دانلود ترجمه مقاله پوشش داده ها DEA و فرایند سلسله مراتب تحلیلی AHP در اقتصاد دولت – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد آنالیز پوشش داده ها (DEA)  و فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) تلفیقی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتهای محلی در چین
 عنوان انگلیسی مقاله: Applying integrated DEA/AHP to evaluate the economic performance of local governments in China
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۵ صفحه
مجله  مجله اروپایی پژوهش عملیاتی
دانشگاه  دانشکده تحصیلات تکمیلی کسب و کار مدیریت عملیات دانشگاه چانگ یونگ مسیحی، تایوان
کلمات کلیدی  تحلیل پوشش داده ها، فرایند سلسله مراتب تحلیلی، مدل CCR ، مدل BCC ، عملکرد اقتصادی
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  مرور ادبیات
۳  چارچوب مطالعه

۱  ۳ روش تحلیلی و ارزیابی
۲  ۳ تولید واحدهای تصمیم گیری (DMU)
۳  ۳ کاربرد AHP برای ارزیابی عملکرد کیفی
۴  ۳ روش ارزیابی DEA
۵  ۳ مدل شعاعی با ورودی و بدون ورودی
۶  ۳ آنالیز سری زمانی- MPI (شاخص بهره وری)

۴  مطالعه و تشریح تجربی

۱  ۴ طرح تجربی
۲  ۴ آنالیز AHP
۱  ۲  ۴ ساختار سلسله مراتبی
۲  ۲  ۴  مقدار وزنی AHP
۳  ۲   ۴ آنالیز حساسیت و شاخص همسانی
۳  ۴ آنالیز مدل DEA
۱  ۳  ۴ جمع آوری داده ها برای آنالیز DEA
۲  ۳  ۴ تحلیل همبستگی
۳  ۳  ۴ تحلیل مدل DEA بدون ورودی
۴  ۳  ۴ تحلیل مدل DEA با کلیه ورودیها
۵  ۳  ۴ آنالیز مدل DEA با ورودیهای کمی
۶  ۳  ۴ MPI برای شاخص بهره وری

۵  مبانی و اصول
۶  نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

در طول چند دهه گذشته، جهان به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی تغییر چشمگیری داشته است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثل BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) نقش موثری در رشد اقتصادی جهان ایفا می کنند. در میان این کشورها، چین به بالاترین سطح توسعه و رشد اقتصادی نائل گردیده و برای توسعه اقتصادش تلاش می کند سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی (FDI) را جذب نماید. به علاوه، چین دارای بزرگترین بازار بوده و مهمترین پایگاه محصولات تولید شده در جهان می باشد. قدرت اصلی او ریشه در وفور نیروی انسانی ماهر و کم هزینه دارد. کلیه جنبه ها و صورت های اقتصاد چین ، خط سیر رشد از خود به معرض نمایش گذاشته است، این مسئله حاکی از آن است که برای سرمایه گذاران بسیار جذاب می باشد. در سال ۲۰۰۱، چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) ملحق گردید. بعد از آن، توسعه اقتصاد چین با نرخ بالاتری نسبت به سایر کشورهای جهان به میزان ۷٫ ۱۰ درصد رشد کرده است. این میزان بالاتر از میانگین نرخ رشد جهانی GNP 1. 5 درصد در سال ۲۰۰۶ می باشد. به علاوه، در سال ۲۰۰۶، ذخایر مبادله ارز چین به ۲۰۰۰ بیلیون USD می رسد که تقریباً ۱۳ درصد از سهم جهان را به خود اختصاص داده و سومین کشور تجاری بزرگ به شمار رفته و همچنین دارای چهارمین نهاد اقتصاد بزرگ میباشد. به علاوه، نرخ رشد FDI 5. 4 درصد بود که درجهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده بود. کلیه اطلاعات وابسته در سالنامه تجارت چین ۲۰۰۷ نشان می دهد که به یک بازیگر اصلی و برجسته در اقتصاد جهان تبدیل می شود. هرچند چین پیشروی خاصی در زمینه توسعه اقتصادی داشته است، اما هنوز هم اختلافات معناداری میان نواحی مختلف وجود داشته و معمولاً چنین تصور می شود که توسعه اقتصادی ناحیه شرق ساحلی بهتر از نواحی مرکزی و غربی می باشد. حتی دولتهای محلی از معیارهای گوناگونی برای ابتکارات اصلی توسعه صنعتی، ساده سازی روشهای سرمایه گذاری، تصویب قوانین سرمایه گذار پسند، لیبرال نمودن سیاست تجاری، حفاظت از اموال و دارایی های غیر منقول فکری و … استفاده کرده اند. تغییر معنادار همچنین می تواند ناشی از مکان، حمایت دولت مرکزی و اثربخشی مدیریت دولت های محلی باشد. DEA و AHP روشهایی هستند که منحصراً از آنها برای ارزیابی و رده بندی راهبردهای تصمیم گیری چند هدفی استفاده شده است. هدف این مقاله، روشن کردن و پی بردن و شناخت پدیده های مختلف بین نواحی و رده بندی عملکرد اقتصادی دولتهای محلی با استفاده از یک شیوه تلفیقی کمی (DEA) و کیفی (AHP) می باشد. به علاوه امید داریم بتوانیم عملکرد اقتصادی واقعی هر دولت محلی در چین را بررسی و متریکی عرضه نماییم که به واسطه آن بتوانیم آنها را بعد از توجه به مزایای حاصل از روابط سیاسی ومکان ، باهم مقایسه کنیم. …

۶٫ نتیجه گیری
در این مقاله عملکرد اقتصادی دولت های محلی چین با یک مدل موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نقش مفیدی در بهبود شناخت ما از اقتصاد در چین ایفا می کنند. هرچند در حال حاضر به عنوان بزرگترین بازار در جهان معروف است اما روشن است که پتانسیل لازم برای رشد حتی بیشتر از این نیز وجود دارد. چین سرزمین می باشد و هر دولت محلی دارای ویژگیها و سنن منحصر به فردی می باشد. نژادها، زبان ها و افکار زیادی وجود دارد به همین خاطر شناخت کامل از کشور غیر ممکن است. بنابراین هدف این مطالعه عرضه اطلاعات پایه برای کمک به شناخت بهتر از این کشور می باشد. نتایج این مقاله نشان می دهد که عملکردهای اقتصادی دولت های محلی بین آنالیز های مدل مختلف واگرایی بزرگی نشان می دهد. برای مدل DEA که عوامل ورودی را در نظر نمی گیرد، بخش شرقی دارای بالاترین رتبه می باشد، در حالیکه بخشهای غربی و مرکزی در رتبه های پائین تر قرار دارند. در صورت لحاظ شدن عوامل ورودی وابسته، آنگاه رتبه بندی به طور معناداری تغییر کرده و شرق دارای رتبه پائین تری می باشد. این مسئله حاکی از آن است که انتخاب مدل DEA (با یا بدون ورودی) اثر معناداری بر نتایج اقتصادی این مطالعه اعمال می نماید.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

The world has changed drastically over the past few decades,especially economic issues. Many developing countries like asBRICs (Brazil, Russia, India and China) are becoming influential inthe economic growth of the world; among those nations, Chinahas achieved the highest level of economic development andgrowth and is endeavoring to attract foreign direct investments(FDI) to successfully develop their economy. Additionally, Chinahas the largest market and the most important base of manufacturedproducts in the world. Its major strength is an abundanceof skilled and inexpensive manpower. All facets of China’s economyhave exhibited growth trajectories, suggesting that it will remainattractive to investors. In 2001, China joined the World TradeOrganization (WTO). After that time, China’s economic developmenthas grown at a higher rate than any other nation in the world,10.7%. This is higher than the average worldwide GNP growth rateof 5.1% in 2006. In addition, in 2006, China had a foreign exchangereserve approaching 2000 billion USD, a national economic contributionto the world of approximately 13%, and was the third largesttrade country as well as possessing the fourth largest economicentity. Additionally, the FDI growth rate was 4.5%, fourth in theworld. All relevant information in the 2007 Chinese trade yearbook indicates that it has become an integral player in the worldeconomy.Although China has taken progressive steps in economic development,there still exist significant differences among different regions,and it is a commonly held conception that the economicdevelopment of the coastal east region is better than that of themiddle and west regions. Even local governments have taken differentmeasures for major initiatives of industrial development,simplification of investment procedures, enactment of investorfriendlylaws, liberalization of trade policy, safeguards of intellectualproperty rights, etc. Significant variation may also be due tolocation, support from the central government and the managementeffectiveness of local governments.DEA and AHP are methods that have been extensively used toevaluate and rank multi-objective decision alternatives. This paperaims to clarify and understand the different phenomena betweenregions and to the rank economic performance of local governmentsusing an integrated quantitative (DEA) and qualitative(AHP) approach. Moreover, we hope to examine the true economicperformance of every local government in China and to provide ametric by which to compare them after accounting for the advantagesgiven by location and political connections.2. Literature reviewAHP was developed by Saaty in 1980. For over 20 years, thisapproach has been used and studied extensively and has beenapplied especially to multi-criteria decision making (MCDM). AHP also has been applied in several different fields, such as activity planning, alternative choosing, optimization, resource allocation,conflict resolution, etc. (Ahmad et al., 2006). Furthermore,AHP has been used to evaluate multi-objective design alternativesfrom Muther’s systematic procedure (1973) for facility layouts andto integrate mathematical linear approaches such as Linear Programming(LP), Integer Linear Programming (ILP), Mixed IntegerLinear Programming (MILP), Goal Programming (GP), and DynamicProgramming (DP) (Vaidya and Kumar, 2006); Ho (2008) foundsome researchers had focused on integrating this method withFuzzy Theory, Artificial Neural Networks (ANN), cost-benefit analysis,Quality Function Deployment (QFD), SWOT analysis, andsimulation approaches, among others. AHP software, called theMulti-Media Authorizing System (MAS), has been in use since2002 (Lai et al., 2002). This software uses the group decisionmakingtechnique, which involves six software engineers. MAShas been used to evaluate numerous products. The decision toolfor the selection of advanced technology is another proposed model(Kengpol and Brien, 2001). This model integrates a cost-benefitanalysis model, a decision-making effectiveness model, and acommon criteria model and is available from Time CompressionTechnologies (TCT).

 


 عنوان فارسی مقاله: کاربرد آنالیز پوشش داده ها (DEA)  و فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) تلفیقی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتهای محلی در چین
 عنوان انگلیسی مقاله: Applying integrated DEA/AHP to evaluate the economic performance of local governments in China

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا