دانلود ترجمه مقاله کاربرد معادلات مکعبی در مدلینگ مشخصات pVT و موازنه بخار و مایعات یونی – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد معادلات مکعبی در مدلینگ مشخصات pVT و موازنه بخار و مایعات یونی
 عنوان انگلیسی مقاله: Modeling pVT Properties and Vapor-Liquid Equilibrium of Ionic Liquids Using Cubic-plus-association Equation of State
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۹ صفحه
مجله  مجله مهندسی شیمی چینی
دانشگاه  گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری شرق چین شانگهای
کلمات کلیدی  –
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ CPA-SSM EOS
۳ نتایج و بحث

۱ ۳ pVT مایعات یونی خالص
۲ ۳ تعادل بخار- مایع سیستم های دودویی

۴ نتایج
نامگذاری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

چکیده:
با ترکیبی از معادله حالت پنگ روبینسون (PR) (EoS) با یک مدل تجمعی اقتباس شده از روش (سپر چسبنده) SSM لیو و همکاران، روش CPA EoS برای توصیف خصوصیات ترمودینامیکی مایعات یونی خالص (IL) و مخلوط آنها، پیشنهاد شده است. پارامترهای مولکولی جدید برای ۲۵IL از طریق انطباق داده های چگالی آزمایشی در رنج دمایی و فشاری کاملاً باز و نامحدود بدست آمده و میانگین انحراف کلی ۰٫۲۲درصد می باشد. پارامتر مدل b برای IL های همولوگ رابطه خطی خوبی با جرم مولکولی نشان می دهد، به همین خاطر تعداد پارامترهای مدل به گونه ای موثر کاهش می یابد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

Thermodynamic properties of ionic liquids (ILs),such as pVT and phase equilibrium data, are essentialfor industrial design and process simulation. Therefore,it is necessary to develop suitable models for correlatingand predicting pVT and phase equilibrium of ILs.The cubic equation of state (EoS) has been widelyused because of its simple form and extensive applicability.Shariati and Peters [1] firstly gave an attemptto describe the high pressure phase behavior of mixturescontaining [C2mim][PF6] and CHF3 using thePeng-Robinson equation of state (PR EoS). Soon after,Shiflett et al. [2] employed a modified Redlich-Kwong(RK) EoS with a four-parameter mixing rule to calculatevapor-liquid equilibrium (VLE), liquid-liquid equilibrium(LLE), and vapor-liquid-liquid equilibrium(VLLE) of CO2 + [C6mim][Tf2N] mixture using thesame binary interaction parameters. Coupling withWong-Sandler (WS) mixing rule, Carvalho et al. [3]reproduced the experimental solubility of CO2 in[C2mim][ NTf2] and [C5mim][NTf2] at high pressureusing PR EoS. Combining PR EoS and the Mathias-Klotz-Prausnitz (MKP) mixing rule, Trindade et al. [4]successfully correlated LLE of mixtures of ILs([Cnmim][NTf2] (n 2 and n 10) and [C2mim][OTf])and alkanols (1-propanol, 1,2-propanediol, and glycerol). Arce et al. [5] correlated and predicted the VLE of 17IL + gas binary mixtures with a good precision by thePeng-Robinson/Stryjek-Vera (PRSV) EoS in combination with the van der Waals (VDW) and van Laar(VL) + Wong-Sandler (WS) mixing rules. Although thecubic EoSs have well been extended to mixtures containingILs, there are usually many binary adjustableparameters contained in complicated mixing rules toobtain good correlations [25]. Thus, the application ofthe cubic EoSs to IL systems is limited.Moreover, there exist hydrogen bonding interactionsin ILs, which have been proved and studied usinginfrared spectroscopy [68]. Since the ILs containingnitrogen, oxygen or fluroine also can form hydrogenbonding with solvents such as water, alcohols, etc.,it should be more reasonable if introducing the associationinteraction of hydrogen bonding into the modelsof ILs. Andreu and Vega [9, 10] considered ILs as aLennard-Jones chain with one or three associating site,and an association term was introduced in thesoft-statistical associating fluid theory (soft-SAFT)EoS to model the IL systems. Wang et al. [11, 12] introducedthe associating interaction into the heteronuclearsquare-well chain fluids (hetero-SWCFs) EoS tocorrelate imidazolium-based ILs. Ji and Adidharma[13] calculated the solubility of CO2 in ILs with heterosegmentedstatistical associating fluid theory(SAFT), in which the associating interaction was alsotaken into account. However, the hydrogen bondinginteraction is usually not considered in the commoncubic EoSs, only the CPA EoS proposed by Kontogeorgiset al.

 


 عنوان فارسی مقاله: مدلسازی خصوصیات pVT و موازنه بخار و مایعات یونی با استفاده از معادلات مکعبی
 عنوان انگلیسی مقاله: Modeling pVT Properties and Vapor-Liquid Equilibrium of Ionic Liquids Using Cubic-plus-association Equation of State

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا