دانلود ترجمه مقاله کاربرد اطلاعات عملیاتی در تشخیص مشخصات موتور القایی – مجله QUT

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد اطلاعات عملیاتی در تشخیص مشخصات موتور القایی
 عنوان انگلیسی مقاله: INDUCTION MOTOR PARAMETER IDENTIFICATION FROM OPERATIONAL DATA
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۴ صفحه
مجله  کنفرانس مهندسی برق
دانشگاه  دانشگاه فناوری کوئینزلند
نشریه QUT

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  تابع انتقال موتور القایی
۳  معادله جبری
۴  نتایج شبیه سازی
۵  نتایج آزمایشی
۶  بحث و نتیجه گیری

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

موتورهای القایی زمانی دچار تغییرات گذرا می شوند که ولتاژ، جریان و سرعت تغییر کند، بنابراین پی بردن به ویژگیهای دینامیکی موتور به خاطر تاثیر آنها بر دینامیک شبکه نیرو حائز اهمیت می باشد. ضریب میرایی گشتاور و اینرسی از جمله پارامترهای کلیدی برای موتور القایی به شمار می روند. بنابراین در این مقاله مقدار B و H از نمودار Bode یک تابع انتقال موتور القایی با هدف مطالعه تاثیرآنها بر شبکه نیرو و بالعکس برآورد شده است. این مدل حوزه بسامد با استفاده از تکنیک های همبستگی بدست آمده است. مقالات ۲۰-۱ مدل سازی و پارامترهای موتور القایی را بدون توجه به اثر تغییر بار بر شبکه نیرو و اثر تغییر شبکه نیرو بر بار برآورد می کنند. مولفین مقالات مذکور از مدل تغذیه روبه جلو ( اثر شبکه نیرو بر بار) استفاده کرده اند، اما در این مقاله حلقه بازخورد ( اثر بار بر شبکه نیرو) به علاوه عنصر یا المان تغذیه رو به جلو مد نظر قرار گرفته است. مقاله ۲ حلقه بازخورد را در نظر گرفته و تابع انتقال شبکه نیرو نه تابع انتقال بار را برآورد کرده است. در آن مقاله، مولف به این نکته اشاره نمود که شناسایی بار معنادار و قابل توجه تر حائز اهمیت می باشد. تقریباً ۶۰- ۵۰ درصد از انرژی الکتریکی توسط موتورهای القایی در شبکه نیرو مصرف می شود، بنابراین موتور القایی یک بار اصلی تلقی شده و این مقاله علاقه زیادی به ویژگیهای دینامیکی موتور القایی دارد. مقالات ۲۳-۱ تغییرات شبکه نیرو مانند نویز اندازه گیری را در نظر می گیرند، اما در این مقاله تغییر شبکه نیرو و تغییر بار به عنوان اطلاعات اصلی برای توسعه مدل موتور القایی در نظر گرفته شده و تئوری شناسایی شبکه تحت بازخورد با نویز متعدد قبلاً در مقاله ۲۳ مطرح شده بود که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. برای تخمین پارامترهای سیستم، مدل شبکه اهمیت بسزایی دارد. مقاله ۱۷ مدلهایی از موتور القایی را توصیف کرده و به این نکته اشاره نمود که مدل شبه ایستایی مرتبه یکم عنصر مفیدی برای تعیین پاسخ به اختلال تا حد ۲Hz و اختلالاتی با بسامد اختلال بالاتر می باشد در اینجا موتور را می توان مدل مرتبه سومی قلمداد نمود که تغییر گذرا استاتور را نادیده می گیرد. با هدف مدل سازی مدل القایی در باند بسامد که بر اوسیلاسیون ژنراتور اثر می گذارد، مقاله حاضر در حوزه زمانی شبیه سازی را انجام می دهد. برای دستیابی به حوزه زمانی، شبیه سازی از مدل موتور القایی مرتبه سوم استفاده کرده است. بعد از شبیه سازی، داده های مرتبه سوم و مدل مرتبه یکم معادل را با نادیده گرفتن تغییرات گذرا روتور منتقل می کنیم. سپس برای تعیین مقدار پارامتر، از مرتبه یکم برای معادله جبری وضعیت پایدار نقشه برداری کردیم. روشهای تست مختلفی برروی موتور اجرا شده و عبارتنداز برون سایتی، درون سایتی و برون خطی(آفلاین).در روش آفلاین ، موتور به طور جداگانه از قسمت کاربردی ( تست روتور قفل شده و بدون بار) تست شده و در روشهای آفلاین و آن سایت تست با موتوری انجام می شود که قبلاً به تاسیسات صنعتی وصل بوده و مبدل نیرو آن را تامین می کرده است. روشهای آن لاین معمولاً با پارامتر روتور سرو کار داشته و فرض می کنند سایر پارامترها معلوم می باشند. B و H پارامترهای اصلی برآورد شده در این مقاله با استفاده از یک روش آنلاین می باشند. همچنین روش درون سایتی برای اختلالات کوچک مفید بوده و این مقاله اختلال کوچک در اطراف وضعیت پایدار ولتاژ و بسامد به عنوان ورودی به تغییر توان واکنشی و حقیقی به عنوان خروجی را در نظر می گیرد. برای این تحقیق آزمایشی در آزمایشگاه دانشگاه فناوری   انجام شد. برای اندازه گیری داده های تغییرات گذرا شبکه از دستگاه اندازه گیری فازور و برای کسب داده از کارت اکتساب داده ۱۶ بیتی استفاده شده است. رئوس این مقاله به شرح ذیل می باشد. بخش ۲ مدل موتور القایی را محاسبه کرده و مدل مرتبه سوم را معرفی و مدل مرتبه یکم را از مدل مرتبه سوم جدا می کند. بخش ۳ معادله جبری برای شناسایی پارامترها را توصیف می کند. بخش ۴ نتایج شبیه سازی شده در حوزه بسامد را برآورد کرده و از آن نمودار ، مقدار B و H را برآورد می کند. بخش ۵ نتایج آزمایشی را مطرح کرده و در بخش ۶ با ارائه نتایج ، مقاله به پایان می رسد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Induction motors undergo transients when voltage,current and speed vary therefore it is important tounderstand dynamic characteristic of the motor fortheir influence on power system dynamics. Inertiaand torque damping factor are the key influentialparameters for the dynamic nature of induction motor.Hence in this paper the value of B and H areestimated from the Bode plot of an induction motortransfer function aiming to study their influence topower system and vice-versa. This frequency domainmodel is obtained using correlation techniques.Papers [1-20] estimate induction motor modelling andparameters without considering the major effect thatload change influence the power system as wellpower system change effect the load . The authors ofthose papers have used a feed forward model (powersystem affects load) but in this paper the feedbackloop ( where load is effecting the power system) inaddition to the nomal feed forward element is beingconsidered. Paper [2] has considered feedback loopand estimated transfer function of the power systemnot the transfer function of load. In that paper [2] theauthor mentioned that it is important to identify themore significant load. Approximately 50-60% ofelectric energy is consumed by induction motors in apower system therefore the induction motor is a significant load and this paper is interested in thedynamic characteristic of the induction motor. Papers[1-23] consider the changes of the power system as measurement noise but in this paper the change ofpower system and change of load are considered asmajor information to developed the model of theinduction motor and the theory for identification of asystem under feedback with multiple noise is alreadydeveloped in paper [23] which is used in this paper.For estimating the parameters of the system, thesystem model is important. Paper [17] describedsome model of induction motor and also describedthat 1st order quasi stationary model is good fordetermine response to disturbance up to 2 Hz and fordisturbances with some higher perturbation frequencythe motor can be treated as third order model whichneglect the stator transient. Aiming to modelinduction model in the frequency band which effectthe generator oscillation, this paper simulates in timedomain. For obtaining time domain the simulationhas used a 3rd order induction motor model. Aftersimulation we transfer the 3rd order data to frequencydomain. Also we decompose the third order to andequivalent 1st order model by ignoring the rotortransient. Then map the 1st order to steady statealgebraic equation to determine the parameter value.


 

 عنوان فارسی مقاله: شناسایی پارامتر موتور القایی از طریق داده های عملیاتی
 عنوان انگلیسی مقاله: INDUCTION MOTOR PARAMETER IDENTIFICATION FROM OPERATIONAL DATA

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا