دانلود ترجمه مقاله کابرد بستر متحرک در تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل در بیوراکتور بیوفیلمی – مجله EBSCO

 

 عنوان فارسی مقاله: کابرد بستر متحرک در تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل در بیوراکتور بیوفیلمی
 عنوان انگلیسی مقاله: AEROBIC THERMOPHILIC TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE IN A MOVING-BED BIOFILM BIOREACTOR
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۸ صفحه
مجله  مجله علوم بهداشت محیط و مهندسی
دانشگاه  دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
کلمات کلیدی  –
نشریه EBSCO

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
راه اندازی آزمایش
بیوراکتور لجن فعال شده به طریق رشدمعلق
بیوراکتور بیوفیلمی با بستر متحرک
روش اجرا
جزء تجزیه ناپذیر زیستی شیرابه لندفیل
آزمایشات ناپیوسته
عملیات به طریق رشد معلق پیوسته
عملیات به طریق رشدچسبیده پیوسته
نتایج
نتایج تنفس سنجی(respirometry)

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

شیرابه های لندفیل شهری حاوی مقدار زیادی مواد آلی ( مقدار COD بین ۱۰۰ تا ۷۰۹۰۰ mg/L  متغیر می باشد)، آمونیاک و مواد آلی نسوز می باشند. با کهنه شدگی و فرسودگی لندفیلها، نسبت  BOD5/COD  ، به سرعت کاهش می یابد.  ترکیب شیرابه های بدست آمده از لندفیل های بهداشتی مختلف ، تغییر زیادی را نشان می دهد. فاکتورهای تعیین کننده کیفیت چنین شیرابه هایی عبارتنداز: سن لندفیل، بارش، تغییرات فصلی آب و هوا، تیپ پساب و ترکیب آن. به ویژه، سن لندفیل، اثر چشمگیری بر ترکیب شیرابه لندفیل برجای می گذارد.

با توجه به درصد بالای مواد آلی شیرابه های لندفیل و محدودیت های سیستم های لجن فعال شده به طریق رشد معلق نظیر قابلیت ته نشینی ناکافی لجن و تولید زیاد لجن، استفاده از فرایندهای پیشرفته تر مثل بیوراکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک به نظر امیدوارکننده می رسد، این فرایندها از رشد چسبیده و آمیختگی چاهک لیکور (مایع)  سود می برند. برای تصفیه آب سفید خمیرسازی ترمومکانیکی، خمیر و سیال خروجی ماشین کاغذ سازی، فاضلاب سنتتیک یا مصنوعی فنولی، آب دریا، فاضلاب سنتتیک و فاضلاب سنتتیک با هدف حذف ترکیبات نیتروژن بیولوژیکی از طریق فرایند نیتروژن گیری(ازت گیری)- نیتروژن دهی جزئی،بیوراکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) مطالعه و بررسی شده اند. فرایند MBBR بر اساس کاربرد حاملین پلیمری متخلخل معلق عمل می کند که در حرکت پیوسته در تانک هوادهی نگهداری شده اند، در حالیکه زیست توده فعال به صورت بیوفیلم برروی سطوح آنها رشد می کند. محققین ثابت کرده اند که سیستم های MBBR دارای مزایایی همچون غلظت بالای زیست توده در بیوراکتور، نرخ بالای بارگذاری آلی، تحمل و مقاومت زیاد نسبت به شوک های ناشی از بارگذاری ، اندازه نسبتاً کوچک راکتور و مواجه نبودن با مشکل افزایش حجم و تورم لجن ،می باشند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

Municipal Landfill leachates contain highconcentrations of organic content (values of CODvary from 100 to 70900 mg/L), high amountsof ammonia (ranging from 0.2 to 13000 mg/L)and refractory organic materials (Renoua et al.,2008). The ratio of BOD5/COD, decreases rapidlywith the aging of the landfills (Alvarez-Vazquezet al., 2004). The composition of leachatesobtained from different sanitary landfills showsa wide variation. Factors determining the qualityof such leachates include the age of landfill,precipitation, seasonal weather variation, wastetype and composition (Wintgens et al., 2003).Particularly, the age of landfill has a significanteffect on the composition of landfill leachate(Baig et al., 1999).Considering the high organic content of landfillleachates and the limitations of suspendedgrowth activated sludge systems such asinadequate sludge settleability (Loukidou andZouboulis, 2001) and excess sludge production(Hoilijoki et al., 2000), it seems promising touse more advanced processes like moving-bedbiofilm bioreactors which benefit from bothattached-growth and well mixing of the liquor(Loukidou and Zouboulis, 2001). Moving-BedBiofilm Bioreactors (MBBRs) have been studiedfor the treatment of thermomechanical pulpingwhitewater (Jahren et al., 2002), pulp and papermill effluent (Suvilampi and Rintala, 2004),phenolic synthetic wastewater (Hosseini andBorghei, 2005), seawater (Dupla et al., 2006),landfill leachate (Chen et al., 2008; Kulikowska etal., 2009), synthetic wastewater (Yang et al., 2009) nitrogen compounds removal through partialnitrification-denitrification process (Zafarzadehet al., 2010) . MBBR process is based on the useof suspended porous polymeric carriers, kept incontinuous movement in the aeration tank, whilethe active biomass grows as a biofilm on theirsurfaces. Researchers have proven that MBBRsystems possess advantages such as high biomassconcentration in the bioreactor, high organicloading rates, great tolerance to loading shocks,relatively less reactor size and no sludge bulkingproblem (Chen et al., 2008).Aerobic thermophilic treatment offers severaladvantages such as rapid biodegradation rates,low sludge yields, rapid inactivation of pathogenicmicroorganisms, high loading rate thus reducingthe retention time for treatment and capital cost,and tolerating varying operational conditions.However, thermophilic processes have also theirdisadvantages such as poor flocculation andsettleability of biomass, high turbidity of effluent,foam formation and need to an external energysource (Lapara and Alleman, 1999; Suvilampi etal., 2005). The objective of the present study was toevaluate the treatability of landfill leachateunder thermophilic conditions by using anaerobic moving-bed biofilm bioreactor. Highloading shocks were tested for evaluation ofthe effectiveness and stability of the wholesystem. The fractions of readily and non-biodegradable content of landfill leachate werealso determined.

 


 عنوان فارسی مقاله: تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل در بیوراکتور بیوفیلمی با بستر متحرک
 عنوان انگلیسی مقاله: AEROBIC THERMOPHILIC TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE IN A MOVING-BED BIOFILM BIOREACTOR

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا