2013). Recent studies(e.g., Gu et al, 2012) are starting to analyse the adoption and use of Internettechnologies within organizations and how these technologies supportspecific business processes. However, much of the existing research focuseson a single aggregate view of the organizational adoption and use of Internettechnologies (e.g., Zhu & Kraemer, 2005; Hong & Zhu, 2006; Soto-Acosta &Meroño-Cerdan, 2006; Bordonaba-Juste et al, 2012). These studies analysethe adoption and use of Internet technologies along the whole value chainactivities (or a significant part of it). Thus, while existing research hasexpanded our knowledge, little is known about the determinants of Internettechnologies use for specific business processes, such as knowledge sharing,and how these processes contribute to organizational innovation andbusiness value.The Internet and open standards technologies characteristics of rapidsearch, access, retrieval and exchange of information make these technologiessuitable for collaboration and knowledge sharing between organizational members (Soto-Acosta & Meroño-Cerdan,2006; Lopez-Nicolas & Soto-Acosta, 2010). In essence,technology supports knowledge acquisition/creation,knowledge dissemination, and knowledge utilization(Darroch, 2003; Tiwana, 2003; Jayasingam et al, 2013;Lucio-Nieto et al, 2012). Although businesses have extensivelyadopted Internet technologies, research has shownthat actual usage is an important link to business value andthat this link is sometimes missing, especially in small- andmedium-sized enterprises (SMEs) (Devaraj & Kohli, 2003;Zhu & Kraemer, 2005). In this sense, recent research inSMEs (e.g., Lopez-Nicolas & Soto-Acosta, 2010) suggeststhat, although having a proper information technology(IT) infrastructure can facilitate knowledge creation, itdoes not necessarily mean that knowledge is created. Thus,to transfer or create knowledge, interaction of some kindhas to take place between the actors. In this sense, knowledgesharing has been considered essential to the creation,dissemination and utilization of knowledge (Valkokariet al, 2012). It is important to understand the key factorsthat facilitate and motivate Internet technologies use forknowledge sharing within SMEs. Beyond technologicaland the environmental factors, extant research has recognizedthe importance of organizational and individualfactors in influencing ICT adoption and use (Colomo-Palacios et al, 2012; Gu et al, 2012; Soto-Acosta et al, 2013).In fact, organizational factors may constrain or facilitatethe implementation and usage of Internet technologies for knowledge sharing. For instance, the literature suggeststhat organizational human resource (HR) practices thatcreate a commitment-based environment influence theinteractions, behaviours and motivation of employees(Collins & Smith, 2006). These practices may thereforeaffect the organizational social climate that motivatesemployees to work together and share knowledge.Furthermore, one of the main characteristics of theInternet-based technology is that it is founded on thedemocratization of knowledge, so it facilitates the appearanceof natural flows of collaboration and knowledge,which, in turn, may favour creativity and innovation(Pérez-López & Alegre, 2012). The literature argues thatknowledge is an antecedent of innovation through organizationallearning (Nonaka & Takeuchi, 1995; Templetonet al, 2002; Lopez-Nicolas & Soto-Acosta, 2010). Moreover,although the literature suggests that findings from studiesexamining knowledge management practices in largecompanies are unlikely to be generalizable to SMEs, veryfew studies focus on this specific type of firms (Lopez-Nicolas & Soto-Acosta, 2010). Meanwhile, SMEs are ofgreat importance for economic growth, employment andwealth creation. For example, in Europe, SMEs representaround 99% of the total number of firms (EuropeanCommission, 2004). To respond to the above gaps in the literature, this paperdevelops a conceptual model, grounded in the Technology-Organization-Environment (TOE) theory and the resourcebasedview (RBV), to assess the adoption and use ofInternet technologies for knowledge sharing and its effect on innovation within SMEs. With this aim in mind,the rest of our study is organized as follows. First, theliterature review and hypotheses are presented. Second,the research methods drawing from a sample of 535 SMEsare described. Third, data analysis and results are examinedand, finally, conclusions, limitations and future researchguidelines are presented.


 

 

 عنوان فارسی مقاله: به اشتراک گذاری دانش اینترنتی و تأثیر آن بر روی نوآوری: بررسی تجربی شرکت های کوچک و متوسط (SME)
 عنوان انگلیسی مقاله: Web knowledge sharing and its effect on innovation: an empirical investigation in SMEs

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا