دانلود ترجمه مقاله تاثیر سورفکتانت ها بر علف کش های گیاه کوخیا و بوته خار روسی

 

 عنوان فارسی مقاله: تاثیر سورفکتانت ها بر علف کش های به کار رفته در دو گونه ی گیاهی کوخیا (Kochia scoparia) و بوته خار روسی (Salsola iberica)
 عنوان انگلیسی مقاله: Surfactants affect herbicides on kochia (Kochia scoparia) and Russian thistle (Salsola  iberica)
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

 

تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۳ صفحه
دانشگاه گروه علوم گیاهی دانشگاه فارگو
مجله مجله علمی علوم علف های هرز
کلمات کلیدی ماده کمکی ، علف کش های، سورفکتانت الکل اتوکسیلات، رطوبت نسبی

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
روش عمومی
حفظ و نگهداری سم
تاثیر علف کش
جذب علف کش
تحلیل های آماری
نتایج و بحث
نگهداری سم
درجه تاثیر علف کش
جذب علف کش

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

کوخیا و بوته خار روسی معمولاً از طریق کاهش بازده در دشتها و علفزارهای ایالات متحده و کانادا، بر محصولات اثر می گذارند.کنترل کوخیا و بوته خار روسی به خاطر ویژگیهای برگی آنها، کار سخت و دشواری می باشد. برگهای کوخیا عموماً کرک دار و دارای موم اپی کوتیکولی متبلور بوده و به همین خاطر می تواند قطرات سم و علف کش را بالای کوتیکول نگهداری نموده و بدین طریق برای جذب مانع از تماس با سطح اپی کوتیکولی می شوند.برگهای بوته خار روسی باریک، ضعیف و گرد بوده و قطرات سم علف کش با کشش سطحی بالا، باعث ایجاد پیچیدگی در سطح برگ می گردد. عوامل فیزیکی اثرگذار بر حفظ و نگهداری علف کش عبارتند از حجم سم، اندازه قطره و کشش سطحی قطره. فرمول علف کش بر الگوهای انتشار قطره سم روی برگ نیز تاثیر گذار بود.صفات برگی تاثیرگذار بر حفظ و نگهداری علف کش عبارتنداز توپوگرافی سطح ، زبری، و مومهای اپیکوتیکولی متبلور یا بی شکل. این گونه استنباط شده است که مهمترین ویژگی مرتبط با نگهداری و ابقاء قطره سم در گیاهانی که خیسی آنها به سختی صورت می گیرد، کشش سطح دینامیکی قطره سم نام دارد. اما در مورد سمیت rimsulfuron ، یا جذب متیل گلوکز اهمیت کشش دینامیکی سطح به اندازه طول زنجیره اتوکسیلات  سورفکتانت یافته های حاصله حاکی از آن است که  سورفکتانت ها به طرق دیگری غیر از تسهیل و کمک به حفظ و بقای سم نیز عمل می کنند.
هدف این تحقیق، تعیین اثر  سورفکتانتها بر حفظ و بقای سهم، تاثیرو جذب بروموکسینیل ، ۲,۴-D آمین در کوخیا و بوته خار روسی بود.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Materials and MethodsGeneral ProcedureKochia and Russian thistle were seeded in containers containing100% peat potting material1 and were thinned toone plant per container. Plants were watered and fertilizedfor healthy growth. Plants were grown in the greenhousewith 30 and 25 C day and night temperatures and a 16-hphotoperiod supplemented with metal halide lights at 300mmol m22 s21 photosynthetic photon flux. Relative humidityranged from 30 to 50%.Bromoxynil octanoate ester2 at 280 g ai ha21, 2,4-D dimethylamine3at 280 g ae ha21, or glyphosate isopropylamine4at 70 g ae ha21 was applied to 2- to 3-cm-tall kochiaand 4- to 6-cm-tall Russian thistle. Spray mixtures were deliveredin 160 L ha21 spray volume with 280 kPa air usinga moving-nozzle sprayer equipped with a TeeJett XR80015nozzle tip. Surfactants were added to spray mixtures at0.25% (v/v) and included oxysorbic 206 (polyethylated sorbitolfatty acid esters and 20 moles polyoxyethylene), MON08187 (tallow amine polyethoxylate, 20% ethylene oxide),allinol 810-608 (linear alcohol ethoxylate, 60% ethylene oxide),and R-119 (octyl phenoxy polyethoxy ethanol, isopropanol,and compounded silicone). Herbicide treatmentswithout surfactant were also included. Spray RetentionKochia and Russian thistle were sprayed with herbicide–surfactant mixtures plus Chicago Sky Blue dye10 at 2.5 gL21. Immediately after treatment, each plant was cut approximately1 cm above the soil surface, placed in a testtube with 5 ml of water plus 0.0625% (v/v) oxysorbic 20 surfactant, and vigorously shaken for 15 s to wash the dyefrom the plant. The plants were rinsed with water as theywere removed from the tube, and the solution in each tubewas brought to a final volume of 15 ml. Dye absorbancewas measured at 625 nm with a spectrophotometer. Standardcurves for dye absorbance with bromoxynil, 2,4-Damine, and glyphosate were similar, so a single standardcurve was used to determine micrograms of dye retained.The equation of the line from the standard curve was linear(R2 $ 0.98). Each plant was placed in a coin envelope anddried in a forced-air oven at 60 C for 24 h to determineplant dry weight. Data were expressed as microliters of sprayretained per gram of plant dry weight.Herbicide EfficacyHerbicides were applied to kochia and Russian thistle inthe greenhouse as described previously in the general procedure.Visual estimates of biomass reduction were determined14 d after treatment by comparing treated with untreatedplants. Kochia and Russian thistle were cut approximately1 cm above the soil surface and fresh weights determined.Biomass reduction was calculated as percent freshweight reduction of treated plants compared with untreatedones. Herbicide AbsorptionKochia and Russian thistle were grown in a greenhousefor 1 to 2 wk as described above and transferred to growthchambers. Two growth chambers were maintained at 30 and25 C day and night temperatures and a 16-h photoperiodby fluorescent and incandescent light bulbs giving 700 mmolm22 s21 photosynthetic photon flux. One growth chamberwas maintained at # 40% relative humidity (RH) and theother chamber at $ 80% RH. Kochia and Russian thistleplants were left in the two humidity environments for 7 to10 d before herbicides were applied.Herbicide absorption was determined by 14C-herbicides(. 98% chemical purity) mixed with different surfactants.14C-bromoxynil (300 Bq mmol21), 14C-2,4-D (500 kBqmmol21), or 14C-glyphosate (1.9 MBq mmol21) were addedto the same nonradioactive herbicides to obtain concentrationsof 1,750 mg L21 bromoxynil, 1,750 mg L21 2,4-D,and 440 mg L21 glyphosate, which were equivalent to theherbicide concentrations in the retention and efficacy experiments.Herbicide plus surfactant treatments were appliedto a kochia or Russian thistle leaf as three 1-ml dropletsusing a Wiretrol-microdispenser pipette.11 The three dropletswere dispensed within a 1-cm2 area on each respectivekochia or Russian thistle leaf. Herbicide treatments withoutsurfactant would not dispense as 1-ml droplets and therefore,were applied as one 3-ml droplet using a microliter syringe.12Leaves selected for treatment were young, fully expanded,and located in the upper two-thirds to three-fourths of theplant.

 


 عنوان فارسی مقاله: تاثیر سورفکتانت ها بر علف کش های در دو گونه ی گیاهی کوخیا (Kochia scoparia) و بوته خار روسی (Salsola iberica)
 عنوان انگلیسی مقاله: Surfactants affect herbicides on kochia (Kochia scoparia) and Russian thistle (Salsola  iberica)

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا