دانلود ترجمه مقاله کاربرد تصمیم گیری ارزیابی حسابداری مالی از دیدگاه سرمایه گذاران – مجله تیلور فرانسیس

 

 عنوان فارسی مقاله: سودمندی تصمیم گیری مفاهیم ارزیابی حسابداری مالی : مدارکی از نظرسنجی آنلاین سرمایه گذاران حرفه ای و مشاورین آنها
 عنوان انگلیسی مقاله: The Decision Usefulness of Financial Accounting Measurement Concepts: Evidence from an Online Survey of Professional Investors and their Advisors
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۲ صفحه
مجله  نقد و بررسی حسابداری اروپا
دانشگاه  دانشگاه تی موبایل و کامپیوتر برلین کشور آلمان
کلمات کلیدی  –
نشریه تیلور و فرانسیس Taylor & Francis

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ طرح تحقیق
۳ نتایج
۴ بحث و نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

اندازه گیری دارایی ها و بدهیها، بنیاد و اساس حسابداری مالی محسوب می شود. بنابراین، شناسایی مفهوم یا مفاهیم اندازه گیری مناسب برای حسابداری مالی، به نفع دست اندرکاران، تدوین کنندگان استاندارد و اعضای هیئت علمی میباشد. اگرچه از تئوری اقتصادی می توان برای تحقیق و پژوهش اثرات مفاهیم مختلف اندازه گیری حسابداری در محیط های کنترل شده استفاده نمود، اما تدوین کنندگان استاندارد با مشکل شناسایی مفاهیم اندازه گیری حسابداری مواجه می شوند که اطلاعات تصمیمی مفیدی برای کاربران و محیط های ناهمگن و پیش بینی شده حاصل می نماید. در مجموع: انتخاب و تقویت مفاهیم اندازه گیری حسابداری درست نیازمند برقراری تعادل بین نیازهای رقابتی بوده و نهایتاً یک تصمیم سیاسی خوانده می شود.

این سند با نظرسنجی در مورد نگرشها و دیدگاههای سرمایه گذاران حرفه ای و مشاورین ایشان، ورودی تجربی توصیفی برای این بحث ارائه می کند. این گونه استنباط می شود که سرمایه گذاران حرفه ای و مشاورین آنها که در مسائل حسابداری مالی ذینفع هستند  ( پاسخ دهندگان ما) عموماً ارزشهای متعارف  را بر اساس ارزشهای بازاری ( ارزشهای متعارف  مارک تو مارکت) به عنوان مفید ترین مفهوم اندازه گیری تصمیم نرخ گذاری می کنند. نکته جالب توجه اینکه، آنها ارزشهای متعارف  را بر اساس تخمین های مدل به عنوان طبقه تصمیم غیر مفید رده بندی می کنند. این مسئله حاکی از آن است که پاسخ دهندگان ما مفهوم ارزش متعارف  را یک مفهوم اندازه گیری همگن نمی پندارند. به علاوه، این گونه استنباط می شود که پاسخ دهندگان ، سودمندی تصمیم مفاهیم اندازه گیری را برای طبقات مختلف دارایی ، مورد ارزیابی قرار می دهند. نتایج اصلی با تئوری اندازه گیری همگام و همراستا می باشد ، این مسئله اهمیت قابلیت تبیین و اثبات خارجی مفاهیم اندازه گیری در محیط هایی با اطلاعات نامتقارن و خطر اخلاقی را روشن کرده و پیش بینی هایی را تائید می کند که اظهار می کنند سودمندی تصمیم ارزش های بازار به نسبت نقدینگی بازارهای وابسته و هزینه های معاملاتی وابسته به دارایی های اندازه گیری شده، تغییر می کند.

با تاکید بر محدودیت های یافته های حاصله، که در خاتمه مقاله راجع به آنها بحث می کنیم، به قسمت کوچکی از ادبیات کمک می کنیم که از طرح های نظرسنجی برای تحقیق و پژوهش اولویت ها و ارجعیت های کاربران صورت مالی استفاده می کند. در این راستا همکاریهایی کرده و مدارک موجود تهیه شده توسط این ادبیات را از طریق تحقیق و پژوهش صریح نگرشهای سرمایه گذاران حرفه ای در مورد مفاهیم اندازه گیری توسعه داده و در این جریان بر دارایی های مختلف و تمایز بین ارزشهای متعارف مارک تو مارکت و مارک تو مدل تاکید می کند.نتایج این پروژه برای کار فرضی در حوزه مفاهیم اندازه گیری حسابداری بسیار مهم می باشند، زیرا ورودی در مورد نگرش های گروه کاربر گزارشگری مالی مرکزی فراهم می نمایند. به علاوه، ورودی برای بحث استانداردسازی فعلی ارائه می کنیم که پیشنهاد می کند، سرمایه گذاران حرفه ای و مشاورینشان، ارزش متعارف را یک مفهوم اندازه گیری ناهمگن می خوانند که سودمندی تصمیم آن در مورد دارایی های مختلف ، تغییر می کند.
رئوس این مقاله به شرح ذیل می باشد. بخش ۲ ، انتخاب طرح تحقیق را اجمالاً شرح داده ، روش را بررسی کرده و پاسخ به نظرسنجی را ثبت می کند. بخش سوم نتایج و شماری از بررسی های توانمندی را مطرح می کند. بخش چهارم محدودیتهای مطالعه را ذکر کرده و مقاله به اتمام می رسد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Measuring assets and liabilities is a cornerstone of financial accounting. Thus,identifying the measurement concept or concepts suitable for financial accountingis of general interest to practitioners, standard setters and academics alike.While economic theory can be used to investigate the effects of differentaccounting measurement concepts in well-controlled settings, standard settersface the problem of identifying accounting measurement concepts that providedecision-useful information for an ex ante unknown universe of heterogeneoususers and settings. In short: picking and enforcing the ‘right’ accountingmeasurement concept(s) requires balancing competing needs and thus ultimatelyis a political decision.

This short note provides descriptive empirical input to this debate by surveyingthe opinions of professional investors and their advisors. We find that those professionalinvestors and their advisors who take interest in financial accountingissues (our respondents) generally rate fair values based on market values(mark-to-market fair values) as the most decision-useful measurement concept.Interestingly, they also consistently rank fair values based on model estimates(mark-to-model fair values) as the least decision-useful category. This clearlyindicates that our respondents do not see the concept of fair value as a homogeneousmeasurement concept. In addition, we find that our respondents evaluatethe decision usefulness of measurement concepts differently for different asset classes. These main results are in line with measurement theory, which highlightsthe importance of (external) verifiability of measurement concepts in settingswith moral hazard and asymmetric information (e.g. Arya et al., 1998; Ball,2006, p. 13; Christensen et al., 2002; Fischer and Verrecchia, 2000; Hermalinand Katz, 1991; Penman, 2007, p. 41) and confirms predictions that state thatthe decision usefulness of market values varies with the liquidity of the relevantmarkets and with the transaction costs attached to the measured assets (Allen andCarletti, 2008; Plantin et al, 2008).

Stressing the limitations of our findings, which we discuss in the conclusion ofthe paper, we contribute to a small line of literature that uses survey designs toinvestigate the preferences of financial statement users (AIMR, 2000; Barker,1999; CFO Institute, 2007; Hodge, 2003; PWC, 2007). We collaborate andextend the existing evidence provided by this literature by explicitly investigatingthe attitudes of professional investors towards different measurement conceptsfocusing on different asset classes and differentiating between mark-to-modeland mark-to-market fair values. The results of this project might be relevantfor theoretical work in the area of accounting measurement concepts as theyprovide input about the attitudes of a central financial reporting user group. Inaddition, we provide input to the current standard setting debate, suggestingthat fair value is regarded by professional investors and their advisors as a heterogeneousmeasurement concept whose decision usefulness varies across differentasset classes.

The reminder of this paper is organized as follows. The second section brieflymotivates our research design choice, gives an overview over the applied methodologyand documents the response to our survey. The third section presents theresults and some robustness checks. The fourth section states the limitations ofour study and concludes.


 عنوان فارسی مقاله: سودمندی تصمیم مفاهیم اندازه گیری حسابداری مالی: مدارکی از نظرسنجی آنلاین سرمایه گذاران حرفه ای و مشاورین آنها
 عنوان انگلیسی مقاله: The Decision Usefulness of Financial Accounting Measurement Concepts: Evidence from an Online Survey of Professional Investors and their Advisors

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا