دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان ساختار مالکیت و سرمایه در داده های پانلی در اردن – مجله ssrn

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی ارتباط میان ساختار مالکیت و سرمایه در داده های پانلی در اردن
 عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between capital structure and ownership structure: New evidence from Jordanian panel data
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۹ صفحه
مجله  –
دانشگاه  دانشکده کسب و کار دانشگاه  بریستول کشور انگلستان
کلمات کلیدی  مالکیت شرکتی، ساختار سرمایه؛ اردن
نشریه SSRN ssrn

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی

۱  ۲ رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی

۳  دترمینان ها یا عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و مالکیت

۱  ۳ سود سهام
۲  ۳ سودآوری
۳  ۳ ریسک تجاری
۴  ۳ ساختار دارایی
۵  ۳ نقدینگی
۶  ۳ رشد
۷  ۳ اندازه

۴  داده ها
۵  روش
۶  نتایج آماری
۷  بحث راجع به نتایج بدست آمده

۱  ۷ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و مالکیت
۱  ۱  ۷ سیاست سود سهام (DPO)
۲  ۱  ۷ سودآوری (ROE)
۳  ۱  ۷ ریسک تجاری (BR)
۴  ۱  ۷ ساختار دارایی (TANG)
۵  ۱  ۷ نقدینگی (LIQ)
۶  ۱  ۷ نرخ رشد (MB)
۷  ۱  ۷ اندازه In Size
۲  ۷ رابطه بین ساختار مالکیت و سرمایه

۸  جمع بندی و نتایج کلی
نکات

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

رابطه بین ساختار مالکیت شرکت و سیاست مالی آن در ادبیات مالی مورد توجه قرار گرفته است. پایل و جنسن در میان اولین محققینی جای دارند که به بررسی این مسئله می پردازند. به علاوه، مدارک تجربی دال بر رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی وجود دارد. دامانپور، زیچوویچ جنسن ، موهاد و بریسفولد چنین رابطه ای بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت سازمانی را بازشناسی می کنند. این رابطه در بازارهای در حال توسعه، به ویژه در اردن نادیده گرفته شده است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر، تحقیق و پژوهش در مورد برهم کنش بین ساختار سرمایه و مالکیت در بازارهای در حال توسعه با استفاده از داده ها و اطلاعاتی از اردن می باشد.
رئوس مقاله حاضر به شرح ذیل می باشد: بخش ۲ راجع به ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی بحث می کند، بخش ۳ راجع به عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و مالکیت توضیح می دهد. در بخشهای ۴ و ۵ ، راجع به داده ها و روش بحث شده است. در بخش ۶، نتایج آماری مطرح و راجع به آنها بحث شده است. بخش ۷ ، نتایج مطالعه را پوشش می دهد، و بالاخره، در بخش ۸، مقاله به پایان می رسد.

۸٫ جمع بندی و نتایج کلی
مطالعه حاضر، برهم کنش بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه را با استفاده ازداده های وابسته به شرکت های غیر مالی اردنی مورد پژوهش قرار داد.شرکت های انتخاب شده برای مطالعه، هویت خودرا حفظ کرده و حساب های سالیانه خود را بدون هیچ گونه اختلاف معناداری برای سالهای مالی ۲۰۰۳- ۱۹۹۴ گزارش کردند. ۸۶ شرکت غیر مالی به عنوان نمونه در این مطالعه انتخاب گردید. مطالعه حاضر معادلات وابسته و فرم تعدیل شده (تقلیل یافته)را با استفاده از آنالیز رگرسیون ادغام شده و پانل تخمین زد، هدف از این کار، تحقیق و پژوهش در مورد عوامل تعیین کننده و عوامل تعیین کننده مشترک ساختار سرمایه و مالکیت می باشد.

نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های اردنی تابع عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بازارهای توسعه یافته می باشند. عوامل مذکور عبارتنداز: سودآوری، اندازه شرکت، نرخ رشد، نسبت MB ، ساختاردارایی و نقدینگی. به علاوه، ساختار مالکیت سازمانی بر حسب ساختار دارایی، BR ، فرصتهای رشد و اندازه شرکت تعیین گردید. به علاوه، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ساختار دارایی (دارایی مشهود)، اندازه شرکت، فرصتهای رشد و BR عوامل تعیین کننده مشترک ساختار مالکیت و سرمایه در نظرگرفته شده اند. میرس   این سئوال را مطرح نمود که شرکت ها به چه شکل ساختارهای سرمایه شان را انتخاب می کنند؟

پاسخ وی این بود که ما نمی دانیم. می توان این گونه استدلال نمود که نتایج بدست آمده از ایده معما بودن ساختار سرمایه حمایت می کنند، زیرا هیچ توضیح نظری روشنی در مورد نحوه انتخاب شرکت ها بین روشهای مختلف تامین مالی وجود ندارد. به علاوه، مقاله حاضر معمای دیگری را بررسی می کند: که آن رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت می باشد. چیزی که روشن است آن است که معماهای نظری هنوز به قوت خود باقی مانده و نتایج تجربی همسانی لازم برای حل آنها را ندارند.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

The relationship between firm’s ownership structure and financial policy is notable in the financial literature. Leland and Pyle(1977) and Jensen (1986) are considered to be amongst the first scholars to address this issue. In addition, there is empiricalevidence of a relationship between capital structure and institutional ownership. Chaganti and Damanpour (1991), Jensen et al.(1992), Grier and Zychowicz (1994), Moh’d et al. (1998) and Brailsford et al. (2002) are among those who recognize such arelationship between capital structure and institutional ownership structure. This relationship has been fairly neglected in theemerging markets, especially in Jordan. Therefore, this study aims to investigate the interaction between capital structure andownership structure in emerging markets by using data from Jordan.

The paper is organised as follows: section 2 discusses the institutional ownership and capital structure, while section 3demonstrates the determinants of capital structure and ownership structure. In sections 4 and 5, the data and the methodology arediscussed. In section 6, the statistical results are presented and discussed, while section 7 covers the conclusions of the study.Finally, section 8 concludes the study.

۸٫ Summary and overall conclusions

This study investigated the interaction between ownership structure and capital structure using data relating to Jordanian nonfinancial firms. Firms selected for the study had to have maintained their identity and reported their annual accounts without any significant gaps for the financial years 1994-2003. There were 86 non-financial firms selected as a sample for this study. The study estimated both interdependent and reduced-form equations using pooled and panel regression analysis in order to investigate the determinants and the joint determinants of capital structure and ownership structure.

The results show that the Jordanian firms are subject to the same determinants of capital structure as firms in developed markets, namely: profitability, firm size, growth rate, MB ratio, asset structure and liquidity. In addition, the structure of institutional ownership was found to be determined by: asset structure, BR, growth opportunities and firm size. Moreover, the results reveal that asset tangibility, firm size, growth opportunities and BR are considered to be joint determinants of ownership structure and capital structure.

Myers (1984, p. 575) asked the question “how do firms choose their capital structures?”. His answer was “we do not know”. We can argue that our results support the view that capital structure is still a puzzle because there is still no clear theoretical explanation of how firms choose between the different methods of financing. In addition, our paper addresses another puzzle: that of the relationship between capital structure and ownership structure. What is clear is that theoretical puzzles still remain and that empirical results are not yet sufficiently consistent to resolve them.


 

 عنوان فارسی مقاله: رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت : مدارک جدیدی از داده های پانلی اردنی
 عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between capital structure and ownership structure: New evidence from Jordanian panel data

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا