دانلود ترجمه مقاله جریان مدار کوتاه در روش عملیاتی ریز شبکه مطالعه ای با توجه به ظرفیت تولید پراکنده – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی جریان مدار کوتاه در روش عملیاتی ریز شبکه مطالعه ای با توجه به ظرفیت تولید پراکنده
 عنوان انگلیسی مقاله: A Study on Capacity of Distributed Generation and its Effect on Short Circuit Current at Micro-grid Operation Mode
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۰ صفحه
مجله  تحقیقات سیستمهای قدرت
دانشگاه  دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه تیانجین کشور چین
کلمات کلیدی  ظرفیت تولید پراکنده ، ظرفیت معادل، جریان مدار کوتاه، مد یا شیوه عملیات، حفاظت از اضافه جریان.
نشریه IEEE

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ محاسبه و همترازی (هم ارزی) ظرفیت تولید پراکنده
۳ اثر وارده بر حفاظت از اضافه جریان
A  K1 بسته
B K1 باز
C  پیشنهاد
۴ آنالیز شبیه سازی
A کار در مد اتصال شبکه
B کار و عملیات در میکروگرید
۵ نتیجه گیری


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

در حال حاضر، تکنولوژی تولید پراکنده، افراد را علاقمند کرده تا از انرژی های تجدیدشدنی نظیر توربین های گازی، میکروتوربین ها، باتری فوتوولتائیک ، پیل های سوختی و نیروی باد استفاده کنند. مزیت انرژی تجدیدشدنی مشهود است، اما استفاده مستقیم از این نوع انرژی به خاطر نوسان و عدم قطعیتش سخت و دشوار می باشد، بنابراین، توزیع تولید پراکنده اغلب به نیروگاه به ویژه به پایانه شبکه توزیع متصل شده است. ژنراتور (مولد) توزیع شده اینورتر به پاسخ خطای ویژه ای مجهز می باشد و آنالیز خطا پیچیده تر می باشد. برنامه نویسی، دوره و محافظت به طور حتمی متاثر از امر واقع می شوند. ظرفیت تولیدهای پراکنده بین چند KW تا MW متغیر می باشد، بنابراین ، مدهای اتصال متفاوت می باشند. تولید های پراکنده با ظرفیت بزرگ مثل مزارع بادی و ایستگاه فوتوولتائیک اغلب به شبکه هایی با ولتاژ بالاتر ، به طور مثال، شبکه توزیع ۱۰KV متصل شده اند. اما تعداد زیادی از تولیدهای پراکنده با ظرفیت کم ، به شبکه نزدیک به مصرف کنندگان وصل شده اند. بنابراین بسیاری از نقاط اتصال، موجب پیچیده ظاهر شدن شبکه توزیع و سخت شدن مدیریت آن می شوند، به شرطی که شبکه مدیریت یکنواختی برای حل مسئله ساخته شده باشد، یکی دیگر از مسائل سخت و دشوار، ارتباطات و پردازش داده در مقیاس وسیع می باشد. بر طبق حالت پیچیده، همترازی ژنراتورهای توزیع شده، تخمین جریان خطا و اثروارده بر حفاظت رله شبکه توزیع در این مقاله مطرح شده اند.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

Now the technology of distributed generations interestspeople to use renewable energy such as gas turbines, microturbines, photovoltaic battery, fuel cells and wind-power. Theadvantage of renewable energy is obvious, but such energy ishard to use directly for its fluctuation and uncertainty, sodistributed generations are often connected into power system,especially into the terminal of distribution grid.[1-4] Inverterinterfaced distributed generator has special fault response, andfault analysis is more complex.[5-7] Programming, course andprotection must be influenced unavoidable.[8-1 The capacity of distributed generations ranges from severalKWs to MWs, so the connection modes are different. Largecapacity distributed generations such as wind farms andphotovoltaic station are often connected to higher voltagenetwork, for example 10KV distribution network. But a lot ofsmall capacity distributed generations are connected to systemnear consumers separately. So many connection points makethe distribution network complex and hard to manage, if auniform manage system is built to solve the problem, toomuch communications and data processing will be anotherdifficult problem. According to the complex state, equivalenceof distributed generators, fault current estimate and effect onrelay protection of distribution network are presented in thispaper.II. CALCULATION AND EQUIVALENCE OF DISTRIBUTEDGERERATION CAPACITYDifferent distributed generations have different characters,so different control mode may be adopted to give out energysufficiently. The Maximum-Power-Point Trackers controlstrategy is studied deeply and used in wind turbines andphotovoltaic battery. The inverters of these generators areoften controlled with stable power control (PQ control) andthe output power may be lower than the setting point. Powercontrol mode has maximum power limit and current limit, andthe two limits are useful to us for analysis. The output powercan impact system operation mode and short circuit current.When the system runs at micro-grid mode, another kind ofgenerator must be connected into grid to supply basic voltageand frequency, it is stable voltage/frequency control (VF control) generator usually. Because VF control generator needadjust output power and reactive power according to systemstate, the energy source must be able to supply enough power,so the energy storage elements are often used for VF source tokeep system stable. Some energy storage elements such asbattery, flywheel, superconductor coil are often used in thesystem. Fuel cell and micro-turbine generation are also used to adjust power in the system The VF control generator has itspower limit and current limit too, when system fault occursnear the generator or power is lost too much, power limit orcurrent limit is liable to get, then system voltage andfrequency can not be keep normal at micro-grid mode.In some area there may be more than one distributedgenerators in distribution network, and they may be connectedinto different buses as figure 1 shows. Analysis shows thesame control mode distributed generators have the samecharacter, so we can do equivalence to the distributedgenerators in the system. For analyzing the impact ondistribution network by micro-grid, the equivalence is adopted.The total distributed generators in the area can be seen a newlarger generator, the capacity of the new generator can beexpressed as (1) and (2).


 

 عنوان فارسی مقاله: مطالعه ای پیرامون ظرفیت تولید پراکنده و اثر آن بر جریان مدار کوتاه در مد یا شیوه عملیاتی میکروگرید
 عنوان انگلیسی مقاله: A Study on Capacity of Distributed Generation and its Effect on Short Circuit Current at Micro-grid Operation Mode

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا