دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک انعطاف پذیری برنامه ریزی و نوآوری عملکرد شرکتی – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین فرایند برنامه ریزی استراتژیک رسمی، انعطاف پذیری برنامه ریزی و نوآوری در عملکرد شرکتی
 عنوان انگلیسی مقاله: Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۵ صفحه
مجله  مجله بازاریابی
دانشگاه  دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه می سی سی پی ،ایالات متحده
کلمات کلیدی  –
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده

۱ مقدمه

۲ پیشینه پژوهش و ارائه فرضیات

۱ ۲ نگرش بر مبنای منابع
۲ ۲ فرایند برنامه ریزی استراتژیک رسمی
۳ ۲ انعطاف پذیری برنامه ریزی
۴ ۲ نوآوری
۵ ۲ نوآوری به عنوان واسطه

۳ روشها

۱ ۳ نمونه
۲ ۳ معیارها
۳ ۳ تحلیل های داده ها

۴ نتایج

۵ بحث

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

رهبران تجارت معاصر با چالش های قابل ملاحظه ای مواجه می باشند. موفقیت تابع توانایی شرکت برای توسعه و آرایش منابع منحصر به فرد و هزینه بر برای تقلید به شیوه ای مبتکرانه می باشد. تحقیق و پژوهش علمی در استراتژیک بر نحوه اهرم ترکیبی از منابع توسط شرکت ها برای نیل به برتری های رقابتی تاکید می کند. محققین همچنین این سئوال را مطرح می کنند که برنامه ریزی استراتژیک رسمی و انعطاف پذیری برنامه ریزی به چه شکل بر توانایی شرکت ها برای نوآوری و سودآوری تاثیرگذار می باشند. در رابطه با این جریانات تحقیق، مطالعه حاضر به بررسی روابط میان عملکرد مالی و فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک رسمی (به عبارتی فرایند شناسایی و اجرای ابتکارات استراتژیک شرکت)، انعطاف پذیری برنامه ریزی ( به عبارتی توانایی شرکت برای انحراف از برنامه استراتژیک رسمی در پاسخ به فرصتها یا تهدیدهای ظهور کرده) و نوآوری به عبارتی تاکید شرکت بر نوآوری می پردازد.
در اینجا مجموعه فرضیاتی را مطرح می کنیم که نوآوری شرکت مسیر فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک رسمی و انعطاف پذیری برنامه ریزی تا عملکرد مالی شرکت را کاملاً وساطت می کند. در این مطالعه سه سئوال تحقیق مطرح می شود:۱) اگر موفقیت شرکت براساس توانایی ساخت و اهرم منابع و قابلیت های کلیشه ای ارزشمند پیش بینی شده باشد، آنگاه فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک رسمی و همچنین انعطاف پذیری برنامه ریزی چه نقشی درآن تلاش ایفا میکنند؟ (۲) آیا شرکت ها می توانند همزمان باهم برنامه های استراتژیک رسمی توسعه داده و با این وجود پاسخ های تطبیقی را براساس محیط متغیر باهم تلفیق نموده و با این حال دارای نوآوری موفق باشند؟ و (۳) ترکیبی از فرایند برنامه ریزی استراتژیک رسمی، انعطاف پذیری فرایند و نوآوری به چه شکل بر عملکرد شرکت تاثیرمی گذارند؟ بسیاری از مطالعات به بررسی روابط بین برنامه ریزی استراتژیک رسمی و نوآوری، بین انعطاف پذیری برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک رسمی، و بین انعطاف پذیری برنامه ریزی و نوآوری می پردازند. اما سایر مطالعات به نیاز به درک و فهم بیشتر از واسطه های رابطه بین فرایند برنامه ریزی استراتژیک رسمی وعملکرد شرکت توجه می کنند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Contemporary business leaders face remarkable challenges. Successis increasingly a function of a firm’s ability to develop and to deployunique and costly to imitate resources in an innovative way. Scholarlyinquiry in strategy focuses on how firms can deliberately andproactively leverage their idiosyncratic combination of resourcesto create competitive advantages (Barney, 1991; Penrose, 1959).Scholars also question how formal strategic planning and planningflexibility may contribute to a firms’ ability to innovate and profit(e.g., Titus, Covin, & Slevin, 2011; Wiltbank, Dew, Read, & Sarasvathy,2006). Positioned at the nexus of these research streams, the currentstudy examines the relationships among financial performance andformal strategic planning processes (i.e., the process of identifying andimplementing the firm’s strategic initiatives (Jarzabkowski & Balogun,2009)), planning flexibility (i.e., the ability of a firm to deviate from itsformal strategic plan in response to emerging opportunities or threats(Barringer & Bluedorn, 1999)), and innovativeness i.e., a firm’s emphasison innovation (e.g., Dibrell, Craig, & Hansen, 2011b).We develop and test a set of hypotheses inwhich firm innovativenessfullymediates the path fromformal strategic planning processes andplanning flexibility to firm financial performance. Three researchquestions drive this study: (1) If firm success is predicated on itsability to build and to leverage valuable, idiosyncratic resources andcapabilities, then what role may formal strategic planning processes and planning flexibility play in that effort?, (2) Can firms simultaneouslydevelop formal strategic plans, yet integrate adaptive responses based ona changing environment and still successfully innovate?, and (3) Howdoes the combination of the formal strategic planning process, planningflexibility, and innovativeness influence a firm’s performance? Manystudies examine the relationships between formal strategic planningand innovation (e.g., Miller & Cardinal, 1994; Salomo, Talke, & Strecker,2008), between planning flexibility and formal strategic planning (e.g.,Brews & Hunt, 1999; Grant, 2003; Rudd, Greenley, Beatson, & Lings,2008), and between planning flexibility and innovation (e.g., Barringer& Bluedorn, 1999; Zhou & Wu, 2010). Other studies, however, note theneed for a greater understanding of the possible mediators of therelationship between the formal strategic planning process and firmperformance (Rudd et al., 2008).This research offers multiple contributions. First, it informs thestrategic planning literature by examining how (1) the formal strategicplanning process functions in the presence of firm innovativeness,(2) planning flexibility relates to firm innovativeness, and (3) firmsemploy formal strategic planning processes and flexible planning systemsconcurrently. Consistent with Barringer and Bluedorn (1999), weuse planning flexibility and flexible planning systems synonymously.These aforementioned extensions are significant because, though aformal strategic planning process has merits, an overly structured formalplanning process can impede a firm’s ability to respond to externalconditions (Grant, 2003; Kukalis, 1989). Second, this study exploreshow innovativeness facilitates the generation of positive financialreturns. Specifically, innovativeness should play a critical role in therelationships among formal strategic planning processes, planningflexibility, and firm financial performance. Third, our study contributesto resource based view (RBV) theory by examining how a non-novel process (i.e., formal strategic planning) can produce economic valueand be a firm-level source of competitive advantage (Powell, 1992).Finally, the results contribute to recent conversations in the considerationof adaptive approaches in strategy formulation (Read, Dew, Sarasvathy,Song, &Wiltbank, 2009; Titus et al., 2011;Wiltbank et al., 2006).2. Literature review and hypotheses development2.1. Resource-based viewAccording to the resource-based view (Penrose, 1959), firms developadvantages by capitalizing on or leveraging their assets (Barney, 1986,1991, 2001). In this study, we offer formal strategic planning processes,planning flexibility, and innovativeness as three factors that serve as thefoundation for competitive advantage and performance (Barney, 1991).2.2. The formal strategic planning processPrior research strives to understand formal strategic planningprocesses and decision making in organizations (Delmar & Shane, 2003;Eisenhardt & Zbaracki, 1992; Mintzberg, 1994; Schwenk & Shrader,1993). The relationship between formal strategic planning and financialperformance has been both positive (e.g., Delmar & Shane, 2003) andnegative (e.g., Honig & Karlsson, 2004), with most studies demonstratinga positive relationship (e.g., Miller & Cardinal, 1994). The firm’s formalstrategic planning process is concerned with defining, determining, andimplementing the strategic initiatives of the firm (Jarzabkowski &Balogun, 2009).

 


 عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین فرایند برنامه ریزی استراتژیک رسمی، انعطاف پذیری برنامه ریزی و نوآوری در عملکرد شرکتی
 عنوان انگلیسی مقاله: Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا